Archiv zpráv

 
Každý z vašich darů je pro nás důležitý!

Každý z vašich darů je pro nás důležitý!

06.04.22 | Praha

Jak jsme s dary hospodařili v loňském roce? 


Více...
 
Každý z vašich darů je pro nás důležitý!

 

Jak jsme s dary hospodařili v loňském roce? Zaměřili jsme na nutnou údržbu v našich střediscích, opravovali jsme elektro i vodoinstalace, kanalizace a podlahy. V denním centru U Bulhara jsme měli větší výdaje s bojlerem a mřížemi, které chrání objekt na exponovaném místě. V záběhlickém azylovém domě pro staré a hůře pohyblivé lidi zase potřeboval servis nepostradatelný výtah. V azylovém domě pro ženy prošla stavební úpravou terasa, na které obyvatelky relaxují, suší prádlo a v truhlících pěstují bylinky a drobnou zeleninu či ovoce. Také jsme prováděli kontroly přístrojů v naší ordinaci praktického lékaře, gynekologa a zubaře a na dofinancování zdravotní péče jsme vynaložili další prostředky. V uplynulém období jsme tedy spíš než rozvoji a inovacím věnovali pozornost a peníze stabilitě našich služeb.

 

Prostřednictvím vaší finanční podpory https://www.darujme.cz/projekt/1060

jsme všechno tohle mohli uskutečnit. Děkujeme!

 

 

 


Méně...
 
Skončila zimní opatření – přinášíme výsledky noční terénní služby

Skončila zimní opatření – přinášíme výsledky noční terénní služby

04.04.22 | Praha

Od začátku prosince do konce března jsme už tradičně realizovali spolu s dalšími organizacemi projekt Humanitární pomoc lidem bez domova v rámci zimních opatření Hlavního města Prahy, jehož nedílnou součástí je už po řadu let i noční terénní program


Více...
 
Skončila zimní opatření – přinášíme výsledky noční terénní služby

Od začátku prosince do konce března jsme už tradičně realizovali spolu s dalšími organizacemi projekt Humanitární pomoc lidem bez domova v rámci zimních opatření Hlavního města Prahy, jehož nedílnou součástí je už po řadu let i noční terénní program - v rozsahu těchto činností:

 

- vyhledávání lidí bez domova na veřejných prostranstvích Hl. m. Prahy, zejména v centru Prahy, dále pak na konečných zastávkách tramvajových linek, ale také v okrajových částech Prahy,

- sociální intervence směrem k lidem bez domova s důrazem na zajištění ubytovacích služeb poskytovaných v rámci zimních opatření MHMP,

- v případě zhoršeného zdravotního stavu, snížené schopnosti pohybu či zhoršené orientace zajištění převozu klienta na krizovou zimní noclehárnu či do zdravotnického zařízení,

- v případě pokynu ze strany centrálního dispečinku či jiných organizací zapojených do zimních opatření poskytnutí součinnosti, tzn. výjezd na předem určené místo a klientovi poskytnout okamžitou pomoc, resp. zprostředkovat službu v rámci zimních opatření

 

Náš terénní tým každou noc kontaktoval průměrně 28 lidí bez domova, to je pro představu celkově 3 348 kontaktů, z toho se téměř v 500 případech jednalo o ženy.

Do projektu byli zapojeni sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, jeden pracovník kvalifikovaný jako zdravotnický záchranář a jedna pracovnice s kvalifikací zdravotní sestra. 

 

 


Méně...
 
Dětský domov versus bezdomovectví

Dětský domov versus bezdomovectví

01.04.22 | Praha

Ze statistik vyplývá, že 50 % dětí z dětského domova má v dospělosti zkušenost s pobytem na ulici.


Více...
 
