Vysoké Mýto

 
 

 
 
Kreativní dílna a setkání s profesionální malířkou

Kreativní dílna a setkání s profesionální malířkou

25.09.14
Setkání s profesionální malířkou paní Naďou Cermanovou
Více...
 
Kreativní dílna a setkání s profesionální malířkou

Setkání s profesionální malířkou paní Naďou Cermanovou, obrázky plné barev a překvapení klientů nad tím, co sami dokáží stvořit, to byla zářijová kreativní dílna. Tentokrát jsme měli možnost se seznámit s technikou enkaustiky – malování horkým voskem, která je známá už od antiky.

 

 

Aktivita je součástí projektu "Aktivizační programy pro klienty Domova pokojného stáří Naděje 2014 - 2015". Projekt podpořila společnost Isolit Bravo spol.s.r.o. Jablonné nad Orlicí. 


Méně...
 
Táborák s harmonikářem

Táborák s harmonikářem

25.09.14
Teplé počasí poloviny září vylákalo naše klienty před budovu, kde již bylo připraveno posezení. 
Více...
 
Táborák s harmonikářem

Teplé počasí poloviny září vylákalo naše klienty před budovu, kde již bylo připraveno posezení. Praskaly plameny, opékaly se buřty  a náš známý pan Svoboda vyhrával na harmoniku. Povídalo se a zpívalo až skoro do večera.


Méně...
 
Zveme Vás na další akreditovaný vzdělávací kurz

Zveme Vás na další akreditovaný vzdělávací kurz

Úvod do komunikace s psychicky nemocnými klienty

12.09.14
Termín - 7. října 2014 
Více...
 
Zveme Vás na další akreditovaný vzdělávací kurz

ÚVOD DO KOMUNIKACE S PSYCHICKY NEMOCNÝMI KLIENTY

 

Lektor: Mgr. Petr Hudlička

 

Termín konání: 7. října 2014 v 9:30 h

Místo konání: Dům pokojného stáří NADĚJE, Nám. Naděje 731, 566 01 Vysoké Mýto

Rozsah kurzu: 6 hodin

 

Účast. poplatek ve výši 550 Kč bude vybírán hotově na místě.

Přihlášky posílejte nejpozději do 26.9.2014 na e-mailovou adresu:

personal.myto@nadeje.cz

Účastník kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 6 vyučovacích hodin.

Drobné občerstvení zajištěno (káva, čaj, sušenky,…)

 

Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Koblásová

tel: 775 868 104

Pozvánka je k dispozici zde

 

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“

 

Nadační fond, který založila paní Olga Havlová, je partnerem NADĚJE již od roku 1995. Za těch téměř dvacet let svými nadačními příspěvky pomohl uskutečnit štědrovečerní večeře pro lidi bez domova, nakoupit rehabilitační a kompenzační pomůcky, realizovat bezbariérové úpravy objektů, ve kterých NADĚJE poskytuje své služby a další. Aktuálně je nyní naším významným partnerem v projektu akreditovaného odborného vzdělávání, který realizuje NADĚJE, pobočka Vysoké Mýto. 

 

Díky tomuto projektu se zlepšila dostupnost akreditovaných odborných vzdělávacích kurzů především pro konkrétní cílové skupiny zaměstnanců NADĚJE a byla podpořeno další vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Odborné kurzy napomáhají ke stabilizaci pracovního týmu, prevenci burn out syndromu, prohlubování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců a výměně a sdílení příkladů dobré praxe mezi zařízeními v regionu. 


Méně...
 
Litomyšl zahradní, zámecká, kvetoucí

Litomyšl zahradní, zámecká, kvetoucí

Letní výlet klientů - tentokráte do Litomyšle

02.09.14
Jeden z posledních srpnových dní se klienti z našeho domova vypravili na výlet do nedaleké Litomyšle. Prvním navštívených místem byla
Více...
 
Litomyšl zahradní, zámecká, kvetoucí

Jeden z posledních srpnových dní se klienti z našeho domova vypravili na výlet do nedaleké Litomyšle. Prvním navštívených místem byla výstava „Pozdní květy léta“ v Ovocných a okrasných školkách Litomyšl. Všichni obdivovali obrovské množství roztodivných barev a tvarů květů podzimních květin. Pak následovala návštěva litomyšlského zámku a prohlídka zámecké zahrady. Nechyběla ani procházka v Klášterních zahradách a nakonec zasloužený odpočinek ve stínu slunečníku v kavárně Pod klášterem. Všichni výletníci se vrátili příjemně unavení a plni zážitků.

 

Aktivita je součástí projektu "Aktivizační programy pro klienty Domova pokojného stáří Naděje 2014 - 2015". Projekt podpořila společnost Isolit Bravo spol.s.r.o. Jablonné nad Orlicí a Město Vysoké Mýto.

 

Další fotografie jsou zde.


Méně...
 
Od vojenských uniforem do cukrárny

Od vojenských uniforem do cukrárny

28.07.14
Konflikt, označený později jako I. světová válka, vypukl přesně před sto lety. Její průběh a historické souvislosti, s důrazem na
Více...
 
Od vojenských uniforem do cukrárny

Konflikt, označený později jako I. světová válka, vypukl přesně před sto lety. Její průběh a historické souvislosti, s důrazem na účast tří vysokomýtských vojenských útvarů, připomíná letní výstava „Velká válka“, kterou vytvořili František Kroulík a Miroslav Řehák ve spolupráci s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě. Tam jsme vyrazili jeden pěkný letní den také. 

