Archiv zpráv

 
Video: Lednice na potraviny pro potřebné

Video: Lednice na potraviny pro potřebné

31.03.22 | Roudnice nad Labem

Náš projekt „Čerstvé potraviny pro potřebné“ obdržel v hlasování v prodejnách Tesco v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme nejvyšší počet hlasů, a tak jsme získali finance na nákup kýžené lednice a potravin pro klienty.


Více...
 
Video: Lednice na potraviny pro potřebné

Náš projekt „Čerstvé potraviny pro potřebné“ obdržel v hlasování v prodejnách Tesco v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme nejvyšší počet hlasů, a tak jsme získali finance na nákup kýžené lednice a potravin pro klienty.

 

Projekt již začala realizovat naše služba Terénní program pobočky NADĚJE v Roudnici nad Labem. V reportáži roudnické televizi MIS se dozvíte, jak lednici a potraviny využijeme a jak náš terén pomáhá lidem v nouzi.

 


Méně...
 
Také mladí lidé bez domova potřebují pozornost a podporu

Také mladí lidé bez domova potřebují pozornost a podporu

25.03.22 | Praha

Letos slaví naše denní centrum Bolzanova pro mladé lidi bez domova 25 let fungování. Je smutné, že se lidé ocitají sami na ulici v tak mladém věku. 


Více...
 
Také mladí lidé bez domova potřebují pozornost a podporu

 

Letos slaví naše denní centrum Bolzanova pro mladé lidi bez domova 25 let fungování. Je smutné, že se lidé ocitají sami na ulici v tak mladém věku. Velká část z nich má zkušenost s ústavní výchovou, náhradní rodinnou péčí, část pochází z rodin, které neměly funkční vzorce chování.

 

Co se děje u nás? Zvedají se počty příchozích, což souvisí s pandemií a následnou ztrátou brigád s ubytování. Nyní situaci ovlivňuje aktuální dění na Ukrajině. Každý se vyrovnává s těmito těžkými situacemi po svém, zasahují každého z nás. Mladí lidé bez domova bohužel častěji sahají ke copingovým strategiím, které znají, tj. k alkoholu nebo drogám, což jim lze mít jen těžko za zlé. Kromě naší obvyklé práce se tedy v současné době snažíme hovořit o situaci, zklidňovat emoce a podávat informace, které jsou založené na faktech.

 

Loni pomoc naší "Bolzanky" využilo 258 mladých lidí, z toho bylo 75 žen (což je necelých 30 %). Kromě běžné činnosti centrum během celého roku nabízí i terapeutické a kulturní aktivity nebo tematické výjezdy.

 

Kateřina Sehnoutková, vedoucí NDC Bolzanova

 

 


Méně...
 

Výzva pomáhajících osobám v nouzi a bez domova

Stát musí zabezpečit dostatečnou pomoc pro uprchlíky

23.03.22 | Ústředí NADĚJE

Jako občané a zástupci nevládních organizací, které poskytují sociální a humanitární pomoc osobám v nouzi a bez domova jsme znepokojeni


Více...
 

Jako občané a zástupci nevládních organizací, které poskytují sociální a humanitární pomoc osobám v nouzi a bez domova jsme znepokojeni nedostatečnými opatřeními státu na podporu uprchlíků z Ukrajiny.

 

Obracíme se proto na předsedu vlády:

