Jablonec nad Nisou

 
 

Jak fungují služby NADĚJE v Jablonci nad Nisou v době mimořádných opatření před šířením koronaviru.

Jak fungují služby NADĚJE v Jablonci nad Nisou v době mimořádných opatření před šířením koronaviru.

19.03.20 | Jablonec nad Nisou

Vážení přátelé,


Více...
 
Jak fungují služby NADĚJE v Jablonci nad Nisou v době mimořádných opatření před šířením koronaviru.

Vážení přátelé,

přejeme Vám především zdraví a pevné nervy v tomto nelehkém období a upozorňujeme na dočasná opatření ve službách platná od 16.3.2020 spojená s mimořádnými opatřeními před šířením koronaviru:

 

Azylový dům Za Plynárnou - služby azylového domu a noclehárny fungují v normálním režimu, služba noclehárny je rozšířena a poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu, tak aby klienti nemuseli opouštět objekt. Služba nízkoprahového denního centra v objektu je dočasně uzavřena, a je nahrazena terénní formou v podobě rozvozu jídla a materiální pomoci přímo za klienty. Příjem nových klientů je vázán na potvrzení o bezinfekčnosti. Do objektu je zákaz návštěv.

Důležité kontakty pro vaše dotazy:

Tomáš Šretr - 483 317 120, 775 889 661 - vedoucí

Pavel Kadaši - 775 889 663 - materiální pomoc do terénu

 

Terénní program Dlouhá - služby fungují v normálním režimu a nabízejí výdej materiální pomoci a poradenství. Pracovnice terénního programu pomáhají šitím roušek pro všechny zaměstnance a klienty NADĚJE.

Důležité kontakty pro vaše dotazy:

Zuzana Baczová - 732 332 097 - vedoucí

Věra Engelová - 732 332 241 - terénní pracovnice


Méně...
 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

17.03.20 | Jablonec nad Nisou

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu.


Více...
 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu. Od státu se nám nedostalo žádných ochranných prostředků, ale výkon služby máme poskytovat bez omezení. A protože chceme stále pomáhat dalším lidem, opatřujeme si ochranné pomůcky, alespoň provizorní, samy. Šijeme z jakéhokoli staršího povlečení či oblečení, které jsme posbíraly v řadách našich zaměstnanců a rodin. Roušky budeme distribuovat zaměstnancům oblasti NADĚJE a případně i klientům, vše ale záleží na našich kapacitách. Uvítáme každou pomocnou ruku.

 

Zuzana Baczová, vedoucí terénního programu 732 332 097


Méně...
 
Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.

Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.

05.03.20 | Jablonec nad Nisou
Každoroční akce Ukliďme Česko se i letos
Více...
 
Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.

Každoroční akce Ukliďme Česko se i letos zúčastní klienti a zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou. Budou tak uklízet nejen okolí azylového domu Za Plynárnou, ale i další prostory včetně řeky Nisy. Srdečně zveme další zájemce o tuto akci - viz leták!


Méně...
 
Aktivně do práce!

Aktivně do práce!

17.02.20 | Jablonec nad Nisou

Když před dvěma týdny přišla do NADĚJE v Jablonci nad Nisou paní Markéta s nabídkou případné účasti našich klientů na motivačním kurzu, který pořádá Evropská unie, Evropský sociální fond a je součástí Operačního programu zaměstnanosti, nikdo jsme nevěřili ve velký zájem. Uskutečnili jsme besedu o náplni kurzu a nabídli všem klientům účast.


Více...
 
Aktivně do práce!

Když před dvěma týdny přišla do NADĚJE v Jablonci nad Nisou paní Markéta s nabídkou případné účasti našich klientů na motivačním kurzu, který pořádá Evropská unie, Evropský sociální fond a je součástí Operačního programu zaměstnanosti, nikdo jsme nevěřili ve velký zájem. Uskutečnili jsme besedu o náplni kurzu a nabídli všem klientům účast.

