Litoměřice

 
 

Aktuality

V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova

V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova

27.02.15 | Litoměřice

Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE spolu s dalšími subjekty připravila  sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Cílem projektu je upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách. Projekt má také ukázat na problematiku bezdomovců a tento rozšiřující se fenomén a zároveň se sčítáním udělat základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde NADĚJE poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova. Sečteni byli lidé na ulici a také lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.


Více...
 
V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova

Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE spolu s dalšími subjekty připravila sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Cílem projektu je upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách. Projekt má také ukázat na problematiku bezdomovců a tento rozšiřující se fenomén a zároveň se sčítáním udělat základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde NADĚJE poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova, a sečteni byli lidé na ulici a také lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.

 

Celkem bylo v zapojených městech lokalizováno 177 lidí žijících na ulici a dalších 368 lidí na ubytovnách nebo v sociálních službách.

 

V Kadani to pak bylo 46 osob, v Klášterci na Ohří 32 osob na ulici a 36 v sociálních službách, v Roudnici nad Labem 27 osob na ulici a dalších 70 v ubytovnách a sociálních službách, v Lovosicích  21 osob na ulici a dalších 105 v ubytovně a azylovém domě, v Litoměřicích 51 lidí na ulici a v azylovém domě a dalších 157 na ubytovnách a sociálních službách pro rodiny.

 

Během jednoho sčítání není možné lokalizovat všechny osoby. Proto připravujeme další sčítání na léto, aby se výsledek ověřil a prokázal i případný vliv ročního období. Dalším aspektem je také přesouvání lidí bez domova do větších měst, kde je lepší příležitost k obživě i bydlení. V Praze zachytila NADĚJE jen za leden tohoto roku celkem 77 osob pocházejících z Ústeckého kraje.

 

Sčítání nám ukázalo, že problematika bezdomovectví se netýká pouze velkých měst, ale že jde o plošný problém. Často se setkáváme s podceňováním problematiky ze strany odpovědných osob. Toto sčítání snad napomůže větší pozornosti pro lidi, kteří se sami neumí odrazit od dna. Odborníci na tuto problematiku a MPSV uvádí, že chudobou je dotčeno 10 % populace. Statistiky sociálních služeb ukazují, že v posledních letech je patrný výrazný nárůst bezdomovců,“ doplnil Aleš Slavíček, oblastní ředitel.

 

NADĚJE v dohledné době uveřejní na svých webových stránkách www.nadeje.cz zprávy o prvním sčítání lidí bez domova i s vyhodnocením průzkumu. V průběhu měsíce dubna připraví kulatý stůl pro neziskové organizace a zástupce veřejné správy s cílem uspořádat sčítání i v dalších městech v kraji.

 

 

Problematiku sociálního začleňování řeší NADĚJE po celém území ČR od roku 1990.


Méně...
 
Návštěva výstavy králíků a holubů

Návštěva výstavy králíků a holubů

18.02.15 | Litoměřice

Klienti z NZDM se zúčastnili výstavy, která se konala v tělocvičně TJ Sokol v Litoměřicích.


Více...
 
Návštěva výstavy králíků a holubů

 

ZO ČSCH Žitenice pořádala ve dnech 13. - 14. února zimní výstavu králíků a holubů rozšířenou o 2. soutěžní výstavu chovných králíků. Současně probíhala propagační naučná výstava "Se zvířaty do školy aneb tělocvična plná dětí a zvířat“. Děti mohly vidět kožešinová zvířata, kočky, zpěvné kanáry, akvarijní ryby, plazy, dravce, koně, ovce, kozy. Klienti si také nechali namalovat na obličej obrázek dle svého výběru a ti nejodvážnější si omotali hada kolem ruky.

 


Méně...
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je přestěhována na novou adresu

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je přestěhována na novou adresu

26.01.15 | Litoměřice

NADĚJE opouští prostory v Masarykově ulici. V bývalém objektu českých drah u nového sběrného dvora působila po tři roky sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.


Více...
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je přestěhována na novou adresu

Služba byla zřízena ve spolupráci s městem Litoměřice a byla zpočátku zacílena zejména na rodiny žijící v Revoluční ulici a blízkém okolí. V průběhu realizace se ale působnost rozšířila na celé město. 

