Litoměřice

 
 

Aktuality

Pohádkový den v Azylovém domě NADĚJE Litoměřice

Pohádkový den v Azylovém domě NADĚJE Litoměřice

13.07.17 | Litoměřice

Když se v azylovém domě NADĚJE konečně dočkali pěkného počasí, v úterý 4. 7. 2017 si děti mohly užít pohádkový den. Ten pro ně připravili pracovníci azylového domu ve spolupráci s kolegy sociálně aktivizační služby.


Více...
 
Pohádkový den v Azylovém domě NADĚJE Litoměřice

 

Když se v azylovém domě NADĚJE konečně dočkali pěkného počasí, v úterý 4. 7. 2017 si děti mohly užít pohádkový den. Ten pro ně připravili pracovníci azylového domu ve spolupráci s kolegy sociálně aktivizační služby.

 

Děti mohly projít osm stanovišť, kde byly připraveny úkoly. Své dovednosti a znalosti prověřily při hodu tomahawkem, třídění pohádkových dvojic, rozpoznávání zvířat a jejich mláďat, zatloukání hřebíku a nechyběla ani oblíbená dráha s pingpongovým míčkem na lžíci. Za splnění všech úkolů si mohly děti vybrat odměny. Dětské oči plné očekávání a nadšení z odměn potěšily nejen pracovníky, ale také rodiče, kteří své děti doprovázeli.

 

„Zúčastnilo se 39 dětí, z toho 7 bylo z řad veřejnosti. Využili jsme hlavně prostory hřiště a zahradu, ale také blízké okolí. Jsme moc rádi, že tuto možnost zde máme,“ uvedla Hedvika Vavřincová, organizátorka akce.


Méně...
 
Umění ve spreji aneb zdravé graffiti

Umění ve spreji aneb zdravé graffiti

11.07.17 | Litoměřice

Zábavný a tvůrčí letní den, zajímavé informace o sprejerství a tvorba vlastních graffitů. To vše na Tebe čeká v pondělí 17. července v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a ve skateparku pod Tyršovým mostem. Přijď se svými kamarády nebo rodiči a zúčastni se naší akce!


Více...
 
Umění ve spreji aneb zdravé graffiti

Zábavný a tvůrčí letní den, zajímavé informace o sprejerství a tvorba vlastních graffitů. To vše na Tebe čeká v pondělí 17. července v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a ve skateparku pod Tyršovým mostem. Přijď se svými kamarády nebo rodiči a zúčastni se naší akce!

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NADĚJE s podporou Dárcovského fondu Hennlich a Ústecké komunitní nadace pořádá akci pro děti, kde se zábavnou formou seznámí s problematikou sprejerství. Smyslem projektu je ukázat účastníkům, že graffiti nejsou pouze projevem vandalismu, ale že na ně lze pohlížet i jako na smysluplné umění, které může být tvořeno i legálně a nemusí při něm docházet k poškozování městského prostředí.

 

Akce bude rozdělena na dvě etapy. Od 10:00 do 12:00 hod. bude v prostorách Nízkoprahového zařízení v ulici Osvobození probíhat přednáška s diskuzí, ukázkou umělecké tvorby a občerstvením. Druhá etapa bude následovat v čase 13:00 do 15:00 hod. ve skateparku pod Tyršovým mostem, kde budou mít děti možnost vlastního tvoření.   


Méně...
 
Litoměřická hasičská stanice přivítala osoby s mentálním znevýhodněním

Litoměřická hasičská stanice přivítala osoby s mentálním znevýhodněním

11.07.17 | Litoměřice

Litoměřice 22. června 2017 – Klienti chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny NADĚJE navštívili místní hasičskou stanici a seznámili se tak s náplní práce hasičů a technickým zázemím.  


Více...
 
Litoměřická hasičská stanice přivítala osoby s mentálním znevýhodněním

 

Litoměřice 22. června 2017 – Klienti chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny NADĚJE navštívili místní hasičskou stanici a seznámili se tak s náplní práce hasičů a technickým zázemím.  

 

Klienti byli během exkurze obeznámeni s provozem a pravidly záchranné hasičské stanice. V prostorách proběhla prohlídka zásahových vozidel potřebných k hašení požárů, likvidaci následků živelných pohrom, úniku chemických látek a ochraně obyvatel. Součástí prohlídky byla i ukázka pracovního ošacení.

