Litoměřice

 
 
 
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

16.07.18

Touto cestou bychom rádi vyjádřili vděk za spolupráci a příležitost, kterou jsme nově navázali s potravinami Krátký a spol., které sídlí v Lovosicích v ulici 8. května. Vedení prodejny poskytlo své prostory výkladních skříní klientům Sociálně terapeutické dílny (dále STD) NADĚJE z Litoměřic a to tak, že zde mohou mít vystaveny své výrobky a tím tak zviditelňovat svoji práci.


Více...
 
PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bychom rádi vyjádřili vděk za spolupráci a příležitost, kterou jsme nově navázali s potravinami Krátký a spol., které sídlí v Lovosicích v ulici 8. května. Vedení prodejny poskytlo své prostory výkladních skříní klientům Sociálně terapeutické dílny (dále STD) NADĚJE z Litoměřic a to tak, že zde mohou mít vystaveny své výrobky a tím tak zviditelňovat svoji práci.

 

Další příležitost, kterou nám potraviny Krátký a spol. poskytly, a té si vážíme ještě daleko víc je, že si zákazníci mohou nechat připravit dárkový balíček přímo do pleteného koše, na jehož výrobě se klienti z velké části podílí úplně sami. Spojit tak příjemné s užitečným a podpořit tím finančně STD.

 

Dále je možnost si zde prohlédnout ostatní výrobky, jako například svíčky, koberečky či mýdla. V prodejně můžete získat kontakt na pracovníky STD a následně si pak přímo u nich zboží objednat.

 

Děkujeme za Vaši podporu!

 

 

 

 


Méně...
 
Lidé bez domova uklízeli černou skládku

Lidé bez domova uklízeli černou skládku

10.07.18

Lidé bez domova uklízeli černou skládku

Klienti terénního programu se spolu s pracovníky vydali uklidit černou skládku Dělovou cestu nedaleko Litoměři


Více...
 
Lidé bez domova uklízeli černou skládku


Klienti terénního programu se spolu s pracovníky vydali uklidit černou skládku Dělovou cestu nedaleko Litoměřic. Dobrovolně se pustili do práce hned od brzkého rána a v horkém dni nasbírali celý kontejner odpadků. Tato každoročně pořádaná akce proběhla i letos ve spolupráci s Odborem životního prostředí Městského úřadu Litoměřice.

 

Více informací najdete zde.

 

 

 

 

                            


Méně...
 
DĚTSKÝ DEN V AZYLOVÉM DOMĚ

DĚTSKÝ DEN V AZYLOVÉM DOMĚ

12.06.18

Jednoho krásného dne, přesněji v pondělí 4. června 2018 si děti z azylového domu mohly užít kouzelný dětský den. Celá akce probíhala od 14:00 hodin na hřišti a zahradě u azylového domu v Litoměřicích.


Více...
 
DĚTSKÝ DEN V AZYLOVÉM DOMĚ

Jednoho krásného dne, přesněji v pondělí 4. června 2018 si děti z azylového domu mohly užít kouzelný dětský den. Celá akce probíhala od 14:00 hodin na hřišti a zahradě u azylového domu v Litoměřicích.

 

Program pro děti a mládež připravili pracovníci azylového domu NADĚJE. Na různých stanovištích byly připraveny nejrozmanitější úkoly, jako třeba skákání v pytlích snožmo, či trénování paměti pomocí logické hry.

 

Díky sluníčku, které nás intenzivně provázelo celé odpoledne, získalo stanoviště s vodou velkou oblibu. Zde si děti vyzkoušely svoji zručnost s přenášením vody z místa na místo. Dalším ze stanovišť byla výroba masky na obličej, s čímž dětem pomáhala duhová víla.

 

Kromě této kouzelné bytosti se účastníci akce mohli setkat na stanovištích také s indiánem či andělem. Za splnění úkolů na stanovištích dostaly děti drobné sladké odměny. V průběhu celého odpoledne si účastníci mohli nechat namalovat na obličej různé obrázky. Největší úspěch měl čert, batman a motýl. Celkem se této vydařené akce zúčastnilo 17 dětí, z toho 3 byly z řad veřejnosti.


Méně...
 
Duben v azylovém domě pro ženy v Litoměřicích

Duben v azylovém domě pro ženy v Litoměřicích

11.05.18

S příchodem jara se ve službách začíná realizovat velké množství aktivit, které pracovníci pro klienty plánují. I v azylovém domě pro ženy v Litoměřicích připravili pracovníci hned několik akcí, kterých se mohli klientky z azylového domu zúčastnit.


Více...
 
