Litoměřice

 
 

Aktuality

Mikulášská besídka se službou SAS

Mikulášská besídka se službou SAS

22.01.15 | Litoměřice

Ve středu 3. 12. se ve spolupráci s vedoucí oddělení sociální péče paní Kulíškovou a studentek ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb uspořádala Mikulášská besídka pro rodiny s dětmi.


Více...
 
Mikulášská besídka se službou SAS

 

Akce proběhla na středisku NADĚJE v Litoměřicích ve velkém sále. Program měly v režii studentky, které sehrály krátkou pohádku s názvem „Jak se staví sněhulák“, poté zazpívaly koledy za doprovodu fléten a zatancovaly svojí připravenou sestavu. Po představení přišel na řadu hlavní bod středečního podvečera - příchod Mikuláše, čerta a anděla. Akce se zúčastnilo 35 dětí za doprovodu rodičů, Mikulášskou nadílku dostaly jen ty děti, které se pravidelnou docházkou v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi připravovaly do školy a to například prostřednictvím doučování nebo psaní úkolů. Nadílku dostalo i 7 předškolních dětí, které opět docházely do služby pravidelně. Balíček se sladkostmi, ale pořád nebyl zadarmo, vybrané děti, které splňovaly kritéria pro dostání nadílky, musely přednést nějakou básničku – nakonec to pro všechny dopadlo dobře a čert si nikoho s sebou neodnesl.

 

Akce se vydařila, děkujeme všem zúčastněným a především studentkám a paní Kulíškové, které věnovaly rodinám svůj volný čas.

 


Méně...
 
Mikulášská besídka v NZDM

Mikulášská besídka v NZDM

22.01.15 | Litoměřice

Klienti z nízkoprahového klubu se zúčastnili mikulášské besídky, která se konala v prostorách tělocvičny ZŠ Boženy Němcové.


Více...
 
Mikulášská besídka v NZDM

 

Pro děti a mládež byly připraveny sportovní soutěže a mikulášská nadílka. Nejlepší sportovci získali hodnotné ceny, které jsme obdrželi od sociálních pracovníků z města, ti se zároveň do připraveného programu aktivně zapojili. Tímto chceme poděkovat především terénnímu sociálnímu pracovníkovi z města panu Kolaříkovi za výbornou spolupráci.

 


Méně...
 
Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

10.12.14 | Litoměřice

Klienti NZDM se zúčastnili turnaje v šipkách, který se konal přímo v nízkoprahovém klubu.


Více...
 
Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Během akce panovala výborná nálada a soutěživost mezi týmy. Obě družstva byla podporována místními fanoušky. Na konci turnaje čekala na nejlepšího hráče a na nejlepší hráčku výhra v podobě balíčku se sladkostmi. Celá akce se velmi vydařila, a to nejen díky velkému počtu zúčastněných a přihlížejících, ale především nezapomenutelnou atmosférou. Věříme, že brzy celou akci opět zopakujeme.


Méně...
 
Primární prevence v azylovém domě v Litoměřicích

Primární prevence v azylovém domě v Litoměřicích

10.12.14 | Litoměřice

Program primární prevence pro nás připravil sociální pracovník K-centra Martin Havelka na základě domluvy na setkání pracovní skupiny OPK v rámci komunitního plánování.


Více...
 
Primární prevence v azylovém domě v Litoměřicích

Tento program je určen pro věkovou kategorii 10 - 12 let s tématem životní styl a závislost. Dvouhodinového programu, který by měl probíhat dvakrát do roka se ve čtvrtek 27. 11. 2014 zúčastnilo 8 dětí a jedna matka. Děti se dozvěděly co to je životní styl, ve skupinkách měly za úkol rozdělit jednotlivé činnosti na pozitivní či negativní. Děti například přišly na to, že „poflakování za barákem“ patří mezi aktivity, které neprospívají našemu životnímu stylu. Druhým tématem byly závislosti. Na toto téma děti měly za úkol namalovat co si představují pod pojmem závislost. V průběhu malování s lektorem mluvily o svých zážitcích, co vědí o závislosti, o drogách, které jiné návykové látky máme aj. Ukázalo se, že děti obecný přehled o těchto tématech mají, což je pozitivní pro další spolupráci. Tímto Martinovi moc děkujeme a těšíme se za půl roku.

 

Bc. Hedvika Vavřincová - pedagogický pracovník

 


Méně...
 
UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

27.11.14 | Litoměřice

Děti azylového domu pro rodiny s dětmi a děti ze sociálně aktivizační služby v Litoměřicích se ve středu 5. 11. 2014 přišly podívat na ukázku práce psovodu Policie ČR, která probíhala na Střeleckém ostrově v Litoměřicích


Více...
 
UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

Děti azylového domu pro rodiny s dětmi a děti ze sociálně aktivizační služby v Litoměřicích se ve středu 5. 11. 2014 přišly podívat na ukázku práce psovodu Policie ČR, která probíhala na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Psovod nám předvedl základní poslušnost psa, plížení se a hledání předmětů. Při zadržení podezřelého na útěku asistoval Pavel Kolařík, terénní pracovník Města Litoměřice. Děti se ptaly zejména na psa, ale také padly otázky, které byly zaměřeny na podezřelého, jeho zadržení a průběh tohoto procesu. Zajímavou zkušeností pro děti bylo vypůjčení si a zkoušení vybavení, které psovod používá. Děti se dozvěděly mnoho nových informací a snad se díky kontaktu s policistou zmírnily zábrany v komunikaci s Policií ČR. Tímto chceme psovodovi Policie ČR a panu Pavlu Kolaříkovi poděkovat za uskutečnění tohoto odpoledne.

 


Méně...
 
V Litoměřicích proběhla Noc venku

V Litoměřicích proběhla Noc venku

24.11.14 | Litoměřice

V Litoměřicích proběhla poprvé akce Noc venku. V průběhu celého večera se na náměstí vystřídalo okolo 130 lidí a vybralo se celkem 332 kusů trvanlivých potravin.


Více...
 
V Litoměřicích proběhla Noc venku

 

V Litoměřicích proběhla poprvé akce Noc venku. V průběhu celého večera se na náměstí vystřídalo okolo 130 lidí. Vybralo se celkem 332 kusů trvanlivých potravin, které Potravinová banka Ústeckého kraje během následujícího týdne rozdělí organizacím spolupodílejícím se na přípravách a realizaci Noci venku. Jedná se o Diakonii ČCE, Farní charitu Litoměřice, Český červený kříž, K-centrum a NADĚJI. Potraviny budou použity jako potravinová pomoc lidem bez domova, distribuovat je budou terénní sociální pracovníci.

 

Večerní program vyvrcholil přespáním venku. Až do ranních hodin vydrželo při zimních teplotách okolo čtyř stupňů 26 lidí. Ráno na všechny čekala ještě společná snídaně a úklid náměstí.

 

„Akci považujeme za velmi zdařilou, příjemně nás překvapil vysoký počet účastníků. Velkou radost máme z vybraných potravin, které se nám hodí zejména pro období zimních měsíců,“ uvedl Robert Krejčí, vedoucí azylového domu a terénního programu NADĚJE.  „Celou akci jsme připravovali několik měsíců dopředu, všechny organizace se na přípravách podílely společně. Díky tomu jsme mohli vytvořit tak pestrý program a zajistit potřebné zázemí všem účastníkům.“

 

 

 

 Méně...