Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Jitka Zaoralová je Zlínský anděl pro rok 2023

Jitka Zaoralová je Zlínský anděl pro rok 2023

13.12.23 | Zlín

S radostí oznamujeme, že titul Zlínský anděl za rok 2023 získala paní Jitka Zaoralová, aktivizační pracovnice Domu pokojného stáří Naděje Zlín. Toto ocenění uděluje každoročně statutární město Zlín pracovníkům v sociálních službách za jejich příkladný výkon profese, obětavou práci a přínos pro společnost.


Více...
 
Jitka Zaoralová je Zlínský anděl pro rok 2023

 Paní Jitka Zaoralová pracuje v sociálních službách již více než 19 let, z toho více než 10 let v Domu pokojného stáří Naděje Zlín.  Devět let pracovala na domově se zvláštním režimem v přímé péči jako pečovatelka u osob s demencí a poslední rok jako aktivizační pracovnice domova a koordinátorka dobrovolníků. Je to člověk se srdcem na pravém místě, je velmi pracovitá, usměvavá, spolehlivá a obětavá. Její přístup ke klientům je laskavý, citlivý, empatický a respektující. Je organizačně zdatná, naslouchá klientům a jejich potřebám a snaží se ze všech sil přinášet prostřednictvím připravovaných akcí v domově klientům radost. Jitka nejenže organizuje, ale i sama aktivně vytváří program pro klienty jako např. trénování paměti, aktivní cvičení, výlety, tvoření a mnohé jiné.

 

Žádná oslava narozenin klientů se neobejde bez jejího zpěvu, nadšené klienty zase aktivně zapojuje do péče o venkovní květiny v domově. Fyzickou zdatnost zase využije při cvičení s klienty a také při každodenním obíhání klientů s nabídkou programu. 

 

Během své dlouholeté praxe absolvovala řadu kurzů, ve kterých se zdokonalovala ve své odbornosti při péči o klienty. Nyní se zaměřuje na kurzy určené pro oblast aktivizace klientů. Při své práci nezapomíná ani na rodiny našich klientů.

 

Uvědomuje si důležitost rodinných vazeb a také to, že nejen klienti, ale i rodiny potřebují podporu, povzbuzení, sdílení a pochopení v pro ně nelehkých a nových situacích nemoci jejich blízkého.

 

Dle slov jejích kolegyň a kolegů se s ní moc dobře spolupracuje. Také vždy ochotně přiloží ruku k dílu tam, kde je třeba. Nečeká až ji někdo požádá o pomoc, ale sama ji aktivně nabídne. Je velmi pracovitá, praktická a zastává přístup „zdravého selského rozumu“.

 

Jitka (my jí neřekneme jinak než Jíťo) je prostě a jednoduše profesionál, který i po letech praxe nezapomíná, že klient je především člověk – se svou jedinečnou hodnotou, důstojností, potřebami, schopnostmi a rodinnými vazbami, smyslem pro humor a dalšími individuálními specifiky.

 

Jitka považuje své povolání spíše za poslání a zcela jistě tuto práci nedělá pro žádné ocenění. Když se vracela po delší pauze (kvůli nemoci Covid) do práce, sdělovala, že je šťastná, že je zpět a je si zcela jistá, že její místo je v sociálních službách. My jsme o tom také přesvědčeni a jsme moc rádi, že ji máme ve svém týmu, protože se na ni můžeme za všech okolností spolehnout.

 

Titul Zlínský anděl 2023 jí právem náleží! Gratulujeme!

 

 


Méně...
 
Psychické problémy dítěte ovlivňují celou rodinu

Psychické problémy dítěte ovlivňují celou rodinu

13.12.23 | Terezín

V Centru duševního zdraví nepomáháme jen dětem a dospívajícími, spolupracujeme i s rodiči či pěstouny. To proto, že náročná situace dítěte ovlivňuje celou rodinu.


Více...
 
Psychické problémy dítěte ovlivňují celou rodinu

V Centru duševního zdraví nepomáháme jen dětem a dospívajícími, spolupracujeme i s rodiči či pěstouny. To proto, že náročná situace dítěte ovlivňuje celou rodinu.

 

S dětmi a rodiči se setkáváme podle toho, jak je to potřeba, obvykle jednou za dva týdny. Schůzky probíhají buď v našem zázemí, nebo na místech, kde se klient cítí nejlépe (doma, ve škole, v parku), případně při jeho hospitalizaci.

