Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Otevřená výzva iniciativy Za bydlení předsedům koaličních stran

Otevřená výzva iniciativy Za bydlení předsedům koaličních stran

21.05.24 | Ústředí NADĚJE

Praha, 21. 5. 2024. Vážený pane premiére, Vážení předsedové a předsedkyně koaličních stran, oslovujeme Vás jménem více než 50 nevládních neziskových organizací,...


Více...
 
Otevřená výzva iniciativy Za bydlení předsedům koaličních stran

Praha, 21. 5. 2024

 

Vážený pane premiére, Vážení předsedové a předsedkyně koaličních stran,

 

oslovujeme Vás jménem více než 50 nevládních neziskových organizací, akademiků a akademiček, představitelů a představitelek samospráv sdružených v iniciativě Za bydlení, stejně tak i dalších osobností, které si uvědomují závažnost problematiky bytové nouze. Máme oprávněný zájem na nápravě legislativního dluhu České republiky v oblasti dostupnosti bydlení, a to i pro ty nejohroženější z nás. Protože, jak sami tvrdíte v preambuli svého programového prohlášení: “Společnost a stát jsou na takové výši, jakým způsobem se starají o své nejzranitelnější členy .”

 

Dne 15. 5. 2024 byl na vládu předložen návrh zákona o podpoře v bydlení, který představuje dlouho očekávanou legislativní systémovou podporu jak pro 154 000 lidí, včetně 61 000 dětí, kteří se v současné době v České republice již nacházejí v bytové nouzi, tak pro další milion lidí, kteří jsou bytovou nouzí ohroženi.

 

Na absenci zákona dlouhodobě upozorňuje Evropská komise i Ústavní soud České republiky ve stanovisku z května 2023.

 

Zákon je připravený a detailně prodiskutovaný s většinou klíčových aktérů ze strany obcí, krajů, poskytovatelů sociálních služeb i expertů a expertek ze sociální oblasti. Poslední, co zbývá, je návrh provést zákonodárným procesem. A právě v této věci nyní cítíme silné obavy.

 

Řádný legislativní proces nového zákona zabere v průměru více než rok, přičemž funkční období současné vlády končí v září roku 2025, k čemuž je potřeba započíst dvoje sněmovní
prázdniny. Zákon zlepšující dostupnost bydlení pro zranitelné skupiny obyvatel se snažilo prosadit již několik vlád před Vámi, nikdy se to však bohužel nepodařilo.

 

Tváří v tvář sílící bytové krizi, energetické chudobě a dopadům inflace Vás žádáme, abyste v tomto předchozí vlády předčili a zákon zodpovědně dotáhli do konce, co nejdříve ho schválili na vládě a posunuli ho dále do Parlamentu ČR.

 

Zákon pracuje se zaváděním v praxi ověřených nástrojů, které již fungují nejen v zahraničí, ale i v řadě českých měst. Namátkou se dají zmínit České Budějovice, Plzeň či Most, ale jednotlivé nástroje jsou už nyní aktivně využívány v desítkách měst . Většina těchto projektů je nyní závislá na financování z Evropské unie a bez legislativní podpory ze strany České republiky bude muset skončit.

 

Vnímáme zcela pochopitelnou snahu vlády o rozpočtovou zodpovědnost. Proto je dobré podtrhnout, že na přijetí zákona do konce volebního období je navázáno 9,6 miliardy korun z Národního plánu obnovy, přičemž tyto peníze budou kráceny ve chvíli, kdy u nás reforma v bydlení nenastane.

 

Náklady spojené s bytovou nouzí pro veřejné rozpočty dnes přesahují podle konzervativních odhadů 4 miliardy korun ročně. Přijetí zákona o podpoře v bydlení tedy zároveň vnímáme jako klíčovou investici do budoucnosti. Nemluvě o nevyčíslených nákladech bytové nouze, jako je vzdělávání dětí, domácí násilí, kvalita života, kriminalita, participace na trhu práce, závislosti, stigmatizace a sociální koheze či kvalita veřejného prostoru. Z našeho pohledu to jsou totiž
náklady, které žádný moderní stát, pokud mu jde o sociální kohezi a zachování demokratického zřízení, nemůže ignorovat.

