Jablonec nad Nisou

 
 

Darování potravin pomáhá klientům NADĚJE (Restaurace PŮLMĚSÍC s partnery pomáhají NADĚJI)

Darování potravin pomáhá klientům NADĚJE (Restaurace PŮLMĚSÍC s partnery pomáhají NADĚJI)

27.08.21 | Jablonec nad Nisou

V době nouzového stavu spojeného s pandemií COVID19 dostala naše služba nabídku pomoci pro rodiny s dětmi, které si v té době nemohly samy obstarat vyšší příjmy vlastními silami.


Více...
 
Darování potravin pomáhá klientům NADĚJE (Restaurace PŮLMĚSÍC s partnery pomáhají NADĚJI)

 

V době nouzového stavu spojeného s pandemií COVID19 dostala naše služba nabídku pomoci pro rodiny s dětmi, které si v té době nemohly samy obstarat vyšší příjmy vlastními silami. Mnohdy byli rodiče nuceni zůstat doma s dětmi na krizovém ošetřovném, když probíhala distanční výuka, případně nemohli své zaměstnání z důvodu pandemie vykonávat vůbec. Potenciální zaměstnavatelé často odmítali především rodiče samoživitele, protože měli děti doma z důvodu zmiňované distanční výuky.


Následně jsme v pravidelných intervalech začali dostávat darem potraviny, které v té době rodinám velice pomáhaly. Jednalo se potraviny vhodné nejen na vaření, ale také mléčné výrobky pro děti a čerstvou zeleninu. Sociální pracovníci na základě jednotlivých šetření vytipovali rodiny, kterým materiální pomoc v nouzovém stavu opravdu pomůže, aby nedocházelo k jejímu zneužívání. Rozdíl mezi tímto darem a pomocí z potravinové banky je v tom, že není nárazový a darovaný sortiment je rozmanitější. Tato pomoc prakticky trvá dosud.


Během poskytování materiální pomoci klientům pracovníci vyhodnocovali individuální plány, a podle aktivní spolupráce klientů byla pomoc upravována. Slouží nejen jako „poslední záchrana“ pro rodiny s nízkými příjmy, ale také jako motivační prvek, kde je ještě možnost svoji situaci zlepšit vlastní aktivitou rodin.


Ve spolupráci s restaurací PŮLMĚSÍC spatřuji velikou pomoc, která se dostane k potřebným rodinám, které již vyčerpaly všechny ostatní možnosti. Jsme velice vděční za takový dar. Poděkování patří i partnerům, kteří projekt finančně podporovali. A sice:

Nadace JABLOTRON

TITAN-MULTIPLASTs.r.o.

Manželé Dvořákovi z Jablonce,.

 

Děkujeme MOC!

 

Za organizaci NADĚJE Bc. Lucie Kretschmerová


Méně...
 
Dobrá sociální práce.

Dobrá sociální práce.

27.08.21 | Jablonec nad Nisou

 

Je až k neuvěření, že se sociálním pracovníkům z Azylového domu v Jablonci nad Nisou podařilo přimět několik klientů ke kroku, který se zdá být v našich podmínkách neuskutečnitelný a snad i nedůležitý. Praxe z našeho zařízení však tyto mýty vyvrací.


Více...
 
Dobrá sociální práce.

 

Je až k neuvěření, že se sociálním pracovníkům z Azylového domu v Jablonci nad Nisou podařilo přimět několik klientů ke kroku, který se zdá být v našich podmínkách neuskutečnitelný a snad i nedůležitý. Praxe z našeho zařízení však tyto mýty vyvrací.

 

O co se ale jedná: po delší době za námi přišlo několik klientů, kteří velice úzce spolupracují se sociálními pracovníky a kteří se také zúčastnili týdenního, pobytového, sportovně - aktivizačního pobytu v turistickém ubytovacím zařízení ve Sloupu v Čechách, kde s otázkou: „proč také nejezdíme na dovolenou?“ Jsou to klienti, kteří plní individuální plán, pracují, poctivě splácejí své dluhy, pravidelně platí za čerpané služby v zařízení a celkově mají snahu „ normálně „ žít.

