Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Vsetínská pobočka poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku.

Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

09.01.19
Každý další rok, ve kterém poskytujeme služby lidem se zdravotním hendikepem, je pro nás přínosem. Ať už jsou to nabyté zkušenosti,
Více...
 
Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

Každý další rok, ve kterém poskytujeme služby lidem se zdravotním hendikepem, je pro nás přínosem. Ať už jsou to nabyté zkušenosti, nová poznání, ale i potvrzení, že to, co děláme, má smysl.


V průběhu roku 2018 jsme usilovali o všestranný rozvoj lidí s mentálním a kombinovaným postižením, o jejich plnohodnotný život a maximální podporu při jejich integraci do společnosti. Pomáhali jsme 49 lidem v rámci ambulantních služeb denního stacionáře na Sychrově a sociálně terapeutické dílny v Rokytnici a dvou terénních služeb, osobní asistence a podpory samostatného bydlení. Během uplynulého roku se nám podařilo nalézt a udržet uplatnění na pracovním trhu pro 8 lidí s postižením. Přitom rozsah celkově poskytované podpory v tomto roce dosáhl téměř 14,5 tis. hodin.

 

S pomocí Nadace J&T se počátkem roku podařilo zajistit pravidelnou muzikoterapii a canisterapii pro klienty denního stacionáře zdarma a dovybavit relaxační místnost vodním sloupcem a světelnou technikou.


Zapojili jsme se do vsetínských oslav Dne Země, kde klienti terapeutické dílny představili veřejnosti některé své výrobky, které vznikají v naší dílně v rámci recyklace.


S kampaní Dobrovolník volného času jsme oslovili návštěvníky křesťanského multižánrového festivalu UNITED.


Podařilo se nám uspořádat již tradiční akci Týden s Nadějí, jejímž smyslem bylo neotřelým způsobem dosáhnout osvěty v problematice integrace lidí se zdravotním postižením. Nechali jsme veřejnost nahlédnout do našich služeb, představili filmy o lidech s hendikepem, uspořádali řadu workshopů, koncertů, divadelních představení a pokřtili nový krátký dokument o poskytovaných službách vsetínské NADĚJE.


S pomocí mobilní aplikace EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ jsme během 5 dnů získali 70 % prostředků na pořízení osobního automobilu Citroën Berlingo s bezbariérovou úpravou, které bude sloužit pro přepravu klientů NADĚJE upoutaných na invalidní vozík.


Díky podpoře vsetínských borců z Be and Beast, kteří se rozhodli věnovat výtěžek z historicky prvního extrémního závodu Jasenická klikovačka, jsme mohli zafinancovat další canisterapie pro klienty denního stacionáře na Sychrově.


Na zahradě terapeutické dílny v Rokytnici jsme úspěšně dokončili druhou etapu projektu relaxační zóny a komunitního prostoru pro setkávání lidí napříč generacemi, lidí s hendikepem i bez něj. Cílem tohoto projektu je odstranění možných psychických bariér, které vnímáme jako důležitý krok k integraci lidí s hendikepem. Prvními pravidelnými návštěvníky terapeutické dílny, kteří se zapojují do společných aktivit s klienty NADĚJE, se staly děti z rokytnické mateřské školy.


Listopadové číslo Pravého domácího časopisu, který „píše o všem, co je skutečné“, představilo službu a činnosti terapeutické dílny NADĚJE v Rokytnici.


Velmi rádi jsme se zapojili do celostátní kampaně #hlasujemepro, která podpořila navrhované zvýšení příspěvků na péči pro lidi s postižením ve III. a IV. stupni závislosti.


S blížícím se adventem jsme se setkali s klienty denního stacionáře, jejich rodinami a přáteli, abychom se společně ohlédli za proběhlými aktivitami a naplánovali další.