  • Je nutné, aby první improvizované pokusy o pomoc, založené často na dobrovolnictví a mimořádném nasazení byly postupně nahrazovány systematickými státními politikami a prováděny ve stále větší míře odborníky.
  • Stát musí zajistit, aby byl těchto odborníků dostatek. Potřeby stovek tisíc nově příchozích není možné zajistit stávající personální kapacitou Úřadů práce, sociálních odborů obcí, sociálních a zdravotních služeb, školských zařízení, atd. Personální kapacita pomáhajících institucí byla nedostatečná ještě před příchodem uprchlíků z Ukrajiny a musí být proto posílena.
  • Poskytování pomoci uprchlíkům nesmí omezit poskytování pomoci ostatním potřebným.
  • Je nutné, aby byly již při registraci uprchlíků v co nejširší míře zjišťovány jejich potřeby. Data o existujících potřebách uprchlíků by měla být přenášena na krizové řízení a vést ke zřizování nových kapacit podpory a pomoci a přijímání odpovídajících organizačních a legislativních opatření.
  • Při registraci uprchlíků by měly být zajišťovány nejen jejich potřeby legalizace pobytu a zdravotního pojištění, ale i testování a vakcinace na COVID+, akutní ošetření, zprostředkování ubytování, finanční prostředky (dávky), finanční služby, zprostředkování kontaktů na předškolní a školní vzdělávání, základní sociální poradenství a nasměrování na specializované služby, humanitární materiální pomoc.
  • Potřeba krátkodobého ubytování pro ženy a děti, které tvoří většinu příchozích, nemůže být nadále zajišťována v nevhodných podmínkách tělocvičen, výstavních hal, kontejnerů a stanů a podobně. Vláda a samosprávy musí důsledně využít nejen své ubytovací objekty kasáren, rekreačních zařízení a podobně, ale v případě potřeby také uplatnit ustanovení zákona o krizovém řízení, který umožňuje nařídit soukromým vlastníkům ubytovacích zařízení ubytování potřebných.
  • Část uprchlíků zůstane v České republice dlouhodobě a pro něj je třeba zajistit odpovídající ubytování v bytech a nikoliv v ubytovnách či nouzových a dočasných stavbách. Stát proto musí zajistit efektivní využívání stávajícího obecního i soukromého bytového fondu. Je nutné zamezit neobsazování soukromých bytů ze spekulativních důvodů, či jejich zneužívání ke krátkodobému ubytování. Je třeba zajistit sociální a dostupné bydlení pro uprchlíky i pro všechny ostatní, kdo ho potřebují.
  • Nedostatek finančních prostředků pro zajištění ubytování a základních životních potřeb uprchlíků musí být co nejdříve řešen jejich napojením na všeobecný dávkový systém. Ten musí být přístupný nejen uprchlíkům, ale co největšímu počtu všech potřebných.

 

Příchod velkého počtu lidí, kteří v České republice hledají útočiště před válečným konfliktem na Ukrajině představuje velkou výzvu i příležitost. Znovu totiž upozorňuje na naléhavost problémů, které měla česká společnost již před jejich příchodem. Jejich řešení spočívá především na státu. Jeho řádné fungování nemůže dobrovolnictví ani mimořádné nasazení jednotlivců a organizací plně zastoupit.

 

V Praze dne 23. 3. 2022

 

Připojili se:

Centrum pro společenské otázky – SPOT,
kontaktní osoba: Filip Pospíšil, info@centrumspot.cz, +420 737 440 839

 

Jako doma,
kontaktní osoba: Lenka Vrbová, lenka.vrbova@jakodoma.org

 

Naděje,
kontaktní osoba: Daniel Svoboda, daniel.svoboda@nadeje.cz, +420 775 889 701

 

R-Mosty,
kontaktní osoba: Jakub Čihák, jakub@r-mosty.cz, +420-608 43 53 55

 

Místní místním,
kontaktní osoba: Ester Pacltová, ester@mistnimistnim.cz, +420733161564

 

Přestupní stanice,
kontaktní osoba: Eva Dudová, eva@prestupnistanice.cz, +420773094804

 

Platforma pro sociální bydlení,
kontaktní osoba: Barbora Bírová, barbora.birova@socialnibydleni.org,
+420 728 428 534


Méně...
 
Na život s demencí nemá nikdo zůstat sám

Na život s demencí nemá nikdo zůstat sám

Denní stacionář pro lidi s demencí má video!

21.03.22 | Zlín

Přejeme si, aby lidé s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence věděli, že se mají na koho obrátit. Chceme, aby pečující, kteří se doma starají o své blízké s demencí, měli možnost odpočinku a čas pro sebe.


