Písek

 
 

Zprávy z akcí

Zápisy do předškolních klubů NADĚJE

Zápisy do předškolních klubů NADĚJE

02.09.19

Od 1.července 2019 provozuje písecká NADĚJE  tři předškolní kluby U Rybníčku v Purkraticích, Margaretka na nábřeží 1. máje a Chaloupka ve středisku Svatoplukova a čtyři  kluby doučování pro žáky základních škol.


Více...
 
Zápisy do předškolních klubů NADĚJE

Od 1.července 2019 provozuje písecká NADĚJE  tři předškolní kluby U Rybníčku v Purkraticích, Margaretka na nábřeží 1. máje a Chaloupka ve středisku Svatoplukova a čtyři  kluby doučování pro žáky základních škol. To vše díky financím  z projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V) s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718., podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022.

 

Výuka dětí v předškolních klubech je obdobná jako v mateřské škole. Vzdělávání probíhá ve třídě s menším počtem dětí a je zde rozšířena logopedická prevence. Lektorky se  věnují v rámci osobních konzultací a rodičovských klubů  i rodičům. Prázdniny skončily, některé děti odcházejí do školních lavic a nám se uvolňují místa v předškolních klubech. V týdnu od 2. 9. 2019 do 5. 9. 2019 budou od 9 hodin probíhat zápisy dětí do předškolních klubů NADĚJE. 

Přijímáme děti po dovršení věku 3 let, které samostatně používají WC, bez dudlíku, plen a láhve.Neváhejte a přijďte do tříd předškolních klubů společně s dětmi. Děti dobře na vstup do kolektivu dětí připravte. Vysvětlete dětem, že si zde budou společně hrát, tančit, cvičit, zpívat, malovat, vyrábět,.....

Prosíme, děti ničím nestrašte! Jistě všichni chceme, aby si dobře zvykaly na odloučení od maminek a na nové kamarády. Neváhejte a  sjednejte si osobní schůzku před nástupem dítěte do PK pro bližší informace

V klubech doučování nabízíme pomoc s přípravou na reparáty, vysvětlíme probíranou látku, pomůžeme s procvičením, podpoříme snahu dětí při psaní domácích úkolů či vytváření referátů. Vše potřebné procvičujeme zábavnou formou, pomocí kvízů, křížovek, testů. Lektorky připravují dětem pracovní listy na míru.

 Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží, m.775 889 706


Méně...
 
Červnová bilance

Červnová bilance

23.06.19

V měsíci červnu se událo velmi mnoho dobrých věcí. Děti ze třech předškolních klubů navštívily postupně další tři školky a seznamovaly se s režimem, prostředím, dětmi i paní učitelkami. Zjišťovali jsme, co máme společného i co odlišného.


Více...
 
Červnová bilance

V měsíci červnu se událo velmi mnoho dobrých věcí. Děti ze třech předškolních klubů navštívily postupně další tři školky a seznamovaly se s režimem, prostředím, dětmi i paní učitelkami. Zjišťovali jsme, co máme společného i co odlišného. Mezi učitelakmi školek a lektorkami klubů proběhla i výměna poznatků ohledně fyzické zdatnosti dnešních dětí, jazykové bariéry dětí z rodin cizinců a vad v řeči malých dětí. Děkujeme všem za možnost využit adaptačního dne v jejich  školce a těšíme se na další společnou akci.

Kvůli  nepřízni počasí v prvním termínu jsme oslavili Den dětí místo ve středu 29.května o čtrnáct dní později ve středu 12.června s 227 dětmi, které se zúčastnily v náhradním termínu akcí, kterou pořádal spolek NADĚJE ve spolupráci s Centrem kultury. 

