Archiv zpráv

 
Vyšla kniha o NADĚJI v Nedašově

Vyšla kniha o NADĚJI v Nedašově

31.05.22 | Nedašov

Ke třicátému výročí pobočky NADĚJE v Nedašově byl vydán almanach jako vyjádření vděčnosti za působení organizace v tomto regionu.


Více...
 
Vyšla kniha o NADĚJI v Nedašově

Ke třicátému výročí pobočky NADĚJE v Nedašově byl vydán almanach jako vyjádření vděčnosti za působení organizace v tomto regionu. NADĚJE v současnosti působí ve většině krajů České republiky a patří mezi největší nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby. Pobočka v Nedašově existuje od roku 1991. Provozujeme zde Domov pokojného stáří a jsme významným místním zaměstnavatelem.

Almanach s názvem „30 TVÁŘÍ NADĚJE“ shromažďuje třicet ohlédnutí za třiceti roky organizace v Nedašově a nabízí příspěvky od různých osobností a také od klientů domova. V prvním oddíle se dozvíme o dějinách domova od Aleše Naňáka, následuje příspěvek od prvního porevolučního českého premiéra Petra Pitharta, od spoluzakladatele naší organizace Ilji Hradeckého, o své cestě od starosty k řediteli píše František Švach, svou zkušenost nám popsala vdova po Josefu Luxovi paní Věra Luxová , ústřední ředitel NADĚJE Jan Vaněček, budovatelka naší pobočky Eva Ludvíčková a náš významný dobrodinec Tomáš Lyžbicki. V dalším oddíle následují velmi silné příběhy našich klientů a také spolupracovníků. 

Do závěrečného oddílu nám přispěli senátor Jiří Čunek, historik Tomáš Petráček, odborník na etiku Jan Czudek, biblista Stanislav Pacner, misionář a bývalý farář v Nedašově Marek Kurzyński a arcibiskup a nový primas český Jan Graubner.

Kniha vyšla v nákladu 550 kusů. Jejím prostřednictvím chceme vyjádřit poděkování za roky krásného přijetí a spolupráce v tomto regionu. Za tu dobu se u nás vystřídalo více než pět set klientů a stovky zaměstnanců. Naše práce a služba se dotkla velkého množství osob a jejich příbuzných.

Rozhodli jsme se, že knihu jako poděkování věnujeme rodinám v Nedašově. Je pro nás také projevem radosti z charitativního a misijního díla, které náš domov koná. Velmi si vážíme i šíření dobré pověsti o nás a také přátelských vztahů.

Pokud se vám tento almanach dostane do rukou, přijměte ho jako vyjádření naděje, kterou všichni potřebujeme. Také si budeme velmi vážit, pokud nás budete podporovat v našich rozvojových záměrech. Pokud byste zvažovali zaslat nám příspěvek, prosíme, uvádějte u účtu 1404139329/0800 variabilní symbol 161. Pokud chcete almanach získat do osobního vlastnictví, můžete se pro něj u nás stavit po telefonické domluvě.

Petr Žůrek, ředitel pobočky

 Méně...
 
Nemusíme omezit provoz ordinace pro lidi bez domova

Nemusíme omezit provoz ordinace pro lidi bez domova

31.05.22 | Praha

Provoz ordinace pro lidi bez domova je pro tento rok zachráněn. Díky našim skvělým dárcům a významné podpoře Nadace ČEZ ve výši 500 000 Kč můžeme zajistit stejný rozsah zdravotní péče jako doposud.


Více...
 
Nemusíme omezit provoz ordinace pro lidi bez domova

Provoz ordinace pro lidi bez domova je pro tento rok zachráněn.

 

Díky našim skvělým dárcům a významné podpoře Nadace ČEZ ve výši 500 000 Kč můžeme zajistit stejný rozsah zdravotní péče jako doposud.

