Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
NÁVŠTĚVA BÝVALÉ KLIENTKY

NÁVŠTĚVA BÝVALÉ KLIENTKY

16.11.14
Není zcela obvyklé, že bychom od bývalých klientů dostávali zpětnou vazbu a dozvěděli se tak, jak momentálně žijí, jak se jim daří a zda si
Více...
 
NÁVŠTĚVA BÝVALÉ KLIENTKY

Není zcela obvyklé, že bychom od bývalých klientů dostávali zpětnou vazbu a dozvěděli se tak, jak momentálně žijí, jak se jim daří a zda si plní své povinnosti. O to víc nás potěšila návštěva bývalé klientky paní Jany, která se dříve potýkala s drogovou závislostí, pohybovala se v závadovém prostředí a zkušenosti měla i s výkonem trestu.

Málokdo by tušil, že tato žena překoná všechny nástrahy života a uvědomí si své priority. V současné době dokáže hledět na minulost sebekriticky, což jí posouvá dopředu. Paní Jana je nyní šťastně vdaná, s manželem zakoupili dům, díky pomoci rodičů i shovívavosti OSPOD má opět v péči syna, nyní pyšného prvňáčka a co víc, rodina se rozrostla o další přírůstek. Novopečené mamince i její dcerce přejeme pevné zdraví!

Na fotografii sociální pracovnice s klientčinou pětidenní Kristýnkou.

 

 


Méně...
 
Hurá na koníky aneb návštěva Hipocentra

Hurá na koníky aneb návštěva Hipocentra

06.11.14
Zaměstnanci společně s klientkami navštívili  20.10.2014 Hipocentrum v  Psychiatrické léčebně Kosmonosy
Více...
 
Hurá na koníky aneb návštěva Hipocentra

Zaměstnanci společně s klientkami navštívili  20.10.2014 Hipocentrum v  Psychiatrické léčebně Kosmonosy. V úvodu nás přivítala milá pracovnice, která nás seznámila s činností  Hipocentra. Vysvětlila nám, jak hipoterapie probíhá, k čemu je určená a co od ní zájemci mohou očekávat.   Dozvěděli jsme se o výběru koní, o zkouškách, kterými každý kůň musí projít, aby splňoval podmínky pro práci s pacienty.  Základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí zkoušky jsou povahové rysy koně.  Klid a vyrovnanost, neboť na různé nenadálé impulsy nesmí reagovat se vzrušením, nýbrž s poklidem, aby pacientovi nezpůsobil možné zranění.  Dále nás příjemná pracovnice provedla po prostorách zařízení, ukázala nám výběhy pro koně a stáje.Klientkám se nejvíce líbilo, když si mohly koně pohladit a obejmout. Výlet se jim velmi líbil, jak nám prozradila jedna z klientek: „Byl to velmi zajímavý a příjemný výlet, koníčci nás dojali, nejvíce nás okouzlila bílá klisna jménem Britney. Společně se zaměstnanci střediska jsme jim dovezli staré pečivo, aby měli co papat. Paní vedoucí nás vyfotila jako filmové hvězdy. Koníčci nás žužlali a mazlili se s námi. S báječným zážitkem jsme se vrátily zpět na středisko. Jsme nadšené, že jsme jely a byly bychom rády, kdyby se takových výletů konalo více.“

 


Méně...
 
Pomáhejte s námi!

Pomáhejte s námi!

23.10.14
Ošacení pro klienty NADĚJE není nikdy dost.
Více...
 
Pomáhejte s námi!

Ošacení pro klienty NADĚJE není nikdy dost. Je to znát zejména teď na podzim, kdy venkovní teploty pomalu klesají a klienti v NADĚJI přibývají. Proto srdečně děkujeme Rodinnému centru v Milovicích za štědrý dar několika pytlů čistého ošacení.

 

I Vy můžete pomoct dobré věci a darovat obnošené ošacení, které už nepotřebujete. Nejvíce je potřeba pánské ošacení – kalhoty, trika, mikiny, svetry a bundy; stejně jako spodní prálo a ponožky. Váš dar rádi přijmeme ve Středisku NADĚJE v ulici Štyrsova, č. p. 918 v Mladé Boleslavi. 

