Kadaň

 
 

Aktuality

Osoby bez přístřeší uklízely v Prunéřově

Osoby bez přístřeší uklízely v Prunéřově

22.07.22 | Kadaň

Středisko NADĚJE v Prunéřově, Kadani pomáhá prostřednictvím svých služeb nízkoprahového denního centra a noclehárny lidem v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Sami klienti se ale zároveň v rámci pracovní terapie několikrát do roka podílejí na udržování čistého okolního prostředí.


Více...
 
Osoby bez přístřeší uklízely v Prunéřově

Středisko NADĚJE v Prunéřově, Kadani pomáhá prostřednictvím svých služeb nízkoprahového denního centra a noclehárny lidem v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Sami klienti se ale zároveň v rámci pracovní terapie několikrát do roka podílejí na udržování čistého okolního prostředí.

 

Během letošního jara a léta proběhly s klienty tři větší úklidy v Pruneřově (v lesíku, na zastávce, okolo pergoly a na pěší cestě) a klienti také vysázeli letničky do všech oken střediska.


Méně...
 
Změny a novinky v oblasti pomoci státu při finanční tísni

Změny a novinky v oblasti pomoci státu při finanční tísni

09.07.22 | Kadaň

Odborné sociální poradenství – dluhová poradna NADĚJE v Kadani přináší přehled změn a novinek, které v letošním roce pomohou lidem ve finanční tísni.


Více...
 
Změny a novinky v oblasti pomoci státu při finanční tísni

Odborné sociální poradenství – dluhová poradna NADĚJE v Kadani přináší přehled změn a novinek, které v letošním roce pomohou lidem ve finanční tísni.

 

Milostivé léto II (Babí léto) 
1. září začne na tři měsíce Milostivé léto II, nebo-li splacení exekuce bez úroků. Bude se jednat o druhou a poslední šanci pro osoby, které jsou v exekuci a nemají možnost zaplatit celou dlužnou částku.

 

Akce se bude týkat exekucí zahájených před 28. říjnem 2021 a předpokládá se, že se do ní zapojí více věřitelů. Kromě veřejnoprávních se počítá i s daňovými exekucemi.

 

Co udělat pro zastavení exekuce a využití Milostivého léta?
Je nutné, aby dlužníci během tří měsíců uhradili původní dluh (jistinu), na níž je exekuce vedena, a uhradili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 korun + DPH, poplatek tedy bude činit 1815 korun. Zbytek dluhu bude potom odpuštěn. 

 

Aby exekutor zastavil probíhající exekuci, musí být zaslaná písemná žádost o zahájení a využití možnosti Milostivého léta. 

 

Pokud se chtějí dlužníci Milostivé léto využít, doporučujeme řešit exekuce s předstihem. Jelikož je potřebné znát přesnou částku jistiny, exekutoři budou zahlceni, a tak by nemuseli ihned reagovat a odpovídat.

 

Příspěvek 5 000 korun na dítě do 18 let 
Na příspěvek dosáhnou děti, které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let věku a posléze také děti, které se narodí od 2. srpna do 31. prosince 2022, přičemž hrubý příjem rodiny musí být do jednoho milionu korun za rok. Návrh zákona výslovně potvrzuje, že příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

 

Jak zažádat? 
Všichni, kteří pobírají přídavky na děti, dostanou dávku automaticky přes úřad práce v průběhu srpna. Ostatní rodiče budou muset zažádat elektronicky přes aplikaci ministerstva, nebo osobně prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech Pointů). Podporu obdrží do konce dalšího měsíce po schválení žádosti.

 

Příspěvek bude rodičům zaslán bezhotovostně na účet v bance, nebo poštovní poukázkou. 

 

Navýšení životního minima
Od 1. července 2022 bylo v letošním roce již potřetí navýšeno existenční a životní minimum. Životní minimum pro jednotlivce nově dosahuje 4 620 korun a existenční minimum 2 980 korun.

 

Životní a existenční minimum hraje roli v rámci osmi sociálních dávek. K navýšení částky dojde u příspěvku při pěstounské péči a příspěvku na živobytí. U dalších dvou dávek dojde k navýšení limitu pro čerpání. To se týká mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku. V případě porodného, přídavku na dítě, příspěvku na péči a doplatku na bydlení dojde k rozšíření okruhu osob.

 

Nezabavitelná částka pro dlužníka se také zvyšuje a aktuálně činí 9 416 korun. Za každou vyživovanou osobu se zvyšuje částka na 3 138 korun.

 

Zvýšení příspěvku na bydlení aneb pomoc při růstu cen energií
Proběhlo zvýšení příspěvku na bydlení, který mohou žádat i osoby žijící v podnájmu nebo užívajících nemovitost na základě břemene. O příspěvek se žádá na úřadu práce a jsou posuzovány příjmy a uhrazené náklady na bydlení. Pokud osoba nachází v situaci, kdy nemá z čeho uhradit nedoplatky vyúčtování, může požádat na úřadu práce o mimořádnou okamžitou pomoc. 

 

Bližší informace a také pomoc v tíživé finanční situaci s ochotou a zdarma poskytneme v naší dluhové poradně. Sociální pracovnici můžete kontaktovat na telefonním čísle 778 412 438 nebo e-mailu natalie.novakova@nadeje.cz. Otevřeno máme v pondělí, středu, čtvrtek od 9 do 17 hodin na adrese Jana Švermy 569 a v úterý ve stejný čas na adrese Prunéřov 377.