 

V tomto kontextu chceme odpovědět na argument ohledně vytváření nových úřednických míst. Z našeho pohledu zákon zavádí, a to ve velmi střízlivém počtu, nikoliv novou byrokratickou zátěž, ale nezbytnou síť poradců, poradkyň, sociálních pracovníků a pracovnic poskytujících přímou podporu v asistenci a garancích v bydlení, kteří na úrovni obcí dnes chybí.

 

V případě, že se zákon neschválí, budeme nadále svědky společenské situace prohlubující se chudoby, kdy desítky tisíc dětí vyrůstají ve zcela nevyhovujících podmínkách, což má negativní dopady na jejich zdraví, vzdělávání i na jejich životní příležitosti.

 

Je proto zcela klíčové, aby schválení zákona o podpoře v bydlení patřilo mezi nejvyšší vládní priority a aby byl návrh podpořen a předán k projednání Poslanecké sněmovně nejpozději do konce května tohoto roku.

 

Touto výzvou Vás zároveň, pane premiére, žádáme o společné jednání, abychom s Vámi mohli sdílet závažnost situace a probrat s Vámi, co z Vašeho pohledu brání přijetí této dlouho očekávané a společensky přínosné legislativy. Oslovujeme Vás nejen jako premiéra, ale i jako předsedu ODS, která je v tuto chvíli jedinou koaliční stranou, která zákon veřejně rozporuje.

 

Děkujeme za vyslyšení a spoléháme se na Vaší společenskou zodpovědnost,

 

Iniciativa Za bydlení,

s podporou České komory architektů, odborníků, odbornic a osobností se zájmem na ukončování bytové nouze:

 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva

 

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., biskup Plzeňský

 

Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D., kazatel Českobratrské církve evangelické

 

Ing. arch. Jan Kasl, předseda České komory architektů

 

Ing. arch. Karolína Kripnerová, Ph.D., spoluzakladatelka Architektů bez hranic

 

Mgr. Václav Orcígr, Ph.D., vedoucí kampaně Město pro život, Arnika z. s.

 

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity

 

 

Kontaktní osoba za iniciativu Za bydlení:

Mikoláš Opletal

+420 774 645 467

Mikolas.opletal@socialnibydleni.org

„Projekt byl podpořen Nadací OSF z programu Stronger Roots, který je financován Evropskou unií z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových organizací a přispívá k jejich většímu propojení s veřejností.

 

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Nadace OSF. Evropská unie ani Nadace OSF za ně nenesou odpovědnost.“

 

Tisková zpráva ke stažení zde


Méně...
 
Úspěch Aleše Strnada v ceně Časovaná bota

Úspěch Aleše Strnada v ceně Časovaná bota

20.05.24 | Praha

Aleš Strnad, vedoucí našich sociálních služeb se minulý týden umístil na krásném druhém místě v kategorii Osobnost roku v každoročně udělované ceně Časovaná bota České asociace streetwork...


Více...
 
Úspěch Aleše Strnada v ceně Časovaná bota

Jak by řekl Aleš, „vítězství to není, ale bedna dobrá“.

 

Aleš Strnad, vedoucí našich sociálních služeb se minulý týden umístil na krásném druhém místě v kategorii Osobnost roku v každoročně udělované ceně Časovaná bota České asociace streetwork. Tímto gratulujeme vítězce Markétě Řezníčkové z terénního programu SANANIM.

 

Aleš v pražské pobočce NADĚJE působí už 24. rokem, takže se celý svůj profesní život věnuje problematice lidí bez domova z mnoha úhlů a úrovní. Několikrát za NADĚJI koordinoval zimní humanitární opatření pro lidi bez domova v rámci projektu MHMP, je výraznou osobností komunitního plánování hned v několika městských částech, kde se výrazně zasadil o zvyšování povědomí o potřebách lidí bez domova a aktivně se podílel na tvorbě akčních či strategických plánů v různých pracovních skupinách. Aleš stál přímo u zrodu pražského terénního programu a velkou měrou se zasadil o jeho profesionalizaci. Vybudoval kvalitní tým sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, který v současné době působí na území celé Prahy.

