Uherské Hradiště

 
 

Sociálně terapeutická dílna

 
 
 

PROČ TU JSME

Poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc při získání, zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků, dále pak podporu směřující k samostatnému životu mezi lidmi a uplatnění v běžném zaměstnání.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Služby poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let.

CO NABÍZÍME

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Nemůžeme poskytnout služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří vyžadují vysokou míru potřeby péče a jsou z tohoto důvodu závislí na jiné osobě. 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služba je poskytována zdarma

Úhrada za stravu (účtována pouze za skutečně odebranou stravu)

 

Svačina 13 Kč

Oběd 68 Kč

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Okamžitá kapacita služby je 15 osob.