Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Ošacení z Fokusu

Ošacení z Fokusu

29.05.17
Zaměstnanci Fokusu nám již po několikáte darovali obuv a šacení.
Více...
 
Ošacení z Fokusu

Zaměstnanci Fokusu nám již po několikáté darovali obuv a šacení. Tentokráte ošacení, které  neprodali na bazárku. Pro své klienty pořádají každoročně bazárek s ošacením, kdy provětrají své šatníky a sesbírají věci u svých známých a příbuzných. Tyto věci si pak mohou jejich klienti zakoupit za symbolickou cenu jednu korunu. Neprodané ošacení nám zaměstnanci Fokusu opět nabídli a darovali. Děkujeme.


Méně...
 
Výuka anglického jazyka

Výuka anglického jazyka

29.05.17
Minulý týden na naše středisko začaly opět docházet slečny na výuku anglického jazyka.
Více...
 
Výuka anglického jazyka

Minulý týden na naše středisko začaly opět docházet slečny na výuku anglického jazyka. Pro klienty je to rozhodně zajímavé zpestření běžného dne, mohou se naučit nebo zopakovat si základní anglická slovíčka a zároveň si popovídat s novými tvářemi. V případě zájmu mohou klienti na hodiny docházet opakovaně, a to jedenkrát za měsíc. Třeba jim nově nabyté znalosti pomůžou k sehnání nové práce nebo k seznámení se s někým zajímavým. A pokud ne, tak alespoň potrénují svoji paměť a na chvíli uniknou od svých každodenních problémů a starostí.


Méně...
 
DIMATEX

DIMATEX

podpora Noci venku

24.11.16
Děkujeme firmě Dimatex za podporu akce Noc venku.
Více...
 
DIMATEX

Děkujeme firmě Dimatex za podporu akce Noc venku.

 

Cesta textilního odpadu:

 


Méně...
 
Noc venku

Noc venku

31.10.16
Srdečně vás zveme na 2. ročník akce Noc venku!
Více...
 
Noc venku

Srdečně vás zveme na 2. ročník akce Noc venku!

 

PDF - leták


Méně...
 
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

15.09.16
NADĚJE, POBOČKA MLADÁ BOLESLAV
Více...
 
Den otevřených dveří

NADĚJE, POBOČKA MLADÁ BOLESLAV

 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

5. ŘÍJNA 2016, OD 10 DO 16 HODIN

ŠTYRSOVA 918, MLADÁ BOLESLAV

 

NABÍZÍME VÁM MOŽNOST PROHLÉDNOUT SI PROSTORY STŘEDISKA A ZÍSKAT INFORMACE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH.

 

 

DROBNÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. 


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc

Potravinová a materiální pomoc

02.09.16
Fond evropské pomoci nejchudším osobám financuje Operační program potravinové a materiální pomoci, který byl vytvořen Ministerstvem
Více...
 
Potravinová a materiální pomoc

Fond evropské pomoci nejchudším osobám financuje Operační program potravinové a materiální pomoci, který byl vytvořen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.


Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Díky programu rozdělí NADĚJE v tomto roce potraviny a materiální pomoc v hodnotě až 5 mil. Kč. Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnici nad Labem, Lovosicích, Klášterci nad Ohří, Praze, Jablonci nad Nisou, Liberci, Mladé Boleslavi a v Plzni.Obsah balíčků je tvořen potravinami s dlouhodobou trvanlivostí, hygienickými potřebami, ale i základními potřebami souvisejících s péčí o děti.

 

Projekt se realizuje od počátku roku 2016 a měl by nadále pokračovat až do roku 2017.

 

INFO: http://www.nadeje.cz/img-content/5/files/dokumenty/002420.pdf

 

 

 


Méně...