Litoměřice

 
 

Aktuality

Děkovná bohoslužba NADĚJE

Děkovná bohoslužba NADĚJE

26.10.21 | Litoměřice

14. října uspořádala litoměřická NADĚJE v pořadí již druhou děkovnou bohoslužbu. V červeném kostele v Jiráskových sadech se sešli klienti, pracovníci, přátelé a příznivci, aby se zastavili uprostřed práce a rušných dní.


Více...
 
Děkovná bohoslužba NADĚJE

14. října uspořádala litoměřická NADĚJE v pořadí již druhou děkovnou bohoslužbu. V červeném kostele v Jiráskových sadech se sešli klienti, pracovníci, přátelé a příznivci, aby se zastavili uprostřed práce a rušných dní. 

 

Bohoslužba proběhla v návaznosti na službu kaplanů, kteří v jednotlivých sociálních službách poskytují duchovní péči jak klientům, tak pracovníkům. Byla zde možnost se ohlédnout za uplynulým nelehkým obdobím a vyjádřit vděčnost a sounáležitost. 

 

Cílem bylo navzájem si předat povzbuzení do následujícího období, naději a víru, že v tom nejsme sami.

 

Odkaz na fotogalerii z bohoslužby.


Méně...
 
Prohlášení k ukončení provozu Azylového domu NADĚJE v Litoměřicích

Prohlášení k ukončení provozu Azylového domu NADĚJE v Litoměřicích

23.09.21 | Litoměřice

NADĚJE provozuje v Želetické ulici v Litoměřicích od roku 2003 Azylový dům a od roku 2013 Noclehárnu pro ženy. V budově provozujeme dané služby na základě nájemní smlouvy s městem Litoměřice.


Více...
 
Prohlášení k ukončení provozu Azylového domu NADĚJE v Litoměřicích

NADĚJE provozuje v Želetické ulici v Litoměřicích od roku 2003 Azylový dům a od roku 2013 Noclehárnu pro ženy. V budově provozujeme dané služby na základě nájemní smlouvy s městem Litoměřice.

 

Na konci loňského roku nám zástupci města Litoměřice sdělili, že plánují celkovou rekonstrukci objektu a jeho jiné využití, proto jsme přistoupili k dohodě o ukončení nájmu ke dni 31. 12. 2021.

 

Na základě této skutečnosti, o níž jsme informovali v dubnu, jsme se v uplynulých měsících intenzivně snažili najít jiné vhodné prostory, kde by bylo možné v provozu obou služeb pokračovat. Zvažovali jsme využití krajského zařízení i soukromých objektů. Nepodařilo se nám však najít objekt, který by odpovídal jak kapacitně, tak z hlediska vysokých nároků, jimž musí azylové domy dostát, a zároveň byl pro nás finančně dostupný.

 

Rozhodli jsme se tedy snížit kapacitu našeho Azylového domu a poskytovat ubytování alespoň ženám bez domova včetně Noclehárny, nicméně již bez Azylového domu pro rodiny s dětmi. Ve spolupráci s Odborem správy nemovitého majetku města Litoměřice jsme na začátku léta vytipovali objekt, který by tomuto účelu vyhovoval. Bohužel před pár dny nám město Litoměřice sdělilo, že poskytovat pobytovou sociální službu není na daném místě možné.

 

Ocitli jsme se ve velké časové tísni kvůli zákonným lhůtám. Proto jsme požádali město Litoměřice o prodloužení nájemní smlouvy v Želeticích o jeden rok, abychom zde pokračovali v provozu Azylového domu a Noclehárny pro ženy. Této naší žádosti ale město nevyhovělo.

 

Do konce roku tedy pomůžeme všem našim klientům najít jiné ubytování v azylových domech v rámci Ústeckého kraje, případně i jinde. Provoz našich služeb ukončíme po 18 letech 31. 12. 2021.

 

Ukončení provozu nás velmi mrzí, chceme ale tento konec vnímat jako začátek nových příležitostí.


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.09.21 | Litoměřice

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...
 
Sportovní den pro osoby s handicapem

Sportovní den pro osoby s handicapem

10.09.21 | Litoměřice

S klienty našich litoměřických a roudnických sociálně terapeutických dílen jsme si užili den plný smíchu na sportovním dni v Mentaurově. Klienti, osoby s handicapem, si mohli vyzkoušet pétanque, běh, házení míčkem nebo fotbal – jednoduše každý si našel to své.


Více...
 
Sportovní den pro osoby s handicapem

S klienty našich litoměřických a roudnických sociálně terapeutických dílen jsme si užili den plný smíchu na sportovním dni v Mentaurově. Klienti, osoby s handicapem, si mohli vyzkoušet pétanque, běh, házení míčkem nebo fotbal – jednoduše každý si našel to své.

 

Po sportovních výkonech plných upřímného nadšení jsme se sešli u ohně, abychom si opekli buřty a v doprovodu kytary zazpívali pár písníček.

 

Na závěr vydařeného dne obdrželi všichni klienti zaslouženou medaili a malou odměnu.


Méně...
 
Rozloučení s prázdninami

Rozloučení s prázdninami

31.08.21 | Litoměřice

Jelikož škola se už opět hlásí o slovo, zaměstnanci Azylového domu NADĚJE v Litoměřicích připravili pro své nejmenší klienty rozloučení s prázdninami.


Více...
 
Rozloučení s prázdninami

Jelikož škola se už opět hlásí o slovo, zaměstnanci azylového domu NADĚJE v Litoměřicích připravili pro své nejmenší klienty rozloučení s prázdninami.

 

Hlavním bodem zdařilé akce, které se zúčastnilo okolo třiceti dětí s rodiči z azylového domu, byl program s litoměřickými hasiči. Ti během hodinového zábavně naučného programu představili svou pracovní techniku, popisovali provádění zásahových opatření a zodpovídali zvídavé dotazy.

 

Na závěr akce si její účastníci pochutnali na ugrilovaných buřtech a vyzkoušeli si sportovní hry na hřišti.

 

Velice děkujeme Hasičskému záchrannému sboru z Litoměřic za spolupráci.

 


Méně...
 
Ve výzvě ke sbírce na pomoc jižní Moravě a Lounsku se vybralo 18 tisíc korun

Ve výzvě ke sbírce na pomoc jižní Moravě a Lounsku se vybralo 18 tisíc korun

05.08.21 | Litoměřice

Zaměstnanci a příznivci organizace NADĚJE se na konci června přidali k obrovské vlně solidarity připojením se ke sbírce, kterou založila Nadace Via na podporu zničeným obcím na jihu Moravy a Lounsku, jež zasáhla silná bouře s tornádem.


Více...
 
Ve výzvě ke sbírce na pomoc jižní Moravě a Lounsku se vybralo 18 tisíc korun

Zaměstnanci a příznivci organizace NADĚJE se na konci června přidali k obrovské vlně solidarity připojením se ke sbírce, kterou založila Nadace Via na podporu zničeným obcím na jihu Moravy a Lounsku, jež zasáhla silná bouře s tornádem.

 

Ve výzvě organizace NADĚJE trvající jeden měsíc bylo vybráno 18 tisíc korun. Celkem dárci ve sbírce Nadace Via přispěli úžasnou částkou přes 230 milionů korun, což znamená, že do každé domácnosti poničené tornádem putuje 150 tisíc korun.

 

Srdečně děkujeme všem dárcům!


Méně...