 

A tak jsme se rozhodli udělat vše pro to, abychom jim jejich přání a sen pomohli uskutečnit. V jednom případě nám pomohl bratr klienta, který se po opakované návštěvě za bratrem ubezpečil, že se opravdu snaží zapojit do společnosti a proto se rozhodl zaplatit mu zájezd na Krétu.

 

V dalším případě se nám podařilo zajistit pro několik našich klientů pobyt v krásném prostředí autokempinku Sedmihorky v srdci Českého ráje. Vše ostatní, pobyt, stravu, dopravu a program si klienti hradí a organizují sami. Po konzultaci s vedoucím autokempinku zatím vše probíhá bez problémů a tak se klienti nenásilnou formou začleňují do společnosti.

 

Ze strany klientů panuje veliká spokojenost, celá akce působí jako velká motivace k další práci a plnému návratu do života. A to je hlavním cílem naší sociální práce. A určitě to není málo!!!

 

 

Jiří Hána sociální pracovník Dům Naděje Za Plynárnou


Méně...
 
Lidé v tíživých situacích aneb není krize jako krize

Lidé v tíživých situacích aneb není krize jako krize

09.07.21 | Jablonec nad Nisou

V sociální práci se denně setkáváme s lidmi, kteří oslovují sociální služby a žádají o pomoc, protože se nacházejí v krizi nebo v tíživé životní situaci. Co ale tyto termíny znamenají a kdy je vhodné vyhledat odbornou pomoc?


Více...
 
Lidé v tíživých situacích aneb není krize jako krize

V sociální práci se denně setkáváme s lidmi, kteří oslovují sociální služby a žádají o pomoc, protože se nacházejí v krizi nebo v tíživé životní situaci. Co ale tyto termíny znamenají a kdy je vhodné vyhledat odbornou pomoc? Každý z nás vnímá tyto pojmy odlišně. Někdo je v krizi, když přijde o někoho blízkého, jiný nemá finance na bydlení či zajištění základních potřeb jako jsou potraviny a hygienické potřeby, další jsou v krizi, když nemají dostatek peněz například na dovolenou.


V terénním programu NADĚJE v Dlouhé ulici se zabýváme i dluhovým poradenstvím, o kterém budou následující řádky. Málokdy se stane, že tuto službu člověk vyhledá v počátku své tíživé situace, protože ji buď prozatím nevnímá jako krizovou či ohrožující, nebo má obavu řešit daný problém. Náročnou situaci se nejprve snaží zvládnout vlastními silami, poté za pomoci rodiny či známých a nakonec zjistí, že není schopen obvyklými způsoby daný problém vyřešit.

 

Co se týká dluhů, lidé se mohou při neřešení problému snadno dostat do dluhové spirály, protože začnou nejčastěji „vytloukat klín klínem“. To se jim mnohdy jeví jako jediné možné řešení. Tímto způsobem se ještě více zadluží, až nemohou své závazky řádně splácet a začnou se na ně sypat ze všech stran upomínky od věřitelů. Navíc, aby získali další finance, neuvádí často u poskytovatelů pravdivé informace, což může být kvalifikováno jako podvod. Většina dlužníků se začne uzavírat do sebe, omezuje styk s okolím, protože se stydí. Jsou neustále ve stresu a bojí se, že věřitelské společnosti začnou jejich závazky vymáhat a oni přijdou o všechno.


Doporučuji při sebemenším problému se splácením úvěrů, jakýchkoli půjček, poradit se s odborníky nebo se domluvit přímo s poskytovateli úvěrů. Lidé mohou požádat o pozastavení či snížení splátek, pokud v danou chvíli nejsou schopni řádně splácet. Například při nemocenské nebo ztrátě zaměstnání.


V poslední době se stále více setkáváme i s podvody, kdy fiktivní osoby pod záminkou vztahu požadují od druhého zaplacení určitých věcí. Nejčastěji se seznamují přes sociální sítě a s dotyčným se nikdy osobně nesetkají. Vystupují jako vojáci, lidé v krizi, kteří žijí v zahraničí nebo jsou někde mimo domov a nemají finance. Tento problém se týká všech věkových kategorií, proto buďme obezřetní a při seznamování na sociálních sítích neposílejme žádné peníze, dokud osobu opravdu nepoznáme nebo se nepřesvědčíme, že se nejedná o podvod. Případné fotografie, které zasílají, nemusí být vůbec jejich identitou a může to být jen další způsob, jak z lidí dostat peníze. Umí „zabrnkat na notu“ a získat si důvěru. Oběti v danou chvíli nic nepoznají a jsou ochotny se zadlužit nejen u známých a příbuzných, ale i u bankovních a nebankovních společností. Ve chvíli, kdy prozřou, že jde o podvod, tak jsou zadluženy v řádech statisíců a někdy i více korun. Navíc podvodníci jsou mnohdy nedohledatelní, protože si peníze nechávají zasílat přes různé anonymní aplikace.