 

Z důvodu částečného pokrácení dotací z rozpočtu města bude služba přestěhována do střediska v ulici Osvobození, kde se podělí o prostory s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež.  Složitou finanční situaci jsme se snažili vyřešit tak, abychom co nejméně narušili chod služby pro rodiny i nízkoprahového klubu pro děti a mládež.  Provozní doba obou služeb zůstane zachována, pro klienty se mění pouze kontaktní místo služby pro rodiny a místo realizace workshopů a dalších skupinových aktivit pro rodiny, které sociální pracovníci pro klienty připravují,“ upřesňuje Petra Smetanová, vedoucí litoměřické pobočky.     

 

Za dobu svého působení si služba „SAS“ našla mezi litoměřickými službami své místo. V loňském roce pomohla sedmdesáti litoměřickým rodinám. Uskutečnilo se čtyřicetšest akcí pro rodiče s dětmi, např. karneval, fotbalový turnaj, dětský den nebo vánoční, či mikulášská besídka, oblíbené jsou workshopy pro matky s dětmi. Sociální pracovníci pomáhají rodinám řešit problémy s bydlením, zaměstnáním i s případnými dluhy. „Pracujeme vždy s celou rodinou, snažíme se motivovat rodiče k aktivnímu řešení problémů při zajištění chodu domácnosti i při řešení výchovných problémů s dětmi. Sociální pracovníci docházejí v případě potřeby i do rodin, kde například za aktivní účasti jednoho z rodičů pomáhají s doučováním dětí,“ dodává Veronika Schejbalová, vedoucí sociálně aktivizační služby.   

 

 

Připravila: Petra Smetanová

 


Méně...
 
Mikulášská besídka se službou SAS

Mikulášská besídka se službou SAS

22.01.15 | Litoměřice

Ve středu 3. 12. se ve spolupráci s vedoucí oddělení sociální péče paní Kulíškovou a studentek ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb uspořádala Mikulášská besídka pro rodiny s dětmi.


Více...
 
Mikulášská besídka se službou SAS

 

Akce proběhla na středisku NADĚJE v Litoměřicích ve velkém sále. Program měly v režii studentky, které sehrály krátkou pohádku s názvem „Jak se staví sněhulák“, poté zazpívaly koledy za doprovodu fléten a zatancovaly svojí připravenou sestavu. Po představení přišel na řadu hlavní bod středečního podvečera - příchod Mikuláše, čerta a anděla. Akce se zúčastnilo 35 dětí za doprovodu rodičů, Mikulášskou nadílku dostaly jen ty děti, které se pravidelnou docházkou v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi připravovaly do školy a to například prostřednictvím doučování nebo psaní úkolů. Nadílku dostalo i 7 předškolních dětí, které opět docházely do služby pravidelně. Balíček se sladkostmi, ale pořád nebyl zadarmo, vybrané děti, které splňovaly kritéria pro dostání nadílky, musely přednést nějakou básničku – nakonec to pro všechny dopadlo dobře a čert si nikoho s sebou neodnesl.

 

Akce se vydařila, děkujeme všem zúčastněným a především studentkám a paní Kulíškové, které věnovaly rodinám svůj volný čas.

 


Méně...
 
Mikulášská besídka v NZDM

Mikulášská besídka v NZDM

22.01.15 | Litoměřice

Klienti z nízkoprahového klubu se zúčastnili mikulášské besídky, která se konala v prostorách tělocvičny ZŠ Boženy Němcové.


Více...
 
Mikulášská besídka v NZDM

 

Pro děti a mládež byly připraveny sportovní soutěže a mikulášská nadílka. Nejlepší sportovci získali hodnotné ceny, které jsme obdrželi od sociálních pracovníků z města, ti se zároveň do připraveného programu aktivně zapojili. Tímto chceme poděkovat především terénnímu sociálnímu pracovníkovi z města panu Kolaříkovi za výbornou spolupráci.

 


Méně...
 
Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

10.12.14 | Litoměřice

Klienti NZDM se zúčastnili turnaje v šipkách, který se konal přímo v nízkoprahovém klubu.


Více...
 
Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Během akce panovala výborná nálada a soutěživost mezi týmy. Obě družstva byla podporována místními fanoušky. Na konci turnaje čekala na nejlepšího hráče a na nejlepší hráčku výhra v podobě balíčku se sladkostmi. Celá akce se velmi vydařila, a to nejen díky velkému počtu zúčastněných a přihlížejících, ale především nezapomenutelnou atmosférou. Věříme, že brzy celou akci opět zopakujeme.


Méně...