Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
NADĚJE pro Ukrajinu

NADĚJE pro Ukrajinu

24.02.23 | Ústředí NADĚJE

Dnes je to přesně rok od ruského vpádu na Ukrajinu. Již rok sledujeme nezměrné utrpení milionů lidí nedaleko našich hranic a již rok trvá neochabující pomoc mnohých lidí v NADĚJI.


Více...
 
NADĚJE pro Ukrajinu

Dnes je to přesně rok od ruského vpádu na Ukrajinu. Již rok sledujeme nezměrné utrpení milionů lidí nedaleko našich hranic a již rok trvá neochabující pomoc mnohých lidí v NADĚJI.

 

Brzy po ruské invazi jsme vyhlásili sbírku mezi zaměstnanci NADĚJE ve prospěch naší partnerské organizace ADRA, ve které se vybralo více než 160 tisíc korun na pomoc napadené Ukrajině.

 

S prvními přicházejícími uprchlíky z Ukrajiny se lidé v NADĚJI zapojili do pomoci. V Plzni, Vysokém Mýtě, Brně, Otrokovicích, České Třebové a ve Zlíně jsme ubytovali maminky s dětmi nebo celé rodiny. Ubytovat neznamená jenom prostě vzít pod svou střechu. Znamená to pochopit velmi těžký příběh, strach a hledání naděje, soucítit se ztrátou domova a blízkých, pomáhat se vším – sehnat nábytek, oblečení, zdravotní péči, sociální podporu, školu nebo školku, smysluplný volný čas pro děti, později zaměstnání. Podpora je potřeba dlouhodobě, navázané přátelství a vztahy znamenají pro uprchlíky mnoho. Dohromady jsme ubytovali 121 lidí z Ukrajiny.

 

Naše pomoc před rokem začala a stále pokračuje i v terénu. NADĚJE v Jablonci nad Nisou, Písku a především v oblasti Litoměřice pomáhá uprchlíkům, ať už jsou v jakýchkoli ubytovacích místech. Někde jsou to uprchlické hotely, kempy, ubytovny nebo byty, jinde různá provizorní ubytování. Kolegové se tu setkávají s lidmi v extrémně těžkých životních situacích a pomáhají jim od základní humanitární pomoci až k maximální možné integraci do naší společnosti. Naše pomoc ukrajinským uprchlíkům v terénu se týká celkem 964 lidí.

 

Specifické je zapojení pražské pobočky NADĚJE do řešení humanitární situace v hlavním městě, do kterého se soustředí nejvíce utečenců před válkou. Kontinuálně je 15 pracovníků zapojeno do sociální práce – na začátku v KACPU, pak v pomoci ukrajinským romským uprchlíkům, v uprchlických stanových táborech, humanitárních hotelech a nyní ještě v Centru následné pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.

 

To všechno je silná zkušenost pro pracovníky NADĚJE. Kromě velkého osobního a profesního nasazení jsme se učili nově přistupovat k sociální práci, překračovat a měnit zavedené způsoby myšlení, pomáhat lidem z cizí země v mimořádně těžké životní situaci.

 

Za to všem patří veliký dík.


Méně...
 
Pletené košíky ze sociálně terapeutické dílny

Pletené košíky ze sociálně terapeutické dílny

21.02.23 | Litoměřice

Výroba košíků v litoměřické sociálně terapeutické dílně je naší specialitou. Zakoupit si je můžete stejně jako další výrobky na našem e-shopu.


Více...
 
Pletené košíky ze sociálně terapeutické dílny

Výroba košíků v litoměřické sociálně terapeutické dílně je naší specialitou. Zakoupit si je můžete stejně jako další výrobky na našem e-shopu.

 

Sociálně terapeutická dílna je tvůrčí místo, kde lidem s mentálním a kombinovaným postižením umožňujeme získat nové dovednosti, učit se spolupráci, pomáháme posílit sebedůvěru, vědomí odpovědnosti a podle možností je připravujeme na otevřený trh práce.

 

Klienti v rámci sociálně pracovní rehabilitace vyrábějí košíky, koberce, svíčky, mýdla a šperky. Dále nabízíme šicí program a nácvik úklidových dovedností. Pro vytváření kontaktů organizujeme společné akce.

