Archiv zpráv

 
Poslali jsme další pomoc na Ukrajinu

Poslali jsme další pomoc na Ukrajinu

06.03.22 | Litoměřice

Po týdnu jsme opět poslali materiální a potravinovou pomoc na válkou zasaženou Ukrajinu. 


Více...
 
Poslali jsme další pomoc na Ukrajinu

Po týdnu jsme opět poslali materiální a potravinovou pomoc na válkou zasaženou Ukrajinu. 

Naložili jsme spacáky, karimatkami, obvazovým materiálem, léky a dalšími věcmi auta Nadačního fondu BigMat, která odjela do Užhorodu, odkud také do Česka přivezla ukrajinské uprchlíky. 

 

Veškerou pomoc mířící na Ukrajinu domlouváme s tamějšími koordinátory. Zároveň začínáme poskytovat materiální a sociální podporu příchozím uprchlíkům do Litoměřic.

 

Sběrné místo NADĚJE v Litoměřicích se nachází na adrese Na Kocandě 532/8, kde sídlí náš terénní program. Nosit dary lze každý všední den od 8 do 15 hodin. Telefonní číslo na kontaktní osobu Renátu Langer je 774 835 337. Děkujeme všem za obrovskou vlnu solidarity.


Méně...
 
NADĚJE pro Ukrajinu!

NADĚJE pro Ukrajinu!

01.03.22 | Ústředí NADĚJE

Ve všech místech České republiky, kde působíme, jsme součástí pomoci pro uprchlíky z míst války. Spolupracujeme s příslušnými kraji a městy


Více...
 
NADĚJE pro Ukrajinu!

Ve všech místech České republiky, kde působíme, jsme součástí pomoci pro uprchlíky z míst války. Spolupracujeme s příslušnými kraji a městy.

 

Aktuálně jsme připraveni ubytovat 64 lidí, pracujeme na tom, aby číslo bylo ještě vyšší. V počtu míst u nás hraje roli momentální plná obsazenost nocleháren kvůli mrazivému počasí.

 

Všechny naše pobočky úzce spolupracují s místními potravinovými bankami a uprchlíkům, které jsme připraveni přijmout, zprostředkujeme potravinovou pomoc. V některých místech, kde nemáme možnost zajistit ubytování, nabízíme alespoň potravinovou pomoc.

 

Neorganizujeme vlastní finanční sbírku, ale podporujeme sbírky našich spřátelených organizací:

 

Pomozte Ukrajině s Pamětí národa

 

Člověk v tísni SOS Ukrajina

 

SOS ADRA: Pomoc Ukrajině


Méně...
 
Pomáháme Ukrajině

Pomáháme Ukrajině

28.02.22 | Litoměřice

Nemůžeme být a nejsme lhostejní k tomu, co se nyní děje na Ukrajině. Už v neděli 27. února jsme naplnili hygienickými potřebami a dětskou výživou auto mířící na ukrajinskou hranici (na obrázku).


Více...
 
Pomáháme Ukrajině

Nemůžeme být a nejsme lhostejní k tomu, co se nyní děje na Ukrajině. Už v neděli 27. února jsme naplnili hygienickými potřebami a dětskou výživou auto mířící na ukrajinskou hranici (na obrázku).

 

V sedmi městech Ústeckého kraje, kde působíme, jsme připraveni poskytnout materiální a sociální pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří zde budou ubytováni.

 

Zároveň vyhlašujeme interní a veřejnou sbírku. Aktuálně poptáváme: trvanlivé potraviny (zejména pohanku), dětskou výživu a drogerii, dámskou hygienu, ručníky a kuchyňské náčiní (talíře, hrnce, příbory). Velmi prosíme, abyste nám darovali čisté a nepoškozené věci.

 

Sběrná místa v našich službách NADĚJE jsou následující:

  • Terénní program v Litoměřicích, Na Kocandě 532/8, kontaktní osoba Renáta Langer, tel. 774 835 337
  • Sociálně terapeutická dílna v Roudnici nad Labem, Třída T. G. Masaryka 889, kontaktní osoba Klára Šafr, tel. 778 701 864
  • Terénní program ve Štětí, U Tržnice 701, kontaktní osoba David Hájek, tel. 773 770 991
  • Terénní program v Klášterci nad Ohří, Chomutovská 206, kontaktní osoba Lucie Rýznarová, tel 775 889 632 a také Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří, Chomutovská 465, kontaktní tel. 730 193 735.

 

Potravinou a materiální pomoc přijímáme každý všední den od 8 do 15 hodin.

 

Vybrané věci poskytneme příchozím uprchlíkům, nebo v případě potřeby opět vypravíme auto s pomocí na ukrajinské hranice.


Méně...
 
Resumé sbírky Darujte nohy v teple

Resumé sbírky Darujte nohy v teple

28.02.22 | Praha

Moc vám všem děkujeme milí dárci! Konečný výsledek sbírky DARUJTE NOHY V TEPLE je 223 724 Kč.


Více...
 
Resumé sbírky Darujte nohy v teple

Moc vám všem děkujeme milí dárci! Konečný výsledek sbírky DARUJTE NOHY V TEPLE je 223 724 Kč. Společně jsme lidem bez domova v Praze předali 302 párů zimních bot, 306 kusů oblečení, 20 kusů Heatshield Bag (žďáráků). Boty a oblečení putují hlavně lidem, kteří navštěvují naše dvě denní centra a také těm, které oslovíme v rámci našeho terénního programu.

