Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

Pracovník v sociálních službách v sociálně terapeutické dílně, úvazek 0,5

Místo výkonu pracovní pozice:
Vsetín

Pracovní náplň:

NADĚJE, pobočka Vsetín vypisuje výběrové řízení na pozici:

Pracovník v sociálních službách v sociálně terapeutické dílně, úvazek 0,5; nástup dohodou, nejpozději od července 2021.

 

Pomáháme lidem se zdravotním postižením udržovat a rozvíjet pracovní dovednosti. Usilujeme o možné uplatnění v placeném zaměstnání a jejich samostatnější fungování v životě.

 

Sociálně terapeutické dílna je ambulantní sociální služba (na adrese Vsetín, Rokytnice 327), kde lidé s mentálním postižením trénují pracovní dovednosti v těchto pracovních programech: výtvarník, hospodář, zahradník a řemeslník.

 

Aktivity v dílně s klienty služby:

 • nakupujeme, vaříme, hospodaříme s financemi, uklízíme, pracujeme na zahradě, staráme se o zvířata,
 • pracujeme se dřevem, renovujeme starý nábytek, čalouníme, učíme se pracovat s nářadím,
 • učíme se nové výtvarné techniky, šijeme, tiskneme grafiku,
 • dále se vzděláváme, sestavujeme životopis, hledáme brigádu/práci, připravujeme se na pracovní pohovor a placenou práci.

Požadavky :
 • Vzdělání min SŠ, odpovídající vzdělání dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. (možno doplnit po nástupu rekvalifikací);
 • zkušenost práce s lidmi se zdravotním hendikepem (výhodou);
 • soulad s posláním NADĚJE,
 • respektující přístup k lidem, orientace na podporu a integraci;
 • dobré komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu, příjemné vystupování, dobrou organizaci práce;
 • dobrou dovednost práce na PC;
 • zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství;
 • ŘP sk. B – aktivní řidič;
 • trestní bezúhonnost;
 • zdravotní způsobilost.

 

Nabízíme:

 • Předpokládaná měsíční hrubá mzda 11,5 tis. Kč + odměny;
 • pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení;
 • pracovní dobu ve všedních dnech na ranní směny;
 • 30 dní dovolené;
 • příspěvek na stravování;
 • možnost dalšího vzdělávání, supervizi;
 • zajímavou a smysluplnou práci v malém pracovním týmu s prostorem pro tvůrčí práci.

Kontaktní údaje:

Přihláška do výběrového řízení se zasílá na e-mail jitka.nemcova@nadeje.cz a musí obsahovat:

1. Strukturovaný životopis (zasílejte nejpozději do 30. 4.)

2. Motivační dopis v rozsahu 1 strana A4

Dokumenty v elektronické podobě uložit takto: příjmení CV, příjmení MD.

Vybraní zájemci budou pozváni k pohovoru. Vybraní uchazeči absolvují jednodenní náhled do služby.