Praha

 
 

Podporují nás

ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI A VYTVOŘENÍ MOŽNOSTÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

18.08.20

V období 1. 8. 2019 až 31. 1. 2022 je námi poskytovaná zdravotní péče pro osoby cílové skupiny spolufinancována z dotačního programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší II, projektu...


Více...
 

období 1. 8. 2019 až 31. 1. 2022 je námi poskytovaná zdravotní péče pro osoby cílové skupiny spolufinancována z dotačního programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší II, projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641.

 

Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Více informací o projektu...

 

Logo EU

 

Logo MZČR


Méně...
 

PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRAJSKÉ SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA ROKY 2019–2021

05.06.17

Provoz nízkoprahových denních center a azylových domů NADĚJE v Praze je spolufinancován Evropskou unií v rámci...


Více...
 

Provoz azylových domů NADĚJE v Praze je spolufinancován Evropskou unií v rámci projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019–2021“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073.

  

Více infomací o projektu...

 

Logo EU


Méně...
 

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC

27.12.16

Fond evropské pomoci nejchudším osobám financuje Operační program potravinové a materiální pomoci, který byl vytvořen Ministerstvem...


Více...
 

Fond evropské pomoci nejchudším osobám financuje Operační program potravinové a materiální pomoci, který byl vytvořen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze. Více zde.

 

 


Méně...