Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Bramborový guláš

Bramborový guláš

26.04.16
Od března na naše středisko pravidelně dochází dobrovolnice Jolana, která s klienty vaří. Připravují jednoduchá, časově a finančně
Více...
 
Bramborový guláš

Od března na naše středisko pravidelně dochází dobrovolnice Jolana, která s klienty vaří. Připravují jednoduchá, časově a finančně nenáročná jídla. Naši klienti se s ní mohou nejen naučit základy vaření a pečení, ale zároveň se mohou na chvíli odreagovat od svých mnohdy nelehkých životních problémů. Zájem o vaření mají nejen ženy, ale překvapivě také muži. Samozřejmostí je, že společně uvařené jídlo si klienti spravedlivě rozdělí a sní. 


Méně...
 
Konec sbírky ošacení ve Škoda Auto

Konec sbírky ošacení ve Škoda Auto

29.02.16
V polovině února skončila sbírka ošacení, kterou pořádala mladoboleslavská automobilka Škoda Auto.
Více...
 
Konec sbírky ošacení ve Škoda Auto

V polovině února skončila sbírka ošacení, kterou pořádala mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Vybralo se neuvěřitelných 3250kg nepotřebného oblečení a obuvi! Kvůli nedostatku skladovacích prostorů na místní pobočce Českého červeného kříže a NADĚJE byly pytle s vybraným ošacením skladovány v prostorech, které pro tento účel zdarma poskytlo město Mladá Boleslav. 

 

Následující týden po skončení sbírky probíhalo na pobočce ČČK třídění vybraných věcí, na kterém pracovalo přibližně 10 lidí, a to dobrovolníci z ČČK a zaměstnanci Naděje. Vybráno bylo nejen dámské, pánské a dětské ošacení, ale také například povlečení, deky a spacáky. Několik pytlů roztříděných věcí putovalo ještě tentýž týden do naší pobočky a budou dále sloužit lidem bez domova. Zbytek bude přerozdělen mezi několik místních organizací například azylový dům pro matky s dětmi či dětský domov. 

 

Tímto bychom chtěli poděkovat zástupcům Škoda Auto za uspořádání této sbírky, dále zaměstnancům Škoda Auto, kteří do sbírky přispěli a Magistrátu města Mladá Boleslav za poskytnutí skladovacích prostorů. Velký dík patří také Michaele Mittnerové, ředitelce Oblastního spolku Českého červeného kříže v Mladé Boleslavi a dobrovolníkům z ČČK, kteří se na průběhu sbírky nejvíce podíleli.  


Méně...
 
Škoda Auto pořádá "Sbírku šatstva, bot a přikrývek"

Škoda Auto pořádá "Sbírku šatstva, bot a přikrývek"

02.02.16
Největší česká automobilka Škoda Auto pořádá Sbírku šatstva, bot a přikrývek.
Více...
 
Škoda Auto pořádá "Sbírku šatstva, bot a přikrývek"

Největší česká automobilka Škoda Auto pořádá Sbírku šatstva, bot a přikrývek, která proběhne celkem na 11 místech v Mladé Boleslavi v průběhu prvních dvou týdnů v únoru. Akce je vyhlašována ve spolupráci s mladoboleslavskými pobočkami Českého Červeného kříže a charitativní organizace NADĚJE. 

 

Vybrané věci poputují nejen do těchto dvou organizací, ale také například do místního dětského domova, dětského centra Klaudiánovy nemocnice či do azylového domu pro matky s dětmi. Sbírka probíhá rovněž v Centru pro lidské zdroje ve Vrchlabí a v chráněném pracovišti Škoda Auto v Kvasinách, odkud se bude darované oblečení odvážet do několika sociálních zařízení na Rychnovsku a Vrchlabsku a do poboček NADĚJE v Liberci a Jablonci nad Nisou. 

 

Co můžete darovat:  

 

•zimní oblečení pro děti od 2 do 3 let (bundy, oteplovačky, rukavice)

•oblečení pro dívky a chlapce od 4 do 19 let (včetně sportovního)

•zimní oblečení pro dospělé (bundy, šály, svetry), domácí oblečení vč. spodního prádla

•zejména zimní boty pro všechny věkové kategorie

•lůžkoviny, deky a spací pytle


Méně...
 
Vánoční program pro klienty

Vánoční program pro klienty

30.12.15
Jako každý rok připravila mladoboleslavská pobočka NADĚJE vánoční setkání se svými klienty. Snažili jsme se navodit vánoční atmosféru
Více...
 
Vánoční program pro klienty

Jako každý rok připravila mladoboleslavská pobočka NADĚJE vánoční setkání se svými klienty. Snažili jsme se navodit vánoční atmosféru lidem bez domova, kteří nemají svátky sami kde strávit.

 

Na programu bylo zvěstování vánočního slova od kazatelů: CB Jakuba Škarvana a ŘKC Mgr. Kamila Škody, hudební a bubenické vystoupení a samozřejmě zpěv koled.

K vánočnímu dni patří také sváteční oběd, a tak si klienti pochutnali na bramborovém salátu a vinných klobásách. Bylo i cukroví, které pro nás připravilo Centrum 83 a ovoce, zkrátka vše, co k tomu patří.

 

K večeru každý z klientů dostal malý dárkový balíček, který obsahoval hygienické potřeby, ošacení a něco k snědku. Navíc každý dostal čepici, rukavice, šálu nebo teplé ponožky – tyto dárky speciálně pro NADĚJI upletly členky S.E.N.  klubu.

 

 

Vánoční setkání, na kterém se nás sešlo kolem pětačtyřiceti, se vydařilo a všichni odcházeli s příjemným pocitem. 


Méně...
 
Klub S.E.N. přinesl dárky na Vánoce

Klub S.E.N. přinesl dárky na Vánoce

30.12.15
Mladoboleslavský klub S.E.N. (Stále Energičtí a Nezávislí) při Jednotě bratrské připravil pro klienty NADĚJE vánoční dárky. Členky
Více...
 
Klub S.E.N. přinesl dárky na Vánoce

Mladoboleslavský klub S.E.N. (Stále Energičtí a Nezávislí) při Jednotě bratrské připravil pro klienty NADĚJE vánoční dárky. Členky klubu po celý rok pletly čepice, šály, rukavice a teplé ponožky; aby pomohly lidem v nouzi. K předání dárků došlo 21. prosince v středisku NADĚJE. Všem členům S.E.N. klubu děkujeme za jejich obětavost a ochotu ve svém volném čase pomáhat. 


Méně...
 
Vánoční cukroví pro klienty NADĚJE

Vánoční cukroví pro klienty NADĚJE

30.12.15
Ve čtvrtek 17. prosince se v mladoboleslavském Sboru českých bratří konalo předvánoční setkání klientů, zaměstnanců a přátel Centra
Více...
 
Vánoční cukroví pro klienty NADĚJE

Ve čtvrtek 17. prosince se v mladoboleslavském Sboru českých bratří konalo předvánoční setkání klientů, zaměstnanců a přátel Centra 83. Programu a slavnostního předání se zúčastnila vedoucí pobočky Ivona Horáková a oblastní ředitelka Milena Havrdová. Společně od zástupců Centra 83 převzaly více než 60 balíčků cukroví, které klienti centra upekli pro lidi bez domova na Vánoce. Cukroví se klientům NADĚJE rozdá na vánočním setkání ve středisku. Centru 83 patří velké poděkování. 


Méně...