Písek

 
 

Zprávy z akcí

Adaptace s vodou i koupáním

Adaptace s vodou i koupáním

11.06.19

Všechno je jednou poprvé. Díky řešení individuálního vzdělávání dětí z předškolního klubu Margaretka jsme nově navázanou spolupráci s 8.mateřskou školkou prohloubili naplánováním adaptačního dne.

Aniž bychom předem tušili, měli jsme letos podobně cílené vzdělávací programy. Posuďte sami, že název třídního programu „Všemu chceme rozumět, společně poznáme svět“ má cosi podobného s ročním tématem předškolních klubů „Poznávám a objevuji“.


Více...
 
Adaptace s vodou i koupáním

Všechno je jednou poprvé. Díky řešení individuálního vzdělávání dětí z předškolního klubu Margaretka jsme nově navázanou spolupráci s 8.mateřskou školkou prohloubili naplánováním adaptačního dne.

Aniž bychom předem tušili, měli jsme letos podobně cílené vzdělávací programy. Posuďte sami, že název třídního programu „Všemu chceme rozumět, společně poznáme svět“ má cosi podobného s ročním tématem předškolních klubů „Poznávám a objevuji“. Daný den se přiblížil a tak jsme se s nadšením vydali do mateřské školky v Zeyerově ulici. Počasí nám dopřálo slunečních paprsků. Po příchodu do školky jsme se pod taktovkou vedoucí paní učitelky Jany Špírkové seznámili s dětmi z modré třídy. Paní učitelka všem vysvětlila, že dnešní program bude probíhat na zahradě a děti si budou zkoušet různé aktivity ve skupinkách. Všechna stanoviště dětem postupně ukázala a pak to začalo! Děti si mohly zkusit přechod po kamenech přes rozvodněnou řeku, ozdobily si bílou látku drcením okvětních lístků a různých trav, ověřily si funkci labyrintu z pet láhví a různého potrubí na vodu, překonávaly překážky nad pomyslnou vodou i po laně. Po absolvování všech stanovišť následovala hra na pískovišti, malování křídami, zdolávání prolézaček, zkoušení klouzaček a různých houpaček. Obratní předškoláci z kmenové třídy poměřili síly s dětmi ze třech předškolních klubů NADĚJE, ale samozřejmě nechyběla vzájemná komunikace mezi dětmi a  asistence mladším dětem, když bylo potřeba. Děti koordinovala také paní učitelka Veronika a asistentka Renata.

Ve volných chvilkách proběhla i výměna poznatků ohledně fyzické zdatnosti dnešních dětí, jazykové bariéry dětí z rodin cizinců a vad v řeči malých dětí v důsledku hojného využívání moderních digitálních technologií. Možná by si někteří rodiče měli přečíst knihu „Digitální demence“ nebo knihu „Kybernemoc!“, které napsal německý psychiatr Manfred Spitzer. Upozorňuje v nich rodiče na nebezpečí spojená s digitálními technologiemi.

 

V závěru dopoledne proběhlo i koupání v brouzdališti, které děti osvěžilo v parném dni. Dětem z předškolních klubů NADĚJE se ve školce velmi líbilo, a mockrát děkujemevšem dětem z modré třídy a jejich pedagogůmza možnost využit adaptačního dne ve školce a těšíme se na další společnou akci.


Méně...
 
Oslava podruhé!

Oslava podruhé!

11.06.19

Přijďte s dětmi ve středu 12.6.2019 do Palackého sadů k hudebnímu pavilónu! Spolek NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury doufá v krásné počasí a chystá druhý pokus oslavy Dne dětí s NADĚJÍ!


Více...
 
Oslava podruhé!

Přijďte s dětmi ve středu 12.6.2019 do Palackého sadů k hudebnímu pavilónu! Spolek NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury doufá v krásné počasí a chystá druhý pokus oslavy Dne dětí s NADĚJÍ!

 

Máme od 12,30h. do 16,30h. připraveny zajímavé zábavné aktivity  spolu s doprovodným programem pro děti od dvou let.. Budeme soutěžit, možná i zpívat a tančit. Děti naplní průkazky devíti razítky za splněné úkoly a pak si vyberou odměnu na stánku.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší!


Méně...
 