Lidé v jakékoli krizi mohou zavolat nebo si domluvit konzultaci u odborníků, aby dostali názor nestranné osoby, jaké jsou varianty řešení jejich situace. Existují i bezplatné poradny a sociální služby.

 

Lucie Kretschmerová

terénní sociální pracovnice

Jablonec nad Nisou


Méně...
 
Oddlužit se mohou i manželé

Oddlužit se mohou i manželé

18.06.21 | Jablonec nad Nisou

Insolvenční řízení mohou využít jak jednotlivci, tak manželé, kteří podávají pouze jeden návrh na povolení oddlužení. Dluhy se sjednotí a sečte se celková dlužná částka, která je složena ze závazků společných, ale i těch, které vznikly před uzavřením manželského sňatku.


Více...
 
Oddlužit se mohou i manželé

Insolvenční řízení mohou využít jak jednotlivci, tak manželé, kteří podávají pouze jeden návrh na povolení oddlužení. Dluhy se sjednotí a sečte se celková dlužná částka, která je složena ze závazků společných, ale i těch, které vznikly před uzavřením manželského sňatku.

 

Manželé musí splňovat některé podmínky jako jednotlivci: mají minimálně dva a více závazků, nejsou je schopni hradit pravidelně, řádně a včas a mají poctivý záměr pro podání návrhu, který soud následně zkoumá. Další podmínky, které musí manželé splňovat pro podání návrhu na povolení oddlužení je prokázání, že jsou manželé. Musí být také schopni splácet alespoň částku 3 268 Kč měsíčně. Částka není po celou dobu stejná. Platí vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely a také mají dlužníci tuto povinnost ke svým nezaopatřeným dětem. V oddlužení je ale žádoucí zaplatit věřitelům co nejvíce.

 

Jednoznačně se vyplatí podat v případě manželů společný návrh, protože - jak už bylo zmíněno - se veškeré dluhy obou manželů sjednotí a hradí se všechny najednou. Společné závazky se započítají pouze jednou. Také při společném oddlužení budou manželé hradit pouze jednu odměnu insolvenčnímu správci, který zaštiťuje celé řízení. Pokud by si každý z manželů podal vlastní návrh, tak se může stát, že budou dluhy přecházet z jednoho manžela na druhého. Po podání návrhu přestávají růst úroky a soud vydá tzv. vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Dluhy, které vznikly před podáním návrhu, se nemůžou hradit. Porušila by se tím povinnost dlužníka v oddlužení, která zní, že se nesmí zvýhodnit žádný z věřitelů. Tato povinnost se musí dodržovat již od podaného návrhu, přestože není ještě soudem rozhodnuto o schválení či neschválení. Věřitelé pak své pohledávky přihlásí k řízení, kde uvedou, kdy a jak dluhy vznikly, kolik činí celková částka a všechny ostatní náležitosti, které jim určuje zákon.

V rámci probíhajícího řízení mají dlužníci také povinnosti v oddlužení. Mezi povinnosti patří vykonávání přiměřené výdělečné činnosti, mimořádnými příjmy splácet dluhy nad rámec splátkového kalendáře, každého půlroku předkládat insolvenčnímu správci příjmy, nezatajovat žádné příjmy a nevytvářet žádné dluhy.

 

Návrh na oddlužení manželů se podává k příslušnému krajskému soudu, kde mají dlužníci bydliště. Návrh mohou sepsat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci, exekutoři nebo akreditované osoby. Cena za sepsání společného oddlužení manželů je 6 000 Kč bez DPH. Akreditované osoby poskytují zpracování a podání návrhu zdarma. Organizace NADĚJE, konkrétně terénní program v Dlouhé ulici v Jablonci nad Nisou má od Ministerstva spravedlnosti udělenou akreditaci ke zpracovávání návrhu na povolení oddlužení od roku 2017, kdy za dlužníky tyto návrhy zpracovává a podává.

