Archiv zpráv

 
Panu Davidovi pomůže akce Milostivé léto II

Panu Davidovi pomůže akce Milostivé léto II

13.09.22 | Praha

Prvního září začalo Milostivé léto II, které trvá až do konce listopadu. Umožňuje dlužníkům splatit exekuce zbavené o exekuční poplatky, sankce a úroky, které mohou i malý původní dluh navýšit a výrazně komplikovat jeho splácení. 


Více...
 
Panu Davidovi pomůže akce Milostivé léto II

Prvního září začalo Milostivé léto II, které trvá až do konce listopadu. Umožňuje dlužníkům splatit exekuce zbavené o exekuční poplatky, sankce a úroky, které mohou i malý původní dluh navýšit a výrazně komplikovat jeho splácení. V azylovém domě v Radotíně jsme o této možnosti informovali všechny ubytované muže, kteří by akci mohli využít. Bohužel pro většinu z nich je nemožné splatit i samotnou základní jistinu, a proto se nemohou Milostivého léta zúčastnit. Pan David je však výjimkou.

 

Pan David je mladý pán, který v minulosti učinil spoustu špatných životních rozhodnutí. Je však důležité se z chyb poučit a mít motivaci změnit svůj život k lepšímu, což si uvědomil i pan David. Díky vykonání obecně prospěšných prací se mu podařilo mít opět čistý trestní rejstřík. Potřeboval by se zbavit také dluhů. Pan David se od nás dozvěděl o akci Milostivé léto II a rozhodl se k zahájení patřičných kroků k oddlužení. Za pomoci sociální pracovnice si na České poště nechal udělat výpis exekucí a společně obeslali exekutory s žádostí o zaplacení dluhu skrze Milostivé léto II. Nyní mu postupně přicházejí dopisy s částkami na zaplacení dluhů. Pan David si na zaplacení dluhů našetřil a doufá, že mu se zbytkem uhrazení pomůže rodina. Pokud bude mít problémy s uhrazením jistiny, sociální pracovnice se obrátí na organizaci Člověk v tísni, která poskytuje finanční dary v rámci akce Milostivé léto II.

 

Pan David má v plánu najít si stálou práci. Čeká ho ještě spousta práce, protože Milostivé léto se nevztahuje na veškeré subjekty, kterým dluží. Držte mu palce, aby se mu podařilo zbavit většiny dluhů a nastartovat tak novou životní etapu. Šťastné konce bychom přáli všem lidem v nouzi, kterým pomáháme. Budeme v to nadále doufat, protože naděje umírá poslední.

 

Text a foto: Kristina Černická Hájková, sociální pracovnice


Méně...
 
Dobrý den, tady NADĚJE

Dobrý den, tady NADĚJE

Čtvrtek 15. září od 12:30

12.09.22 | Praha

Už jen 3 dny zbývají do naší benefiční akce Dobrý den, tady NADĚJE, kterou pro vás pořádají kolegyně a obyvatelky azylového domu pro ženy ve Vršovicích. Můžete se těšit na diskuzi s odborníky i vyprávění žen bez domova


Více...
 
Dobrý den, tady NADĚJE

 

Už jen 3 dny zbývají do naší benefiční akce Dobrý den, tady NADĚJE, kterou pro vás pořádají kolegyně a obyvatelky azylového domu pro ženy ve Vršovicích. Můžete se těšit na diskuzi s odborníky i vyprávění žen bez domova, které si pobytem v azylovém domě prošly nebo zde aktuálně žijí. Na závěr dne vystoupí známý český slam poetrista Anatol Svahilec a koncert zahraje kapela Listopad.

 

Irena Burmeková, vedoucí azylového domu:

"Minulý rok jsme se jako tým azylového domu pro ženy rozhodly pro uspořádání dne otevřených dveří. Důvodem k pořádání benefiční akce pro veřejnost byla snaha rozptýlit negativní stereotypy a mýty o způsobu života žen, které se ocitly bez zázemí, bez domova.

 

Protože bychom rády, aby se z této akce stala každoroční tradice, tento rok pokračujeme. Na základě minulého ročníku se ukázalo, že veřejnost opravdu zajímá práce s našimi klientkami a vše, co obnáší. Rozhodly jsme se proto, že program bude sestaven z více odborných přednášek a tzv. živé knihovny, tedy živého vyprávění současných nebo bývalých klientek, které mohou sdílet svou životní cestu včetně zkušeností s azylovým domem.

 

Začátkem letošního roku jsme navíc službu krizového ubytování pro ženy rozšířily také o pomoc ženám uprchlým před válkou na Ukrajině. Mezi klientkami živé knihovny tak bude možnost poslechnout si příběh Oksany, která ubytování od počátku válečného konfliktu využívá.

 

Stejně jako minulý rok bude k dispozici možnost vyzkoušet si, jaké to je přijít do azylového domu, pro návštěvníky bude možnost schůzky se sociální pracovnicí, která je provede fiktivním přijímáním do azylového domu."

 

 

Anatol Svahilec vyhrál v roce 2014 mistrovství České republiky ve slam poetry, což je specifický styl básnického přednesu. Ten musí být natolik sugestivní a zábavný, aby dosáhl největšího ohlasu v publiku.

 

 

Indie-folková pražská kapela Listopad pro vás zahraje na terase azylového domu od 20:00.

 

 

Přijďte se pobavit a dozvědět se zajímavé informace nejen o ženském bezdomovectví. Připojte se k naší facebookové události: https://www.facebook.com/events/1114359102485240

Těšíme se na vás!

 

 


Méně...
 