Více...
 
Na život s demencí nemá nikdo zůstat sám

Přejeme si, aby lidé s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence věděli, že se mají na koho obrátit.

 

Chceme, aby pečující, kteří se doma starají o své blízké s demencí, měli možnost odpočinku a čas na sebe a svůj život.

 

Demence nemá být tabu. Nechat si pomoct není ostuda.

 

Proto jsme ve spolupráci se zlínskou střední filmovou školou, Creative Hill College, vytvořili video pro denní stacionář pro lidi s demencí ve Zlíně, abychom bourali tabu okolo této nemoci a abychom ty, kterých se téma týká, ujistili, že jsme tady pro ně. Že na to nejsou sami.

 

VIDEO KE ZHLÉDNUTÍ NÍŽE NA STRÁNCE


Méně...
 
TV-Focus: Pomoc lidem z Ukrajiny v Klášterci nad Ohří

TV-Focus: Pomoc lidem z Ukrajiny v Klášterci nad Ohří

20.03.22 | Klášterec nad Ohří

Starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd popsal v reportáži regionální televize TV-Focus, jak ve městě probíhá pomoc lidem z Ukrajiny, na které se podílí rovněž naše pobočka NADĚJE.


Více...
 
TV-Focus: Pomoc lidem z Ukrajiny v Klášterci nad Ohří

Starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd popsal v reportáži regionální televize TV-Focus, jak ve městě probíhá pomoc lidem z Ukrajiny, na které se podílí rovněž naše pobočka NADĚJE.

 

Ve Středisku NADĚJE na adrese Chomutovská 206 jsme zřídili výdejní místo potravinové a materiální pomoci pro ukrajinské občany. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 17:30 hodin a v pátek od 8:00 do 15:30 hodin.

 

Na stejné adrese a ve stejný čas funguje i sběrné místo materiální a potravinové. Aktuálně pro ukrajinské občany nejvíce potřebujeme trvanlivé mléko, pohanku, konzervy, paštiky, cukr, čaje, dětské piškoty, šampony na vlasy, sprchové gely a toaletní papíry.

 

Děkujeme všem, kteří pomáhají.

 

V Chomutovské 206 také působí naše Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kde ve všední dny rádi uvítáme ukrajinské děti a poskytneme jim příjemné a bezpečné prostředí pro trávení volného času. Dospělým potom nabízíme pomoc s hledáním zaměstnaní, při jednání s úřady a vyřizování sociálních dávek. Stačí přijít do našeho klubu, odkud podle potřeby odkážeme na naše další služby – Terénní programy v rodinách a Dluhovou poradnu.

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na naši kontaktní osobu Bohdanu Šumavskou na telefonním čísle 770 136 823.

 

Zdroj videa: www.youtu.be/MST2RE4-G4c, čas 2:05.


Méně...
 
ČT24: Pomoc ukrajinským uprchlíkům na Litoměřicku

ČT24: Pomoc ukrajinským uprchlíkům na Litoměřicku

18.03.22 | Litoměřice

Vedoucí litoměřické pobočky NADĚJE Petra Smetanová shrnula v reportáži ČT24, jak na Litoměřicku pomáháme lidem z Ukrajiny.


Více...
 
ČT24: Pomoc ukrajinským uprchlíkům na Litoměřicku

Vedoucí litoměřické pobočky NADĚJE Petra Smetanová shrnula v reportáži ČT24, jak na Litoměřicku pomáháme lidem z Ukrajiny.

 

Naši pracovnící z litoměřických týmů Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Terénního programu mapují od začátku uprchlické krize potřeby ubytovaných ukrajinských osob ve městě a přilehlém okolí, nejčastěji přitom pracují s matkami a jejich dětmi.

 

Zároveň je naše Centrum duševního zdraví v Terezíně připraveno ukrajinským dětem a mládeži poskytnout podporu a pomoc se zpracováním traumatických zážitků.

 


Méně...