Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Hledáme metodika/metodičku projektu Housing Youth

Hledáme metodika/metodičku projektu Housing Youth

22.08.23 | Praha

O našem projektu Housing Youth, který se věnuje zabydlování mladých lidí bez domova přístupem Housing First, jsme Vás už informovali...


Více...
 
Hledáme metodika/metodičku projektu Housing Youth

O našem projektu Housing Youth, který se věnuje zabydlování mladých lidí bez domova přístupem Housing First, jsme Vás už informovali. Dokonce jsme díky Vám sehnali vybavení do prvního z bytů.

 

Možná pomůžete i tentokrát. Hledáme totiž metodika/metodičku.  

 

Co Vás čeká a co Vám můžeme nabídnout najdete v našem inzerátu: https://www.prace.cz/nabidka/2000060304/?rps=202

 

O projektu Housing Youth se dozvíte také na našem webu: https://www.nadeje.cz/praha/housing_youth_bydleni_pro_mlade_lidi_bez_domova


Méně...
 
Pouť NADĚJE s tématem Důstojnost

Pouť NADĚJE s tématem Důstojnost

09.08.23 | Nedašov

Začátkem srpna se pravidelně vydáváme po vzoru biblických poutníků na pěší pouť. Protože v biblické tradici...


Více...
 
Pouť NADĚJE s tématem Důstojnost

Začátkem srpna se pravidelně vydáváme po vzoru biblických poutníků na pěší pouť. Protože v biblické tradici má velký význam hora (třeba hora Sinaj nebo hora Proměnění) nebo vyvýšené město (tím je především Jeruzalém), také my putujeme na Svatý Hostýn spojený s mimořádným vyslyšením mnoha modliteb.

 

Letos jsme zvolili téma Důstojnost, které provází různé aktivity v NADĚJI již téměř rok. Tragická smrt paní Doroty Š., klientky jidřichohradeckého domova pro lidi s mentálním postižením, kterou zabil pečovatel v roce 2021, je pro nás důležitým mementem o světě, jehož jsme součástí a naší prací a službou do něj přispíváme.

 

Na cestu jsme se vydali z Brumova v pátek 4. srpna v 6:30 a přes Hložeckou kapli, Vlachovice, Vizovice a Slušovice směřovali do Kašavy. Ve Vizovicích jsme navštívili nově opravenou kapli Panny Marie Růžencové a výklad nám poskytl bývalý starosta města Vít Sušila. Cíl prvního dne jsme dosáhli až pozdě večer v Kašavě, kde jsme také přespali.

 

Druhý den jsme se již vydali na cestu s cílem na Svatém Hostýně. Přes trvale zataženou oblohu po oba dny jsme nikde příliš nezmokli, a dokonce se objevil komentář o pouti mezi vzdálenými kapkami deště. Celková vzdálenost je asi 55 km. Krásná krajina, sdílení i ticho, modlitba i rozhovory nám dlouhou cestu osvěžovaly.

 

Téma Důstojnosti jsme uvedli vstupním zamyšlením na začátku cesty. Na něj navázalo téma rozhovoru Boha s Šalamounem, kde vidíme obrovskou důstojnost Boží i důstojnost krále. Král na nabídku dostat cokoliv žádal jediné: moudrost. Bohu se to líbilo, král dostal jak moudrost, tak odměnou vše ostatní.

 

Nad důstojností člověka jsme se zamýšleli i v podobenství o boháči a Lazarovi. Ježíš je hlavní scénárista příběhu. Za života je dělí jen dveře. Jeden denně hoduje, slaví. Druhý má za přátele pouze své vředy a psy. Chudák už na zemi má jméno, bohatý nikoliv. Lazar u dveří je bez zajištění, možná nemocný, uprchlík, bezdomovec. Oba podléhají zákonu života a smrti. Oba umřeli, ale jejich úložiště se zásadně odlišuje. Pokračuje silný dialog. Jeden z nich je v Boží blízkosti, druhý v duchu tradice je v pekle a trpí. Máme tu zlaté pravidlo života, jednat s druhými tak, jak chceš, aby oni jednali s tebou. V životě by mělo jít především o vztah mezi lidmi a vztah k Bohu. V životě opravdu nejde jen o peníze a moc, ale jde o budoucnost.

 

V sobotu odpoledne jsme si krátce odpočinuli v poutním domě a navečer jsme vyšli na křížovou cestu v krajině, umělecké dílo Dušana Jurkoviče. Naše téma křížové cesty byl Strach. Snad proto, že se o něm jen málo mluví, ale přítomný je více než může být zdrávo. Věříme, že Ježíš je lékař i našich duší. Je zajímavé, že svým profilem i vzdálenostmi je tato křížová cesta podobná té v Jeruzalémě jak délkou (na Hostýně asi 500 metrů, v jeruzalémské zástavbě asi 580 metrů), tak profilem (z pevnosti Antonia se jde z kopce a pak zase do mírného kopce na kamenolom Golgota).

