Kadaň

 
 

Aktuality

Finance pod kontrolou: Beseda v chráněném bydlení

Finance pod kontrolou: Beseda v chráněném bydlení

30.08.23 | Kadaň

Kolegyně z naší dluhové poradny v Kadani uspořádala informační setkání o finanční gramotnosti pro klienty našeho místního chráněného bydlení.


Více...
 
Finance pod kontrolou: Beseda v chráněném bydlení

Kolegyně z naší dluhové poradny v Kadani uspořádala informační setkání o finanční gramotnosti pro klienty našeho místního chráněného bydlení.

 

Diskutována byla řada klíčových finančních témat, včetně správy osobního rozpočtu, invalidních a starobních důchodů, opatrovnictví, zdravotního pojištění a závazků. Beseda probíhala formu aktivního rozhovoru a klienti se s velkým zájmem ptali na různé otázky ohledně svých konkrétních situací. Většina z nich čelí finančním obtížím, disponují nižšími příjmy a někteří mají také závazky, které musejí splácet.

 

Klienti také obdrželi brožuru pro přehledné vedení měsíčního rozpočtu a informativní letáky s užitečnými radami, například týkající se toho, co exekutor nesmí zabavit, nebo jak rozpoznat podvodné a nekalé praktiky u prodejců. Na závěr besedy byla připomenuta možnost objednat se na konzultaci v naší dluhové poradně, která je k dispozici i pro širokou veřejnost a poskytuje bezplatnou pomoc při řešení finančních problémů.

 

Produktivní odpoledne jsme zakončili občerstvením a posezením na verandě chráněného bydlení.

 


Méně...
 
Hledáme pronájem bytů do projektu

Hledáme pronájem bytů do projektu

22.08.23 | Kadaň

V rámci projektu Housing First hledáme pronájem bytů 1+0, 1+1 a 2+1, a to především v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Lovosicích, Štětí, Terezíně a případně také v Klášterci nad Ohří nebo Kadani.


Více...
 
Hledáme pronájem bytů do projektu

V rámci projektu Housing First hledáme pronájem bytů 1+0, 1+1 a 2+1, a to především v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Lovosicích, Štětí, Terezíně a případně také v Klášterci nad Ohří nebo Kadani.

 

Byt bude obýván jednotlivcem nebo rodinou. Naše organizace převezme roli garantujícího a spravujícího subjektu, což majiteli zajistí stoprocentní jistotu, že nájem a veškeré náklady budou vždy včas a řádně uhrazeny. Budeme též zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu bytu a provádět běžnou údržbu.

 

Cena pronájmu včetně poskytovaných služeb a poplatků by měla odpovídat běžným tržním cenám v dané lokalitě. 

 

Náš projekt Housing First pomáhá zajistit standardní a bezpečné bydlení pro ženy bez domova a ukrajinské rodiny a poskytuje jim intenzivní podporu v oblasti bydlení.

 

V případě zájmu nebo pro více informací se obraťte na našeho bytového specialistu, Slavomíra Puškára: slavomir.puskar@nadeje.cz, tel. 770 147 292.

 

Více o projektu: www.nadeje.cz/litomerice/lt_hf.


Méně...
 
Finanční gramotnost pro děti z Prunéřova

Finanční gramotnost pro děti z Prunéřova

08.08.23 | Kadaň

Naše dluhová poradna v Kadani uspořádala besedu o finanční gramotnosti pro děti, které navštěvují prunéřovský Klub Přízemí organizace Světlo Kadaň. Téma besedy znělo "Šetříme/Nešetříme".


Více...
 
Finanční gramotnost pro děti z Prunéřova

Naše dluhová poradna v Kadani uspořádala besedu o finanční gramotnosti pro děti, které navštěvují prunéřovský Klub Přízemí organizace Světlo Kadaň. Téma besedy znělo "Šetříme/Nešetříme".

 

Děti nejprve zhlédly zábavně-vzdělávací video a poté se zapojily do interaktivní hry, která byla zaměřena na správné hospodaření s penězi. Naše sociální pracovnice s dětmi také vedla diskuzi o rodinném rozpočtu a hodnotě peněz.

 

Besedy se zúčastnilo 10 dětí různých věkových kategorií. Zvyšování úrovně dětských znalostí v oblasti finanční gramotnosti považujeme za značně aktuální a mimořádně důležitou potřebu, proto naše dluhové poradny pořádají tyto akce pravidelně a bezplatně.


Méně...
 