Adaptační den dětí z NADĚJE

Adaptační den dětí z NADĚJE

11.06.19

Není to náhoda, že jsme ve 12. mateřské škole v Šobrově ulici navštívili s dětmi z předškolních klubů NADĚJE třídu Sluníček. V rámci projektu Bez obav spolu spolupracujeme již tři roky se školkou na adaptačním dni dětí.


Více...
 
Adaptační den dětí z NADĚJE

 

Není to náhoda, že jsme ve 12. mateřské škole v Šobrově ulici navštívili s dětmi z předškolních klubů NADĚJE třídu Sluníček. V rámci projektu Bez obav spolu spolupracujeme již tři roky se školkou na adaptačním dni dětí.

Ráno jsme nastoupili do autobusu MHD, který nás dopravil k nemocnici. Cesta autobusem po Písku byla pro děti zážitkem. Nejen že na zastávce i v autobusu měly prostor pro komunikaci se seniory a spolujezdci, ale také je z autobusu zcela jiný pohled na svět. Jste výš, než když jdete pěšky, vidíte přes zábradlí mostu, projíždějícím autům koukáte na střechu, vidíte pracující stavební stroje z jiného úhlu pohledu. Nebo děti zajímala bezpečnostní kladívka umístěná po autobusu pro nouzový stav či červené tlačítko pro signál řidiči. I velké zrcadlo v autobusu skýtalo spoustu otázek. Od nemocnice jsme šli do školky pěšky. Zde nás uvítala paní učitelka od nejmenších dětí. Ukázala dětem v přízemí prostory šatny, kde se děti svlékly a přezuly. Pak si nás převzala paní učitelka z prvního patra a doprovodila nás do třídy, kde nás uvítali předškoláci. Postupně nám ukázala umývárnu a toalety, úložný prostor pro lehátka na spaní, vysvětlila rozložení třídy a herny, režim dne.  

Se zapojením do života ve třídě našim dětem velmi rychle pomohli šikovní předškoláci, kteří se chystají v září do prvních tříd. Ukázali jim hračky, stavebnice,  herní prvky, koutky k námětovým hrám, či omalovánky a pastelky. Nechybělo ani trpělivé vysvětlování, co k čemu je, kam co uklidit, kde si co půjčit. Mezi dětmi se našli i „hlídající“ děti, aby se nepřihodilo něco nežádoucího, co by bylo v rozporu s pravidly třídy.

Paní učitelky si vzájemně vyměňovaly zkušenosti z chodu školky a předškolních klubů, informovaly se o řešení situací plynoucích např. z  logopedických vad dětí či jazykové bariéry dětí cizinců,  z prostorových možností či vybavenosti tříd a zahrad. Řešily nesnáze kvůli zápisu do MŠ, kolem omluvných listů či individuálního vzdělávání, zápisy do ZŠ, konfliktní situace s nespokojeným rodičem,  aj.

Všem se ve školce velmi líbilo, děti byly nadšené. Malé toalety a umyvadla navštěvovaly opakovaně. Pohrály si ve „velké“ školce s kamarády, na konci návštěvy pomohly uklidit hernu. Když se děti začaly chystat k obědu, byl čas na rozloučení, které děti z mateřské školy završily společným zpěvem krásné jarní písničky a paní učitelka v podobě sáčku s bonbóny pro každé dítě.

Mockrát děkujeme pani učitelkám Hance Říhové a Lence Dryeovéza uskutečnění adaptačního dne ve třídě Sluníček a těšíme se na další spolupráci.

Zpáteční cesta na zastávku MHD se neobešla bez dětského štěbetání a vyprávění zážitků ze školky, procházením louží v holinkách na chodníku a společného zpěvu. Čas strávený čekáním na zastávce jsme si ukrátili opakováním zvuků zvířátek ze statku a hledáním zadané barvy či vzoru na oblečení. Nastoupili jsme do autobusu a uháněli po Písku za rodiči, kteří nás již netrpělivě očekávali s otázkou na rtech, jak se nám ve školce líbilo. Vyprávění děti jistě rodiče uklidnilo, protože celá akce se nám vydařila!


Méně...
 
Devět hrdinů z NADĚJE

Devět hrdinů z NADĚJE

16.05.19

Dětského festivalu s dnešním názvem Pískoviště se písecká NADĚJE zúčastňuje již tradičně. I letos tomu nebylo jinak. Novinkou tohoto ročníku byla hra Hrdinové z Písku a toto téma se mohlo nést i napříč vystoupeními dětí z píseckých spolků.