 

Práce v terénním programu pro lidi bez domova vyžaduje kreativní myšlení, schopnost rychle reagovat na nečekané situace a vynikající komunikační dovednosti. To jsou vlastnosti, kterými Aleš disponuje, a kterými si získal respekt jak u klientů, tak i u svých spolupracovníků, ať už v rámci NADĚJE, tak i mimo ni.

 

Aleš je velkým přínosem nejen pro NADĚJI, ale i celkově pro obor sociální práce s cílovou skupinou lidí bez domova. Jeho zkušenosti z přímé práce s klienty jsou obohacující jak pro naše kolegy/kolegyně, tak i pro odbornou veřejnost (kolegy/kolegyně z jiných organizací či státní správy) nebo pro veřejnost laickou.

 

Aleši, děkujeme!

 

Druhé místo v ceně Časovaná bota


Méně...
 
Vláda odložila zákon o podpoře v bydlení

Vláda odložila zákon o podpoře v bydlení

Před zdržením při dalším projednávání zákona varuje iniciativa Za bydlení, jejíž jsme součástí

17.05.24 | Ústředí NADĚJE

Vláda ve středu 15. května odložila hlasování o zákoně o podpoře v bydlení, předloženého ministry Ivanem Bartošem a Marianem Jurečkou.


Více...
 
Vláda odložila zákon o podpoře v bydlení

Vláda ve středu 15. května odložila hlasování o zákoně o podpoře v bydlení, předloženého ministry Ivanem Bartošem a Marianem Jurečkou. Stalo se tak s vysvětlením, že část ministrů by preferovala zákon více projednat s krajskými partnery.

 

Před přílišným zdržením při projednávání zákona varuje iniciativa Za bydlení, která sdružuje sociální služby, akademiky a lokální politiky se zájmem o sociální bydlení. „Nevíme, na co vláda čeká. „ Zákon byl opakovaně diskutován s odborníky a odbornicemi, sociální výbor Asociace krajů k němu vydal souhlasné stanovisko a opírá se o v praxi osvědčené nástroje, které již dnes dobře fungují v desítkách českých obcích a městech,” říká mluvčí iniciativy, Mikoláš Opletal.

 

„Krize bydlení se rok od roku zhoršuje, a více než milion lidí je v ohrožení bytovou nouzí. Je tedy zásadní, aby vláda schválila zákon, který přímo podporuje lidi nejvíce ohrožené. Pokud zákon projde vládou a parlamentem bez zbytečného zdržení, mohl by začít pomáhat již v polovině příštího roku,“ uvedla Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork.

 

Zákon stojí na třech základních pilířích. Těmi jsou kontaktní místa pro bydlení, garance pro obce a soukromé pronajímatele a asistence v bydlení. Kontaktní místa pro bydlení rozšíří stávající síť 24 kontaktních míst po celé republice tak, aby byla dostupná v každé obci s rozšířenou působností. Jejich účelem bude poskytovat poradenství v oblasti bydlení a zprostředkovávat přístup k obecnímu i soukromému bydlení.

 

Druhým pilířem je podporované obecní bydlení, do kterého mohou města zahrnout svůj stávající bytový fond nebo využít dotací Ministerstva pro místní rozvoj k jeho rozšíření. Obce také mohou poskytovat tzv. bydlení s garancí, kdy uzavřou smlouvu se soukromými majiteli bytů. Obce tak budou mít nástroje a finance pro efektivnější využití svého bytového fondu. Garantem, který bude shánět byty na soukromém trhu, může podle zákona být i ověřená nezisková organizace. Již dnes desítky neziskových organizací tyto programy realizují a zabydlely už stovky domácností.

