Písek

 
 

Projekt Vzdělání pro všechny výhodou 3V

Jak plynul adventní čas v NADĚJI

Jak plynul adventní čas v NADĚJI

08.01.20

V dnešní době dětem připomíná adventní kalendář, že se blíží Vánoce. Je po Vánocích a my s dětmi i rodiči vzpomínáme, jak děti před Vánoci psaly a malovaly dopisy Ježíškovi a kladly je za okna kluboven a domovů, aby jim přinesl vytoužené dárky.


Více...
 
Jak plynul adventní čas v NADĚJI

 

V dnešní době dětem připomíná adventní kalendář, že se blíží Vánoce. Je po Vánocích a my s dětmi i rodiči vzpomínáme, jak děti před Vánoci psaly a malovaly dopisy Ježíškovi a kladly je za okna kluboven a domovů, aby jim přinesl vytoužené dárky.  V klubech se  výuka předškoláků celý prosinec vztahovala ke zvykům a tradicím,  děti se dozvěděly, co dělají skřítci v předvánočním čase, probírala se pohádka Perníková chaloupka,  povolání pekař a kuchař. Děti také tvořily různé čertíky, Mikuláše, andílky, papírové řetězy, adventní věnce, vánoční přání, jmenovky na dárky a další.

 

Spolek NADĚJE provozuje tři předškolní kluby Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka a čtyři neformální kluby doučování pro děti ze základních škol. Finance na provoz center jsou zajištěny prostřednictvím projektu podpořeného z EU, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Projekt Vzdělání pro všechny výhodou (3V) lze vyhledat pod registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

 

V adventním čase a období před vánočními svátky se díky dobročinnosti událo v písecké NADĚJI několik akcí. Již letitou a tradiční akcí písecké pobočky NADĚJE  je Mikulášská besídka pro děti ze všech středisek. Třetím rokem nám pomáhali dobrovolníci z Bonumu. I letos přišla za dětmi známá trojice, čert, Mikuláš a anděl. Děti byly dotazovány, zda byly celý rok hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Děti se sice vždy bojí, ale po chvilce se najde odvážlivec, který vystoupí s básničkou, která posílá svým textem čerty do pekla! Čert trochu hartusil, ale nakonec mohly i nejmenší děti v doprovodu maminek ukázat, co si připravily a dostaly z rukou anděla balíčky se sladkostmi a ovocem, které si rodiče si předplatili pro své děti.

Předškoláci navštívili seniory v Diakonii Blanka. Rozdávali ručně a osobně vytvořená přáníčka v podobě anděla a potěšil tak naše přátele a zaměstnance z Diakonie. V dětských klubech proběhlo několikrát i pečení cukroví před  konáním vánočních besídek. Jednalo se o společné setkání rodičů a děti u stromečku a stolů s cukrovím, zpívaly nebo poslouchaly se vánoční koledy a došlo i na rozdávání dárků. Balíčky dětem připravili dárci, kteří se připojili do akce Diakonie CČE - Krabice od bot. Akce spočívá v tom, že zabalíte dárky, které udělají dětem radost, do krabice od bot a napíšete na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určená a dárek odnesete na vybrané sběrné místo. Dobrovolníci pak zajistí předání dárků dětem. Akce má za cíl potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci. A to se opět povedlo. Všechny obdarované děti měly z dárků velikou radost! Při besídkách se ochutnávalo i výborné cukroví, které si děti při činnostech v kuchyňkách v kluboven připravily pro své rodiče.


Méně...
 
Co nového v předškolních klubech NADĚJE

Co nového v předškolních klubech NADĚJE

08.01.20

Školní rok je v plném proudu a děti mají za sebou první měsíce také v předškolních klubech spolku NADĚJE, kde se událo mnoho zajímavého. Zvykaly si na nové prostředí a paní lektorky. Překonat počáteční odloučení od maminky nebylo úplně jednoduché, ale nakonec se to podařilo.


Více...
 
Co nového v předškolních klubech NADĚJE

 

Školní rok je v plném proudu a děti mají za sebou první měsíce také v předškolních klubech spolku NADĚJE, kde se událo mnoho zajímavého. Zvykaly si na nové prostředí a paní lektorky. Překonat počáteční odloučení od maminky nebylo úplně jednoduché, ale nakonec se to podařilo. Děti poznaly nové kamarády a kamarádky. Postupně se učí poznávat svět a věci kolem sebe, aby v budoucnu zvládly hravě nástup do základní školy.