Milostivé léto znovu pomáhá lidem z dluhů

Milostivé léto znovu pomáhá lidem z dluhů

01.08.23 | Kadaň

V letošním roce opět probíhá Milostivé léto, které se tentokrát zaměřuje na dluhy na daních a sociálním pojištěním. Fyzické osoby uhradí pouze jistinu daňového nedoplatku, odpustí se penále, úroky a exekuční náklady.


Více...
 
Milostivé léto znovu pomáhá lidem z dluhů

V letošním roce opět probíhá Milostivé léto, které se tentokrát zaměřuje na dluhy na daních a sociálním pojištěním. Fyzické osoby uhradí pouze jistinu daňového nedoplatku, odpustí se penále, úroky a exekuční náklady.

 

Dlužníci mají možnost uhradit jistinu (částka, ze které vznikl dluh) v období od 1. července do 30. listopadu 2023. Podmínkou je splacení dluhu a požádat o odpuštění úroků a penále.

 

Pokud je dluh vyšší než pět tisíc korun, je možné rozložit platbu do čtyř splátek. Mnoho dlužníků v minulosti nemělo dostatek prostředků na jednorázovou platbu jistiny. Například měsíční splátky dluhů u České správy sociálního zabezpečení, které přesahují 50 tisíc korun, je možné rozložit až na dobu pěti let. Finanční správa umožní rozložení splátek maximálně na dobu jednoho roku.

 

Věřitelem musí být tzv. veřejnoprávní subjekt. To zahrnuje regulační poplatky v krajských a městských nemocnicích, pokuty a koncesionářské poplatky, pohledávky u soudu. Milostivé léto může pomoci také s dluhy způsobenými černou jízdou, nájmem v obecních bytech, účty za energie a nedoplatky za odvoz odpadu.

 

Bagatelní nedoplatky na dani a příslušenství do 200 korun, respektive do 30 korun u daně z nemovitých věcí, automaticky zaniknou, pokud jejich celkový součet u jednoho finančního úřadu nepřesáhne tisíc korun.

 

Akce se nevztahuje se na věřitele ve formě soukromých subjektů, jako jsou banky a nebankovní poskytovatelé půjček, telefonní operátoři nebo soukromí pronajímatelé. Milostivé léto není určeno a povoleno pro osoby v insolvenci.

 

Bližší informace o Milostivém létu a bezplatnou pomoc v tíživé finanční situaci poskytujeme v naší dluhé poradně v Kadani každé úterý na adrese Prunéřov 377 a v pondělí, středu a čtvrtek na adrese Jana Švermy 569. Na konzultaci se doporučujeme předem objednat buď telefonicky na čísle 778 412 438, nebo prostřednictvím e-mailu natalie.novakova@nadeje.cz.


Méně...
 
Nové postele díky Výboru dobré vůle

Nové postele díky Výboru dobré vůle

14.07.23 | Kadaň

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 10 tisíc korun v rámci výzvy „Obyčejný život“ jsme mohli zakoupit tři nové postele do naší noclehárny pro muže a ženy v Prunéřově, Kadani.


Více...
 
Nové postele díky Výboru dobré vůle

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 10 tisíc korun v rámci výzvy „Obyčejný život“ jsme mohli zakoupit tři nové postele do naší noclehárny pro muže a ženy v Prunéřově, Kadani.

 

Služby naší noclehárny ročně využije téměř 40 osob bez přístřeší, které u nás naleznou bezpečné zázemí pro přespání, osobní hygienu, ošacení, praní osobního prádla a řešení své nepříznivé sociální situace.

 

Srdečně děkujeme za podporu, velmi si jí vážíme.

 


Méně...
 
Úklid s osobami bez přístřeší

Úklid s osobami bez přístřeší

03.07.23 | Kadaň

S klienty Střediska NADĚJE pro osoby bez domova v Prunéřově, Kadani jsme se vydali uklidit nedaleké tábořiště a okolí cyklostezky. 


Více...
 
Úklid s osobami bez přístřeší

S klienty Střediska NADĚJE pro osoby bez domova v Prunéřově, Kadani jsme se vydali uklidit nedaleké tábořiště a okolí cyklostezky. 

 

Po dokončení práce jsme si společně opekli buřty a při zpáteční cestě do Střediska jsme pokračovali v úklidu podél silnice.

 

Záleží nám na tom, jak vypadá naše okolí, a proto vedeme k zodpovědnosti také naše klienty.


Méně...