 

Ordinaci praktického lékaře pro lidi bez domova jsme zřídili přímo v prostorách denního centra již v roce 1994. Do minulého roku se v Praze jednalo o jedinou takovou specializovanou zdravotní službu. Od té doby se nám vždy podařilo její provoz pro potřebné lidi v nouzi zajistit za přispění Ministerstva zdravotnictví, Magistrátu hl. města Prahy a z úhrad zdravotních pojišťoven. Letos jsme podporu od ministerstva zdravotnictví nedostali.

 

V roce 2021 jsme v naší ordinaci pomohli celkem 1 478 lidem a denně ošetřili 24 pacientů. Zajištění dostupné zdravotní péče pro lidi bez domova považujeme za nezbytné, protože je to nezastupitelná složka v systému pomoci pro lidi bez domova a jeden z efektivních nástrojů k řešení bezdomovectví v Praze.

 

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu zdravotní péče pro lidi bez domova.


Méně...
 
Azylový dům v Radotíně slaví devatenácté výročí

Azylový dům v Radotíně slaví devatenácté výročí

30.05.22 | Praha

Letos v květnu slaví devatenácté výročí také náš azylový dům pro muže v Radotíně. Azylový dům může využít až 25 mužů v dospělém věku, přicházejí k nám mladí muži i starší pánové.


Více...
 
Azylový dům v Radotíně slaví devatenácté výročí

Letos v květnu slaví devatenácté výročí také náš azylový dům pro muže v Radotíně.

 

Azylový dům může využít až 25 mužů v dospělém věku, přicházejí k nám mladí muži i starší pánové. Celkem má náš domeček 7 pokojů, sociální zázemí, kuchyňku a kulturní místnost. Domek na okraji Prahy se pyšní svojí krásnou velkou zahradou, kterou ubytovaní pánové využívají k posezení nebo třeba opékání špekáčků. I když je azyl situován na okraj Prahy, do centra se dá dostat autobusem či vlakem za 15 minut. Mladší muži vyhledávají okraj Prahy, aby unikli před centrem velkoměsta, které láká k neřestem, naopak starší pánové zde nacházejí klid a pohodu. Muži bez domova vyhledávají útočiště z různých důvodů, ať už kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu či závislostem, které vedou ke ztrátě práce a stálého bydlení.

 

Tito lidé bez domova mají během ročního pobytu možnost stabilizovat se ve svojí situaci a začít na sobě pracovat. K tomu mohou využít odborné sociální poradenství. Přicházejí s různými nešťastnými životními příběhy, proto jsme rádi, když jim můžeme pomoci a často být přítomni šťastnému konci.

 

Jeden příklad za všechny je pan Karel, jehož příběh jsme sdíleli v prosinci. Pan Karel si i přes dlouhodobou ztrátu domova kvůli závislosti na alkoholu a špatnému zdravotnímu stavu dokázal najít pomoc, zbavit se závislosti a dluhů, najít si práci a stálé bydlení. Doufáme a budeme si přát, abychom i nadále byli svědky jen šťastných konců.

 

V minulém roce využilo pobyt v azylovém domě 60 mužů bez domova, z nichž 22 % si dokázalo zajistit následné bydlení. 21 % mužů bylo ve věku 65 let a více. Nejstaršímu ubytovanému pánovi je 80 let.

 

Text a foto: Kristina Černická Hájková, sociální pracovnice azylového domu

 
Méně...
 
Konference Člověk bez domova pacientem

Konference Člověk bez domova pacientem

26.05.22 | Praha

Zdravotní péče o lidi bez domova je pro nás velmi důležité téma, protože jsme v roce 1994 jako první začali provozovat ordinaci pro lidi bez domova. Aktuálně zde nabízíme ordinaci praktického lékaře, gynekologa a stomatologa. Děkujeme Armádě Spásy za pozvání na konferenci Člověk bez domova pacientem, kde vystoupili čtyři naši kolegové.


Více...
 
Konference Člověk bez domova pacientem

Zdravotní péče o lidi bez domova je pro nás velmi důležité téma, protože jsme v roce 1994 jako první začali provozovat ordinaci pro lidi bez domova. Aktuálně zde nabízíme ordinaci praktického lékaře, gynekologa a stomatologa. Děkujeme Armádě Spásy za pozvání na konferenci Člověk bez domova pacientem, kde vystoupili čtyři naši kolegové. 