Celý kurz se nazývá „ AKTIVNĚ DO PRÁCE“ a je určen pro osoby nezaměstnané déle než 5 let, s nízkou úrovní kvalifikace, se zdravotním postižením, pečující o dítě mladší 15-ti let či osobu blízkou, pro osoby z národnostních menšin a z jiného sociokulturního prostředí.

Cílem projektu je aktivně, intenzivně a individuálně pracovat účastníky, kteří jsou sociálně znevýhodněni a dlouhodobě mají problém s nalezením zaměstnání na trhu práce. Cíleně volené aktivity projektu zajistí zvýšení atraktivnosti cílové skupiny pro zaměstnavatele, usnadní vstup na trh práce a udržení se na něm.

Účastníci mohou získat nové znalosti díky rekvalifikačním kurzům. Rekvalifikace se rozumí podpora při zvyšování, rozšiřování a prohlubování dosavadní kvalifikace, také její udržování obnovování.

Velká pozornost je věnována zprostředkování zaměstnání. Pracovní místa jsou zajištěna v souladu s potřebami účastníků, v návaznosti na absolvované rekvalifikace a odborné profesní kurzy. Dále je v projektu zajištěno 8 dotovaných pracovních míst na 6 měsíců.

Náplň kurzu se skládá:

- pracovní návyky ve firmě – 4  hodiny                                         

- příprava komunikace se zaměstnavatelem – 4 hodiny

- finanční poradenství – 2 hodiny

- právní poradenství – 2 hodiny

- duševní hygiena – 4 hodiny

- výuka PC – 24 hodin

 

Do kurzu se přihlásilo 16 klientů, během kurzu 1 klient onemocněl a 2 odešli. Zbylých 13 absolvovalo celý kurz a na závěr všichni dostali osvědčení o absolvování kurzu. Tím ale aktivity neskončily, v návaznosti na získané zkušenosti se postupně podařilo pro několik absolventů sehnat zaměstnání.

A to je veliký úspěch! Nyní je na samotných klientech, aby v práci vydrželi a tím si zlepšili svoje místo v životě. Všichni pracovníci NADĚJE jsme samozřejmě připraveni býti nápomocni.

Tak přejeme pevné nervy a ať se vše podaří!

 

Jiří Hána sociální pracovník

Dům Naděje Za Plynárnou, Jablonec nad Nisou


Méně...
 
Tříkrálová sbírka v Jablonci nad Nisou.

Tříkrálová sbírka v Jablonci nad Nisou.

07.01.20 | Jablonec nad Nisou

Jako každý rok i letos jste se mohli v Jablonci nad Nisou zapojit do Tříkrálové sbírky, která je  celorepublikově pořádána Charitou ČR


Více...
 
Tříkrálová sbírka v Jablonci nad Nisou.

Jako každý rok i letos jste se mohli v Jablonci nad Nisou zapojit do Tříkrálové sbírky, která je  celorepublikově pořádána Charitou ČR. Této sbírky se účastnily již po páté i pracovnice střediska NADĚJE Dlouhá – terénní program. Chodily v převlecích Tří králů po městě, kdy svým hraním a zpíváním známé koledy „My tři králové“ těšily kolemjdoucí. Vybraná částka je určena v Jablonci nad Nisou jako v loňských letech pro rodiny s dětmi, matky samoživitelky, lidi ohrožené sociálním vyloučením a lidi bez domova. Celková vybraná částka činí 6.013,- Kč, všem dárcům ze srdce děkujeme!


Méně...
 
Kateřiny band zpívá o Vánocích

Kateřiny band zpívá o Vánocích

17.12.19 | Jablonec nad Nisou

Hudebně profi-amatérská skupina  Kateřiny band těší naše posluchače již skoro sedmý rok.


Více...
 
Kateřiny band zpívá o Vánocích

Hudebně profi-amatérská skupina  Kateřiny band těší naše posluchače již skoro sedmý rok.Naposledy jsme ji mohli slyšet na setkání poskytovatelů se zástupci města v Jablonci nad Nisou. Zazněly písně vánoční i jiné, atmosféra jako vždy srdečná a milá. Hudebníci a zpěváčci, těšíme se na další vystoupení!


Méně...