Méně...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

24.05.22 | Kadaň

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.


Více...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.

 

Kaplan v naší organizaci vykonává podobnou práci jako v nemocnicích, v armádě, u policie nebo ve vězeňství. Poskytuje duchovní péči našim klientům, ale i zaměstnancům. Pomáhá jim při řešení osobních, existenciálních, spirituálních či morálních otázek a potřeb. Tato služba uplatňuje empatický přístup ke každému člověku, přistupuje s úctou k jeho důstojnosti a respektuje jeho osobní přesvědčení.

 

Konkrétně lidem kaplan nabízí osobní setkání, rozhovor, blízkost v náročné životní situaci, hledání cest, jak vše důstojně zvládnout, překonat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Osobám, které o to projeví zájem, také nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor či modlitbu.

 

Se zapojením kaplanské služby jsme začali v roce 2016. Nyní v naší oblasti pracuje pět kaplanů. Každý jen několik hodin měsíčně, ale je to důležitý a pevný bod v našich sociálních službách, protože kaplan může poskytnout člověku jinou formu podpory, než nabízejí ostatní běžné nástroje sociální práce.


Méně...
 
Střípky z chráněného bydlení

Střípky z chráněného bydlení

16.05.22 | Kadaň

S téměř letním počasím začínají být víkendy v kadaňském chráněném bydlení NADĚJE nabyté aktivitami.


Více...
 
Střípky z chráněného bydlení

S téměř letním počasím začínají být víkendy v kadaňském chráněném bydlení NADĚJE nabyté aktivitami.

 

S asistentkou Monikou se někteří z klientů vydali vlakem do chomutovského zooparku, kde si mohli prohlédnout až sto šedesát druhů zvířat, skanzen nebo místní jízdárnu. Společně se také v tamější restauraci naobědvali a uhasili žízeň.

 

Radost nám udělala návštěva bývalého klienta, který již druhým rokem žije ve svém bytě, ale stále se rád setkává s přáteli z chráněného bydlení. 

 

A jak se říká, „nejen zábavou je člověk živ,“ a proto nedělní den patřil práci na naší zahradě. Klienti si tu pěstují jahody, bylinky, cibuli, cukety a další zdravé plodiny, jež obohatí jejich stůl.

 


Méně...
 
Víkendy v chráněném bydlení

Víkendy v chráněném bydlení

05.05.22 | Kadaň

Klienti chráněného bydlení NADĚJE v Kadani a Klášterci nad Ohří nelení a využívají teplé jarní dny k poznávání okolí.


Více...
 
Víkendy v chráněném bydlení

Klienti chráněného bydlení NADĚJE v Kadani a Klášterci nad Ohří nelení a využívají teplé jarní dny k poznávání okolí.


V minulém týdnu se část kláštereckých vydala s asistentkou na výšlap na zříceninu nedalekého Šumburku. Po úspěšném zdolání hradu si všichni opekli zasloužené buřty.

 

Pozadu ale nezůstali ani v Kadani. Klienti vyrazili s pracovnicí Monikou na rozhlednu na Svatém vrchu vypínající se nad městem.

 

Další výlety plánují pracovnice chráněného bydlení spolu s klienty. Bohužel někteří z nich mají nízké příjmy, které pokryjí pouze běžné náklady na živobytí, a tak se podobných akcí nemohou účastnit.

Na uhrazení jízdného, ale i dalších výdajů pro klienty, jako je například materiál na výrobu předmětů, poputuje výtěžek z oblíbeného Kabelkového veletrhu, jenž se bude konat 4. října od 14 hodin v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří.

 

Pokud chcete pomoct našim klientům, přineste nám starou kabelkou, kterou posléze prodáme na veletrhu. Děkujeme!

 


Méně...
 
Zúčastnili jsme se jarní Sbírky potravin

Zúčastnili jsme se jarní Sbírky potravin

23.04.22 | Kadaň

23. dubna bylo po celé republice pořádáno jarní kolo Sbírky potravin. Do této solidární a dobrovolnické akce jsme se zapojili hned ve třech kláštereckých prodejnách. Výsledná váha darovaného zboží činila 621 kg.


Více...
 
Zúčastnili jsme se jarní Sbírky potravin

23. dubna bylo po celé republice pořádáno jarní kolo Sbírky potravin. Do této solidární a dobrovolnické akce jsme se zapojili hned ve třech kláštereckých prodejnách. Výsledná váha darovaného zboží činila 621 kg.

 

Naši dobrovolníci oblékli zelené zástěry v prodejnách Lidl, Penny a Tesco v Klášterci nad Ohří.

 

Děkujeme všem štědrým dárcům za věnované trvanlivé potraviny a drogerii, které v následujících týdnech a měsících pomohou potřebným. Darované zboží nyní budeme rozdistribuovávat do našich služeb v Klášterci nad Ohří a Kadani.


Poklona patří rovněž našim ochotným zaměstnancům, díky nimž se můžeme sbírky pravidelně účastnit.

 

Všechny informace o Sbírce potravin naleznete na webové stránce projektu.


Méně...