Více...
 
Devět hrdinů z NADĚJE

 

Dětského festivalu s dnešním názvem Pískoviště se písecká NADĚJE zúčastňuje již tradičně. I letos tomu nebylo jinak. Novinkou tohoto ročníku byla hra Hrdinové z Písku a toto téma se mohlo nést i napříč vystoupeními dětí z píseckých spolků.

Pátečního vystoupení za NADĚJI se na nádvoří nové městské knihovny zúčastnilo devět dětských hrdinů. Na přípravách pásma na festival spolupracovalo ve třech  předškolních klubech NADĚJE celkem dvacetčtyři dětí. Škoda, že dvacet dětí nepřišlo! Asi se zalekly odpoledního deště. Pouze čtyři stateční ve věku 4 - 6 let se pokusili za pomoci svých lektorek ukázat publiku svou odvahu a vystoupili se svým pásmem básniček a písniček. Samozřejmě, že zde pracovala i tréma, občas vypadl text, nota či hlas, ale nakonec vše dobře dopadlo. Děti mají v repertoáru i tanečky, které předvádějí při návštěvách seniorských domů, ale na tancování společných choreografií jich bylo málo.

Vystoupení předškoláků doplnilo taneční vystoupení školních dětí skupiny Rhupune čhave (Stříbrné děti), které trénují v prostorách NZDM Ostrov ve Svatoplukově ulici. V jedné choreografii se předvedla čtyři děvčata a v druhé choreografii se k nim přidal i chlapec. Všichni tanečníci byli ve věku 12 - 15 let a bylo vidět, že si tanec užívají. Červenožlutočerné sukně krojů se točily jednou tím a podruhé tím směrem. Kdo tam byl, jistě si užil s tanečníky i rytmické skladby.


Méně...
 
Čarodějnice létaly i v Purkraticích

Čarodějnice létaly i v Purkraticích

12.05.19

Na konci měsíce dubna, jak už bývá zvykem a tradicí, stavíme májky a rozdělávají se ohně. Ani písecká NADĚJE neporušila tuto tradici. Oheň i s pálením čarodějnic byl pro všechny posledního dubna připraven e středisku NADĚJE v Purkraticích.


Více...
 
Čarodějnice létaly i v Purkraticích

Na konci měsíce dubna, jak už bývá zvykem a tradicí, stavíme májky a rozdělávají se ohně. Ani písecká NADĚJE neporušila tuto tradici. Oheň i s pálením čarodějnic byl pro všechny posledního dubna připraven ve středisku NADĚJE v Purkraticích.

Během odpoledne si každý zúčastněný mohl vyrobit svoji čarodějnici, „zalétat“ si na koštěti a nechyběl ani kulturní program s hudbou a tancem. Na závěr odpoledne po upálení čarodějnic a ježibab děti opékaly špekáčky a kdo vydržel do úplného do konce, mohl si ještě zaskákat na trampolíně, projít po kladině, nebo lézt po žebřinách.


Méně...
 
Velikonoční akce v Purkraticích

Velikonoční akce v Purkraticích

25.04.19

Před Velikonocemi se v Purkraticích konala akce pro děti,  které se zúčastnilo 21 dětí a 8 rodičů. Společně se vydali hledat velikonoční poklad.


Více...
 
Velikonoční akce v Purkraticích

 

Před Velikonocemi se v Purkraticích konala akce pro děti,  které se zúčastnilo 21 dětí a 8 rodičů. Společně se vydali hledat velikonoční poklad. Po vyznačené trase plnili různé úkoly jako např. cvičení, zpívání, luštění velikonoční křížovky nebo zdobení jarní větvičky. Po splnění úkolů na všechny čekal zajíček, který dětem poradil, že velikonoční poklad hlídá stádo oveček (ovečky byly vyrobené z popcornu). Po objevení oveček už bylo jednoduché poklad dohledat a rozdělit si ho. Každé dítě  dostalo čokoládového zajíčka a zlaťák..

V druhé části odpoledne bylo malování  a zdobení vajíček, které se všem moc líbilo a vznikla  krásně ozdobená vajíčka. Všichni mohli během tvoření ochutnat velikonoční mazanec a také beránka,  kterého upekly děti  v předškolním klubu Purkratice. Příjemná nálada u dlouhého stolu se protáhla až do podvečerního času.


Méně...