 

„Obec garantuje majiteli bytu komunikaci s nájemníky, tvorbu smluv a nese případná rizika, má na to ovšem peníze od státu, což umožňuje uvést prázdné byty na trh a poskytovat je těm, pro které je komerční bydlení nedostupné. Podle odborných odhadů by tímto způsobem mohlo být ročně uvolněno na trh přibližně 2000 bytů. Nám v krajích, které chtějí sociální bydlení podporovat, zákon výrazně pomůže ho řešit systematicky a se stabilním a předvídatelným financováním.” Vysvětluje radní pro sociální oblast Karlovarského kraje za STAN, Robert Pisár.


„Našimi klienty jsou zpravidla lidé v bytové nouzi, což může zahrnovat rodiny ohrožené odebráním dětí, lidi se zdravotními problémy, diskriminované romské rodiny, nebo seniory a seniorky, kteří by jinak museli žít na ubytovnách či ve zcela nevyhovujících či přeplněných bytech. Tímto způsobem pronajímáme desítky bytů bez jediného závažného problému,“ popisuje stávající praxi s garantovaným bydlením Adam Pospíšil, expert na sociální integraci z Centra pro komunitní práci Západní Čechy.

 

Třetím pilířem je asistence v bydlení. „Smyslem je podpořit nájemníky v obecních bytech, aby přechod do standardního bydlení zvládli. Máme s touto podporou jako organizace širokou zkušenost v řadě projektů. Prakticky to znamená, že sociální pracovníci a pracovnice se udržují s nájemníky v kontaktu, pravidelně je navštěvují a pomáhají jim s tématy jako je placení nájmu, vztahy se sousedy nebo například s jejich zdravotním stavem,“  říká národní ředitel Armády Spásy v ČR, Josef František Krupa.

 

„Jedná se o vládní návrh zanesený v programovém prohlášení vlády, takže my věříme, že bude zákon podpořen. Čas ale tlačí a nevím, jestli si to ministři uvědomují. Funkční období vlády končí za šestnáct měsíců, přičemž je potřeba zohlednit dvoje sněmovní prázdniny. Legislativní proces nového zákona v ČR průměrně trvá déle než jeden rok. Vnímáme tedy v tuto chvíli silnou nejistotu, jestli se zákon vůbec stihne schválit,“ uzavírá Opletal.

 

Tiskova zprava ke stazeni zde


Méně...
 
Už 33 let pomáháme lidem bez domova v Praze

Už 33 let pomáháme lidem bez domova v Praze

01.05.24 | Praha

Právě dnes, 1. května, si připomínáme výročí pobočky NADĚJE v Praze. 33 let neúnavně pomáháme lidem, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, v tíživě životní situaci...


Více...
 
Už 33 let pomáháme lidem bez domova v Praze

Právě dnes, 1. května, si připomínáme výročí pobočky NADĚJE v Praze. 33 let neúnavně pomáháme lidem, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, v tíživě životní situaci, mnohdy sami bez pomoci blízkých nebo přátel. Jsme opravdu rádi, že se nám daří naše služby poskytovat s různými obměnami už více jak tři dekády a také jsme vděční všem, kteří neváhají a přiloží pomocnou ruku vždy, když je třeba. Ať už se jedná o zaměstnance, dárce, dobrovolníky nebo podporovatele a dlouholeté příznivce, vy všichni máte podíl na tom, že tu jsme tak dlouho.

 

Podpořit nás v současné době můžete hned několika způsoby:

 

Staňte se naším dárcem, můžete přispět jednorázově nebo opakovaně. Pomozte tak lidem bez domova v Praze žít bezpečnější a důstojnější život.

https://www.darujme.cz/projekt/1060

 

Darujte důstojnější zázemí pro mladé lidi bez domova a pomozte nám vylepšit zázemí unikátního denního centra pro lidi od 18 do 26 let. Předpokladem úspěšné sociální práce je vytvoření bezpečného a vhodného prostředí, kde se budou lidé cítit dobře. A někdy je prostě potřeba začít doslova od podlahy.

https://www.darujme.cz/projekt/1209403

 

Pomoci můžete i skrze náš e-shop. Zakupte litografii nebo signovaný autorský digitální tisk a přispějete lidem přežívající na ulici a ve veřejném prostoru. Doma pak budete mít jedinečné dílo, a ještě k tomu dobrý pocit, že jste pomohli.

https://eshop.nadeje.cz/produkty/#ulice

 

Děkujeme všem, kteří s námi byli a stále jsou. A děkujeme také všem, kteří se rozhodnout naši pobočku podpořit v den našeho krásného výročí.