 

Prvním z nich byl zakladatel NADĚJE a emeritní ředitel Ilja Hradecký, který promluvil o počátcích ordinace v Praze. Jakub Dutka, náš hlavní metodik, vystoupil s problematikou Koncepce zdravotní péče pro lidi bez domova. Luboš Turzík, pražský metodik sociální práce, se zabýval tématem Zdravotní péče o cizince. Pavlína Zoubková, poradenská psycholožka z denního centra, měla velký úspěch se svoji přednáškou Duševní zdraví lidí bez domova pohledem poradenské psycholožky pro osoby bez přístřeší.

 

O konferenci a zdravotní péči pro lidi bez domova je i reportáž z Událostí ČT24 od Ley Surovcové, kde se objevuje naše ordinace. Odkaz na reportáž zde.

 


Méně...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

24.05.22 | Litoměřice

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.


Více...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.

 

Kaplan v naší organizaci vykonává podobnou práci jako v nemocnicích, v armádě, u policie nebo ve vězeňství. Poskytuje duchovní péči našim klientům, ale i zaměstnancům. Pomáhá jim při řešení osobních, existenciálních, spirituálních či morálních otázek a potřeb. Tato služba uplatňuje empatický přístup ke každému člověku, přistupuje s úctou k jeho důstojnosti a respektuje jeho osobní přesvědčení.

 

Konkrétně lidem kaplan nabízí osobní setkání, rozhovor, blízkost v náročné životní situaci, hledání cest, jak vše důstojně zvládnout, překonat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Osobám, které o to projeví zájem, také nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor či modlitbu.

 

Se zapojením kaplanské služby jsme začali v roce 2016. Nyní v naší oblasti pracuje pět kaplanů. Každý jen několik hodin měsíčně, ale je to důležitý a pevný bod v našich sociálních službách, protože kaplan může poskytnout člověku jinou formu podpory, než nabízejí ostatní běžné nástroje sociální práce.


Méně...
 
Zálohujte s Mattoni. Na Branickém zázraku pro NADĚJI.

Zálohujte s Mattoni. Na Branickém zázraku pro NADĚJI.

23.05.22 | Ústředí NADĚJE

Jan Svěrák jako autor libreta a režisér a Tomáš Klus jako autor hudby a textů písní jsou podepsáni pod muzikálem Branický zázrak. Příběh se odehrává mezi lidmi bez domova.


Více...
 
Zálohujte s Mattoni. Na Branickém zázraku pro NADĚJI.

Jan Svěrák jako autor libreta a režisér a Tomáš Klus jako autor hudby a textů písní jsou podepsáni pod muzikálem Branický zázrak. Příběh se odehrává mezi lidmi bez domova.

 

Představení je na programu Divadla Na Fidlovačce a letní scény ve Voděrádkách od května do září. V obou prostorech má společnost Mattoni zálohové automaty na PET lahve a plechovky.

 

Zálohový systém ještě v České republice nefunguje, Mattoni se ho snaží prosadit v rámci projektu Zálohujme. Za každou vrácenou láhev či plechovku na představení Branického zázraku věnuje Mattoni NADĚJI finanční příspěvek.

 

 

 

Vážíme si této spolupráce z více důvodů. Samozřejmě děkujeme za finanční podporu. Zároveň jsme velmi rádi součástí projektu, jehož cílem je recyklace odpadů. NADĚJE má ve své strategii rozvoje tzv. Zelenou koncepci a ekologická témata, mezi něž nakládání s odpady patří, vnímáme jako mimořádně důležitá i v našich službách. Nadto jsme moc rádi, že tvůrci muzikálu obracejí pozornost k tématu bezdomovectví.

 

Pokud půjdete na Branický zázrak, stavte se u automatu a zálohujte!

 


Hana Šimková

média a vztahy s veřejností, ústředí


Méně...