 

 

 

 


Méně...
 
Uklízeli jsme Česko.

Uklízeli jsme Česko.

05.05.21 | Jablonec nad Nisou

Život i přes obtíže spojené s pandemií jde dál. Všední dny zůstávají dál všedními a sváteční chvíle jsou prožívány s radostí stejně tak, jako vždycky.


Více...
 
Uklízeli jsme Česko.

Život i přes obtíže spojené s pandemií jde dál. Všední dny zůstávají dál všedními a sváteční chvíle jsou prožívány s radostí stejně tak, jako vždycky.

Takovou sváteční chvílí je pro nás již po několik let dobrovolná účast na celonárodní akci „ Ukliďme Česko“. Účastí na této úklidové akci dáváme na vědomí široké veřejnosti skutečnost, že nám není lhostejný nepořádek v okolí naší budovy a ani na veřejných prostranstvích. Otevřeně se distancujeme od několika jedinců ohrožených sociálním vyloučením, kteří úmyslně znečišťují veřejné prostory. Je zcela pochopitelné, že veřejnost hodnotí všechny bezdomovce jako původce všeho nepořádku. Ale skutečnost je trochu jiná.

I z tohoto důvodu jsme se 22.4.2021 dopoledne sešli v počti 20 klientů a několik zaměstnanců před budovou Naděje v ulici Za Plynárnou 13 v Jablonci nad Nisou a vyzbrojeni ochrannými rukavicemi, pytli na odpadky a potřebným nářadím jsme se  s chutí pustili do úklidu celého okolí budovy, širokého okolí a ti nejodvážnější vyčistili i část koryta řeky. Člověku až chvilkami zůstává rozum stát, co vše se dá vyhodit do jinak krásné řeky.

Vše, co jsme sesbírali, naházeli jsme do připravených pytlů, bylo jich okolo 15 kusů. Byl to velmi příjemný pohled na celý uklízený prostor, odměnou nám byl hřejivý pocit nad dobře vykonanou prací. A protože nejsme živi pouze z pěkných pocitů, rozdělali jsme venku malý oheň a opekli si buřty. Tak se stalo, že všichni byli spokojeni.

 

Mgr. Jiří Hána, sociální pracovník Naděje Za Plynárnou


Méně...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

05.05.21 | Jablonec nad Nisou

Sbírka potravin se tentokrát konala v sobotu na svátek sv. Jiří a počasí  ani zdaleka nepřipomínalo jaro.


Více...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

Sbírka potravin se tentokrát konala v sobotu na svátek sv. Jiří a počasí  ani zdaleka nepřipomínalo jaro.  Na pomoc se dobrovolně přihlásili i někteří klienti azylového domu, dále pak pracovníci zařízení i jejich rodinní příslušníci. Sbírka trvala od 8,00 hodin do 18,00 hodin, a kdo z vás si to nezkusil, věřte, že to není žádná legrace celý den stát, mluvit s potencionálními dárci, přebírat darované zboží a rovnat ho do připravených beden. Je někdy až dojemné, jak jsou někteří lidé připraveni pomoci. Dle našich zkušeností jsou to většinou maminky s dětmi, starší občané, lidé na první pohled ne příliš bohatí, ti darují s radostí i maličkosti. Ale není to pravidlo. Nemohu se nezmínit o kolektivu pedagogických pracovníků Speciální školy na Liberecké ulici, kteří mezi sebou k této příležitosti uskutečnili dobrovolnou sbírku a její dvě zástupkyně nakoupili potravinové a hygienické zboží za   6 000,- Kč. Klobouk dolů, vážení učitelé, děkujeme!

Při večerním hodnocení jsme, ač již všichni značně znaveni, s radostí konstatovali, že za celý den jsme nasbírali 45 beden potravin a hygienických pomůcek. Vzhledem ke složité době, ve které se nyní nacházíme, je to krásný výsledek a znovu to dokazuje, že většina lidí je dobrých a že jim není lhostejný osud těch, kteří se dostali do těžké životní situace.

Děkujeme !

 

Mgr. Jiří Hána, sociální pracovník Naděje Za Plynárnou


Méně...