Akreditované vzdělávací programy

Zde najdete přehled všech aktuálních vzdělávacích programů, které mají akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nebo Ministerstva vnitra ČR.

Kurzy dle kategorií

06.03.17
Seznam kurzů rozdělených do kategorií
Více...
 

Kvalifikační kurzy

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 

Metody sociální práce, standardy kvality

Práce s rodinou v krizi - úvod do problematiky

Etická dilemata v péči o seniory – úvod do problematiky

Základy individuální plánování v preventivních sociálních službách

Kvalita v sociálních službách

PARDON – vzdělávací výcvik vybraných rodičovských kompetencí v návaznosti na stádia vývoje dítěte určený pro sociální služby

Základy práce se skupinou

Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb

Základy práce s dospělými osobami s mentálním omezením

Práce s lidmi se specifickými potřebami

Práce s uživateli sociálních služeb se zdravotním postižením

Já a ti druzí – co mohu, smím a dokážu

Hranice v sociální práci, pomoc versus kontrola – úvod do problematiky

Aktivizace seniorů v domovech pro seniory – úvod do problematiky

Bezdomovství a možná východiska

Psychosociální specifika problematiky bezdomovectví

Doprovázení umírajícího z pohledu paliativní péče

Úvod do paliativní péče

Motivace klienta ke změně

Způsoby individuálního plánování s využitím alternativní a augmentativní komunikace

 

Právní normy

Očekávané změny ve spojení s velkou novelou Zákona o sociálních službách – úvod do problematiky

Aktuální změny v legislativě II. – úvod do problematiky

Aktuální změny v legislativě I. – úvod do problematiky

Ohlašovací a oznamovací povinnost a etická dilemata v kontextu sociálních služeb – úvod do problematiky

 

Komunikační dovednosti

Základy komunikace s agresivním klientem

Úvod do komunikace s psychicky nemocnými klienty

Specifika komunikace s klienty sociálních služeb

 

Řízení organizace, budování týmu


Méně...