Roudnice nad Labem

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
NADĚJE má nové logo.

NADĚJE má nové logo.

23.09.15
Měníme logo a vizuální styl. Vytvořilo ho pro nás grafické studio Laboratoř (www.laboratory.cz) v čele s docentem Petrem Babákem
Více...
 
NADĚJE má nové logo.

Měníme logo a vizuální styl. Vytvořilo ho pro nás grafické studio Laboratoř (www.laboratory.cz) v čele s docentem Petrem Babákem (https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Babák), vedoucím ateliéru Grafického designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Cílem bylo zdůraznit název NADĚJE, vše zjednodušit a zmodernizovat. Neměníme poslání, křesťanské základy ani způsob práce. Na tom trváme.

 

Návrh studia Laboratoř přináší myšlenku, variabilitu i čisté grafické provedení. Důraz je na slově NADĚJE. Hvězda v tomto netradičním provedení je tím, co ze slova dělá logo.

 

Hvězda je zrození.

Hvězda je odkaz, nápověda, objasnění.

 

Hvězda je NADĚJE, neboť naděje se nachází mezi otázkou a odpovědí.


Méně...
 
V Roudnici nad Labem proběhlo první sčítání lidí bez domova

V Roudnici nad Labem proběhlo první sčítání lidí bez domova

27.02.15

Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE a další subjekty připravili sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Tato akce měla za cíl upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách, dále bylo cílem akce ukázat na problematiku bezdomovců a tento rozšiřující se fenomén a zároveň se sčítáním udělat základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde NADĚJE poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova, a sečteni byli lidé na ulici a také lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.


Více...
 
V Roudnici nad Labem proběhlo první sčítání lidí bez domova

Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE a další subjekty připravili sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Tato akce měla za cíl upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách, dále bylo cílem akce ukázat na problematiku bezdomovců a tento rozšiřující se fenomén a zároveň se sčítáním udělat základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde NADĚJE poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova, a sečteni byli lidé na ulici a také lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.

 

Celkem bylo v zapojených městech lokalizováno 177 lidí žijících na ulici a dalších 368 lidí na ubytovnách nebo v sociálních službách.

 

V Kadani to pak bylo 46 osob, v Klášterci na Ohří 32 osob na ulici a 36 v sociálních službách, v Roudnici nad Labem 27 osob na ulici a dalších 70 v ubytovnách a sociálních službách, v Lovosicích  21 osob na ulici a dalších 105 v ubytovně a azylovém domě, v Litoměřicích 51 lidí na ulici a v azylovém domě a dalších 157 na ubytovnách a sociálních službách pro rodiny.

 

Během jednoho sčítání není možné lokalizovat všechny osoby, proto připravíme další sčítání na léto, aby se výsledek ověřil a prokázal i případný vliv ročního období. Dalším aspektem je také přesouvání lidí bez domova do větších měst, kde je větší příležitost k obživě i bydlení. V Praze zachytila NADĚJE jen za leden tohoto roku celkem 77 osob pocházejících z Ústeckého kraje.

 

Sčítání nám ukázalo, že problematika bezdomovectví se netýká pouze velkých měst, ale že jde o plošný problém. Často se setkáváme s podceňováním problematiky ze strany odpovědných osob, toto sčítání snad napomůže větší pozornosti pro lidi, kteří se sami neumí odrazit od dna. Odborníci na tuto problematiku a MPSV uvádí, že chudobou je dotčeno 10 % populace a statistiky ze sociálních služeb ukazují, že je v posledních letech výrazný nárůst bezdomovců“, doplnil Aleš Slavíček, oblastní ředitel.

 

NADĚJE v dohledné době uveřejní na svých webových stránkách www.nadeje.cz zprávy o prvním sčítání lidí bez domova i s vyhodnocením průzkumu a v průběhu měsíce dubna připraví kulatý stůl pro neziskové organizace a zástupce veřejné správy s cílem uspořádat sčítání i v dalších městech v kraji.

 

 

Problematiku sociálního začleňování řeší NADĚJE po celém území ČR od roku 1990.


Méně...
 
22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky.

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky.

20.11.14

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky. 


Více...
 
22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky.

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky. Sbírka spolu s projektem Potraviny pomáhají upozorňuje na nedostatek potravin mezi některými skupinami obyvatel - jako jsou senioři, matky s dětmi nebo rodiny v tísni - a umožňuje projevit solidaritu a pomoc konkrétním a adresným způsobem. Národní potravinovou sbírku v rámci projektu Potraviny pomáhají organizuje odborná platforma Byznys pro společnost společně s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.

 

V loňském roce se v rámci Národní potravinové sbírky vybralo více než 66 tun potravin, které byly následně rozvezeny matkám s dětmi v azylových domech, lidem bez domova, dětem do dětských domovů a dalším potřebným jako např. lidem s fyzickým či mentálním postižením. Část potravin putovala i do nízkoprahových zařízení.

Nyní už jsou všechny potraviny z loňské sbírky rozdány. Organizátoři této akce ale věří, že i letos bude sbírka úspěšná a potravinové banky se opět naplní.

K hladkému průběhu celé Národní potravinové sbírky jsou zapotřebí přes 2 000 dobrovolníků. Více informací na www.potravinypomahaji.cz .


Méně...
 
Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty za více než 6 miliónů Kč

Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty za více než 6 miliónů Kč

03.11.14

Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty finančně podporované prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblasti 3.1 b) – sociální integrace a služby.


Více...
 
Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty za více než 6 miliónů Kč

Cílem těchto projektů je profesionalizace prostor využívaných pro realizaci sociálních služeb. Jedná se o navýšení kapacity a rozšíření poskytovaný činností v rámci sociálních služeb, především s ohledem na aktivizaci cílové skupiny a jejího úspěšného zapojení do společnosti a trhu práce. Oba projekty reflektují dlouhodobé potřeby zjištěné na základě místních analýz.

 

Rekonstrukce azylového domu v Roudnici n/L

Budova na adrese Sladkovského 1365, kterou NADĚJE dlouhodobě využívá, je azylovým domem, kde je poskytována pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené s nevyhovujícím bydlením při návratu k běžnému způsobu života. Zaměření je na rodiny a muže.

Kromě navýšení kapacity zařízení nám rekonstrukce také otevřela nové možnosti v oblasti poskytování služby a jejich pravidel. Nové vybavení pomůže umocnit povědomí o přechodném charakteru a skutečném smyslu azylového bydlení. V rámci projektu vznikla také nová služba: krizová pomoc pro muže.

 

Rekonstrukce budovy, ve které sídlí terénní program

Budova v ulici Jungmannova byla před zahájením rekonstrukce téměř v havarijním stavu. Další využití některých částí objektu by bylo bez dalších investic takřka nemožné. Práce se tak zaměřily na interiéry, a právě díky nim se předejde problémům s nevyhovujícími hygienickými podmínkami zařízení, které zde hrozily.

 

Rekonstrukce obou objektů do budoucnosti přinesla zvýšení standardu a zázemí poskytovaných služeb, snížení energetické náročnosti a zvýšení funkčnosti objektů. Je dobrý příkladem spolupráce mezi samosprávou a neziskovým sektorem.


11.9.2014             Mgr. Jan Kožešník; část převzata z tiskové zprávy města Roudnice n/L


Méně...
 
NADĚJE pořádá sbírku víček pro dítě v nouzi

NADĚJE pořádá sbírku víček pro dítě v nouzi

03.11.14

Roudnice nad Labem, 24. 9. 2014 - Pobočka neziskové organizace NADĚJE v Roudnici n. Labem organizuje pomoc pro nemocné dítě klientů svého azylového domu.


Více...
 
NADĚJE pořádá sbírku víček pro dítě v nouzi

NADĚJE pořádá sbírku víček pro dítě v nouzi


Roudnice nad Labem, 24. 9. 2014 - Pobočka neziskové organizace NADĚJE v Roudnici n. Labem organizuje pomoc pro nemocné dítě klientů svého azylového domu.

Čtyřletý Milan, jehož rodiče se nacházejí v sociální nouzi, trpí od narození epilepsií. Po těžkém záchvatu upadl před rokem do kómatu, z něhož se v současné době zotavuje v nemocnici v Hořovicích. Vzhledem k dlouhotrvajícímu stavu bezvědomí  je více než pravděpodobné, že budou narušeny jeho pohybové schopnosti. Aby se mohl vrátit ke své rodině, bude potřebovat speciální polohovací kočárek. Ten však Milanovi rodiče, kteří v současné době splácejí částku za nadstandardní zdravotnický úkon, nemohou sami zaplatit.

NADĚJE v Roudnici proto pořádá sbírku víček plastových lahví, jejíž výtěžek použije na nákup kočárku.

 

 

Víčka můžete nosit do:

1) azylového domu pro rodiny a muže, Roudnice n/L, Sladkovského 1365, kontakt: Josef Průša, DiS., sociální pracovník, tel.: 775889623; kdykoliv

2) socioterapeutické dílny, Roudnice n/L,  Josefa Hora 903, kontakt: Bc.Martina Abtová, vedoucí střediska, tel: 773756629; pondělí - čtvrtek od 9 do 16 hodin

 

Každý týden budeme na webové stránce www.nadeje.cz/roudnice_nad_labem v části „azylový dům“ aktualizovat, kolik kilogramů víček bylo zatím nasbíráno.

 

Děkujeme.


 

Kontaktní osoba:Josef Průša, DiS., sociální pracovník AD, 775 889 623

Reference: Mgr. Jan Kořešník, vedoucí pobočky, j.kozesnik@nadeje.cz,775 481 217

 

Copyright © 2014 NADĚJE

TZ je informačním prostředkem NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO 00570931.

Telefon: 222 521 110,e-mail: nadeje@nadeje.cz, další informace: www.nadeje.cz.

TZ je volně šiřitelná s uvedením zdroje.

 

NADĚJE vznikla v roce 1990, je založena jako spolek.

Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech.

O bezplatné zasílání e-mailem lze požádat na adrese nadeje@nadeje.cz, na téže adrese je lze odhlásit.


Méně...
 
Lidé víčka přinášejí

Lidé víčka přinášejí

31.10.14

Sbírka víček pro nemocného Milánka stále trvá... .


Více...
 
Lidé víčka přinášejí

Sbírka víček pro nemocného Milánka stále trvá. Do azylového domu (Sladkovského 1365) a sociálně terapeutické dílny (Josefa Hory 903) lidé přinášejí další další víčka od pet láhví. K dnešnímu dni, tj. 31.10., bylo sebráno 14 kg víček. Děkujeme!


Méně...