Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

29.09.22

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.


Více...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

 

Vzdělávací projekt podpořila částkou ve výši 100 tisíc korun Nadace ČEZ, jíž srdečně děkujeme za možnost profesionálně rozvíjet naši organizaci.

 


Méně...
 
Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

23.09.22

V posledních týdnech jsme vedli apelovou kampaň Ženyulice.cz, která komunikovala problematiku žen bez přístřeší v Litoměřicích.


Více...
 
Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

V posledních týdnech jsme vedli apelovou kampaň Ženyulice.cz, která komunikovala problematiku žen bez přístřeší v Litoměřicích.

 

Po městě jste si mohli všimnout speciálních křídových siluet, kamínků či plakátů, na našich sociálních sítích jsme zveřejňovali reálné příběhy žen bez přístřeší a s litoměřickými občany jsme osobně diskutovali na Mírovém náměstí.

 

Velmi nás potěšil zájem o kampaň, problematice žen bez přístřeší se rozhodně budeme věnovat i nadále.

 

Projekt vznikl ve spolupráci s agenturou Digitálka.cz, která nám pomáhala s ideou apelové kampaně, copywritingem a vytvořila pro bono webové stránky, a také díky financování z dotačního programu Zdravého města Litoměřice. Děkujeme!

 


Méně...
 
Hop hop fest pro osoby s handicapem

Hop hop fest pro osoby s handicapem

20.09.22

Na začátku září jsme pořádali historický první ročník Hop hop festu pro osoby s handicapem. Akci v rekreačním areálu Knesplíkov v Mentuarově připravily naše sociálně terapeutické dílny z Roudnice nad Labem a Litoměřic. 


Více...
 
Hop hop fest pro osoby s handicapem

Na začátku září jsme pořádali historický první ročník Hop hop festu pro osoby s handicapem. Akci v rekreačním areálu Knesplíkov v Mentuarově připravily naše sociálně terapeutické dílny z Roudnice nad Labem a Litoměřic. 

 

Účastníci soutěžili v rozličných sportovních aktivitách jako hod na objekt, předveď sport (pantomima) či fotbal a také si mohli zazpívat v doprovodu kytary, opéct vuřt nebo zhlédnout výstavy motocyklů, fotografií klienta Davida a obrazů klienta Michaela.

 

Hop hop festu se zúčastnilo více než třicet osob, které se nenechaly zastrašit ani kapkami deště. Za to všem patří obrovská poklona.

 

Bylo nám ctí přivítat naše hosty z organizací Diakonie Litoměřice, Dobro-volně a lesní školky Skautské základna Mentaurov.

 

Rovněž děkujeme našim partnerům, bez nichž bychom Hop hop fest nemohli pořádat. Jmenovitě to jsou Pracovní oděvy Burda, Koupelny Revaj Litoměřice, nakladatelství Continual Progress, Podřipský nábytek a speciální zmínku si zaslouží Rekreační areál Knesplíkov za perfektní podmínky pro konání akce.


Méně...
 
Putování divočinou s osobami bez domova

Putování divočinou s osobami bez domova

19.09.22

Terapie divočinou je v anglosaském prostředí koncept starý téměř sto let, u nás však je to nový směr. Obecně jde o pojetí, které klade velký důraz na podpůrnou sílu přírody při práci s osobami, které se dopouštějí rizikového nebo patologického chování či jsou jím ohroženy.


Více...
 
Putování divočinou s osobami bez domova

Terapie divočinou je v anglosaském prostředí koncept starý téměř sto let, u nás však je to nový směr. Obecně jde o pojetí, které klade velký důraz na podpůrnou sílu přírody při práci s osobami, které se dopouštějí rizikového nebo patologického chování či jsou jím ohroženy.

 

Tuto formu terapie se s osobami bez domova rozhodl po roce opět využít náš litoměřický terénní program NADĚJE.

 

Dvoudenního putování v Českém středohoří se zúčastnilo sedm klientů se třemi našimi pracovníky a spolupracujícím kaplanem. Túry byly naplánované dopředu, část cesty se absolvovala i jako tzv. „safari“, kdy se jde mimo cesty přímo lesem – divočinou. Všichni se účastnili příprav tábořiště a společného vaření. V příhodných chvílích se také vyzkoušelo několik doporučených technik a aktivit z terapie divočinou.

 

Společné putování nabídlo čas na delší a hlubší rozhovory s klienty. Také oni si putování užili. V přírodě mohli vystoupit ze své běžné rutiny.


Méně...
 
Osoby s handicapem se učí na nové baličce

Osoby s handicapem se učí na nové baličce

08.09.22

Jsme nesmírně vděční Nadaci VINCI, která nám přispěla částkou ve výši 57 315 korun na nákup balícího stroje do litoměřické sociálně terapeutické dílny NADĚJE. Naši klienti tak mohou automatizovaně balit výrobky do teplem smrštitelné fólie, díky čemuž se naučí novou a cennou pracovní dovednost.


Více...
 
Osoby s handicapem se učí na nové baličce

Jsme nesmírně vděční Nadaci VINCI, která nám přispěla částkou ve výši 57 315 korun na nákup balícího stroje do litoměřické sociálně terapeutické dílny NADĚJE. Naši klienti tak mohou automatizovaně balit výrobky do teplem smrštitelné fólie, díky čemuž se naučí novou a cennou pracovní dovednost.

 

V naší litoměřické dílně umožňujeme lidem s mentálním postižením získat nové dovednosti, učit se spolupráci, pomáháme posílit jejich sebedůvěru, vědomí odpovědnosti a podle možností je připravujeme na otevřený trh práce. Ročně naši službu využije 34 klientů.

 


Méně...
 
Sportovní vybavení klubu OÁZA pro děti a mládež

Sportovní vybavení klubu OÁZA pro děti a mládež

08.08.22

Společnost Mondi ze Štětí podpořila v rámci dotačního programu Patriot naše litoměřické nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OÁZA. Finanční příspěvek byl použit na nákup sportovního vybavení (boxovací pytel, rukavice na box, rotoped, žíněnka).


Více...
 
Sportovní vybavení klubu OÁZA pro děti a mládež

Společnost Mondi ze Štětí podpořila v rámci dotačního programu Patriot naše litoměřické nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OÁZA. Finanční příspěvek byl použit na nákup sportovního vybavení (boxovací pytel, rukavice na box, rotoped, žíněnka).

 

OÁZA se snaží dětem a mladistvým ohroženým společensky nežádoucími jevy ukazovat smysluplné trávení volného času, pomáhat jim s učením nebo zlepšovat jejich sociální začlenění. Ročně spolupracuje s více než 170 klienty.

 

Veškeré informace o dotačním programu Mondi se nachází na webové stránce Žít mě baví.


Méně...