Litoměřice

 
 

Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Pomáhejte s námi 

 

AKTUALITY

 
 
Notebooky pro naše pracovníky

Notebooky pro naše pracovníky

Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

17.02.21

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.


Více...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.

 

Srdečně děkujeme za pomoc v nynější náročné situaci.


Méně...
 
Spolupráce s 180DC

Spolupráce s 180DC

22.01.21

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování. 


Více...
 
Spolupráce s 180DC

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování.

Hlavním cílem projektu s naší litoměřickou oblastí bylo vytvořit strategii, jak navazovat nová partnerství.

 

Děkujeme 180DC za profesionální přístup a cenné rady, které jistě využijeme.


Méně...
 
Darujte zdraví

Darujte zdraví

Mytím chráníš sebe, darem chráníš všechny

11.01.21

Osobní hygiena je základ pevného zdraví a prevence proti šíření různých onemocnění. Lidé bez domova často nemůžou dodržovat ani základní hygienická pravidla. Od loňského roku se navíc situace ještě zhoršila kvůli koronavirové krizi, na jaře 2020 jsme proto zřizovali alespoň provizorní umývárny pro osoby bez domova.


Více...
 
Darujte zdraví

Osobní hygiena je základ pevného zdraví a prevence proti šíření různých onemocnění. Lidé bez domova často nemůžou dodržovat ani základní hygienická pravidla. Od loňského roku se navíc situace ještě zhoršila kvůli koronavirové krizi, na jaře 2020 jsme proto zřizovali alespoň provizorní umývárny pro osoby bez domova.

Přispějte a pomozte nám tuto nepříznivou situaci řešit: www.darujme.cz/projekt/1203884. Nákupem dvou mobilních sprch – jedna stojí 30 tisíc korun – zajistíme důstojnou osobní hygienu potřebným lidem ve městě, kde je zrovna nejvíce třeba, a to nejen v koronavirové době. 


Náš partner projektu, firma Mondi Štětí, přidá stejně vysokou finanční částku. Váš dar tak bude mít ve skutečnosti dvojnásobnou hodnotu! Když například přispějete částkou 300 Kč, papírna Mondi také věnuje 300 korun, a váš dar tak bude mít ve výsledku hodnotu 600 korun.

 

Za vaši podporu z celého srdce děkujeme!

NADĚJE oblast Litoměřice poskytujeme pomoc lidem v nouzi v šesti městech Ústeckého kraje: Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň.

 

Kontakt:
Věra Andrtová, fundraiser
vera.andrtova@nadeje.cz
+420 770 128 621


Méně...
 
Vlna solidarity pro děti samoživitelek

Vlna solidarity pro děti samoživitelek

15.12.20

Na začátku listopadu jsme informovali o nepříznivé situaci klientů Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE v Litoměřicích. Tehdy jsme zmapovali až 19 dětí z rodin, které nedisponovaly technikou pro distanční výuku, a tedy měly ztížený přístup k informacím.


Více...
 
Vlna solidarity pro děti samoživitelek

Na začátku listopadu jsme informovali o nepříznivé situaci klientů Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE v Litoměřicích. Tehdy jsme zmapovali až 19 dětí z rodin, které nedisponovaly technikou pro distanční výuku, a tedy měly ztížený přístup k informacím.

O tomto problému posléze hovořily vedoucí služby Lucie Putnová a také rodina našeho klienta v pořadu Terén zpravodajské stanice Seznam Zprávy. Reportáž vyvolala mezi veřejností obrovskou vlnu solidaritu a 14 dětí, kterým pomáháme, dostalo darem notebook pro distanční výuku.

 

Navíc dalším třem rodinám jsme zprostředkovali notebook díky iniciativě novinářky Nory Fridrichové.

 

Velice si vážíme rychlé pomoci dárců a moc za ní děkujeme. Jedním dechem ale dodáváme, že solidarita veřejnosti není řešením situace, kdy tisíce dětí ze sociálně slabších rodin po celé republice zůstaly bez techniky v době distanční výuky, jak ukazuje navazující reportáž televize Seznam Zprávy.


Méně...
 
