Vysoké Mýto

 
 

 
 
MELOUNOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

MELOUNOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

26.06.18
Klienti na dnešní výtvarné pracovní terapii vytvářeli "melouny" z papíru.  Konkrétně se na dnešní výrobu "melounů" použily kulaté papírové talířky a krepové papíry několika
Více...
 
MELOUNOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

Klienti na dnešní výtvarné pracovní terapii vytvářeli "melouny" z papíru.  Konkrétně se na dnešní výrobu "melounů" použily kulaté papírové talířky a krepové papíry několika barev. Klienti se do vytváření vodních melounů pustili nejdříve s mírnými rozpaky, poté je činnost pohltila natolik, že se práce ve výtvarné dílně přetáhla o stanovený čas, protože si klienti chtěli svoje melounky dodělat a odnést domů na památku a k vyzdobení svého bytečku.


Méně...
 
JAHODOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

JAHODOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

18.06.18
Na dnešní výtvarné dílně jsme s přítomnými klienty vyráběli papírovou jahodu. Šablonu jahody měli klienti dopředu připravenou, dále také barevné papíry, krepový
Více...
 
JAHODOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

 

Na dnešní výtvarné dílně jsme s přítomnými klienty vyráběli papírovou jahodu. Šablonu jahody měli klienti dopředu připravenou, dále také barevné papíry, krepový papír (na zrníčka) a lepidla, tužky, nůžky.

 

Stopka od jahody se vytvořila úsměvným způsobem, a to tak, že si klienti obkreslili svoji vlastní ruku na zelený papír, která se pak vystřihla a tím vznikly "lístečky", které se nalepily nahoru na plod. Práce byla pro naše obyvatele vcelku příjemná a nenáročná, během výtvarné dílny si svoji jahodu vyrobili všichni, kteří se této práce zúčastnili.


Méně...
 
PŘEDNÁŠKA DIGITÁLNÍ SVĚT

PŘEDNÁŠKA DIGITÁLNÍ SVĚT

18.06.18
Paní Mgr. Martina Macková Ph.D. pro klienty našeho zařízení uskutečnila přednášku s tajemným názvem „Digitální svět“, která je opravdu zaujala. Téma bylo zaměřené
Více...
 
PŘEDNÁŠKA DIGITÁLNÍ SVĚT

 

Paní Mgr. Martina Macková Ph.D. pro klienty našeho zařízení uskutečnila přednášku s tajemným názvem „Digitální svět“, která je opravdu zaujala. Téma bylo zaměřené na moderní technologie a média používané v dnešní době, spíše tedy věkově mladšími lidmi než seniory. A právě informace o tom, co znamená pojem virtuální realita, PC, sociální sítě, kyberšikana a třeba závislost na počítačových hrách přítomným posluchačům mohly rozšířit jejich poznatky, protože v mládí a v produktivním věku našich obyvatel tyto technické vymoženosti ještě neexistovaly, a nebo v jiné podobě než dnes a nebyly tak rozšířené mezi populací. Dále zazněly i některé počítačové zkratky v angličtině, mladou generací a také dětmi používané již zcela běžně. Paní přednášející nám poskytla souhrn údajů o výhodách používání moderních technologií, z nichž nejvyužívanější je v současnosti internet. A předala i fakta o nevýhodách, které mnohdy vedou u lidí i k onemocnění - ať už je to zátěž na oči, páteř, vznik syndromu karpálních tunelů, obezita ovlivněná sedavým způsobem života, poruchy spánku. Náš host přítomné obeznámil i s medicínským pojmem „digitální demence“ jako psychický proces ztráty důležitých funkcí mozku. A pohovořila i o tom, že nadměrné používání digitálních přístrojů může vést u jedince k sociálním poruchám – emocionálnímu zploštění, otupělosti ve vztazích, ale i k negativním změnám psychických procesů jako je degenerace paměti, představivosti a psychických stavů, např. pozornosti. Paní Macková přidala na závěr i několik podnětů k udržování paměťových spojů v mozku (procvičování paměti) a pro zajímavost zadala všem zúčastněným „domácí úkol“. Přednáška byla poutavá, mnohým přinesla nové poznatky a ponaučení.

 


Méně...
 
ROZKVETLÁ PRACOVNÍ TERAPIE

ROZKVETLÁ PRACOVNÍ TERAPIE

18.06.18
Čas plyne rychle jako voda, měsíc květen je za námi a tak jsme si na něj s našimi klienty ještě zavzpomínali, především na rozkvetlé stromy nejen
Více...
 
ROZKVETLÁ PRACOVNÍ TERAPIE

Čas plyne rychle jako voda, měsíc květen je za námi a tak jsme si na něj s našimi klienty ještě zavzpomínali, především na rozkvetlé stromy nejen v okolí našeho zařízení. Na pracovní terapii si klienti před zahájením výtvarné práce namasírovali ruce akupresurními míčky, vypili oblíbenou kávu a čaj. A poté se dali do výtvarného tvoření. Dnešním úkolem bylo omalování obrázku s námětem stromu a čtyřmi tulipány, což se klientům velmi líbilo a do práce se pustili s chutí. Do koruny stromu pak klienti mohli nalepit malé kuličky z krepového papíru jako náznak květů na stromě. Práce se klientům dařila - buď samostatně, a nebo s dopomocí dvou pracovnic.


Méně...
 
VÝROBA DOPISNÍCH OBÁLEK

VÝROBA DOPISNÍCH OBÁLEK

28.05.18
Oblíbenou činností při pracovních terapiích, případně i ve výtvarné dílně v našem zařízení, je tvorba „dopisních“ obálek z obrázků nástěnných kalendářů. Postup výroby
Více...
 
VÝROBA DOPISNÍCH OBÁLEK

Oblíbenou činností při pracovních terapiích, případně i ve výtvarné dílně v našem zařízení, je tvorba „dopisních“ obálek z obrázků nástěnných kalendářů. Postup výroby obálky je takový, že klienti na obrázky z kalendářů obkreslí šablonu obálky, kterou pak vystřihnou, složí a slepí do žádané formy. Obálky používáme k vložení papírových blahopřání (taktéž z tvořivé dílny našich klientů) jako gratulace u příležitosti narozenin klientů a zaměstnanců našeho zařízení.


Méně...
 
MEDVÍDKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

MEDVÍDKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

28.05.18
Klienti našeho zařízení si v minulém týdnu vyzkoušeli tvorbu "medvídků" z papírových talířků. Klienti měli k dispozici předem připravenou předlohu a také jednotlivé části
Více...
 
MEDVÍDKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

Klienti našeho zařízení si v minulém týdnu vyzkoušeli tvorbu "medvídků" z papírových talířků. Klienti měli k dispozici předem připravenou předlohu a také jednotlivé části medvídka. Papírový medvídek se klientům většinou zdál roztomilý, a tak se s celkem velkou chutí pustili do tvoření. Mnozí nad svou činností přemýšleli samostatně, byť se jim s praktickou prací (lepením) dopomáhalo. Někteří klienti však tento výtvor zhotovili sami, třeba jen s nápovědou postupu. Hotové "medvídky" si klienti mohli opět odnést domů, nebo je ponechat na výzdobu prostor našeho zařízení.


Méně...