 

Povedl se i výlet do Pohádkové kovárny v Selibově, který si děti velice užily, i když se některé děti obávaly místních čertů. S princeznou a panem kovářem svůj strach překonaly a nakonec i s vílou našly poklad. Děti završily roční snažení v klubech a při lekcích v knihovně společnou výstavou výrobků, pracovních listů, výkresů a fotografií v úterý 18.6. v nové knihovně. Vernisáž si užili i příchozí rodiče. Výstava je k vidění na stěnách u dětského oddělení. Poslední akcí letošního školního roku bude Loučení s předškoláky, které proběhne v blízkosti řeky Otavy jako honba za pokladem. Děti se budou loučit s předškolními kluby a lektorkami, jelikož většina z dětí bude v září nastupovat do místních školek, kam se díky absolvovaným adaptačním dnům velice těší!


Méně...
 
Ve školce v mlhovišti

Ve školce v mlhovišti

21.06.19

 

V letošním školním roce jsme s předškolními kluby NADĚJE navázanou spolupráci s 3.mateřskou školkou prohloubili poprvé adaptačním dnem. Počasí nám přálo a tak děti v doprovodu lektorek navštívily školku v Pražské ulici.


Více...
 
Ve školce v mlhovišti

 

V letošním školním roce jsme s předškolními kluby NADĚJE navázanou spolupráci s 3.mateřskou školkou prohloubili poprvé adaptačním dnem. Počasí nám přálo a tak děti v doprovodu lektorek navštívily školku v Pražské ulici.

 

Příchod do školky byl spojen se společným odchodem se třídou na zahradu.

Zde si děti z NADĚJE odložily bezpečnostní vestičky a batohy, seznámily se s paní učitelkami a dětmi.  O chvíli později jsme se s vedoucí paní učitelkou Naďou Hovorkovou odebrali do budovy mateřské školy. Paní učitelka děti postupně provedla celou školkou, seznámila je s prostředím tříd, jídelen, šaten, ložnic a toalet. Dětem vysvětlila pravidla rozdělování do tříd dle věku a řekla každému dítěti, které bylo v této školce u zápisu, kde je jeho třída, jak se jmenuje (Berušky, Sluníčka, Rybičky, Včeličky a Kytičky) a odpověděla na dotazy dětí i lektorek. Tato školka je dost specifická pro své prostory a paní učitelky i děti mají jistě dost práce s nácvikem pohybu po školce při příchodu nových dětí.  Po prohlídce školky jsme se vrátili na nádhernou zahradu, kde se děti zapojily do aktivit s míčem, přeskakování překážek, pobytu na prolézačkách, houpačkách, pískovišti, jezdily na kolech, hádaly hádanky. Děti i paní učitelky se vzájemně poznávaly, vyměňovaly si zkušenosti z praxe, které obě strany obohatily o nové poznatky.

 

Nádherné počasí umožnilo všem dětem využít mlhoviště. Výskaly, probíhaly kapkami a moc si to užívaly. Některé děti společně komunikovaly, povídaly si nebo si společně jen hrály.

         

Před odchodem na oběd děti společně uklidily hračky, bábovky, míče, kola a ostatní pomůcky. Dětem z NADĚJE se ve školce moc líbilo, děkujeme všem dětem a jejich paní učitelkám za nádherné dopoledne ve školce a těšíme se na další spolupráci.


Méně...
 
Adaptace plná her

Adaptace plná her

21.06.19

 

Již několik let mají předškolní kluby NADĚJE navázanou spolupráci s 5.mateřskou školkou a po zápisech do mateřských škol navštěvují školku na Fügnerově náměstí.

Den našeho pobytu v MŠ se přiblížil a děti ze třech předškolních  klubů se v doprovodu lektorek  přemístily do školky.


Více...
 
Adaptace plná her

 

 

Již několik let mají předškolní kluby NADĚJE navázanou spolupráci s 5.mateřskou školkou a po zápisech do mateřských škol navštěvují školku na Fügnerově náměstí.