Dobroty pro NADĚJI

Dobroty pro NADĚJI

04.12.20

Zákazníci on-line farmářského tržiště Scuk.cz mohou svým nákupem podpořit klienty a zaměstnance naší neziskové organizace NADĚJE v Litoměřicích. S příchodem Vánoc organizátorka litoměřické nákupní skupiny uspořádala charitativní sbírku potravin, která se bude konat druhý prosincový týden. Ke klasickému nákupu tak zákazníci mohou přihodit i potraviny, jež budou věnovány naší organizaci.


Více...
 
Dobroty pro NADĚJI

Zákazníci on-line farmářského tržiště Scuk.cz mohou svým nákupem podpořit klienty a zaměstnance naší neziskové organizace NADĚJE v Litoměřicích. S příchodem Vánoc organizátorka litoměřické nákupní skupiny uspořádala charitativní sbírku potravin, která se bude konat druhý prosincový týden. Ke klasickému nákupu tak zákazníci mohou přihodit i potraviny, jež budou věnovány naší organizaci.


On-line farmářské tržiště Scuk.cz vzniklo za účelem prodávat kvalitní lokální potraviny a výrobky, které jsou dostupné každému. Hlavním posláním Scuk.cz je pomáhat menším výrobcům a farmářům, podporovat lokální ekonomiku a udržitelnost a také vytvářet sousedské komunity. Aktuálně Scuk.cz funguje téměř po celé České republice, kdy jednotliví organizátoři nákupních skupin mají na starost různé lokality v republice.

Vzhledem k vývoj koronavirové situace v České republice se Scuk.cz rozhodl k uspořádání charitativní sbírku pod názvem Dobroty pro dobro, do níž se mohou nákupní skupiny zcela dobrovolně zapojit.

„Ve chvíli, kdy Scuk.cz přišel s touto myšlenkou, byla pro mě jasná volba zapojit naši litoměřickou skupinu do této akce. Jedná se o to nejmenší, co člověk může udělat v aktuální situaci,“ říká organizátorka nákupní skupiny Kateřina Svačinová. „Míst, kde pomoc potřebují, je samozřejmě mnoho, ale NADĚJI znám díky své sestře, která zde pracuje, a proto mám jistotu, že se pomoc dostane tam, kde je jí skutečně potřeba.“

Pobočky NADĚJE v Litoměřicích a Lovosicích pomáhají těm, které ostatní zavrhli pro jejich nouzi, nemoc nebo slabost – konkrétně se jedná o následující skupiny: lidé bez domova, lidé s handicapem, ohrožené rodiny a ohrožené děti a mládež.

Charitativní nákup bude spuštěn na webových stránkách Scuk.cz v pondělí 7. prosince a poběží do neděle 13. prosince. Během této doby mohou zákazníci nakupovat potraviny a výrobky, které posléze ve výdejní dny – v úterý 15. prosince, nebo ve čtvrtek 17. prosince – mohou věnovat NADĚJI. Organizátorka Kateřina Svačinová poté vybrané potraviny a výrobky za skupinu předá naší organizaci.

Více informací najdete na webových stránkách:

 

Ludmila Svačinová 
Sociální pracovnice
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
NADĚJE, Litoměřice


Méně...
 
Zúčastnili jsme se Sbírky potravin

Zúčastnili jsme se Sbírky potravin

23.11.20

Také letos na podzim jsme oblékli zelené zástěry a zapojili jsme se jako dobrovolníci do dalšího kola Sbírky potravin. Osm našich zaměstnanců ve spolupráci s lovosickými skauty vybíralo trvanlivé potraviny a drogerii od nakupujících v litoměřickém Albertu. Výsledná váha darovaného zboží činila rekordních 1480 kg.


Více...
 
Zúčastnili jsme se Sbírky potravin

Také letos na podzim jsme oblékli zelené zástěry a zapojili jsme se jako dobrovolníci do dalšího kola Sbírky potravin. Osm našich zaměstnanců ve spolupráci s lovosickými skauty vybíralo trvanlivé potraviny a drogerii od nakupujících v litoměřickém Albertu. Výsledná váha darovaného zboží činila rekordních 1480 kg.

Darované potraviny a drogerii rozdistribuujeme do našich služeb, aby se dostaly přímo k těm nejpotřebnějším – rodinám a jednotlivcům v tísni, seniorům a osobám s handicapem.

Všechny informace o Sbírce potravin naleznete na webové stránce projektu.


Méně...