Méně...
 
Daruj důstojnější zázemí pro mladé lidi bez domova

Daruj důstojnější zázemí pro mladé lidi bez domova

16.04.24 | Praha

Právě dnes spouštíme nový projekt Daruj důstojnější zázemí pro mladé lidi bez domova. Prostřednictvím této kampaně chceme získat peníze na vylepšení prostor unikátního...


Více...
 
Daruj důstojnější zázemí pro mladé lidi bez domova

Právě dnes spouštíme nový projekt Daruj důstojnější zázemí pro mladé lidi bez domova. Prostřednictvím této kampaně chceme získat peníze na vylepšení prostor unikátního denního centra, ve kterém pomáháme lidem ve věku od 18 do 26 let. Konkrétně potřebujeme vyměnit podlahu v celém zařízení.

 

Mladí lidé bez domova jsou specifickou skupinou, se kterou je třeba pracovat trochu jiným způsobem. V denním centru Bolzanova jim poskytujeme nejen základní pomoc, ale snažíme se o vytvoření vztahu založeném na důvěře. Často pracujeme s motivací. Pro naše mladé klienty je těžké udržet si stabilní bydlení bez znalostí hospodaření s financemi a bez podpory rodiny. Nabízíme zde i pomoc formou socioterapeutických aktivit. Záměrem denního centra je vést mladé lidi k co největší soběstačnosti, motivovat je ke změně jejich životní situace a celkovému pohledu na život. 

 

Cílem kampaně Daruj důstojnější zázemí pro mladé lidi bez domova je vybrat 140 000 Kč. Právě na tuto částku je výměna podlahy v celém prostoru denního centra vyčíslena. Uvítáme jakýkoliv Váš příspěvek, který nám pomůže tento záměr uskutečnit. O výsledku a realizaci celého projektu Vás budeme rádi informovat.

 

Děkujeme, že společně s námi pomáháte lidem bez domova žít důstojnější a bezpečnější život.

 

Odkaz na darování:

https://www.darujme.cz/projekt/1209403


Méně...
 
Oscarový přístup k tvorbě aneb Branický zázrak znovu pro NADĚJI

Oscarový přístup k tvorbě aneb Branický zázrak znovu pro NADĚJI

08.04.24 | Ústředí NADĚJE

Do denního centra NADĚJE pro lidi bez domova v Praze po roce opět zavítali tvůrci muzikálu Branický zázrak


Více...
 
Oscarový přístup k tvorbě aneb Branický zázrak znovu pro NADĚJI

Do denního centra NADĚJE pro lidi bez domova v Praze po roce opět zavítali tvůrci muzikálu Branický zázrak, aby zde namalovali velikonoční vajíčka. Ta následně na facebooku muzikálu vydražili. Letos jsme se celou akci rozhodli zaměřit na zdravotní pomoc pro lidi bez domova, konkrétně na provoz ordinací, které pro tuto cílovou skupinu NADĚJE v Praze provozuje. Je to nejen ordinace praktika, ale i stomatologa, gynekologa a psychologa - tyto tři jsou pro lidi bez domova jediné v ČR.

Jan Svěrák opět dokázal, že v sobě snoubí talent, píli i preciznost. Loni na své vajíčko namaloval notový záznam části Branického zázraku. Letos zvolil urbanistický koncept a na skořápku zachytil městskou část Braník! A nejen to. Den předem doma namaloval jedno vajíčko nanečisto, aby pak jeho finální dílo určené pro aukci bylo skutečně dokonalé!

Originální oblé výtvory se nakonec podařilo vydražit za 112 688 Kč.

Velice si vážíme podpory týmu Branického zázraku i všech, kteří se aukce zúčastnili.

Děkujeme!

 

Hana Šimková

vedoucí komunikace

Méně...