 

Večer jsme strávili v sálku v poutním domě a ocenili zázemí, které jsme mohli využít. Ráno jsme se probudili do sváteční neděle, která nám navíc nabídla mimořádný příběh Ježíše a jeho učedníků při proměnění Krista na hoře Tábor. Za celou NADĚJI byla v poutní basilice slavena mše svatá, obě čtení i speciální přímluvné modlitby jsme přednášeli za každého z vás, milí čtenáři. Přestože celou neděli silně pršelo, pro každého účastníka to byl čas pro vzájemné posílení na cestách pracovních i osobních.

 

Velké poděkování patří každému z účastníků, zvláště organizátorům a doprovodu. Příští rok jste všichni zváni, není třeba se bát, jen počítat s tím, že pouť je náročná.

 

poutník Petr

 

Fotogarfie zde.


Méně...
 
Proč je u lidí bez domova léčba závislostí komplikovanější?

Proč je u lidí bez domova léčba závislostí komplikovanější?

31.07.23 | Praha

Proč je u lidí bez domova léčba závislostí o tolik komplikovanější? Chybí jim zejména správná motivace. Nemají příliš o co bojovat. Nevidí lepší zítřky...


Více...
 
Proč je u lidí bez domova léčba závislostí komplikovanější?

Proč je u lidí bez domova léčba závislostí o tolik komplikovanější?

 

Chybí jim zejména správná motivace. Nemají příliš o co bojovat. Nevidí lepší zítřky a chybí jim také sebevědomí a víra, že to mohou zvládnout. Nečeká na ně nikdo, až se vrátí z léčby. Nemají blízkého, který by je podržel. Naopak - často všichni jejich kamarádi (tedy lidé z ulice) užívají drogy. Nad těmito závislými tedy naopak visí ztráta přátel, často jediných známých.

 

Po léčbě by se neměli vracet do stejného prostředí a mezi jiné užívající. Abstinence by byla téměř nemožná. Ovšem právě na snížené možnosti změnit své prostředí jejich snaha o abstinenci často ztroskotá. Mnohdy stojí před závislými bez domova dvojí úkol - vymanit se z užívání drog, ale zároveň, ve stejný čas i z patologického prostředí. Jenže oni spoustu let už žádné jiné neznají. Vrhají se do neznámého světa.

 

Celý osmidílný seriál Duše bez domova naleznete u nás na webu:

https://www.nadeje.cz/praha/duse_bez_domova1


Méně...
 
Výzva vládě k převedení 270 milionu eur zpět do ESF+ a ke změně Pravidel spolufinancování u NNO

Výzva vládě k převedení 270 milionu eur zpět do ESF+ a ke změně Pravidel spolufinancování u NNO

Tisková zpráva Iniciativy za bydlení, které je NADĚJE součástí

18.07.23 | Ústředí NADĚJE
Sociálním službám chybí peníze z evropských
Více...
 
Výzva vládě k převedení 270 milionu eur zpět do ESF+ a ke změně Pravidel spolufinancování u NNO

Sociálním službám chybí peníze z evropských fondů. Peníze jsou kvůli vládě stále „v betonu”
18. 7. 2023, Praha
 
Navzdory prohlubující se socioekonomické krizi vláda Petra Fialy nadále otálí s navrácením
270 milionů eur z Fondu soudržnosti (FS) zpět do Evropského sociálního fondu (ESF). Prostředky ESF+ v minulosti seškrtala vláda Andreje Babiše ve prospěch infrastrukturních fondů. Udělat to však mohla jenom díky příslibu zpětného převedení prostředků v případě zhoršení socioekonomické situace a propadu v oblastech zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání, což bylo zaneseno i do Dohody o partnerství. Odborná veřejnost
a Evropská komise, které už tehdy varovaly, že se jedná o chybný krok, se teď ptají, kdy dojde k nápravě. Sociální služby, které potřebuje v dnešní situaci stále více lidí, totiž nemají dostatek peněz a bez evropských peněz jim hrozí další omezování kapacit i kvality.

 

„Kvůli tomuto chybnému kroku vlády České republiky se nemohou uskutečnit desítky až stovky projektů v sociálních službách, které by mohly pomoci tisícům lidem. Víme přitom, že neřešení sociálních problémů je nakonec vždycky dražší, než prevence,“ říká Iva Kuchyňková z iniciativy Za bydlení, která v jednání zastupuje čtyři desítky neziskových a lidskoprávních organizací, představitele akademického sektoru a další důležité aktéry.
Finanční prostředky chybí také v oblasti inovativních projektů souvisejících s legislativou týkající se dostupného bydlení, zákona o sociálních službách, zákona o sociálně-právní ochraně dětí apod.