Pro klienty, jejich rodinné příslušníky a pracovníky NADĚJE jsme uspořádali tradiční slavnostní Galavečer, který měl být odměnou pro klienty za úsilí v nabytí nových dovedností a zdokonalování a zároveň oceněním zaměstnancům a dobrovolníkům NADĚJE za jejich náročnou a smysluplnou práci. Díky sponzorům se podařilo přichystat chutné občerstvení i bohatou tombolu, která potěšila všechny zúčastněné.


Výtěžek ze sbírkových pokladniček a benefiční dražba v Radegastovně U Lva podpořily všechny služby poskytované vsetínskou pobočkou NADĚJE.

 

Rok 2018 byl pestrý stejně, jako je škála lidí, kterým pomáháme a s nimiž pracujeme. Naším posláním je nejen znevýhodněným lidem pomáhat, ale také upozorňovat na fakt, že lidé s mentálním, kombinovaným a tělesným postižením jsou nedílnou součástí našeho života a nepotřebují náš soucit nebo lhostejnost, ale respekt a přijetí.


Nesmírně si vážíme podpory všech, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a prostředky na pomoc potřebným, protože si myslíme, že skutečná hodnota člověka a jeho činů není v tom, co říká, ale v tom, co skutečně dělá.

 

 

 Méně...
 
 
 
Den Země ve Vsetíně

Den Země ve Vsetíně

01.05.19
Své aktivity představila již tradičně na oslavách Dne Země ve Vsetíně i naše sociálně terapeutická dílna. Ten letošní proběhl v Panské
Více...
 
Den Země ve Vsetíně

Své aktivity představila již tradičně na oslavách Dne Země ve Vsetíně i naše sociálně terapeutická dílna. Ty letošní proběhly v Panské zahradě 25. 4. za krásného prosluněného počasí. 

Cílem Dne Země je upozornit veřejnost na neduhy, kterými trpí naše společnost, a nabídnou jí jednoduché prostředky, kterými může pomoci každý z nás.

Vzhledem k tomu, že nám všem z Naděje je blízký proces recyklace, snažili jsme se veřejnosti představit, co vše je možné z recyklovat, tedy využít opakovaně, nápaditě a vkusně.

Bylo nám milým potěšením přispět svou troškou do mlýna nápadů a inspirací, jak znovu upotřebit různé materiály, tak aby byly k potěše nejen oka, ale i dobrého pocitu z šetrného zacházení.


Méně...
 
Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem pomohla ve Vsetíně

Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem pomohla ve Vsetíně

23.04.19
Dovolte, abychom se s vámi podělili o skvělou zprávu!    
Více...
 
Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem pomohla ve Vsetíně

 

 

Dovolte, abychom se s vámi podělili o skvělou zprávu.


Dnes jsme oficiálně a mírně slavnostně převzali osobní vůz Citroën Berllingo s bezbariérovou úpravou, který umožní důstojný přesun lidí využívající služeb denního stacionáře a osobní asistence. Se speciálně upraveným autem umožníme těmto lidem dělat vše, co patří k normálnímu životu. Cestovat za lékaři, na úřady  nebo jen tak - na výlety, za kulturou, za přírodou, za něčím, co je obohatí, rozveselí, vytrhne z každodenní rutiny a pomůže v nabrání nových sil.

 

To vše se podařilo díky výrazné podpoře Nadace ČEZ, která nám pomohla s odstraněním další bariéry mezi světem s hendikepem a bez něj. Velice si ceníme i podpory vás všech, kteří aktivně využívají mobilní aplikaci ČEZ „Pomáhej pohybem“. Projektů, které pomáhají potřebným a které můžete svým pohybem podpořit, je celá řada. Tak pokud ještě nemáte aplikaci ve svých mobilech naistalovánu, zvažte, jestli nepřišel ten správný čas. Pomoci může opravdu každý!


PS:

Naše nové auto není zas tak zcela nové, má drobné kosmetické vady, které ale na funkci nemají žádný vliv, a my věříme, že s ním najezdíme ještě spoustu kilometrů, usnadníme život a uděláme radost ještě hodně lidem.

