Litoměřice

 
 

Aktuality

V pátek 5. června proběhne Charitativní módní přehlídka v Litoměřicích

V pátek 5. června proběhne Charitativní módní přehlídka v Litoměřicích

04.06.15 | Litoměřice

NADĚJE připravuje se společností

Charme módní přehlídku spojenou s dražbou

předváděných modelů na podporu zdravotní péče o lidi bez domova.


Více...
 
V pátek 5. června proběhne Charitativní módní přehlídka v Litoměřicích

NADĚJE připravuje se společností

Charme módní přehlídku spojenou s dražbou

předváděných modelů. Na molu je budou

prezentovat terénní pracovníci NADĚJE a lidé

bez domova, kteří se rovněž podílejí na přípravách

akce.

Večerní program zahájí imitátor Petr Jablonský,

zahrají kapela Rosti Pechouška a písničkář

Pavel Dobeš, litoměřický hasičský sbor předvede

záchranu tonoucího a postup při vyprošťování

zraněného z havarovaného vozidla. Večerem

bude provázet moderátorka Šárka Marková.

Hlavním cílem akce je získání finančního

obnosu na zajištění terénní zdravotní pomoci

lidem žijícím na ulici. „Lidé bez domova se často

bojí navštívit lékaře, nedocházejí na pravidelné

lékařské prohlídky a zdravotní problémy řeší až

na poslední chvíli nebo vůbec. Při práci v terénu

se snažíme tento problém řešit a podpořit naše

klienty v léčbě. Připravujeme projekt, v jehož

rámci by zdravotník vybavený základním

zdravotním materiálem vyrážel s námi do terénu,“

řekla Renáta Hercíková, terénní sociální

pracovnice NADĚJE a zároveň hlavní organizátorka přehlídky.

Zakoupením některého z předváděných

modelů, které do dražby věnoval boutique

Charme, tak můžete přispět na projekt zdravotní

pomoci lidem bez domova. Akce se koná v pátek

5. 6. od 17 hodin v parčíku u Lodního náměstí

v Litoměřicích.

 


Méně...
 
V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova

V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova

27.02.15 | Litoměřice

Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE spolu s dalšími subjekty připravila  sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Cílem projektu je upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách. Projekt má také ukázat na problematiku bezdomovců a tento rozšiřující se fenomén a zároveň se sčítáním udělat základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde NADĚJE poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova. Sečteni byli lidé na ulici a také lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.


Více...
 
V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova

Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE spolu s dalšími subjekty připravila sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Cílem projektu je upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách. Projekt má také ukázat na problematiku bezdomovců a tento rozšiřující se fenomén a zároveň se sčítáním udělat základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde NADĚJE poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova, a sečteni byli lidé na ulici a také lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.

 

Celkem bylo v zapojených městech lokalizováno 177 lidí žijících na ulici a dalších 368 lidí na ubytovnách nebo v sociálních službách.

 

V Kadani to pak bylo 46 osob, v Klášterci na Ohří 32 osob na ulici a 36 v sociálních službách, v Roudnici nad Labem 27 osob na ulici a dalších 70 v ubytovnách a sociálních službách, v Lovosicích  21 osob na ulici a dalších 105 v ubytovně a azylovém domě, v Litoměřicích 51 lidí na ulici a v azylovém domě a dalších 157 na ubytovnách a sociálních službách pro rodiny.

 

Během jednoho sčítání není možné lokalizovat všechny osoby. Proto připravujeme další sčítání na léto, aby se výsledek ověřil a prokázal i případný vliv ročního období. Dalším aspektem je také přesouvání lidí bez domova do větších měst, kde je lepší příležitost k obživě i bydlení. V Praze zachytila NADĚJE jen za leden tohoto roku celkem 77 osob pocházejících z Ústeckého kraje.

 

Sčítání nám ukázalo, že problematika bezdomovectví se netýká pouze velkých měst, ale že jde o plošný problém. Často se setkáváme s podceňováním problematiky ze strany odpovědných osob. Toto sčítání snad napomůže větší pozornosti pro lidi, kteří se sami neumí odrazit od dna. Odborníci na tuto problematiku a MPSV uvádí, že chudobou je dotčeno 10 % populace. Statistiky sociálních služeb ukazují, že v posledních letech je patrný výrazný nárůst bezdomovců,“ doplnil Aleš Slavíček, oblastní ředitel.

 

NADĚJE v dohledné době uveřejní na svých webových stránkách www.nadeje.cz zprávy o prvním sčítání lidí bez domova i s vyhodnocením průzkumu. V průběhu měsíce dubna připraví kulatý stůl pro neziskové organizace a zástupce veřejné správy s cílem uspořádat sčítání i v dalších městech v kraji.

 

 

Problematiku sociálního začleňování řeší NADĚJE po celém území ČR od roku 1990.


Méně...
 
Návštěva výstavy králíků a holubů

Návštěva výstavy králíků a holubů

18.02.15 | Litoměřice

Klienti z NZDM se zúčastnili výstavy, která se konala v tělocvičně TJ Sokol v Litoměřicích.