 


Méně...
 
Světový den sociální spravedlnosti

Světový den sociální spravedlnosti

20.02.23 | Praha

Dnes si připomínáme Světový den sociální spravedlnosti, který se od roku 2009 snaží upozornit na téma chudoby a sociálních problémů. 


Více...
 
Světový den sociální spravedlnosti

Dnes si připomínáme Světový den sociální spravedlnosti, který se od roku 2009 snaží upozornit na téma chudoby a sociálních problémů. 

 

V pražské NADĚJI pomáháme už témeř 32 let lidem bez domova, kteří se potýkají s extrémním sociálních vyloučení. Věříme, že nějakou formu pomoci si zaslouží každý, kdo se na nás obrátí.

 

Jsme velice vdeční všem našim pravidelným dárcům, kteří svým příspěvkem každý měsíc dokazují, že jim není osud lidí bez domova lhostejný. Pravidlená podpora je pro nás nesmírně důležitá, protože nám umožňuje vylepšovat nabízené služby.

 

Děkujeme vám!

 

Budeme moc rádi, pokud se i vy rozhodnete pro pravidelnou pomoc lidem bez domova. Zde je odkaz na nastavení měsíčního příspěvku prostřednictvím portálu Darujme.cz:

https://www.darujme.cz/darovat/1060?referrer=&frequency=monthly&amount

 

Foto: Martin Pokora


Méně...
 

Co vás čeká, když se ocitnete na ulici

Jakub Dutka, hlavní metodik NADĚJE, v podcastu Hovory o duši

13.02.23 | Ústředí NADĚJE

 

Čím si projdete, když se ocitnete na ulici? Kam se máte obrátit? V čem vám pomůže sociální pracovník? Kdo vás podrží psychicky?


Více...
 

Čím si projdete, když se ocitnete na ulici? Kam se máte obrátit? V čem vám pomůže sociální pracovník? Kdo vás podrží psychicky? Jak probíhá terénní práce v místech, kde lidé bez domova přežívají? Jak může pomoci veřejnost?

 

https://www.youtube.com/watch?v=zVVvuEMFha0


Méně...
 
Jak a komu pomáhal projekt Nejdřív střecha v roce 2022?

Jak a komu pomáhal projekt Nejdřív střecha v roce 2022?

13.02.23 | Praha

V roce 2022 jsme prostřednictvím projektu Nejřív střecha podali pomocnou ruku 61 lidem, z toho 16 ženám.


Více...
 
Jak a komu pomáhal projekt Nejdřív střecha v roce 2022?

Projekt Nejdřív střecha se už pro mnoho lidí, kteří náhle ztratili bydlení, stal smysluplnou a účinnou pomocí. V roce 2022 jsme prostřednictvím tohoto projektu podali pomocnou ruku 61 lidem, z toho 16 ženám. Věkový průměr podpořených byl 40 let. Potřební lidé u nás strávili celkem 1370 nocí.

 

A jak projekt konkrétně pomáhá? Přinášíme tři příběhy.  

 

Bedřich, 47 let, žil s příbuznými v rodinném domě. Ze zdravotních a vztahových důvodů se poměry v rodině komplikovaly, až nakonec Bedřich ve špatném psychickém stavu odešel na ulici. Dostal se k nám, kde jsme mu nabídli pomoc psychologa a ubytování na noclehárně. Po čase získal i celodenní ubytování, kde se může ze své situace vzpamatovat. 

 

Jan, 44 let, býval OSVČ. Kvůli korona krizi ovšem zkrachoval a začal žít z úspor, až se dostal do sestupné spirály dluhů. Nakonec nás požádal o pomoc. Ubytovali jsme ho v azylovém domě a krátkodobě zařadili do projektu Nejdřív střecha, než získá dávky hmotné nouze. Jan plánuje, že se vrátí ke své původní profesi (také díky celodennímu ubytování) a že v azylovém domě nezůstane dlouho. 

 

Daniel, 52 let, přijel do Prahy za prací. Nakonec ovšem neuspěl, byl okraden o finance a skončil na ulici. Své věci měl stále v úschovně na nádraží. K nám se dostal na základě intervence hodné paní, která mu na ulici pomáhala. Daniel byl ubytován na noclehárně a začal spolupracovat se sociální pracovnicí. Nakonec se mu podařilo nalézt zaměstnání i s ubytováním a z noclehárny mohl odejít.

