Litoměřice

 
 

Aktuality

Výstava dovedností v chráněném bydlení

Výstava dovedností v chráněném bydlení

28.06.22 | Litoměřice

Litoměřické chráněné bydlení NADĚJE připravilo pro přátele a příznivce malou výstavu dovedností, zálib a koníčků svých klientů.


Více...
 
Výstava dovedností v chráněném bydlení

Litoměřické chráněné bydlení NADĚJE připravilo pro přátele a příznivce malou výstavu dovedností, zálib a koníčků svých klientů.

 

Mezi obyvateli chráněného bydlení je celá řada šikovných a činorodých lidí, kteří ve volném čase nezahálejí. Bylo pro nás radostí představit celou řadu krásných výrobků, ale pochutin či sběratelských úspěchů.

 

Výstavy se zúčastnilo 25 hostů. Ti mohli obdivovat krásné dekorativní výrobky z podpalových dřívek, diamantové obrázky, sbírku minerálů nebo háčkované košíčky. Mnohé návštěvníky nadchly stavby z LEGO kostek. Také v chráněném bydlení víme, že pečení je radost, proto nechyběla ani ochutnávka domácího moučníku. Velkou zálibou jsou u nás karetní hry, partičku s panem Jaromírem si zahrál nejeden účastník výstavy.

 

Výstava názorně ukázala, že lidé s postižením vedle práce a dalších povinností mají rovněž koníčky a záliby. Všichni jsme byli překvapeni, kolik jich je. 


Méně...
 
Na Bezva festu jsme prezentovali naši dílnu

Na Bezva festu jsme prezentovali naši dílnu

19.06.22 | Litoměřice

Naše litoměřická sociálně terapeutická dílna NADĚJE se zúčastnila Bezva festu v Litoměřicích, který se řadí mezi největší rodinné festivaly v České republiky.


Více...
 
Na Bezva festu jsme prezentovali naši dílnu

Naše litoměřická sociálně terapeutická dílna NADĚJE se zúčastnila Bezva festu v Litoměřicích, který se řadí mezi největší rodinné festivaly v České republiky.

 

Na stánku v charitativní sekci jsme prodávali výrobky našich klientů a návštěvníci festivalu si také mohli s našimi klienty vyzkoušet výrobu oblíbených košíků.

 

V naší dílně umožňujeme osobám s mentálním postižením získat nové dovednosti, učit se spolupráci, pomáháme posílit jejich sebedůvěru, vědomí odpovědnosti a podle možností je připravujeme na otevřený trh práce.


Méně...
 
Zúčastnili jsme se Noci kostelů

Zúčastnili jsme se Noci kostelů

15.06.22 | Litoměřice

Letos jsme se k naší radosti zúčastnili krásné akce Noc kostelů, která každoročně nabízí veřejnosti možnost navštívit duchovní památky v noční atmosféře.


Více...
 
Zúčastnili jsme se Noci kostelů

Letos jsme se k naší radosti zúčastnili krásné akce Noc kostelů, která každoročně nabízí veřejnosti možnost navštívit duchovní památky v noční atmosféře.

 

Do farního kostela Narození Panny Marie v Třebenicích jsme přijeli s prodejní výstavou výrobků naší litoměřické sociálně terapeutické dílny na podporu aktivit pro osoby s handicapem.


Méně...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

24.05.22 | Litoměřice

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.


Více...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.

 

Kaplan v naší organizaci vykonává podobnou práci jako v nemocnicích, v armádě, u policie nebo ve vězeňství. Poskytuje duchovní péči našim klientům, ale i zaměstnancům. Pomáhá jim při řešení osobních, existenciálních, spirituálních či morálních otázek a potřeb. Tato služba uplatňuje empatický přístup ke každému člověku, přistupuje s úctou k jeho důstojnosti a respektuje jeho osobní přesvědčení.

 

Konkrétně lidem kaplan nabízí osobní setkání, rozhovor, blízkost v náročné životní situaci, hledání cest, jak vše důstojně zvládnout, překonat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Osobám, které o to projeví zájem, také nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor či modlitbu.