Více...
 
Návštěva výstavy králíků a holubů

 

ZO ČSCH Žitenice pořádala ve dnech 13. - 14. února zimní výstavu králíků a holubů rozšířenou o 2. soutěžní výstavu chovných králíků. Současně probíhala propagační naučná výstava "Se zvířaty do školy aneb tělocvična plná dětí a zvířat“. Děti mohly vidět kožešinová zvířata, kočky, zpěvné kanáry, akvarijní ryby, plazy, dravce, koně, ovce, kozy. Klienti si také nechali namalovat na obličej obrázek dle svého výběru a ti nejodvážnější si omotali hada kolem ruky.

 


Méně...
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je přestěhována na novou adresu

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je přestěhována na novou adresu

26.01.15 | Litoměřice

NADĚJE opouští prostory v Masarykově ulici. V bývalém objektu českých drah u nového sběrného dvora působila po tři roky sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.


Více...
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je přestěhována na novou adresu

Služba byla zřízena ve spolupráci s městem Litoměřice a byla zpočátku zacílena zejména na rodiny žijící v Revoluční ulici a blízkém okolí. V průběhu realizace se ale působnost rozšířila na celé město. 

 

Z důvodu částečného pokrácení dotací z rozpočtu města bude služba přestěhována do střediska v ulici Osvobození, kde se podělí o prostory s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež.  Složitou finanční situaci jsme se snažili vyřešit tak, abychom co nejméně narušili chod služby pro rodiny i nízkoprahového klubu pro děti a mládež.  Provozní doba obou služeb zůstane zachována, pro klienty se mění pouze kontaktní místo služby pro rodiny a místo realizace workshopů a dalších skupinových aktivit pro rodiny, které sociální pracovníci pro klienty připravují,“ upřesňuje Petra Smetanová, vedoucí litoměřické pobočky.     

 

Za dobu svého působení si služba „SAS“ našla mezi litoměřickými službami své místo. V loňském roce pomohla sedmdesáti litoměřickým rodinám. Uskutečnilo se čtyřicetšest akcí pro rodiče s dětmi, např. karneval, fotbalový turnaj, dětský den nebo vánoční, či mikulášská besídka, oblíbené jsou workshopy pro matky s dětmi. Sociální pracovníci pomáhají rodinám řešit problémy s bydlením, zaměstnáním i s případnými dluhy. „Pracujeme vždy s celou rodinou, snažíme se motivovat rodiče k aktivnímu řešení problémů při zajištění chodu domácnosti i při řešení výchovných problémů s dětmi. Sociální pracovníci docházejí v případě potřeby i do rodin, kde například za aktivní účasti jednoho z rodičů pomáhají s doučováním dětí,“ dodává Veronika Schejbalová, vedoucí sociálně aktivizační služby.   

 

 

Připravila: Petra Smetanová

 


Méně...
 
Mikulášská besídka se službou SAS

Mikulášská besídka se službou SAS

22.01.15 | Litoměřice

Ve středu 3. 12. se ve spolupráci s vedoucí oddělení sociální péče paní Kulíškovou a studentek ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb uspořádala Mikulášská besídka pro rodiny s dětmi.


Více...
 
Mikulášská besídka se službou SAS

 

Akce proběhla na středisku NADĚJE v Litoměřicích ve velkém sále. Program měly v režii studentky, které sehrály krátkou pohádku s názvem „Jak se staví sněhulák“, poté zazpívaly koledy za doprovodu fléten a zatancovaly svojí připravenou sestavu. Po představení přišel na řadu hlavní bod středečního podvečera - příchod Mikuláše, čerta a anděla. Akce se zúčastnilo 35 dětí za doprovodu rodičů, Mikulášskou nadílku dostaly jen ty děti, které se pravidelnou docházkou v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi připravovaly do školy a to například prostřednictvím doučování nebo psaní úkolů. Nadílku dostalo i 7 předškolních dětí, které opět docházely do služby pravidelně. Balíček se sladkostmi, ale pořád nebyl zadarmo, vybrané děti, které splňovaly kritéria pro dostání nadílky, musely přednést nějakou básničku – nakonec to pro všechny dopadlo dobře a čert si nikoho s sebou neodnesl.

 

Akce se vydařila, děkujeme všem zúčastněným a především studentkám a paní Kulíškové, které věnovaly rodinám svůj volný čas.

 


Méně...
 
Mikulášská besídka v NZDM

Mikulášská besídka v NZDM

22.01.15 | Litoměřice

Klienti z nízkoprahového klubu se zúčastnili mikulášské besídky, která se konala v prostorách tělocvičny ZŠ Boženy Němcové.


Více...
 
Mikulášská besídka v NZDM

 

Pro děti a mládež byly připraveny sportovní soutěže a mikulášská nadílka. Nejlepší sportovci získali hodnotné ceny, které jsme obdrželi od sociálních pracovníků z města, ti se zároveň do připraveného programu aktivně zapojili. Tímto chceme poděkovat především terénnímu sociálnímu pracovníkovi z města panu Kolaříkovi za výbornou spolupráci.

 


Méně...