 

Děkujeme všem dárcům, kteří projekt podpořili a podporují.   

 

https://www.nejdrivstrecha.cz/   

 

Projekt administruje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.  

 

Foto: ilustrační 


Méně...
 
Ukazujeme dětem lepší cestu

Ukazujeme dětem lepší cestu

12.02.23 | Klášterec nad Ohří

„Přišly za mnou děti a chlubily se mi, že pojedou na výlet. Byla jsem nadšená, že se někam podívají i bez našeho klubu. Ptala jsem se, kam vyrazí, řekly mi, že pojedou za tátou do vězení,“ říká Jana, která pracuje v NADĚJI už více než rok.


Více...
 
Ukazujeme dětem lepší cestu

„Přišly za mnou děti a chlubily se mi, že pojedou na výlet. Byla jsem nadšená, že se někam podívají i bez našeho klubu. Ptala jsem se, kam vyrazí, řekly mi, že pojedou za tátou do vězení,“ říká Jana, která pracuje v NADĚJI už více než rok.

 

Její kolegyně Andrea Gažiová přidává další příběh: „Chodila k nám jedna slečna, pocházela z vyloučené lokality, vedle nevhodných podmínek, jako byly štěnice a švábi v bytě, kde žilo 15 lidí, se potýkala se sexuálním obtěžováním ze strany svého švagra a budoucího nevlastního otce. Báli jsme se, že i přes veškerou snahu z této situace nevyvázne. Jenže ona to dokázala, s naší pomocí všechno zvládla – našla si přítele, zaměstnání a odstěhovala se do Liberce, mimo vliv rodiny. Každý takový dobrý případ je malý zázrak, kvůli kterému to má smysl.“

 

Jana a Andrea jsou zaměstnány jako pracovnice v sociálních službách v našem nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Klášterci nad Ohří. Jejich klienti jsou děti a mladí lidé od 6 do 26 let. Většina jich pochází z vyloučené lokality a nefunkčních rodinných prostředí – jsou pro ně jako tety, které jim dají tolik potřebnou, ale chybějící péči a lásku.

 

„Poskytujeme jim zázemí, vidí v nás vzory a nebojí se snít o lepším životě. Některé děti si doma nemůžou ani nakreslit obrázek, natož aby mohly jako jejich vrstevníci koukat na Netflix nebo si zahrát na Xboxu. Některé ale doma nemají ani elektřinu, nebo dokonce nemají domov a žijí porůznu u sousedů, někdy se snažíme jim zajistit i potravinovou pomoc. Naše práce je tak velmi různorodá, malým dětem pomáháme se školní přípravou, starším klientům pomáháme se sociálním začleněním, děláme různá školení, abychom zlepšili třeba finanční gramotnost, nebo jim pomáháme s psaním životopisu a sháněním bydlení,“ popisují shodně obě kolegyně.

 

Díky práci našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež klesá kriminalita. Naši zaměstnanci působí také v terénu a snaží se předcházet krádežím, užívání drog a alkoholu. Chodí po městě, a když vidíme skupinku dětí nebo mladých lidí, snaží se je přesvědčit, aby namísto kouření v parku šli trávit čas s námi a vrstevníky do klubu. Přesně totiž ví, kam děti chodí místo školy, a snaží se tam být dříve, než na ně někdo zavolá policii. Pracují v podstatě celý den.

 

„Pracovní doba je od 9 do 18 hodin, ale klientů máme plnou hlavu neustále. Někdy nám volají ve 4 hodiny ráno a chtějí pomoct s řešením krizových situací. Jsme tu pro ně kdykoli, protože víme, z jakého prostředí pocházejí a jak je podpora důležitá,“ upřesňuje Jana.

 

Jana a Andrea dělají drsnou práci, která ale bohužel je systémově podfinancovaná. „Kdybychom neměly zpětnou vazbu dětí, kterým jsme pomohly, už bychom tu nebyly,“ prohlásily obě pro kampaň Stejná odměna, jež chce docílit spravedlivých podmínek v odměňování a financování sociálních služeb v České republice.


Méně...