 

Při práci je pro nás důležité postupně odhalovat problémy a mluvit s dětmi i rodiči o jejich obavách nebo výčitkách. Pokud se dítěti nedaří, není to automaticky chyba rodiče. Někdy rodič nevědomky nevyhovuje potřebám dítěte. Všechny tyto aspekty společně probíráme a hledáme nová řešení. Někdy se ale také stává, že si rodič vyčítá poruchy dítěte, které jim nemohou být způsobeny.

 

V okrese Litoměřice ročně pomůžeme 70 dětem a dospívajícím s psychickými problémy. Vzhledem k vysoké poptávce po službě otevřeme na začátku roku 2024 další dvě nová Centra pro okresy Chomutov a Louny, čímž ročně zlepšíme život 150 dětem a jejich rodinám, které by jinak čekaly na odbornou podporu až půl roku.

 

Podpořte nás, abychom společně zajistili včasnou a kvalitní pomoc dětem s bolavou duší v Ústeckém kraji: www.darujme.cz/detskaduse.


Méně...
 
Charitativní kalendář ART 2024 je na světě!

Charitativní kalendář ART 2024 je na světě!

07.12.23 | Praha

V pondělí jsme ho náležitě pokřtili a nyní ho najdete na našem e-shopu. Kdo chce mít doma unikátní dílo v podobě nástěnného kalendáře...


Více...
 
Charitativní kalendář ART 2024 je na světě!

V pondělí jsme ho náležitě pokřtili a nyní ho najdete na našem e-shopu.

 

Kdo chce mít doma unikátní dílo v podobě nástěnného kalendáře nebo kdo chce originální dárek s přesahem, má jedinečnou příležitost!

 

https://eshop.nadeje.cz/produkty/#ulice

 

Na e-shopu nenajdete jen kalendář, ale také 16 jedinečných grafických tisků a litografií od umělců, které spojili své jméno a um s projektem Ulice pomáhá ulici.

 

Celý výtěžek jde na podporu kampaně Darujte nohy v teple, prostřednictvím které nakupujeme teplé zimní oblečení a boty lidem bez domova.

 

Darovat můžete:

https://www.darujme.cz/darujtenohyvteple


Méně...
 
Mezinárodní den dobrovolníků

Mezinárodní den dobrovolníků

05.12.23 | Praha

Dnes si připomínáme Mezinárodní den dobrovolníků. A děkujeme všem, kteří svůj volný čas věnují pomoci a nezištné práci v NADĚJI...


Více...
 
Mezinárodní den dobrovolníků

Dnes si připomínáme Mezinárodní den dobrovolníků.

 

A děkujeme všem, kteří svůj volný čas věnují pomoci a nezištné práci v NADĚJI. Srdečné díky patří našim přátelům, kteří se zapojili do Sbírka potravin, jak na jaře, tak na podzim, a bez jejichž úsilí by se nám v obou kolech nepodařilo vybrat rekordní množství potravin. Děkujeme také dobrovolníkům, kteří s nadšením věnují svůj čas na Štědrý den přípravě Štědrovečerní tabule a rozdávání dárků lidem bez domova. Velkou pomocí pro lidi bez domova jsou například také Medici na ulici, kteří zajišťují kontinuální chod nízkoprahových ošetřoven a sami také pravidelně vyráží do terénu.

 

Říká se, že dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že by byli bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení. Všem dobrovolníkům patří velké díky, bez vás by to nešlo! 

 

Text a foto: Jana Halámková, fundraiserka


Méně...
 
Tichá aukce laskavosti přinesla spoustu radosti a štědrosti

Tichá aukce laskavosti přinesla spoustu radosti a štědrosti

29.11.23 | Zlín

Včerejší den patřil světovému dnu štědrosti a dobrých skutků. Že byl opravdu štědrý nám ukázali návštěvníci Tiché aukce laskavosti, což je benefiční akce, na které se dražili nevšední zážitky a věci. Pro sociálně terapeutické dílny se nám podařilo získat krásný výtěžek 51 050 Kč.


Více...
 
Tichá aukce laskavosti přinesla spoustu radosti a štědrosti

Včerejší den patřil světovému dnu štědrosti a dobrých skutků. Že byl opravdu štědrý nám ukázali návštěvníci Tiché aukce laskavosti, což je benefiční akce, na které se dražili nevšední zážitky a věci.Pro sociálně terapeutické dílny se nám podařilo získat krásný výtěžek 51 050 Kč.

 

Z celého srdce děkujeme všem, kteří se do této aukce zapojili jako dárci, dražitelé a podporovatelé.

