Roudnice nad Labem

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky.

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky.

20.11.14

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky. 


Více...
 
22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky.

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky. Sbírka spolu s projektem Potraviny pomáhají upozorňuje na nedostatek potravin mezi některými skupinami obyvatel - jako jsou senioři, matky s dětmi nebo rodiny v tísni - a umožňuje projevit solidaritu a pomoc konkrétním a adresným způsobem. Národní potravinovou sbírku v rámci projektu Potraviny pomáhají organizuje odborná platforma Byznys pro společnost společně s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.

 

V loňském roce se v rámci Národní potravinové sbírky vybralo více než 66 tun potravin, které byly následně rozvezeny matkám s dětmi v azylových domech, lidem bez domova, dětem do dětských domovů a dalším potřebným jako např. lidem s fyzickým či mentálním postižením. Část potravin putovala i do nízkoprahových zařízení.

Nyní už jsou všechny potraviny z loňské sbírky rozdány. Organizátoři této akce ale věří, že i letos bude sbírka úspěšná a potravinové banky se opět naplní.

K hladkému průběhu celé Národní potravinové sbírky jsou zapotřebí přes 2 000 dobrovolníků. Více informací na www.potravinypomahaji.cz .


Méně...
 
Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty za více než 6 miliónů Kč

Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty za více než 6 miliónů Kč

03.11.14

Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty finančně podporované prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblasti 3.1 b) – sociální integrace a služby.


Více...
 
Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty za více než 6 miliónů Kč

Cílem těchto projektů je profesionalizace prostor využívaných pro realizaci sociálních služeb. Jedná se o navýšení kapacity a rozšíření poskytovaný činností v rámci sociálních služeb, především s ohledem na aktivizaci cílové skupiny a jejího úspěšného zapojení do společnosti a trhu práce. Oba projekty reflektují dlouhodobé potřeby zjištěné na základě místních analýz.

 

Rekonstrukce azylového domu v Roudnici n/L

Budova na adrese Sladkovského 1365, kterou NADĚJE dlouhodobě využívá, je azylovým domem, kde je poskytována pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené s nevyhovujícím bydlením při návratu k běžnému způsobu života. Zaměření je na rodiny a muže.

Kromě navýšení kapacity zařízení nám rekonstrukce také otevřela nové možnosti v oblasti poskytování služby a jejich pravidel. Nové vybavení pomůže umocnit povědomí o přechodném charakteru a skutečném smyslu azylového bydlení. V rámci projektu vznikla také nová služba: krizová pomoc pro muže.

 

Rekonstrukce budovy, ve které sídlí terénní program

Budova v ulici Jungmannova byla před zahájením rekonstrukce téměř v havarijním stavu. Další využití některých částí objektu by bylo bez dalších investic takřka nemožné. Práce se tak zaměřily na interiéry, a právě díky nim se předejde problémům s nevyhovujícími hygienickými podmínkami zařízení, které zde hrozily.

 

Rekonstrukce obou objektů do budoucnosti přinesla zvýšení standardu a zázemí poskytovaných služeb, snížení energetické náročnosti a zvýšení funkčnosti objektů. Je dobrý příkladem spolupráce mezi samosprávou a neziskovým sektorem.


11.9.2014             Mgr. Jan Kožešník; část převzata z tiskové zprávy města Roudnice n/L


Méně...
 
NADĚJE pořádá sbírku víček pro dítě v nouzi

NADĚJE pořádá sbírku víček pro dítě v nouzi

03.11.14

Roudnice nad Labem, 24. 9. 2014 - Pobočka neziskové organizace NADĚJE v Roudnici n. Labem organizuje pomoc pro nemocné dítě klientů svého azylového domu.


Více...
 
NADĚJE pořádá sbírku víček pro dítě v nouzi

NADĚJE pořádá sbírku víček pro dítě v nouzi


Roudnice nad Labem, 24. 9. 2014 - Pobočka neziskové organizace NADĚJE v Roudnici n. Labem organizuje pomoc pro nemocné dítě klientů svého azylového domu.

Čtyřletý Milan, jehož rodiče se nacházejí v sociální nouzi, trpí od narození epilepsií. Po těžkém záchvatu upadl před rokem do kómatu, z něhož se v současné době zotavuje v nemocnici v Hořovicích. Vzhledem k dlouhotrvajícímu stavu bezvědomí  je více než pravděpodobné, že budou narušeny jeho pohybové schopnosti. Aby se mohl vrátit ke své rodině, bude potřebovat speciální polohovací kočárek. Ten však Milanovi rodiče, kteří v současné době splácejí částku za nadstandardní zdravotnický úkon, nemohou sami zaplatit.

NADĚJE v Roudnici proto pořádá sbírku víček plastových lahví, jejíž výtěžek použije na nákup kočárku.

 

 

Víčka můžete nosit do:

1) azylového domu pro rodiny a muže, Roudnice n/L, Sladkovského 1365, kontakt: Josef Průša, DiS., sociální pracovník, tel.: 775889623; kdykoliv

2) socioterapeutické dílny, Roudnice n/L,  Josefa Hora 903, kontakt: Bc.Martina Abtová, vedoucí střediska, tel: 773756629; pondělí - čtvrtek od 9 do 16 hodin

 

Každý týden budeme na webové stránce www.nadeje.cz/roudnice_nad_labem v části „azylový dům“ aktualizovat, kolik kilogramů víček bylo zatím nasbíráno.

 

Děkujeme.


 

Kontaktní osoba:Josef Průša, DiS., sociální pracovník AD, 775 889 623

Reference: Mgr. Jan Kořešník, vedoucí pobočky, j.kozesnik@nadeje.cz,775 481 217

 

Copyright © 2014 NADĚJE

TZ je informačním prostředkem NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO 00570931.

Telefon: 222 521 110,e-mail: nadeje@nadeje.cz, další informace: www.nadeje.cz.

TZ je volně šiřitelná s uvedením zdroje.

 

NADĚJE vznikla v roce 1990, je založena jako spolek.

Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech.

O bezplatné zasílání e-mailem lze požádat na adrese nadeje@nadeje.cz, na téže adrese je lze odhlásit.


Méně...
 
Lidé víčka přinášejí

Lidé víčka přinášejí

31.10.14

Sbírka víček pro nemocného Milánka stále trvá... .


Více...
 
Lidé víčka přinášejí

Sbírka víček pro nemocného Milánka stále trvá. Do azylového domu (Sladkovského 1365) a sociálně terapeutické dílny (Josefa Hory 903) lidé přinášejí další další víčka od pet láhví. K dnešnímu dni, tj. 31.10., bylo sebráno 14 kg víček. Děkujeme!


Méně...
 
2. Národní potravinová sbírka

2. Národní potravinová sbírka

02.07.14
NADĚJE se v listopadu opět společně s Potravinovou bankou zapojí do Národní potravinové sbírky. Tisková zpráva k připravované akci zde.
Více...
 
2. Národní potravinová sbírka

NADĚJE se v listopadu opět společně s Potravinovou bankou zapojí do Národní potravinové sbírky. Tisková zpráva k připravované akci zde.


Méně...
 
Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

22.02.14

Pracovníci NADĚJE se zapojili jako dobrovolníci do historicky první Národní potravinové sbírky


Více...
 
Národní potravinová sbírka

30.11.2013

 

Pracovníci NADĚJE se zapojili jako dobrovolníci do historicky první Národní potravinové sbírky, která se uskutečnila v sobotu 16. listopadu 2013. Část darovaných potravin byla použita v našich službách. Děkujeme všem dárcům.


Méně...