Litoměřice

 
 

 

 

AKTUALITY

 
 
Vlna solidarity pro děti samoživitelek

Vlna solidarity pro děti samoživitelek

15.12.20

Na začátku listopadu jsme informovali o nepříznivé situaci klientů Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE v Litoměřicích. Tehdy jsme zmapovali až 19 dětí z rodin, které nedisponovaly technikou pro distanční výuku, a tedy měly ztížený přístup k informacím.


Více...
 
Vlna solidarity pro děti samoživitelek

Na začátku listopadu jsme informovali o nepříznivé situaci klientů Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE v Litoměřicích. Tehdy jsme zmapovali až 19 dětí z rodin, které nedisponovaly technikou pro distanční výuku, a tedy měly ztížený přístup k informacím.

O tomto problému posléze hovořily vedoucí služby Lucie Putnová a také rodina našeho klienta v pořadu Terén zpravodajské stanice Seznam Zprávy. Reportáž vyvolala mezi veřejností obrovskou vlnu solidaritu a 14 dětí, kterým pomáháme, dostalo darem notebook pro distanční výuku.

 

Navíc dalším třem rodinám jsme zprostředkovali notebook díky iniciativě novinářky Nory Fridrichové.

 

Velice si vážíme rychlé pomoci dárců a moc za ní děkujeme. Jedním dechem ale dodáváme, že solidarita veřejnosti není řešením situace, kdy tisíce dětí ze sociálně slabších rodin po celé republice zůstaly bez techniky v době distanční výuky, jak ukazuje navazující reportáž televize Seznam Zprávy.


Méně...
 
Dobroty pro NADĚJI

Dobroty pro NADĚJI

04.12.20

Zákazníci on-line farmářského tržiště Scuk.cz mohou svým nákupem podpořit klienty a zaměstnance naší neziskové organizace NADĚJE v Litoměřicích. S příchodem Vánoc organizátorka litoměřické nákupní skupiny uspořádala charitativní sbírku potravin, která se bude konat druhý prosincový týden. Ke klasickému nákupu tak zákazníci mohou přihodit i potraviny, jež budou věnovány naší organizaci.


Více...
 
Dobroty pro NADĚJI

Zákazníci on-line farmářského tržiště Scuk.cz mohou svým nákupem podpořit klienty a zaměstnance naší neziskové organizace NADĚJE v Litoměřicích. S příchodem Vánoc organizátorka litoměřické nákupní skupiny uspořádala charitativní sbírku potravin, která se bude konat druhý prosincový týden. Ke klasickému nákupu tak zákazníci mohou přihodit i potraviny, jež budou věnovány naší organizaci.


On-line farmářské tržiště Scuk.cz vzniklo za účelem prodávat kvalitní lokální potraviny a výrobky, které jsou dostupné každému. Hlavním posláním Scuk.cz je pomáhat menším výrobcům a farmářům, podporovat lokální ekonomiku a udržitelnost a také vytvářet sousedské komunity. Aktuálně Scuk.cz funguje téměř po celé České republice, kdy jednotliví organizátoři nákupních skupin mají na starost různé lokality v republice.

Vzhledem k vývoj koronavirové situace v České republice se Scuk.cz rozhodl k uspořádání charitativní sbírku pod názvem Dobroty pro dobro, do níž se mohou nákupní skupiny zcela dobrovolně zapojit.

„Ve chvíli, kdy Scuk.cz přišel s touto myšlenkou, byla pro mě jasná volba zapojit naši litoměřickou skupinu do této akce. Jedná se o to nejmenší, co člověk může udělat v aktuální situaci,“ říká organizátorka nákupní skupiny Kateřina Svačinová. „Míst, kde pomoc potřebují, je samozřejmě mnoho, ale NADĚJI znám díky své sestře, která zde pracuje, a proto mám jistotu, že se pomoc dostane tam, kde je jí skutečně potřeba.“

Pobočky NADĚJE v Litoměřicích a Lovosicích pomáhají těm, které ostatní zavrhli pro jejich nouzi, nemoc nebo slabost – konkrétně se jedná o následující skupiny: lidé bez domova, lidé s handicapem, ohrožené rodiny a ohrožené děti a mládež.

Charitativní nákup bude spuštěn na webových stránkách Scuk.cz v pondělí 7. prosince a poběží do neděle 13. prosince. Během této doby mohou zákazníci nakupovat potraviny a výrobky, které posléze ve výdejní dny – v úterý 15. prosince, nebo ve čtvrtek 17. prosince – mohou věnovat NADĚJI. Organizátorka Kateřina Svačinová poté vybrané potraviny a výrobky za skupinu předá naší organizaci.

Více informací najdete na webových stránkách:

 

Ludmila Svačinová 
Sociální pracovnice
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
NADĚJE, Litoměřice


Méně...
 
Zúčastnili jsme se Sbírky potravin

Zúčastnili jsme se Sbírky potravin

23.11.20

Také letos na podzim jsme oblékli zelené zástěry a zapojili jsme se jako dobrovolníci do dalšího kola Sbírky potravin. Osm našich zaměstnanců ve spolupráci s lovosickými skauty vybíralo trvanlivé potraviny a drogerii od nakupujících v litoměřickém Albertu. Výsledná váha darovaného zboží činila rekordních 1480 kg.