 

Další část exkurze byla věnována podmínkám pro přijetí pracovníků do služebního poměru a vyprávění o konkrétních zkušenostech z pracovních zásahů hasičů.  Na závěr nám záchranáři poskytli cenné rady a doporučení. 

 

„Děkujeme hasičskému sboru za vřelý přístup a ochotu. Exkurze kromě edukačního významu zpestřila klientům jejich všední dny a přinesla netradiční zážitek,“ uvedla Eva Tichá, sociální pracovnice sociálně terapeutické dílny NADĚJE Litoměřice.


Méně...
 
Klienti NADĚJE pomáhají v Zoocentru Srdov

Klienti NADĚJE pomáhají v Zoocentru Srdov

04.07.17 | Litoměřice

Klienti s mentálním a kombinovaným postižením mají díky spolupráci NADĚJE a Zoocentra možnost seznámit se s prací na zahrádce a péčí o zvěř. Učí se novým dovednostem a zvyšují tak šanci uplatnění na otevřeném trhu práce.


Více...
 
Klienti NADĚJE pomáhají v Zoocentru Srdov

 

Litoměřice – Sociálně terapeutická dílna NADĚJE umožňuje klientům s mentálním a kombinovaným postižením různé druhy aktivizace - pletení košíků, tkaní koberců, výrobu mýdel, svíček aj. Cílem pracovní terapie je začlenění klientů do běžné společnosti, získání nových schopností a dovedností a pracovních návyků. Klient má radost ze smysluplné činnosti, něco se naučí a zvyšuje šanci uplatnění na otevřeném trhu práce.

 

V rámci rozšiřování nabídky aktivit se dílna rozhodla oslovit Zoocentrum Srdov, kde by se klienti seznámili s prací na zahrádce a péčí o zvěř. „Provozovatel Zoocentra, pan Fišer, nám vyšel vstříc a jednou týdně se klientům věnuje. Ti prožívají nevšední zážitky, učí se novým dovednostem a vždy se do centra těší," uvedla Kateřina Drbohlavová, vedoucí sociálně terapeutické dílny NADĚJE Litoměřice.

 

A jak návštěva Srdova probíhá? Klienti nejprve pomáhají se zaléváním, čištěním okrasných kamenů, stříháním větví, hrabáním a vším dalším, co je potřeba. Následuje svačina s kávou a poté oblíbené krmení zvěře, které si klienti užívají nejvíce. Krotké laně, kozy a jelen se nechávají krmit z ruky, jedna z laní dává za rohlík i pusu.

 

Provozovatel Zoocentra pan Fišer dodává: „Z mého pohledu je spolupráce i pro mě přínosem. S klienty navazuji přátelství a společně uděláme třeba takové práce, které já sám bych dělal dlouho, a je to určité oboustranné zpestření běžného života. Bezvadný je i přístup doprovodného personálu, nic není problém a vždy se na všem domluvíme a společnými silami vykonáme. Klienti jsou skutečně srdeční a mají vždy chuť do práce a je na nich vidět, jak se těší na práci, pak kafíčko a nakonec na krmení zvěře. Doufám, že spolupráce bude pokračovat i o prázdninách a déle."

 

 

 


Méně...
 
Staň se i ty dobrovolníkem/dobrovolnicí NADĚJE!

Staň se i ty dobrovolníkem/dobrovolnicí NADĚJE!

04.07.17 | Litoměřice

Nyní hledáme dobrovolníka/dobrovolnici na občasné návštěvy osamělé paní Věry, která je dlouhodobě hospitalizovaná a nemá nikoho, kdo by ji přišel pozdravit a potěšit v jejích dlouhých dnech na lůžku LDN v Litoměřicích.

 

Dále hledáme dobrovolníka/dobrovolnici pro starší osamělou paní, která si ráda povídá a chtěla by jít na procházku, vařit nebo péct, ale nemá s kým...


Více...
 
Staň se i ty dobrovolníkem/dobrovolnicí NADĚJE!

 


Méně...
 
NADĚJE se zapojí do akce Den rodiny 2017

NADĚJE se zapojí do akce Den rodiny 2017

18.05.17 | Litoměřice

Přijďte s námi prožít zábavné a tvořivé sobotní hodiny.


Více...
 
NADĚJE se zapojí do akce Den rodiny 2017

Přijďte s námi prožít zábavné a tvořivé sobotní hodiny.

 Méně...