Den našeho pobytu v MŠ se přiblížil a děti ze třech předškolních  klubů se v doprovodu lektorek  přemístily do školky. Po příchodu do školky si všichni prohlédli prostory vstupní haly, seznámili se s funkcí zabezpečovacího zařízení, prohlédli si nástěnky, výzdobu chodeb a další prostory MŠ.  Pod vedením paní učitelky Aničky Vyhlídkové jsme se seznámili s dětmi ze třídy Sluníček. Jelikož bylo nádherné počasí, byla by škoda zůstávat ve třídě a program probíhal na zahradě. Děti vytvořily dvě družstva a začalo soutěžní klání. Děti závodily v běhu, pak sbíraly poztrácené korále pro princeznu v podobě barevných víček od PET lahví do rozmístěných obručí. Nechyběla ani honička s domečkem v obručích, slalom s prolézáním tunelu coby únikové cesty před žraloky, hry s padákem na duhu a nošení míčku na lžíci. Po aktivitách děti společně uklidily všechny pomůcky a paní učitelka odměnila všechny děti medailí se Sluníčkem.  

 

Potom následovala hra na pískovišti, (kde byl zrovna navršen nový písek), prolézačky, klouzačky a houpačky, hra fotbalu, hod na koš. Děti společně komunikovaly, povídaly si o zážitcích, které spolu zažily.

         

Nechyběla ani výměna informací ohledně dětí z rodin cizinců a vad v řeči. Stoprocentní jistota nedostatků ve slovní zásobě pramení z mála čtení dětem a povídání si s rodiči.

 

Blížil se čas oběda  tak  proběhl úklid veškerých hraček, bábovek, míčů a jiných pomůcek. Předškolákům z NADĚJE se ve školce líbil velmi pestrý program,  děkujeme všem dětem ze třídy Sluníček a jejich paní učitelkám za krásný den ve školce a těšíme se na další spolupráci.


Méně...
 
Den dětí s NADĚJÍ podruhé

Den dětí s NADĚJÍ podruhé

21.06.19

Kdo přišel s dětmi ve středu 12.6.2019 do Palackého sadů k hudebnímu pavilónu, mohl se zúčastnit druhého pokusu oslavy Dne dětí s NADĚJÍ, který pořádal Spolek NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury. Doufali jsme v krásné počasí a povedlo se uskutečnit den dle našich představ.


Více...
 
Den dětí s NADĚJÍ podruhé

 

Kdo přišel s dětmi ve středu 12.6.2019 do Palackého sadů k hudebnímu pavilónu, mohl se zúčastnit druhého pokusu oslavy Dne dětí s NADĚJÍ, který pořádal Spolek NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury. Doufali jsme v krásné počasí a povedlo se uskutečnit den dle našich představ. Od 12,30h. do 16,30h. byly připraveny zajímavé zábavné aktivity  spolu s doprovodným programem pro děti od dvou let.. Budeme soutěžilo se, zpívalo a tančilo.  Děti naplnily průkazky devíti razítky za splněné úkoly a pak si vybraly odměnu na stánku. Každé dítě dostalo plyšovou hračku a drobnost spolu se sladkostí.

Přišli zájemci ze školek, školních družin, volnočasových kroužků a škol, dospělí  s dětmi. Na děti čekaly aktivity jako dráha na koloběžce nebo odrážedle, Kimova hra na trénink paměti, poznávačka rostlin a zvířat, výroba náušnic nebo náramků z korálků, sestava k tanci, ekohrátky, aktivity s míčem švihadlem či provazem, obrazárna s lupičem a strom přání. Doprovodnými aktivitami byly barvení vlasů sprejem, malování na obličej a hmatová krabice.

Kvůli  nepřízni počasí v prvním termínu jsme oslavili Den dětí o čtrnáct dní později s 227 dětmi, které se zúčastnily v náhradním termínu.