Více...
 
Zúčastnili jsme se Sbírky potravin

Také letos na podzim jsme oblékli zelené zástěry a zapojili jsme se jako dobrovolníci do dalšího kola Sbírky potravin. Osm našich zaměstnanců ve spolupráci s lovosickými skauty vybíralo trvanlivé potraviny a drogerii od nakupujících v litoměřickém Albertu. Výsledná váha darovaného zboží činila rekordních 1480 kg.

Darované potraviny a drogerii rozdistribuujeme do našich služeb, aby se dostaly přímo k těm nejpotřebnějším – rodinám a jednotlivcům v tísni, seniorům a osobám s handicapem.

Všechny informace o Sbírce potravin naleznete na webové stránce projektu.


Méně...
 
Off-line v distanční výuce

Off-line v distanční výuce

06.11.20

Při práci s ohroženými rodinami nepřetržitě narážíme na malou dostupnost až nedostupnost výpočetní techniky u dětí našich klientů. V současné době se tento problém prohlubuje, situace dětí se stále zhoršuje. I před koronakrizí měly ztížené podmínky, nyní se rozdíl mezi „běžnou“ populací a našimi klienty ještě zvětšuje.


Více...
 
Off-line v distanční výuce

Při práci s ohroženými rodinami nepřetržitě narážíme na malou dostupnost až nedostupnost výpočetní techniky u dětí našich klientů. V současné době se tento problém prohlubuje, situace dětí se stále zhoršuje. I před koronakrizí měly ztížené podmínky, nyní se rozdíl mezi „běžnou“ populací a našimi klienty ještě zvětšuje.

 

Před epidemií koronaviru mohly děti docházet do našich služeb a doučovat se v klidném a vybaveném prostředí. Dětem jsme půjčovali výpočetní techniku, pomáhali vyhledávat informace a tisknout či skenovat studijní materiály. Naši pomoc mohly ovšem využívat pouze děti z Litoměřic a blízkého okolí. Děti ze vzdálenějších míst nestíhaly do naší služby dojíždět. Proto jsme se zaměřovali na práci přímo v jejich rodinách, kam jsme přijížděli my s potřebnými pomůckami k doučování.

 

Nyní, v době nouzového stavu, se snažíme doučovat děti zejména v on-line režimu, zároveň jezdíme rovněž do rodin. V současnosti máme zmapováno 19 dětí z rodin, které nedisponují technikou pro distanční výuku. Některé děti se alespoň občas mohou připojit z chytrého telefonu.

 

Děti bez výpočetní techniky se tedy účastnit distanční výuky nemohou a mají ztížený přístup k informacím. Jejich výuka probíhá ve velice omezeném režimu – jednou týdně ve smluveném termínu docházejí do školy pro úkoly ve vytištěné formě. Úkoly vypracují doma, poté je ve smluvený termín zanesou zpět do školy.

 

Tyto děti zpravidla trpí problémy se začleněním do školního kolektivu, vybočují kvůli horšímu prospěchu, oblečení či finanční situaci rodiny. Jejich neúčast na distanční výuce je ještě více vyděluje. Navíc bez vzdělání se jim zavírá cesta k lepší budoucnosti.

 

Lucie Putnová

vedoucí pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE, Litoměřice


Méně...
 
NADĚJE v Litoměřicích pomáhá lidem bez domova i v nouzovém stavu

NADĚJE v Litoměřicích pomáhá lidem bez domova i v nouzovém stavu

23.10.20

Terénní program NADĚJE v Litoměřicích pokračuje bez přerušení v práci s lidmi bez domova rovněž během nouzového stavu zavedeného kvůli druhé vlně pandemie koronaviru.


Více...
 
NADĚJE v Litoměřicích pomáhá lidem bez domova i v nouzovém stavu

Terénní program NADĚJE v Litoměřicích pokračuje bez přerušení v práci s lidmi bez domova rovněž během nouzového stavu zavedeného kvůli druhé vlně pandemie koronaviru.

Aktuálně se zaměřujeme na zajištění základních životních potřeb lidí bez přístřeší, kterým zabezpečujeme zejména jídlo, oblečení, bydlení a hygienu. Abychom předešli shromažďování osob na jednom místě, přerušili jsme pravidelné vydávání jídla na Lodním náměstí, ale objíždíme autem několik kontaktních míst v Litoměřicích.

V současnosti žije na ulici v Litoměřicích přibližně 40 osob. Pomoc jim poskytujeme v úzké spolupráci s dalšími místními organizacemi - Farní charitou a K-centrem.

Lidé bez domova se řadí z důvodu oslabené imunity a omezené možnosti dodržovat hygienu do ohrožených skupin vzhledem k možné nákaze koronavirem. Péče o ně je v nynější zhoršené epidemiologické situaci velmi důležitá.


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.10.20

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2020 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2020 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...