 

Z dostupných informací vyplývá, že aktuální alokace vypsaných výzev činí 5,086 mld. Kč, objem předložených žádostí k nim činil 9,8 mld. Kč. Rozdíl ve výši 4,7 mld. Kč je tedy významný. Projektová kapacita je tak zcela nedostatečná a projektové žádosti jsou řadě žadatelům vraceny či odloženy. Poslední návrh z MMR byl převést pouze 5 %, tj. 135 milionů euro, což by bylo velmi nedostatečné.

 

Aktuálně NNO ohrožuje také návrh Ministerstva financí ČR aktualizovat „Pravidla pro spolufinancování” v návaznosti na vydání konsolidačního balíčku. Tato změna by způsobila významné zmenšení absorpční schopnosti vypsaných výzev, obzvláště ze strany NNO. Katastrofální důsledky by takováto úprava měla pro hlavní město Prahu, kde by podíl spolufinancování byl 50 %. Velké dopady by tato revize pravidel měla i v případě, kdy je v operačním programu aplikován systém vypisování výzev obecně pro celou ČR (příkladem je Operační program Zaměstnanost plus). V takovém případě při aplikaci pro-rata by to znamenalo u každé vypisované výzvy spoluúčast pro NNO ve výši cca 13,3 % bez ohledu na kategorii.
O napravení situace usiluje iniciativa Za bydlení a další sociální a lidskoprávní organizace už od roku 2020, kdy se informace o zamýšleném krácení alokace ESF+ poprvé dostaly na veřejnost.
„Po neúspěšných jednáních s vládou Andreje Babiše se vláda Petra Fialy sice ukázala jako otevřenější partner k diskusi, potřebné kroky však stále nepodnikla,“ říká Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení.

 

„Kvůli nepřevedení prostředků zpět do ESF+ už nyní naše organizace nemůže realizovat několik sociálních programů zaměřené mimo jiné na děti ve věku 5-14 a jejich pečující osoby. Mnoho rodin v České republice potřebuje podporu sociálních pracovníků a pracovnic, kapacity jsou však bohužel nedostatečné. Potřebujeme, aby vláda převedla prostředky zpět do ESF+,” říká Kateřina Dosoudilová, vedoucí sociálních služeb z organizace Člověk v tísni.
„Stále více lidí potřebuje v dnešní době pomoc od sociálních služeb. Zvyšuje se poptávka po našich službách, ale bez dostatečného financování bohužel není možné pomoci všem. Mnoho lidí se pak kvůli tomu propadne do mnohdy velmi kritické životní situace, ze které se bez pomoci téměř nedá dostat. Pokud vláda prostředky nepřevede, povede to k omezování služeb,” doplňuje Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské.

 

„Nedostatek finančních prostředků za současné společenské situace ohrožuje ještě více zranitelné a s nimi celou naši společnost. Hledání řešení by pro vládu mělo být jednou z priorit. Na efektivní provoz a nutné transformace chybí sociálním službám stovky milionů korun, které by mohly pomoci ohroženým rodinám, matkám samoživitelkám, lidem bez domova a dalším cílovým skupinám,” vysvětluje Jakub Dutka, hlavní metodik organizace Naděje.

 

„Válka na Ukrajině stále neskončila a v České republice stále žijí stovky tisíc válečných uprchlíků, kterým musíme pomoci. V ESF+ je nedostatek financí na sociální služby zaměřené na pomoc těmto lidem, převedení 10 % alokace zpět by významným způsobem přispělo k řešení situace,” říká Klára Boumová z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty.
„Peníze chybí také v projektech zaměřených na mladé lidi s duševním onemocněním, kterých během covidové pandemie výrazně přibylo. Opět zde platí, že naprosto klíčová je prevence a co nejvčasnější pomoc lidem s duševním onemocněním. Kapacity služeb nejsou dostatečné a vláda i přes to s navrácením prostředků otálí,” říká Jan Sobotka, ředitel Fokusu Praha, organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním.

 

Iva Kuchyňková dále říká, že „z průzkumu evropské sítě Caritas Europa a Eurodiakonie, na kterém se podílelo 18 evropských zemí včetně České republiky, vyplývá, že v rámci celé Evropy došlo v poslední době ke 40% nárůstu počtu lidí, kteří hledají podporu u poskytovatelů sociálních služeb. Současná krize má dle studie vážný dopad především na situaci lidí s nízkými příjmy, jako jsou rodiče samoživitelé, senioři a mladí lidé. Pokud chce naše vláda lidem v nouzi skutečně pomoci, tak teď je ten nejvyšší čas to udělat.”