 

 

      Ještě jednou děkujeme!              


Méně...
 
Veletrh neziskových organizací 2019

Veletrh neziskových organizací 2019

09.04.19
V pondělí 8. 4. proběhl v Novém Hrozenkově za krásného slunného dne Veletrh neziskových organizací. A vsetínská Naděje byla
Více...
 
Veletrh neziskových organizací 2019

V pondělí 8. 4. proběhl v Novém Hrozenkově za krásného slunného dne Veletrh neziskových organizací. A vsetínská Naděje byla jednou z nich.

Smyslem veletrhu bylo seznámit širokou veřejnost s organizacemi, které nabízejí pomocnou ruku nejrůznějším cílovým skupinám obyvatel Valašska a Horního Vsacka.

 

Návštěvníci mohli načerpat informace u stánků zaměřených na služby pro rodiny s dětmi, seniory nebo zdravotně hendikepované.

O dvanáct prezentovaných služeb se během dopoledne zajímali hlavně žáci z okolních základních škol, odpoledne se pak na plácek před kostelem průběžně zastavovala veřejnost zastoupena všemi generacemi. Všichni si mohli vyzkoušet kompenzační pomůcky, aktivity pro klienty s hendikepem, i zjistit, k čemu slouží například canisterapie nebo sociální autobus.

Kromě představení služeb  docházelo k neformálním, ale o to příjemnějším setkáním jednotlivých vystavovatelů a to bylo moc fajn. Už teď se těšíme na další ročník! 


Méně...
 
Autismus? Respekt!

Autismus? Respekt!

02.04.19
V rámci Světového dne porozumění autismu přinášíme jeden z pohledů rodičů dnes již dospělého dítěte s poruchou
Více...
 
Autismus? Respekt!

V rámci Světového dne porozumění autismu přinášíme jeden z pohledů rodičů, dnes již dospělého dítěte s poruchou autistického spektra. Snad i vás napadne spojení, které vyjadřuje náš postoj ke všem, kterých se tato vývojová porucha dotýká… Autismus? Respekt!

 

„Soužití s dítětem s postižením je těžké. Je plné zvratů, zmatků apod.

Péče o dítě s poruchou autistického spektra vyžaduje trpělivost, důslednost, odříkání a někdy i změnu profese či bydlení.

Máme pocity selhání, sebeobviňování.

Někdy bojujeme sami se sebou, bojujeme za dítě a to někdy i s nejbližší rodinou.

Na druhé straně, prožíváme chvíle štěstí, lásky, oslavujeme každý malý pokrok.

Učíme se žít s naším dítětem a ono s námi.

Naši lásku nám vrací, avšak po svém a svým vlastním způsobem, který je nefalešný, bezelstný, bezprostřední a čistý.

Dříve jsme na ulici, v obchodě nebo v čekárně u lékaře byli středem zájmu.

Vnímání veřejnosti a okolí k lidem s hendikepem se díky médiím a pořadům všeobecně zlepšilo.

Chování „ zdravých“ lidí k lidem s hendikepem se podle naší zkušenosti dělí na 3 skupiny – informované, neinformované a ty, kteří nechtějí vědět.

Jednou se mě psycholožka zeptala, jaký pozitivum spatřuji v tom, že mám dítě s postižením. V tom okamžiku jsem se na ní rozzlobila. Co na tom může být pozitivního?!

Pak jsem na to přišla. Moje dcera mě naučila trpělivosti, pokoře, empatii. Naučila mě radovat se z maličkostí.“

 


Méně...
 
MODRÝ DEN VE VSETÍNĚ

MODRÝ DEN VE VSETÍNĚ

26.03.19
 
Více...
 
MODRÝ DEN VE VSETÍNĚ

 

U příležitosti Světového dne porozumění autismu, který připadá na 2.dubna, se v průběhu celého měsíce, napříč republikou, konají nejrůznější kulturní a společenské akce. Zvýšit povědomí o životě lidí s autismem se rozhodlo i Město Vsetín společně s organizacemi a institucemi, které se podílejí na podpoře lidí s touto poruchou. Letošní kampaň se nese v duchu jednoduchého motta: Autismus? Respekt! a má značit postoj přijetí k této vývojové poruše, která má celosvětově neobvyklý vývoj.