Benefiční společenský večer NADĚJE

Benefiční společenský večer NADĚJE

06.09.22 | Liberec

Srdečně vás zveme na Benefiční společenský


Více...
 
Benefiční společenský večer NADĚJE

Srdečně vás zveme na Benefiční společenský večer NADĚJE v kině Varšava v Liberci.

Za realizační tým Erika Blažková, Lucka Kretschmerová a Míla Havrdová.


Méně...
 
Dnes slaví 8. narozeniny NEJDŘÍV STŘECHA

Dnes slaví 8. narozeniny NEJDŘÍV STŘECHA

01.09.22 | Praha

Projekt, který za 96 měsíců fungování pomohl 2 364 lidem bez domova.


Více...
 
Dnes slaví 8. narozeniny NEJDŘÍV STŘECHA

Projekt, který za 96 měsíců fungování pomohl 2 364 lidem bez domova.

 

1 562 mužům 

   493 ženám   

   329 rodinám

 

Také Martinovi (23 let), který ztratil ubytování u přítelkyně, protože měl problémy s drogami. Ocitl se na ulici a hrozilo, že se jeho situace ještě zhorší. Martin začal docházet do denního centra a prostřednictvím psychologa NADĚJE si dohodl léčbu. Než na ni nastoupil byl ubytován v noclehárně, která byla hrazena právě z projektu NEJDŘÍV STŘECHA. Léčení zahájil a s přítelkyní se dali znovu dohromady.

 

Ubytování, které může být z NEJŘÍV STŘECHY hrazené, poskytují sociální služby v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Havířově, Horním Jiřetíně, Jablonci nad Nisou, Klášterci nad Ohří, Liberci, Litoměřicích, Mladé Boleslavi, Opavě, Plzni, Roudnici nad Labem a ve Vsetíně.

 

Projekt NEJDŘÍV STŘECHA by nebylo možné realizovat bez skvělých dárců. Na https://www.nejdrivstrecha.cz se můžete podívat, kolik peněz už bylo vybráno, kolik použito a kolik zbývá. Veškeré získané prostředky od dárců jdou na ubytování. Projekt administruje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

 

Stát se dárcem NEJDŘÍV STŘECHY můžete i vy!

https://www.darujme.cz/projekt/1200628

Děkujeme


Méně...
 
Dobrý den, tady NADĚJE

Dobrý den, tady NADĚJE

Čtvrtek 15. září 2022, 12.30 - 22.00

30.08.22 | Praha

Srdečně vás zveme na druhý ročník benefičně vzdělávací akce o ženském bezdomovectví v prostorách našeho azylového domu NADĚJE ve Vršovicích, Rybalkova 31, Praha 10.


Více...
 
Dobrý den, tady NADĚJE

Srdečně vás zveme na druhý ročník benefičně vzdělávací akce o ženském bezdomovectví v prostorách našeho azylového domu NADĚJE ve Vršovicích, Rybalkova 31, Praha 10.

 

Stejně jako loni vás čeká bohatý program, který je sestaven nejen z edukačních přednášek, jako je živá knihovna nebo diskuze s vedoucími našich sociálních služeb, ale i kulturní část, kterou zastoupí kapela Listopad a slam poetrista Anatol Svahilec.

 

V rámci této akce budete mít možnost projít si prostory azylového domu a zbourat tak mýty o tom, jak ženy bez domova žijí. Budete si moci vyzkoušet konzultaci se sociální pracovnicí, účastnit se diskuzí jak s odborníky přes služby pobytové, tak terénní, ale i s obyvatelkami našeho azylového domu, které si zde prošly ročním pobytem nebo zde stále žijí.

 

Občerstvení na místě bude zajištěno v režii obyvatelek azylového domu. V nabídce bude spousta dobrot, káva a další nealkoholické nápoje.

 

Kapacita je omezená, a to na 50 osob v jeden čas.

 

Budeme rádi za sdílení události tak, aby se dostala k co nejširšímu okruhu lidí

https://www.facebook.com/events/1114359102485240

 

 

Těšíme se na vaši účast!

 

 

 


Méně...
 
Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu ordinace pro lidi bez domova v letošním roce

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu ordinace pro lidi bez domova v letošním roce

29.08.22 | Praha

Ordinace je umístěna přímo v denním centru pro lidi bez domova, aby se lidé přicházející z ulice mohli osprchovat, převléknout, využít pomoc sociálních pracovníků, psychologa a lékařskou péči.


Více...
 
Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu ordinace pro lidi bez domova v letošním roce

 

Ordinace je umístěna přímo v denním centru pro lidi bez domova, aby se lidé přicházející z ulice mohli osprchovat, převléknout, využít pomoc sociálních pracovníků, psychologa a lékařskou péči.

 

Život na ulici jako extrémní forma sociálního vyloučení v sobě zahrnuje velmi obtížný přístup ke zdravotní péči. Služby v běžných zdravotnických institucích jsou pro lidi v nouzi často špatně dostupné z důvodů absence dokladů, financí na léky a poplatky, zanedbaného zevnějšku a často nestandardního chování. Bariéry způsobující nedostupnost potřebné zdravotní péče jsou jak na straně samotných lidí bez domova, tak i na straně zdravotních institucí. Proto provozujeme specializovanou ordinaci se specifickým přístupem.

 

Zároveň dostupná a cílená zdravotní péče o lidi bez domova funguje jako jeden z nástrojů prevence šíření infekčních chorob mezi běžnou populaci.

 

Ordinace pomáhá potřebným lidem již od roku 1994 a denně ji využije v průměru 24 pacientů.

 

 

 


Méně...