Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Registrační číslo: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326

16.01.24

Od roku 2023 se NADĚJE zapojila do návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Od roku 2023 se NADĚJE zapojila do návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III.


Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky a pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoc.


Projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.


V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).


Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby. Stany, spacáky a karimatky budou distribuovány zejména osobám bez domova s cílem alespoň částečně zlepšit jejich situaci, pokud nelze v konkrétním případě jejich ubytování řešit jiným způsobem.


Projekt rovněž přispívá k vybudování kontaktu a důvěry mezi pracovníky organizace a klienty a bude jakousi vstupní branou pomoci, kdy při přijímání potravinové a materiální pomoci jsou klienti více ochotní navázat kontakt a případně vyslechnout rady a doporučení pracovníků.


Dalším cílem projektu je vhodné a citlivé nasměrování osob z cílových skupin k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí. Projekt tedy může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob.


NADĚJE distribuci zajišťuje pomocí sociálních služeb, které poskytuje na území měst Praha, Litoměřice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Liberec, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Česká Třebová, Klášterec nad Ohří, Kadaň a Lovosice.Méně...
 
Monitorujeme osoby bez domova kvůli povodním

Monitorujeme osoby bez domova kvůli povodním

27.12.23

Náš terénní program je v posledních dnech v plné pohotovosti. Kvůli rozvodněným řekám Labe a Ohři jsme monitorovali místa, kde se zdržují osoby bez domova. Postupně jsme oslovili 15 klientů, upozornili je na povodně a poskytli jim suché oblečení a jídlo. 


Více...
 
Monitorujeme osoby bez domova kvůli povodním

Náš terénní program je v posledních dnech v plné pohotovosti. Kvůli rozvodněným řekám Labe a Ohři jsme monitorovali místa, kde se zdržují osoby bez domova. Postupně jsme oslovili 15 klientů, upozornili je na povodně a poskytli jim suché oblečení a jídlo. 

 

Na základě spolupráce s Charitou Litoměřice můžeme osoby v tísni odkazovat na jejich denní centrum. To v současné době funguje v zimním režimu, kdy klienti mohou přes den využívat jeho služeb a následně zde i přenocovat na krizové židli. Díky pomoci Potravinové banky v Ústeckém kraji jsou rovněž zajištěny potřebné základní potraviny. 

 

Všechny osoby ohrožené povodněmi jsou nyní v bezpečí a většina z nich opustila své nebezpečné přístřešky. S klienty, kteří se rozhodli zůstat ve svých obydlích, zůstáváme průběžně v kontaktu.


Méně...
 
Ježíškové z Mondi rozzářili vánoční besídku

Ježíškové z Mondi rozzářili vánoční besídku

20.12.23

Zaměstnanci společnosti Mondi Štětí republika pátým rokem po sobě zorganizovali interní sbírku vánočních dárků pro osoby se zdravotním znevýhodněním z chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny v Litoměřicích.


Více...
 
Ježíškové z Mondi rozzářili vánoční besídku

Zaměstnanci společnosti Mondi Štětí republika pátým rokem po sobě zorganizovali interní sbírku vánočních dárků pro osoby se zdravotním znevýhodněním z chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny v Litoměřicích.

 

Velmi nás také těší, že Ježíškové z Mondi si jako již tradičně našli čas a osobně předali dárky našim klientům během jejich vánoční besídky. Letos obdarovali až 40 osob.

 

Děkujeme z celého srdce.


Méně...
 
Díky IOMu a vládě Japonska jsme zabydleli ukrajinské rodiny

Díky IOMu a vládě Japonska jsme zabydleli ukrajinské rodiny

20.12.23

Rádi bychom vyjádřili vděk Mezinárodní organizaci pro migraci – IOM a prostředkům, které poskytla vláda Japonska. 


Více...
 
Díky IOMu a vládě Japonska jsme zabydleli ukrajinské rodiny

Rádi bychom vyjádřili vděk Mezinárodní organizaci pro migraci – IOM a prostředkům, které poskytla vláda Japonska. 

 

Tato podpora v rámci našeho projektu Housing First výrazně přispěla čtyřem ukrajinským rodinám při jejich přestěhování do nových domovů, když pokryla náklady na první nájmy, kauce a vybavení domácností.

 


Méně...
 
Vzdělávání se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí

Vzdělávání se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí

12.12.23

Dokončujeme vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a odstranění domácího násilí. Díky podpoře od Ministerstva vnitra České republiky absolvovalo 15 zaměstnanců NADĚJE, oblasti Litoměřické (Ústecký kraj) vzdělávací program, který jim poskytne dovednosti potřebné k řešení problémů spojených s domácím násilím.


Více...
 
Vzdělávání se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí

Dokončujeme vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a odstranění domácího násilí. Díky podpoře od Ministerstva vnitra České republiky absolvovalo 15 zaměstnanců NADĚJE, oblasti Litoměřické (Ústecký kraj) vzdělávací program, který jim poskytne dovednosti potřebné k řešení problémů spojených s domácím násilím.

 

Pro projekt "NADĚJE – vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí" jsme získali finanční prostředky z programu Prevence sociálně patologických jevů. Ten je zaměřen na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami, které nezvládají agresi ve vztazích. Prostředky z programu jsou přiděleny na rok 2023 (výzva 2. kolo) s cílem zvládnout dopady uprchlické vlny spojené s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

 

Díky podpoře byli naši zaměstnanci schopni ve druhém pololetí letošního roku absolvovat sérii seminářů, které plánují využít ve své práci s klienty v sociálně aktivizační službě, nízkoprahových zařízení, terénních programech, azylových domech a v projektu Housing First. V nově připraveném vzdělávacím modulu se zaměstnanci seznámili se zásadami krizové intervence, příklady situací při zvládání násilného chování a byly zohledněny i minimální standardy práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích v České republice, jak je definuje dokument Úřadu vlády České republiky.

 


Méně...
 
Uspořádali jsme seminář pro ukrajinské občany

Uspořádali jsme seminář pro ukrajinské občany

06.12.23

Na konci listopadu náš tým Housing First ve spolupráci s Diecézní Charitou Litoměřice, Integračním a komunitním centrem SVIT a Úřadem práce Litoměřice uspořádal seminář na téma „Pracovněprávní gramotnost cizinců s dočasnou ochranou“.


Více...
 
Uspořádali jsme seminář pro ukrajinské občany

Na konci listopadu náš tým Housing First ve spolupráci s Diecézní Charitou Litoměřice, Integračním a komunitním centrem SVIT a Úřadem práce Litoměřice uspořádal seminář na téma „Pracovněprávní gramotnost cizinců s dočasnou ochranou“.

 

Setkání se zaměřilo na klíčová témata pracovněprávních vztahů, konkrétně na různé formy, jako je tradiční pracovní poměr a dohody, a vysvětlovaly se rozdíly mezi nimi. Dalšími diskutovanými témata byly agentury práce a praktické tipy ohledně hledání vhodné práce a důležitých aspektů, na které by měli účastníci dávat pozor.

 

Velmi přínosnou se ukázala závěrečná diskuze týkající se konkrétních dotazů k pracovníkům litoměřického Úřadu práce. Seminář byl prezentován v českém jazyce a zároveň tlumočen do ukrajinštiny.


Méně...