Nedašov

 
 
 
 
Hrajeme Dámu, Prší, Člověče, nezlob se!

Hrajeme Dámu, Prší, Člověče, nezlob se!

13.10.14
Odpolednem dne 8. 10. 2014 se nedašovskou Nadějí nesl podivný šum, vzruch, napětí, smích, očekávání, radost, zklamání, zvědavost,
Více...
 
Hrajeme Dámu, Prší, Člověče, nezlob se!

Odpolednem dne 8. 10. 2014 se nedašovskou Nadějí nesl podivný šum, vzruch, napětí, smích, očekávání, radost, zklamání, zvědavost, zkušenost a mnoho dalších pocitů. Probíhalo tady totiž soutěžní klání ve stolních společenských hrách, konkrétně ve hře Člověče nezlob se, Dáma a karetní hře Prší. Do soutěže jsme vyzvali klienty z DSS Návojná, z Domova pro seniory Loučka a z Charity Valašské Klobouky - Denního stacionáře pro seniory Brumov-Bylnice.

 

Zájem účastníků byl nečekaný. Přihlásilo se a opravdu přijelo 52 soutěžících. Začínali jsme v půl druhé a v pět hodin už jsme se v dobré náladě rozcházeli. Někteří byli spokojeni více, jiní méně. Vítězové jednotlivých disciplín si odnášeli poháry s patřičným emblémem, jiní dárkový balíček či alespoň diplom za účast. Avšak to nejcennější, co jsme si odnášeli všichni, byl dobrý pocit z pěkného odpoledne a víra v to, že splnilo svůj účel, neboť „NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE POBAVIT SE!“

Fotografie z účasti najdete zde.


Méně...
 
Procházíme se Květnou zahradou

Procházíme se Květnou zahradou

17.09.14
V září jsme přijali pozvání pracovníků Národního památkového úřadu a vydali se s našimi klienty na prohlídku obnovené Květné
Více...
 
Procházíme se Květnou zahradou

V září jsme přijali pozvání pracovníků Národního památkového úřadu a vydali se s našimi klienty na prohlídku obnovené Květné zahrady v Kroměříži. Hned při vstupu do areálu jsme dostali orientační plánek a mohli se vydat vstříc záplavě známých i neznámých květů hýřících všemi možnými barvami. Obdivovali jsme keře zastřihnuté do různých tvarů a nezvykle rostlé stromy, jejichž kmeny i větve byly propletené a zohýbané tak, až jsme se tomu divili. Měli jsme možnost vyzkoušet šťávy a džemy z různého ovoce a bylinek. Překvapilo nás, jak spojení dvou pro nás nezvyklých chutí může být dobré. Počasí nám přálo a my jsme tak prožili hezký den. Fotografie si můžete prohlédnout zde.


Méně...
 
Minidovolená na zotavenou

Minidovolená na zotavenou

08.07.14
Asi nikdo z nás by se v tomto letním čase nebránil odskočit si někam na dovolenou, třeba jen na pár dní. Nedašovským seniorům stačilo i
Více...
 
Minidovolená na zotavenou

Asi nikdo z nás by se v tomto letním čase nebránil odskočit si někam na dovolenou, třeba jen na pár dní. Nedašovským seniorům stačilo i několik hodin, aby mohli prožít tolik, co jiný člověk prožívá na dovolené třeba za celý týden. Posuďte sami - opékání špekáčků, střelba ze vzduchovky, beseda s myslivcem, zpívání, poslech ptačího koncertu, sbírání šišek a jahod. Návrat z minidovolené byl ve večerních hodinách, ve zdraví a v plném počtu. Fotografie si můžete prohlédnout zde.


Méně...
 
Krojovaná Trávnica při nedašovském kácení májky

Krojovaná Trávnica při nedašovském kácení májky

06.06.14
Stavění a kácení máje se stalo pro nedašovské klienty již tradicí. Dříve stavěli májky mládenci pro své dívky jako symbol
Více...
 
Krojovaná Trávnica při nedašovském kácení májky

Stavění a kácení máje se stalo pro nedašovské klienty již tradicí. Dříve stavěli májky mládenci pro své dívky jako symbol zamilovanosti. Dnes už jde spíše o událost společenskou, kdy se lidé sejdou u táboráku, povídají si o novinkách v obci i ve světě, o politice i o letošní úrodě.

 

V nedašovském domově je tomu podobně. Kdo jen trochu může, byť na invalidním vozíčku nebo polohovacím křesle, rád se této zvyklosti zúčastní. Vždyť hlavním důvodem je vybočit ze stereotypu, nabrat co možná nejvíce pozitivních myšlenek a vzájemně se povzbudit. Letos nedašovským při kácení máje zahrála a zazpívala sedmnáctičlenná skupina brumovských dobrovolníků vystupujících pod názvem Trávnica. Ačkoliv je většina z nich již také v seniorském věku, neváhali obléct kroje a představili našim klientům téměř dvouhodinový program. Za velkou radost, kterou přinesli, jim upřímně děkujeme.

Fotografie z této akce naleznete zde.


Méně...
 
Konec 2. světové války na jihovýchodním Valašsku

Konec 2. světové války na jihovýchodním Valašsku

04.06.14
V měsíci květnu jsme si připomněli 69. výročí konce 2. světové války, jejíž závěr se dramaticky promítl i do našeho valašského
Více...
 
Konec 2. světové války na jihovýchodním Valašsku

V měsíci květnu jsme si připomněli 69. výročí konce 2. světové války, jejíž závěr se dramaticky promítl i do našeho valašského kraje. V dubnu 1945 byla vypálena pasekářská osada Ploština, jejíž obyvatelé podporovali členy partyzánského odboje. Mnozí naši klienti jsou pamětníky válečných událostí a často se k nim ve vzpomínkách vracejí. Jsou tu ale i mladší, kteří tuto pohnutou dobu nezažili. O tom, že je třeba připomínat si válečné útrapy, poučit se z chyb a nedopustit, aby se něco takového znovu opakovalo, nás přesvědčují zprávy o dění na Ukrajině i jinde ve světě.

Naděje Nedašov proto připravila pro své klienty besedu s PhDr. Alešem Naňákem, pracovníkem oddělení památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, který si připravil prezentaci vztahující se k národní kulturní památce Památníku protifašistického odboje v Ploštině a přiblížil poslední válečné dny na Závrší.

Za poutavou prezentaci panu Naňákovi děkujeme a těšíme se na další slíbenou spolupráci.


Méně...
 
Na výletě

Na výletě

05.05.14
Dne 29. dubna jsme přijali pozvání od DSS Návojná a vyjeli jsme na společný výlet, jehož cílem byl Svatý Kopeček u Olomouce. Navštívili
Více...
 
Na výletě

Dne 29. dubna jsme přijali pozvání od DSS Návojná a vyjeli jsme na společný výlet, jehož cílem byl Svatý Kopeček u Olomouce. Navštívili jsme baziliku Panny Marie, kde nám otec Řehoř, který byl naším průvodcem, sloužil mši svatou. Poté jsme se vydali na prohlídku tamní ZOO a občerstvili se v místní restauraci. Prožili jsme hezký den, na který budeme dlouho vzpomínat.


Méně...