 

Přinášíme několik zajímavých čísel:

Celkem jsme obdrželi 225 darů, z toho 67 % bylo od žen a 31 % od mužů.

Cílová částka 200 000 Kč byla překročena o 12 %.

Děkujeme vám za pomoc a těšíme se zase v listopadu!


Méně...
 
Pozoruhodné datum 22.2.

Pozoruhodné datum 22.2.

navíc v roce 2022

22.02.22 | Praha

Palindromické - to znamená, že se čte zprava doleva i zleva doprava stejně. 


Více...
 
Pozoruhodné datum 22.2.

Palindromické - to znamená, že se čte zprava doleva i zleva doprava stejně. Někteří jsou navíc toho názoru, že dvojka je symbolem štěstí, lásky, klidu, růstu, vytrvalosti a pozitivní energie. Těchto pocitů bychom však v životě lidí bez domova našli jen velmi málo. Využijte tohle zajímavé datum a přispějte částkou 222 Kč. Pomůžete tak zajistit bezpečnější a důstojnější život lidem bez domova v Praze https://www.darujme.cz/projekt/1060

 

Když už jsme u těch zajímavých čísel -  v roce 2021 jsme každý den podpořili 482 lidí bez domova. Denně jsme ubytovali 220 osob a ošetřili 24 pacientů v ordinacích. Bohužel statistiky za loňský rok nám ukazují, že například počet lidí bez domova, kteří navštívili naše denní centrum U Bulhara, se poprvé od roku 2013 zvýšil. Vlivem krize spojené s pandemií a obecně zhoršující se ekonomickou situací jednotlivců i rodin očekáváme, že nárůst bude i v tomto roce pokračovat. Za každou pomoc budeme rádi.

 

Děkujeme


Méně...
 
Nové změny v exekucích a insolvencích

Nové změny v exekucích a insolvencích

21.02.22 | Kadaň

V lednu vešlo v platnost několik změn a novinek, které pomohou lidem v exekuci a insolvenci lépe zvládat jejich aktuální situaci, a usnadní jim tak vyřešení finančních problémů. Souhrn přináší Odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani.


Více...
 
Nové změny v exekucích a insolvencích

V lednu vešlo v platnost několik změn a novinek, které pomohou lidem v exekuci a insolvenci lépe zvládat jejich aktuální situaci, a usnadní jim tak vyřešení finančních problémů. Souhrn přináší Odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani.

 

Odpuštění dluhů, u kterých jistina nepřekročí 1 500 korun
Exekuce, u nichž jistina nepřekračuje 1 500 korun, budou zastaveny, pokud u nich nebylo za poslední tři roky nic vymoženo.

 

Zastavování bezvýznamných exekucí
Byla upravena maximální délka vedení exekuce na zaplacení. Pokud vymožená částka po šesti letech nepokryje ani náklady exekutora a oprávněného, bude exekuce zastavena jako bezvýsledná.  K zastavení prvních bezvýsledných exekucí bude ale docházet nejdříve až v roce 2023.

 

Zvýšení nezabavitelné částky
Platí nové vyšší normativní náklady na bydlení ve výši 6 815 korun, díky čemuž se zvedlo i nezabavitelné minimum, které pomůže lidem při exekuci nebo insolvenci. Od 1. ledna 2022 se nezabavitelná částka zvýšila o 133 korun na minimum 8 006 korun. Nezabavitelná částka na manželku, manžela či dítě je 2 668 korun.

 

Exekuce na majetek
Od roku 2022 dochází k omezení exekuce na majetek v určitých případech. Vztahuje se na povinné, kteří jsou ve starobním či invalidním důchodu. Nově by měli být zvýhodněni. Mobiliární exekuce budou probíhat pouze v určitých případech, a to zejména pokud probíhá exekuce na výživné, či náhrada škody způsobená trestným činem. Omezení exekucí na majetek se týká běžných věcí, netýká se nemovitostí či jiného výrazně hodnotnějšího majetku. Dále také vešlo v platnost, že mobiliární exekuci lze provádět pouze jedním exekutorem, který přijde první. Nebude proto možné, aby mobiliární exekuci provádělo více exekutorů najednou.

 

Způsob splácení exekuce
Změnil se také způsob splácení exekuce. Nově se budou splátky exekuce přednostně používat na úhradu jistiny a až následně na úhradu úroků a nákladů exekuce. Tím by se mohlo zamezit případům, kdy se z malého závazku stane vysoký dluh.

 

Snížení penále za zdravotní a sociální pojištění
Nově je úrok z prodlení stanoven podle občanského zákoníku, a tak by měl roční úrok vycházet na 8,5 %. Tato hodnota je ale pohyblivá a v průběhu roku se může změnit.

 

Bližší informace a také pomoc v tíživé finanční situaci s ochotou a zdarma poskytneme v naší Dluhové poradně. Sociální pracovnici můžete kontaktovat na telefonním čísle 778 412 438 nebo e-mailu natalie.novakova@nadeje.cz. Otevřeno máme v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 17 hodin na adrese Jana Švermy 569, v úterý ve stejný čas nás najdete na adrese Prunéřov 377.


Méně...