Dětský domov versus bezdomovectví

Ze statistik vyplývá, že 50 % dětí z dětského domova má v dospělosti zkušenost s pobytem na ulici. Ta šťastnější polovina si najde bydlení, práci, zvládne komunikaci s úřady i hospodaření s penězi. To vše bez podpory rodiny, s vypětím sil. Často potřebují pomoc alespoň od neziskovek či nadací. Jednou z nich je Nadace Terezy Maxové, kde pracuje i náš kolega Pepa. Právě on má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby pomohl nejen opuštěným dětem, ale i lidem bez střechy nad hlavou. Sám totiž před 23 lety vkročil do života z dětského domova. Poslechněte si jeho vyprávění:

https://talk.youradio.cz/porady/dobro-skladem/dobro-skladem-nadace-terezy-maxove-detem-a-josef-trnka


Méně...
 
Video: Lednice na potraviny pro potřebné

Video: Lednice na potraviny pro potřebné

31.03.22 | Roudnice nad Labem

Náš projekt „Čerstvé potraviny pro potřebné“ obdržel v hlasování v prodejnách Tesco v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme nejvyšší počet hlasů, a tak jsme získali finance na nákup kýžené lednice a potravin pro klienty.


Více...
 
Video: Lednice na potraviny pro potřebné

Náš projekt „Čerstvé potraviny pro potřebné“ obdržel v hlasování v prodejnách Tesco v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme nejvyšší počet hlasů, a tak jsme získali finance na nákup kýžené lednice a potravin pro klienty.

 

Projekt již začala realizovat naše služba Terénní program pobočky NADĚJE v Roudnici nad Labem. V reportáži roudnické televizi MIS se dozvíte, jak lednici a potraviny využijeme a jak náš terén pomáhá lidem v nouzi.

 


Méně...
 
Také mladí lidé bez domova potřebují pozornost a podporu

Také mladí lidé bez domova potřebují pozornost a podporu

25.03.22 | Praha

Letos slaví naše denní centrum Bolzanova pro mladé lidi bez domova 25 let fungování. Je smutné, že se lidé ocitají sami na ulici v tak mladém věku. 


Více...
 
Také mladí lidé bez domova potřebují pozornost a podporu

 

Letos slaví naše denní centrum Bolzanova pro mladé lidi bez domova 25 let fungování. Je smutné, že se lidé ocitají sami na ulici v tak mladém věku. Velká část z nich má zkušenost s ústavní výchovou, náhradní rodinnou péčí, část pochází z rodin, které neměly funkční vzorce chování.

 

Co se děje u nás? Zvedají se počty příchozích, což souvisí s pandemií a následnou ztrátou brigád s ubytování. Nyní situaci ovlivňuje aktuální dění na Ukrajině. Každý se vyrovnává s těmito těžkými situacemi po svém, zasahují každého z nás. Mladí lidé bez domova bohužel častěji sahají ke copingovým strategiím, které znají, tj. k alkoholu nebo drogám, což jim lze mít jen těžko za zlé. Kromě naší obvyklé práce se tedy v současné době snažíme hovořit o situaci, zklidňovat emoce a podávat informace, které jsou založené na faktech.

 

Loni pomoc naší "Bolzanky" využilo 258 mladých lidí, z toho bylo 75 žen (což je necelých 30 %). Kromě běžné činnosti centrum během celého roku nabízí i terapeutické a kulturní aktivity nebo tematické výjezdy.

 

Kateřina Sehnoutková, vedoucí NDC Bolzanova

 

 


Méně...
 

Výzva pomáhajících osobám v nouzi a bez domova

Stát musí zabezpečit dostatečnou pomoc pro uprchlíky

23.03.22 | Ústředí NADĚJE

Jako občané a zástupci nevládních organizací, které poskytují sociální a humanitární pomoc osobám v nouzi a bez domova jsme znepokojeni


Více...
 

Jako občané a zástupci nevládních organizací, které poskytují sociální a humanitární pomoc osobám v nouzi a bez domova jsme znepokojeni nedostatečnými opatřeními státu na podporu uprchlíků z Ukrajiny.

