Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

Pracovník v sociálních službách v denním stacionáři na Sychrově

Místo výkonu pracovní pozice:
Vsetín

Pracovní náplň:

Pomáháme dospělým lidem se zdravotním postižením zvládat nároky každodenního života, rozvíjíme jejich samostatnost a dovednosti. Odlehčujeme rodinám v péči o jejich blízké, které nemohou nechat bez pomoci jiného člověka.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba (na adrese Vsetín, MUDr. Fr. Sovy 61), kam lidé s mentálním postižením a kombinovaným postižením dochází ve všední dny od 7 do 15 hod. Kromě pomoci se základními potřebami usilujeme o pestrou nabídku aktivit - jsme asistentem a průvodcem dnem klienta služby.


Požadavky :
 • Chuť učit se novým věcem, optimistický postoj k životu, smysl pro zodpovědnost.
 • Schopnost otevřeně komunikovat, úzce spolupracovat v týmu a hledat společně řešení.
 • Morální kredit a orientace na hodnoty, být schopni nadhledu a zvládnout občas zátěžovou situaci.
 • Respektující přístup k lidem s orientací na přiměřenou podporu a integraci.
 • Min. SŠ vzdělání (150ti hod. rekvalifikaci lze doplnit do nejpozději 1,5 roku po nástupu).
 • Zkušenost práce s lidmi se zdravotním hendikepem není podmínkou, ale výhodou.
 • Ideálně aktivní řidič sk. B.

Další informace:

Co vás čeká?

 • Nově sestavený tým spolupracovníků, kterým jde o kvalitní a smysluplnou práci pro druhé;
 • Měsíční hrubá mzda za celý úvazek 24,5 tis. Kč + odměny 2x ročně;
 • Pravidelná pracovní doba ve všedních dnech;
 • 6 týdnů dovolené;
 • Příspěvek na stravu;
 • Podpora rozvoje a vzdělávání, pravidelné supervize.

Nabízíme celý úvazek na HPP (po dohodě i možnost 0,75 úvazku), nástup červenec 2022.


Kontaktní údaje:

Přihláška do výběrového řízení se zasílá na e-mail jitka.nemcova@nadeje.cz (nejpozději do 17. 6. 2022) a musí obsahovat:

1)    Strukturovaný životopis prokazující naplnění kvalifikačních požadavků.

2)    Písemné zpracování úvahy v rozsahu 1 strana A4 na téma: Co můžu předat týmu a službě (klientům), co očekávám od týmu (co je pro mne důležité).

Dokumenty v elektronické podobě prosíme uložit takto: příjmení CV, příjmení ÚVAHA. Do předmětu mailu zadat: „výběrové řízení PSS DSt VS“.

 

Vybraní zájemci budou pozváni k pohovoru a případně absolvují jednodenní náhled do služby.

Těšíme se na Vás :-)