 

Expozice klade důraz na vysokomýtské útvary, součástí vernisáže byl výklad o činnosti vysokomýtského 98. pěšího pluku na frontě. K vidění jsou v muzeu i ukázky vojenských uniforem s různými doplňky – přilbou, plynovou maskou či nůžkami na ostnatý drát. Za sběratelskou vášeň Františka Kroulíka a Miroslava Řeháka můžou jejich pradědové. „Našel jsem pár fotek u babičky, pak babička vytáhla další materiály ze šuplíku a už to jelo," vzpomíná František Kroulík. Rukama jim prošly desítky příběhů, stovky fotografií a předmětů, po kterých dokonce sami pátrají na místech zákopů a bojišť. „Na výstavě bude například zachovalá helma z první války nebo bodáky přímo ze zákopů z Karpat, předměty z bojišť, kde bojovaly vysokomýtské pluky. Takže je možné, že jsou po nich," doplnil sběratel. 

 

Na jiné myšlenky jsme pak přišli v příjemné kavárně na venkovní terásce na vysokomýtském náměstí. Jak se nám tam líbilo, posuďte sami :-)

 

Aktivita je součástí projektu "Aktivizační programy pro klienty Domova pokojného stáří Naděje 2014 - 2015". Projekt podpořila společnost Isolit Bravo spol.s.r.o. Jablonné nad Orlicí a Město Vysoké Mýto.

 

Projektový záměr

Snažíme se podporovat a rozvíjet schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. I klienti, kteří jsou v důsledku své nemoci odkázáni na lůžko, tráví co možná nejvíce času mimo něj. Jsou citlivě, podle svých schopností, chuti a možností, zapojováni do nejrůznějších aktivit a sportovních  a společenských akcí. I ve vyšším věku lze objevit radost z něčeho pěkného, nového, nebo naopak připomenout si něco oblíbeného, celý život důvěrně známého.

 

napsala: Martina Soukupová s přispěním Šárky Mikulecké/Deník

 

 

 


Méně...
 
Ocenění Dobrá duše 2014 putuje do Vysokého Mýta

Ocenění Dobrá duše 2014 putuje do Vysokého Mýta

05.07.14
Protože paní Eva a pan František Vajrauchovi dlouhodobě a nezištně pomáhají zlepšovat standard služeb pro klienty našeho Domu pokojného
Více...
 
Ocenění Dobrá duše 2014 putuje do Vysokého Mýta

Protože paní Eva a pan František Vajrauchovi dlouhodobě a nezištně pomáhají zlepšovat standard služeb pro klienty našeho Domu pokojného stáří  - a nejen to - už jsme to nevydrželi a chtěli jsme o tom říci dál :-) Měli jsme za to, že jejich osobní příklad ocení i jiní a navíc možná inspirují i další. Proto nás moc potěšilo, když jsme nebyli jediní, kdo si to myslel. Vajrauchovi získali ocenění Dobrá duše 2014. Věcné ceny a pamětní list za ně ve čtvrtek 3.července 2014 v pražském Klášteře minoritů sv.Jakuba převzala Mgr. Hana Šimková z ústředí NADĚJE v Praze. Partnery projektu Dobrá duše jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Gerontologické centrum v Praze 8 a HARTMANN - RICO a.s.

 

Martina Soukupová, fotografie:J.Kolář

 

"Otevřený dopis manželům Vajrauchovým, oceněným ve 2. ročníku projektu Dobrá duše"

 

Vážená paní Evo, vážený pane Františku,

nikdy jsme se neviděli. Přesto jste mimořádně ovlivnili nejméně jeden den mého života.  Vy i já jsme součástí jedné organizace. Já pracuji v Praze jako zástupce NADĚJE vůči veřejnosti a Vy jste klienty Domu pokojného stáří NADĚJE ve Vysokém Mýtě. Nejste však klienty v běžném slova smyslu. Jako byste jimi ani vlastně nebyli. Místo odpočinku, kterému by se na Vašem místě mnozí oddávali, věnujete svůj čas a energii ostatním obyvatelům Domu pokojného stáří. Dle svědectví mých kolegů z Vysokého Mýta neustále vymýšlíte a realizujete cokoliv, co by mohlo zlepšit život druhým. Naposledy jste přivezli a opravili tkalcovský stav nebo zrenovovali sedací soupravu.  Nastíněnému životnímu postoji Vás obou zcela odpovídá i Vaše reakce na ocenění v projektu Dobrá duše – odmítli jste ho do Prahy jet převzít, protože „se nechcete zviditelňovat“, že "kvůli tomu to přece neděláte". A tak se stalo, že jsem Vaši cenu přebírala já, která na ní nemám sebemenší zásluhu. Cítila jsem velkou radost, že jsou na světě takoví lidé jako Vy. Neberu jako samozřejmost ani jednu z věcí, které jsem o Vás napsala. Velmi si Vás vážím. Vaše darování se pro druhé tedy zasahuje ještě dále, než si sami uvědomujete. Dnes jste obdarovali jednu zaměstnankyni NADĚJE z Prahy, asi sto hostů slavnostního předávání cen Dobrá duše a také pacienty Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Součástí Vaší ceny, již Vám do Mýta posílám, byla totiž nádherná kytice, kterou poslat nebylo možné. Odnesla jsem ji tedy sestrám boromejkám. Mám Vám vyřídit, že kytici použily pro výzdobu nemocničního kostela.

  

Děkuji Vám.

  

Hana Šimková


Méně...