 

Se zapojením kaplanské služby jsme začali v roce 2016. Nyní v naší oblasti pracuje pět kaplanů. Každý jen několik hodin měsíčně, ale je to důležitý a pevný bod v našich sociálních službách, protože kaplan může poskytnout člověku jinou formu podpory, než nabízejí ostatní běžné nástroje sociální práce.


Méně...
 
Odpoledne s ukrajinskými rodinami

Odpoledne s ukrajinskými rodinami

09.05.22 | Litoměřice

V minulém týdnu proběhlo v prostorách naší litoměřické pobočky setkání s ukrajinskými rodinami, kterým NADĚJE pomáhá.


Více...
 
Odpoledne s ukrajinskými rodinami

V minulém týdnu proběhlo v prostorách naší litoměřické pobočky setkání s ukrajinskými rodinami, kterým NADĚJE pomáhá.

 

Maminky si mohly odpočinout v laskavých rukách našich skvělých kadeřnic Lucie a Elisabeth Harrerových a vizážistky Jany Hupkové, jímž moc děkujeme. Děti si zase vyzkoušely stolní deskové hry, omalovánky i výrobu mýdla. Nechybělo ani bohaté občerstvení.

 

Všichni si společně užili pěkné odpoledne.


Méně...
 
Pomáháme rodinám ke zlepšení životních podmínek

Pomáháme rodinám ke zlepšení životních podmínek

03.05.22 | Litoměřice

Dnes již bývalá klientka litoměřické sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE nás před osmi lety požádala o pomoc. Tehdy byla matka samoživitelka, vychovávala jedenáctiletou dceru a novorozeného chlapce.


Více...
 
Pomáháme rodinám ke zlepšení životních podmínek

Dnes již bývalá klientka litoměřické sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE nás před osmi lety požádala o pomoc. Tehdy byla matka samoživitelka, vychovávala jedenáctiletou dceru a novorozeného chlapce.

 

Po rozvodu s manželem se přestěhovala do Litoměřic, kde si sehnala bydlení. Veškeré finance ale použila na náklady na bydlení (kauce, první nájem, energie, základní vybavení), a tak potřebovala pomoc se zajištěním základních životních potřeb. Prvotně bylo nutné obstarat sociální dávky na uhrazení nájmu, během naší spolupráce jsme však klientce poskytovali prakticky komplexní péči a podporu, aby se mohla opět osamostatnit.

 

Časem jsme jí pomohli najít lepší a levnější bydlení. Vrátila se k otci svého syna, jenž ji podpořil natolik, že časem využívala naši službu pouze k doučování dcery, která to měla ve škole kvůli svému zdravotnímu stavu (epilepsie a astma) velice těžké. Často byla nemocná, a navíc měla specifické poruchy učení.

 

Klientka s přítelem si později byt odkoupili a začali žít ve svém. Její dcera k nám nadále docházela na doučování a velmi se snažila, aby školu zvládala.

 

Později nás klientka oslovila s prosbou o radu, co všechno obnáší založení úklidové firmy. Chtěla zaměstnávat maminky samoživitelky. Celý nápad jsme dlouze probírali a klientka si vzala čas na rozmyšlenou.

 

V té době už k nám tak často nedocházela, přesto jsme zůstávali v kontaktu, neboť začala podporovat naše ostatní klientky. Pomáhala nám shánět materiální pomoc pro maminky samoživitelky. Na Facebooku také založila stránku „Daruji nebo levně prodám maminkám v tísni Litoměřicko“, která má dnes 2 500 členů a maminky si díky ni mohou vzájemně pomáhat.

 

Klientka si nakonec opravdu založila vlastní úklidovou firmu a pomáhá nám v zaměstnávání maminek samoživitelek, jež si potřebují přivydělat.

 

V současné době již paní naší klientkou není. Její dcera aktuálně studuje na soukromé škole obor kadeřnice, ve škole prospívá více než výborně a doučování již nepotřebuje. Učitelé ji chválí a má spoustu přátel.

 

Klientka bydlí s rodinou ve svém vlastním bytě. Založením firmy si splnila sen a celkově je v životě velmi spokojená. Naplňuje ji, že může pomáhat ostatním maminkám v tíživé životní situaci, ať už sama, nebo skrze naši službu. Nás těší, že jsme klientce mohli pomoci a že tento příběh může posloužit jako inspirace pro ostatní.


Méně...