 


Méně...
 
Zaměstnanci NADĚJE navštívili PL Kosmonosy

Zaměstnanci NADĚJE navštívili PL Kosmonosy

08.10.14
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy pořádala 9. září Dny pro duševní zdraví. Zaměstnanci NADĚJE v Mladé Boleslavi 
Více...
 
Zaměstnanci NADĚJE navštívili PL Kosmonosy

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy pořádala 9. září Dny pro duševní zdraví. Zaměstnanci NADĚJE v Mladé Boleslavi se u této příležitosti vydali na návštěvu zařízení, aby se blíže seznámili s jeho fungováním a možnostmi spolupráce. 

Nejprve shlédli ukázku práce policejního psa, kterou provedli strážníci Městské Policie Liberec. Poté navštívili oddělení S9 – mužské sexuologické oddělení, kde byli podrobně seznámeni s místní praxí – přijímáním pacientů, denním režimem, podmínkami propuštění. Poté se zaměstnanci přesunuli k prezentaci Hipocentra PN Kosmonosy, přičemž se jim podařilo domluvit spolupráci a předjednat aktivity pro klienty NADĚJE. Dále pracovníci navštívili oddělení B1 a B3 – příjmové a chronické oddělení žen, kde se obeznámili s podobou péče o gerontopsychiatrické pacientky. Nakonec zavítali na oddělení K20, detoxifikační a resocializační oddělení. 

 

Následujícího dne - 10. září – se zaměstnanci boleslavské NADĚJE zúčastnili vzdělávacího programu pořádaného obecně prospěšnou společností Tichý Svět. Seznámili se s připravovaným internetovým portálem pro neslyšící, který bude zprostředkovávat on-line tlumočení.

 


Méně...
 
Víčka pomáhají

Víčka pomáhají

14.09.14
Napadlo Vás někdy, že byste rádi někomu pomáhali?  Připadá Vám však, že na to nemáte dostatek času ani peněz? Pojďte pomáhat za zcela minimálního úsilí!!
Více...
 
Víčka pomáhají

 

 

VÍČKA POMÁHAJÍ

Napadlo Vás někdy, že byste rádi někomu pomáhali? 

Připadá Vám však, že na to nemáte dostatek času ani peněz? Pojďte pomáhat za zcela minimálního úsilí!!

 

NADĚJE, POBOČKA MLADÁ BOLESLAV se rozhodla pro sbírku víček od PET lahví, čímž finančně přispěje na nákladnou léčbu nemocnému Davídkovi Koškovi z Mnichova Hradiště. Davídkovi je nyní 2,5 roku, sám nesedí, neleze, nepřetáčí se, nechodí a největším problémem je u něj každodenní zvracení. Davídkovi diagnostikovali  hypotonický syndrom, svalové napětí, epilepsii a podezření na mitochondriální onemocnění, s kterým se nedá nic moc dělat.

 

Zaměstnanci a klienti nízkoprahového denního centra se rozhodli, že víčka od nápojů budou vkládat do určené nádoby na středisku a následně se budou sesypávat do pytle.

Až bude víček větší množství odvezou se rodičům Davídka. 

 


Méně...
 
Švestkové knedlíky

Švestkové knedlíky

03.08.14
K létu patří ovoce a k nim nepochybně ovocné knedlíky. Darované švestky jsme proto společně s klientkami nízkoprahového denního centra rádi přijali
Více...
 
Švestkové knedlíky

a dne 30.7. se pustili do přípravy kynutých knedlíků. Další nezastupitelnou ingredienci těsta tvořila mouka z programu SZIF. Klientky využily svých dříve získaných dovedností a pracovních návyků a o knedlíky se po uvaření podělily se všemi ostatními klienty. Dobu strávenou u této volnočasové aktivity jsme společně využili k neformálnímu povídání. Klientky vyprávěly o jídlech jejich dětských let i o jejich zkušenostech v kuchyni a v zaměstnání obecně. Tím jsme posílili vzájemnou důvěru a zejména strávili velmi příjemné dopoledne. A co takhle příště třeba langoše?

 

 


Méně...