 

Zástupci a zástupkyně iniciativy Za bydlení žádají vládu také o revizi Pravidel spolufinancování tak, aby v nich opět byla ukotvena nulová spoluúčast nevládních neziskových organizací.

 

Ministři odpovědní za převod peněz a revizi pravidel spolufinancování dosud bohužel nedokázali zaujmout potřebné jednotné stanovisko, proto organizace žádají premiéra Petra Fialu, aby o věci rozhodla vládní koalice.

 

„Věříme, že současná vláda naši výzvu konečně vyslyší, napraví chybné kroky vlády předchozí
a pomůže lepším nastavením alokace a čerpání ESF+ obyvatelům naší země překonat toto velmi náročné socioekonomické období. Lidé v nouzi potřebují naši pomoc právě teď,“ uzavírá Iva Kuchyňková.

 

Kontaktní osoba za iniciativu Za bydlení:
Mgr. Iva Kuchyňková
Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha


Méně...
 

Sociálním službám chybí finance z evropských fondů, peníze jsou stále „v betonu”

14.07.23 | Ústředí NADĚJE

Navzdory prohlubující se socioekonomické krizi vláda Petra Fialy stále otálí s navrácením 270 milionů eur z Fondu soudržnosti (FS) zpět do Evropského sociálního fondu (ESF).


Více...
 

Navzdory prohlubující se socioekonomické krizi vláda Petra Fialy stále otálí s navrácením 270 milionů eur z Fondu soudržnosti (FS) zpět do Evropského sociálního fondu (ESF). Prostředky ESF+ v minulosti seškrtala vláda Andreje Babiše ve prospěch infrastrukturních fondů. Udělat to však mohla jenom díky příslibu možného zpětného převedení prostředků v případě zhoršení socioekonomické situace a propadu v oblastech zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání, což bylo zaneseno i do Dohody o partnerství. Odborná veřejnost a Evropská komise, které už tehdy varovaly, že se jedná o chybný krok, se teď ptají, kdy dojde k nápravě. Sociální služby, které potřebuje v dnešní situaci stále více lidí, totiž nemají dostatek peněz a bez evropských peněz jim hrozí další omezování kapacit i kvality.

 

K tomuto tématu pořádá Iniciativa za bydlení, které je NADĚJE součástí, tiskovou konferenci.

Můžete ji sledovat on-line 18. 7. od 10 do 11 h. na https://www.youtube.com/@socialnibydleni

 

Jedním z panelistů bude hlavní metodik NADĚJE Jakub Dutka.

 

Dále vystoupí:

Iva Kuchyňková (Iniciativa Za bydlení)

Barbora Bírová (Platforma pro sociální bydlení)

Jan Sobotka (Fokus Praha)

Klára Boumová (Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty)

Kateřina Dosoudilová (Člověk v tísni)

 

V posledních dnech v této věci Iniciativa za bydlení poslala otevřené dopisy mj.

panu premiéru Fialovi a eurokomisaři Schmitovi.


Méně...
 
Kampaň Daruj koupelnu ženám bez domova skončila

Kampaň Daruj koupelnu ženám bez domova skončila

11.07.23 | Praha

Kampaň Daruj koupelnu ženám bez domova je u konce. Nyní čekáme na to, až dorazí poslední dary...


Více...
 
Kampaň Daruj koupelnu ženám bez domova skončila

Kampaň Daruj koupelnu ženám bez domova je u konce. Nyní čekáme na to, až dorazí poslední dary a poté vás mile rádi budeme informovat o konkrétním výsledku. Už teď ale víme, že to byla kampaň velmi úspěšná.  

 

Děkujeme všem, kteří přispěli na rekonstrukci koupelny v našem azylovém domě pro ženy a děkujeme také těm, kteří se zapojili do skvělé „Aukce holek z Vršek“, díky které se podařila vybrat nemalá částka. 

 

Jako poděkování také přijměte pozvání na Dobrý den, tady NADĚJE, tradiční benefiční akci, která se bude konat 7. 9. 2023 právě v azylovém domě pro ženy. Nejen že si budete moci prohlédnout prostory, ale budete mít také možnost vyslechnout si příběhy našich bývalých klientek nebo zkušenosti našich kolegů a kolegyň. Nebude chybět autorské čtení vtipné Petry Jirglové, tradiční slam poetry a na závěr koncert Muzikantů bez domova. A jako každý rok to rozhodně bude stát za to.

 

Těšíme se!


Méně...