Kadaň

 
 

Aktuality

Milostivé léto II pomáhá lidem z dluhů

Milostivé léto II pomáhá lidem z dluhů

17.10.22 | Kadaň

Až do 30. listopadu běží druhé kolo akce Milostivé léto. Dlužníkům se naskýtá šance uhradit své závazky vůči veřejnoprávním institucím bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky.


Více...
 
Milostivé léto II pomáhá lidem z dluhů

Až do 30. listopadu běží druhé kolo akce Milostivé léto. Dlužníkům se naskýtá šance uhradit své závazky vůči veřejnoprávním institucím bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky.

 

Veškeré další informace a bezplatnou pomoc nabízí naše dluhová poradna v Kadani.


Méně...
 
Denní centrum pořádalo Den otevřených dveří

Denní centrum pořádalo Den otevřených dveří

13.10.22 | Kadaň

Naše nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Prunéřově otevřelo v rámci Týdne sociálních služeb, který vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, své dveře dokořán.


Více...
 
Denní centrum pořádalo Den otevřených dveří

Naše nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Prunéřově otevřelo v rámci Týdne sociálních služeb, který vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, své dveře dokořán.

 

Prohlédnout si prostory centra a zjistit, jak konkrétně pomáháme potřebným, přišli zástupci z řad veřejnosti a také organizací a institucí, již s námi spolupracují (Charita Kadaň, Světlo Kadaň, Úřad práce v Kadani, město Kadaň).

 

Návštěvníci si mohli také v rámci doprovodného programu prohlédnout výstavu fotografií našich klientů.

 

Děkujeme všem, kteří do našeho centra zavítali.

Zdroj fotografie: Charita Kadaň


Méně...
 
HateFree Culture: Dluhové poradny NADĚJE bojují s exekucemi v Ústeckém kraji

HateFree Culture: Dluhové poradny NADĚJE bojují s exekucemi v Ústeckém kraji

12.10.22 | Kadaň

Čtyřiatřicetiletý Adam má za sebou několik operací kvůli srdeční vadě a od dětství žije také s psychiatrickým onemocněním. Po rozvodu rodičů zůstal u otce, který však synovy důvěry zneužil k získání několika půjček. 


Více...
 
HateFree Culture: Dluhové poradny NADĚJE bojují s exekucemi v Ústeckém kraji

Čtyřiatřicetiletý Adam má za sebou několik operací kvůli srdeční vadě a od dětství žije také s psychiatrickým onemocněním. Po rozvodu rodičů zůstal u otce, který však synovy důvěry zneužil k získání několika půjček. 

 

Adam nebyl schopen vyhodnotit své finanční možnosti a brzy se propadl do dluhové pasti. Pomoc našel u své matky, která mu je velkou oporou. V jejím doprovodu na začátku roku přišel do dluhové poradny NADĚJE a začal svoji neblahou finanční situaci řešit.

 

Celý článek o našem dluhovém poradenství naleznete na portálu HateFree Culture.


Méně...
 
Jak pomáhají naše dluhové poradny

Jak pomáhají naše dluhové poradny

09.10.22 | Kadaň

Paní Jindřiška je ve starobním důchodu a žije sama bez jakýchkoliv příbuzných či známých v Kadani. Do kadaňské dluhové poradny NADĚJE přišla v těžké životní situaci.


Více...
 
Jak pomáhají naše dluhové poradny

Paní Jindřiška je ve starobním důchodu a žije sama bez jakýchkoliv příbuzných či známých v Kadani. Do kadaňské dluhové poradny NADĚJE přišla v těžké životní situaci.

 

Neměla peníze na nákup základních potravin a trpěla samotou a strachem z budoucnosti, které ještě prohloubila pandemie koronaviru. Z úvodních sezení s naší dluhovou poradkyní vyplynulo, že má několik závazků po nižších částkách, které sice nebyly v prodlení, ale ze svého starobního důchodu je nebyla schopna splácet. Za svou situaci se styděla, nicméně i přes svůj vyšší věk ji chtěla aktivně řešit.


Klientce jsme zprostředkovali potravinovou pomoc a po několika konzultacích a přezkumném jednání s insolvenčním správcem se dostala do oddlužení. Své závazky nyní bude splácet po dobu tří let.


Paní Jindřiška za námi ale nadále pravidelně docházela za účelem poradenství ohledně probíhajícího oddlužení. Při společných schůzkách jsme zjistili, že nastavené měsíční splátky byly příliš vysoké a klientce nezbývaly peníze na úhradu nutných výdajů. Paní Jindřiška proto s naší pomocí požádala o snížení měsíčních splátek a krajský soud její žádosti vyhověl. Schválená insolvence a následné snížení splátek klientce velmi pomohlo jak po finanční, tak po psychické stránce. Nyní se i díky nám nachází v lepší finanční situaci.


Pokud chcete pomoci podobným lidem, přispějte na práci našich dluhových poraden: www.darujme.cz/dluhovkynadeje.


Méně...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

29.09.22 | Kadaň

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.


Více...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

 

Vzdělávací projekt podpořila částkou ve výši 100 tisíc korun Nadace ČEZ, jíž srdečně děkujeme za možnost profesionálně rozvíjet naši organizaci.

 


Méně...
 
Podpořte dluhové poradenství NADĚJE v Ústeckém kraji

Podpořte dluhové poradenství NADĚJE v Ústeckém kraji

25.09.22 | Kadaň

V našich dluhových poradnách ve Štětí, Kadani a Klášterci nad Ohří ročně pomůžeme 340 osobám a podáme 70 návrhů na oddlužení, naše služby jsou přitom poskytovány zcela zdarma. V letošním roce nám ale na pomoc lidem chybí peníze.


Více...
 
Podpořte dluhové poradenství NADĚJE v Ústeckém kraji

V našich dluhových poradnách ve Štětí, Kadani a Klášterci nad Ohří ročně pomůžeme 340 osobám a podáme 70 návrhů na oddlužení, naše služby jsou přitom poskytovány zcela zdarma. V letošním roce nám ale na pomoc lidem chybí peníze.

 

Přispějte na naše dluhové poradenství a pomáhejte s námi osobám, které nezvládají řešit finanční problémy vlastními silami: www.darujme.cz/dluhovkynadeje.

 

Výtěžek ze sbírky pokryje chybějící náklady na provoz a mzdy pracovníků našich dluhových poraden.


Méně...