Jednou z aktivit, která má poukázat na tuto problematiku, je výstava fotografií s názvem „(Ne)rozumím ti“, zachycující edukaci žáků s autismem. Vernisáž spojená s vystoupením žáků mateřské, základní a praktické školy ve Vsetíně proběhla  19.3. 2019 a bude k vidění v Zámku Vsetín až do 23.června 2019.

Svůj postoj ke sdílení solidarity dá najevo i Město Vsetín, které se v rozmezí 28. března do 7.dubna připojí k osvětové kampani „Česko svítí modře“, a to nasvícením vsetínského kostela. A proč má svítit právě modře? Modrá je barva komunikace, což je jedna z oblastí, se kterou mají lidé s autismem největší potíž. 

Modrými oděvy a doplňky lze podpořit i samotný den porozumění autismu, tedy 2. dubna, kdy od 10 hodin před budovou MÚ Vsetín proběhne krátký happening, během kterého bude veřejnosti představen význam a účel tohoto dne. Zároveň se zde pořadatelé pokusí o skupinové foto všech zúčastněných, jako o symbolickou podporu všem, kterých se téma autismus dotýká. Oblečením do modré barvy lze podpořit v tento den nejen osoby s autismem, ale i jejich rodiče, přátele, učitele a další pečující. Krátce po 14 hodině se do ulic Vsetína vydají žáci a studenti Základní, mateřské a Praktické školy Vsetín, rozdávající modré balónky jako další upozornění na toto téma.

Ke Dni porozumění autismu se již tradičně hlásí i vsetínská nemocnice, v jejíž budově naleznete, opět během celého měsíce dubna, informační materiály vztahující se k životu s autismem.

Stěžejní myšlenkou pořadatelů letošního ročníku kampaně, je změna osobního nastavení, které vede cestou porozumění a přijetí: "Autismus není volba, porozumění ano!"


Méně...
 
Nadační fond TESCO pomohl zajistit canisterapii pro klienty denního stacionáře na Sychrově.

Nadační fond TESCO pomohl zajistit canisterapii pro klienty denního stacionáře na Sychrově.

16.03.19
V pátek 15. 3. jsme převzali od Nadačního fondu Tesco finanční dar ve výši 16.000,-, který použijeme na zajištění canisterapie pro
Více...
 
Nadační fond TESCO pomohl zajistit canisterapii pro klienty denního stacionáře na Sychrově.

V pátek 15. 3. jsme převzali od Nadačního fondu TESCO finanční dar ve výši 16.000,-, který použijeme na zajištění canisterapie pro klienty denního stacionáře Naděje Vsetín.

 

V 5. kole  programu  "Vy rozhodujete, my pomáháme", se v naší lokalitě sešly projekty, které se zabývají pomocí druhým lidem, a to Auxilium, Diakonie a Naděje. Pomoc těchto organizací směřuje k dětem s hendikepem, seniorům a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 

Jsme velmi rádi, že obchodní domy TESCO Valašské Meziříčí a TESCO Zubří vytvořily výborné podmínky pro prezentaci  a napomohly tak ke zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti všech zapojených organizací.
Mimořádný  dík patří zaměstnancům TESCO, kteří svým přístupem a osobním zájmem dali jasně najevo, že jim osudy lidí, kteří jsou závislí na pomoci druhých, nejsou lhostejné. 

A vězte, že tento pocit hřeje stejně tak, jako radost ze získané podpory.

 

Věříme, že každá pomoc pomáhajícím organizacím má smysl. Děkujeme tedy Nadačnímu fondu TESCO za podporu lokálních organizací a samozřejmě vám všem, kteří jste hlasovali!

 


Méně...