 

Obracíme se proto na předsedu vlády:

  • Je nutné, aby první improvizované pokusy o pomoc, založené často na dobrovolnictví a mimořádném nasazení byly postupně nahrazovány systematickými státními politikami a prováděny ve stále větší míře odborníky.
  • Stát musí zajistit, aby byl těchto odborníků dostatek. Potřeby stovek tisíc nově příchozích není možné zajistit stávající personální kapacitou Úřadů práce, sociálních odborů obcí, sociálních a zdravotních služeb, školských zařízení, atd. Personální kapacita pomáhajících institucí byla nedostatečná ještě před příchodem uprchlíků z Ukrajiny a musí být proto posílena.
  • Poskytování pomoci uprchlíkům nesmí omezit poskytování pomoci ostatním potřebným.
  • Je nutné, aby byly již při registraci uprchlíků v co nejširší míře zjišťovány jejich potřeby. Data o existujících potřebách uprchlíků by měla být přenášena na krizové řízení a vést ke zřizování nových kapacit podpory a pomoci a přijímání odpovídajících organizačních a legislativních opatření.
  • Při registraci uprchlíků by měly být zajišťovány nejen jejich potřeby legalizace pobytu a zdravotního pojištění, ale i testování a vakcinace na COVID+, akutní ošetření, zprostředkování ubytování, finanční prostředky (dávky), finanční služby, zprostředkování kontaktů na předškolní a školní vzdělávání, základní sociální poradenství a nasměrování na specializované služby, humanitární materiální pomoc.
  • Potřeba krátkodobého ubytování pro ženy a děti, které tvoří většinu příchozích, nemůže být nadále zajišťována v nevhodných podmínkách tělocvičen, výstavních hal, kontejnerů a stanů a podobně. Vláda a samosprávy musí důsledně využít nejen své ubytovací objekty kasáren, rekreačních zařízení a podobně, ale v případě potřeby také uplatnit ustanovení zákona o krizovém řízení, který umožňuje nařídit soukromým vlastníkům ubytovacích zařízení ubytování potřebných.
  • Část uprchlíků zůstane v České republice dlouhodobě a pro něj je třeba zajistit odpovídající ubytování v bytech a nikoliv v ubytovnách či nouzových a dočasných stavbách. Stát proto musí zajistit efektivní využívání stávajícího obecního i soukromého bytového fondu. Je nutné zamezit neobsazování soukromých bytů ze spekulativních důvodů, či jejich zneužívání ke krátkodobému ubytování. Je třeba zajistit sociální a dostupné bydlení pro uprchlíky i pro všechny ostatní, kdo ho potřebují.
  • Nedostatek finančních prostředků pro zajištění ubytování a základních životních potřeb uprchlíků musí být co nejdříve řešen jejich napojením na všeobecný dávkový systém. Ten musí být přístupný nejen uprchlíkům, ale co největšímu počtu všech potřebných.

 

Příchod velkého počtu lidí, kteří v České republice hledají útočiště před válečným konfliktem na Ukrajině představuje velkou výzvu i příležitost. Znovu totiž upozorňuje na naléhavost problémů, které měla česká společnost již před jejich příchodem. Jejich řešení spočívá především na státu. Jeho řádné fungování nemůže dobrovolnictví ani mimořádné nasazení jednotlivců a organizací plně zastoupit.

 

V Praze dne 23. 3. 2022

 

Připojili se:

Centrum pro společenské otázky – SPOT,
kontaktní osoba: Filip Pospíšil, info@centrumspot.cz, +420 737 440 839

 

Jako doma,
kontaktní osoba: Lenka Vrbová, lenka.vrbova@jakodoma.org

 

Naděje,
kontaktní osoba: Daniel Svoboda, daniel.svoboda@nadeje.cz, +420 775 889 701

 

R-Mosty,
kontaktní osoba: Jakub Čihák, jakub@r-mosty.cz, +420-608 43 53 55

 

Místní místním,
kontaktní osoba: Ester Pacltová, ester@mistnimistnim.cz, +420733161564

 

Přestupní stanice,
kontaktní osoba: Eva Dudová, eva@prestupnistanice.cz, +420773094804

 

Platforma pro sociální bydlení,
kontaktní osoba: Barbora Bírová, barbora.birova@socialnibydleni.org,
+420 728 428 534


Méně...