 

Po dvou letech v online prostředí facebookové události jsme se vrátili v plné síle do reálného prostředí a mohli jsme se potkat tváří v tvář . Jsme moc rádi, že jsme Tichou aukci laskavosti mohli uspořádat v překrásné Baťově vile, za což velmi děkujeme Nadaci Tomáše Bati. Děkujeme Markétě Macháčkové za laskavá slova při moderování celé akce, kapele Few Flowers za hudební vystoupení, které krásně doprovodilo celou naši akci. Poděkování míří i panu Diatkovi z Podravky za výborné občerstvení a Rotaract klubu Zlín za pomoc při organizaci a přípravě drobného občerstvení. Za skvěle zachycenou atmosféru a krásné fotky děkujeme Michalu Křižkovi.

 

Děkujeme, že jste v tom s námi a pomáháte těm, co to potřebují. Pro letošní rok se s benefičními akcemi rozloučíme, ale těšíme se zase na květen, kdy nás bude čekat Kabelkový veletrh.

 

 

 


Méně...
 
Tisková zpráva: Zimní pomoc pro lidi bez domova

Tisková zpráva: Zimní pomoc pro lidi bez domova

27.11.23 | Ústředí NADĚJE
OCHRÁNIT PŘED MRAZEM TY, KTEŘÍ NEMAJÍ KAM
Více...
 
Tisková zpráva: Zimní pomoc pro lidi bez domova

OCHRÁNIT PŘED MRAZEM TY, KTEŘÍ NEMAJÍ KAM JÍT. NADĚJE SPOUŠTÍ POMOC PRO LIDI BEZ DOMOVA. A VARUJE: BYDLENÍ JE STÁLE NEDOSTUPNĚJŠÍ

 

Praha, 27 listopadu 2023 – NADĚJE zahajuje 1. prosince zimní humanitární pomoc pro lidi bez domova v Praze, Středočeském, Libereckém a Ústeckém kraji. V hlavním městě navýší svou kapacitu o noční noclehárnu, krizové centrum a noční terénní službu. Pobočky v ostatních krajích mají připravená opatření pro situaci, že by byly v době mrazů obsazené.

 

„Uděláme všechno proto, abychom ochránili každý lidský život. V Praze se zapojujeme do zimních opatření organizovaných magistrátem. Spouštíme provoz zimní noclehárny s 60 lůžky a nočního krizového centra pro okamžitou pomoc člověku mimo pracovní dobu. Zároveň rozjíždíme noční terénní službu. Naši pracovníci budou procházet místa, kde lidé bez domova přežívají, 7 dní v týdnu od 20 do 7 hodin,“ uvedla Hana Šimková, mluvčí NADĚJE. „Vedle toho samozřejmě pokračuje naše celoroční práce v terénu na území Prahy v pracovních dnech v denních hodinách a jsme také k dispozici v pravidelných časech na stanovištích Mobilní sociální služby.“

 

Ve Středočeském, Libereckém a Ústeckém kraji NADĚJE reaguje na počasí a vlastní aktuální obsazenost. „Pokud se naše kapacity naplní a teploty půjdou pod nulu, budeme poskytovat alespoň tzv. krizové židle, tedy možnost přečkat mráz v teple na židli v některém z našich denních center,“ popsala Šimková. „Klientům pomáháme i se zajištěním spacáků a oblečení na zimu. Zároveň je podporujeme v hledání dočasného ubytování alespoň na zimní období - v azylových domech, noclehárnách a ubytovnách.“

 

Sama NADĚJE v ČR provozuje celoročně 9 nízkoprahových denních center, 9 nocleháren a 8 azylových domů pro lidi bez domova a 3 domy s podporou sociálních pracovníků pro rodiny s dětmi.

 

Šimková ale upozorňuje na dlouhodobý problém, s nímž se klienti NADĚJE potýkají. „Klientům našich azylových domů se nedaří odcházet do následného bydlení tak jako v předchozích letech. V Praze byl v roce 2022 průměrný pobyt člověka v našem azylovém domě 150 dní, v roce 2023 již 192 dní, tj. o 28 % více. Ubývá totiž nejen dostupné standardní nájemní bydlení, ale také dostupné komerční ubytovny.“

 

„Řešení vidíme ve dvou krocích. Jednak v rozvoji dostupného nájemního bydlení. K tomu by pomohlo schválení zákona o podpoře v bydlení. A jednak v daleko výraznější podpoře sociálních služeb ze strany státu,“ uvedl hlavní metodik NADĚJE Jakub Dutka.

 

 

 

 

VÍCE INFORMACÍ
Hana Šimková, média a vztahy s veřejností, hana.simkova@nadeje.cz, 778 440 323


Méně...