 

Den dětí s NADĚJÍ skvěle moderovala naše dlouholetá dobrovolnice Jana Jiříková, která provedla děti a dospělé akcí s mikrofonem v ruce. Svou účastí i přáním podpořili akci paní starostka Eva Vanžurová, pan místostarosta Petr Hladík, vedoucí odboru školství a kultury Marie Cibulková a ředitel Centra kultury Josef Kašpar. Celou akci pomohli uskutečnit zaměstnanci Centra kultury a zaměstnanci a dobrovolníci NADĚJE, dobrovolníci z veřejné správy, dobrovolnice ze Střední zdravotnické školy a dobrovolnického centra Bonum. Jistě všem byly odměnou rozzářené oči soutěžících dětí, velice děkujeme za pomoc na stanovištích.   


Méně...
 
Adaptace s vodou i koupáním

Adaptace s vodou i koupáním

11.06.19

Všechno je jednou poprvé. Díky řešení individuálního vzdělávání dětí z předškolního klubu Margaretka jsme nově navázanou spolupráci s 8.mateřskou školkou prohloubili naplánováním adaptačního dne.

Aniž bychom předem tušili, měli jsme letos podobně cílené vzdělávací programy. Posuďte sami, že název třídního programu „Všemu chceme rozumět, společně poznáme svět“ má cosi podobného s ročním tématem předškolních klubů „Poznávám a objevuji“.


Více...
 
Adaptace s vodou i koupáním

Všechno je jednou poprvé. Díky řešení individuálního vzdělávání dětí z předškolního klubu Margaretka jsme nově navázanou spolupráci s 8.mateřskou školkou prohloubili naplánováním adaptačního dne.

Aniž bychom předem tušili, měli jsme letos podobně cílené vzdělávací programy. Posuďte sami, že název třídního programu „Všemu chceme rozumět, společně poznáme svět“ má cosi podobného s ročním tématem předškolních klubů „Poznávám a objevuji“. Daný den se přiblížil a tak jsme se s nadšením vydali do mateřské školky v Zeyerově ulici. Počasí nám dopřálo slunečních paprsků. Po příchodu do školky jsme se pod taktovkou vedoucí paní učitelky Jany Špírkové seznámili s dětmi z modré třídy. Paní učitelka všem vysvětlila, že dnešní program bude probíhat na zahradě a děti si budou zkoušet různé aktivity ve skupinkách. Všechna stanoviště dětem postupně ukázala a pak to začalo! Děti si mohly zkusit přechod po kamenech přes rozvodněnou řeku, ozdobily si bílou látku drcením okvětních lístků a různých trav, ověřily si funkci labyrintu z pet láhví a různého potrubí na vodu, překonávaly překážky nad pomyslnou vodou i po laně. Po absolvování všech stanovišť následovala hra na pískovišti, malování křídami, zdolávání prolézaček, zkoušení klouzaček a různých houpaček. Obratní předškoláci z kmenové třídy poměřili síly s dětmi ze třech předškolních klubů NADĚJE, ale samozřejmě nechyběla vzájemná komunikace mezi dětmi a  asistence mladším dětem, když bylo potřeba. Děti koordinovala také paní učitelka Veronika a asistentka Renata.

Ve volných chvilkách proběhla i výměna poznatků ohledně fyzické zdatnosti dnešních dětí, jazykové bariéry dětí z rodin cizinců a vad v řeči malých dětí v důsledku hojného využívání moderních digitálních technologií. Možná by si někteří rodiče měli přečíst knihu „Digitální demence“ nebo knihu „Kybernemoc!“, které napsal německý psychiatr Manfred Spitzer. Upozorňuje v nich rodiče na nebezpečí spojená s digitálními technologiemi.

 

V závěru dopoledne proběhlo i koupání v brouzdališti, které děti osvěžilo v parném dni. Dětem z předškolních klubů NADĚJE se ve školce velmi líbilo, a mockrát děkujemevšem dětem z modré třídy a jejich pedagogůmza možnost využit adaptačního dne ve školce a těšíme se na další společnou akci.


Méně...