Činnost s dětmi v předškolních klubech je velmi podobná činnostem v běžné mateřské škole. Předškolní klub má být předstupněm podpory dětí s určitým znevýhodněním, zejména sociálním či kulturním. Cílem práce s dětmi v předškolních klubech je jejich začlenění, inkluze, do běžných mateřských škol. Vzdělávání v předškolních klubech má tu výhodu, že ve třídě je menší počet dětí a lektorky se mohou intenzivněji věnovat dětem i jejich rodičům. Je zde více prostoru pro trénování jemné motoriky, grafomotoriky a také např. i logopedie. Hodně dětí předškolního věku se potýká s vadami řeči.

V daném období se děti učily společně malovat, tvořit, zpívat. Proběhlo několik tematických činností např. – čtení pohádek, návštěvy knihovny, Sladovny a muzea atd. Pro rodiče byla připravena beseda s vedoucím PPP. Jednou z posledních akcí pro předškoláky našich klubů byla Mikulášská besídka pro 30dětí. Mikuláš, čert a anděl si vyslechli básničky a písničky, které si děti na besídku připravily a naučily se  v rámci výuky se svými lektorkami. Za krásné verše dostaly děti za odměnu balíčky se sladkostmi a ovocem. V závěru povedené akce se zájemci a odvážlivci vyfotili s Mikulášem a andělem, nebo třeba jen s čertem.

             Další činností spolku NADĚJE je podpora žáků základních škol v podobě doučování. Doučování probíhá každý všední den od 13:00 do 15:00 hodin a je poskytováno zdarma.

             Spolek NADĚJE provozuje na území města Písku tři předškolní centra – Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka a čtyři neformální kluby doučování pro žáky základních škol. Finanční prostředky na provoz předškolních center a klubů doučování jsou zajištěny prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V), podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Projekt lze vyhledat pod registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. Více informací o projektu je možno získat na webových stránkách píseckého spolku NADĚJE.

Za spolek NADĚJE Petra Martíšková, Hana Šefránková


Méně...
 
Zápisy do předškolních klubů

Zápisy do předškolních klubů

08.01.20

Od 1.července 2019 provozuje písecká NADĚJE  tři předškolní kluby U Rybníčku v Purkraticích, Margaretka na nábřeží 1. máje a Chaloupka ve středisku Svatoplukova a čtyři  kluby doučování pro žáky základních škol.


Více...
 
Zápisy do předškolních klubů

 

Od 1.července 2019 provozuje písecká NADĚJE  tři předškolní kluby U Rybníčku v Purkraticích, Margaretka na nábřeží 1. máje a Chaloupka ve středisku Svatoplukova a čtyři  kluby doučování pro žáky základních škol. To vše díky financím  z projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V) s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718., podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022.

Výuka dětí v předškolních klubech je obdobná jako v mateřské škole. Vzdělávání probíhá ve třídě s menším počtem dětí a je zde rozšířena logopedická prevence. Lektorky se  věnují v rámci osobních konzultací a rodičovských klubů  i rodičům. Prázdniny skončily, některé děti odcházejí do školních lavic a nám se uvolňují místa v předškolních klubech. V týdnu od 2. 9. 2019 do 5. 9. 2019 budou od 9 hodin probíhat zápisy dětí do předškolních klubů NADĚJE. 

Přijímáme děti po dovršení věku 3 let, které samostatně používají WC, bez dudlíku, plen a láhve.Neváhejte a přijďte do tříd předškolních klubů společně s dětmi. Děti dobře na vstup do kolektivu dětí připravte. Vysvětlete dětem, že si zde budou společně hrát, tančit, cvičit, zpívat, malovat, vyrábět,.....

Prosíme, děti ničím nestrašte! Jistě všichni chceme, aby si dobře zvykaly na odloučení od maminek a na nové kamarády. Neváhejte a  sjednejte si osobní schůzku před nástupem dítěte do PK pro bližší informace

V klubech doučování nabízíme pomoc s přípravou na reparáty, vysvětlíme probíranou látku, pomůžeme s procvičením, podpoříme snahu dětí při psaní domácích úkolů či vytváření referátů. Vše potřebné procvičujeme zábavnou formou, pomocí kvízů, křížovek, testů. Lektorky připravují dětem pracovní listy na míru.

 Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží, m.775 889 706


Méně...