Duben v azylovém domě pro ženy v Litoměřicích

S příchodem jara se ve službách začíná realizovat velké množství aktivit, které pracovníci pro klienty plánují. I v azylovém domě pro ženy v Litoměřicích připravili pracovníci hned několik akcí, kterých se mohli klientky z azylového domu zúčastnit.

 

Na začátku měsíce se klientky azylového domu NADĚJE měly možnost podívat na výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích. V následujících dnech byl pak pro klientky připraven vzdělávací seminář, kde se naučily základy sebeobrany a to například v situaci, kdy jsou přepadeny zlodějem a ten jim chce sebrat kabelku. V programu semináře byl také například prostor pro diskuzi, ve které byly probrány mezilidské vztahy.


Poté došlo na další vzdělávací kurz, tentokrát z oblasti kulinářství. Klientky se naučily zdobit chlebíčky a vyrábět kanapky. Zkušenosti pak zužitkovaly v následujících dnech při společné oslavě narozenin tří klientek, kam si samy nachystaly občerstvení pro pozvané hosty.

Konec měsíce již tradičně přinesl akci „pálení čarodějnic“. Tentokrát byly ženy z azylového domu pozvané na akci, kterou uspořádal azylový dům pro muže Farní charity.

 

„Na další společné zážitky se už teď klientky z azylového domu moc těší.“ dodala Bc. Tereza Lachmanová, sociální pracovnice azylového domu v Litoměřicích.


Méně...
 
Jaro v chráněném bydlení NADĚJE Litoměřice

Jaro v chráněném bydlení NADĚJE Litoměřice

12.04.18

S příchodem jara se v chráněném bydlení „probouzejí“ také mnohé volnočasové akce s našimi obyvateli. Volný čas je něco, s čím si mnohdy lidé s mentálním postižením nevědí rady. Proto se snažíme podporovat je v aktivitách, které napomáhají k začlenění lidí s handicapem do běžné společnosti.


Více...
 
Jaro v chráněném bydlení NADĚJE Litoměřice

S příchodem jara se v chráněném bydlení „probouzejí“ také mnohé volnočasové akce s našimi obyvateli. Volný čas je něco, s čím si mnohdy lidé s mentálním postižením nevědí rady. Proto se snažíme podporovat je v aktivitách, které napomáhají k začlenění lidí s handicapem do běžné společnosti.


V březnu jsme stejně jako v loňském roce podnikli výlet do Prahy. Cílem byla expozice Mořský svět na holešovickém výstavišti, ale hlavně Matějská pouť. I přes chladné počasí, které trochu zchladilo naše nadšení z pouťové zábavy, jsme si atrakce užili dosyta.

Poslední březnovou neděli jsme navštívili naše přátele v Camphillu v Českých Kopistech, kteří připravili tradiční jarní jarmark. Využili jsme příležitost vlastnoručního upletení pomlázek i dalšího velikonočního tvoření.


Samotné Velikonoce jsme zahájili slavnostní velikonoční večeří s tradičními pochutinami a vyprávěním o tom, co tento svátek znamená pro věřící křesťany. Večer byl zakončen společným zhlédnutím filmu Ježíš. Společné nedělní pečení velikonoční nádivky provonělo celý dům a pochutnali si všichni.

Společné hraní bowlingu je u nás velmi oblíbené a hned po Velikonocích nás tato aktivita rozhýbala a probudila tu správnou soutěživou a přátelskou náladu. Zvítězili tak všichni účastníci tohoto povedeného setkání.


Ve volném čase to nemusí být jen o zábavě. Proto jsme se letos v dubnu poprvé zapojili do akce „Ukliďme Česko“. Vyzbrojeni pracovními rukavicemi a pytli na odpadky jsme se připojili k týmu terénního programu a sociálně terapeutické dílny a vyrazili jsme sbírat odpadky do okolí litoměřického vlakového nádraží. Samotné nás překvapilo, jak velkou plochu se nám v počtu 17 dobrovolníků podařilo za krátký čas uklidit. Počasí nám přálo a tak jsme měli pocit, že jarní sluníčko svítilo na uklizené trávníky jen pro nás.


Zdravá soutěživost se uplatnila také v malém turnaji v šipkách, který umožnil i zapojení fyzicky méně zdatných účastníků. Společně s klienty sociálně terapeutické dílny jsme prověřili naši přesnost a soustředění. Sladká odměna byla připravená pro všechny, ale společný příjemně prožitý čas byl mnohem víc.Méně...
 
NADĚJE SE ZÚČASTNILA AKCE „UKLIĎME ČESKO“

NADĚJE SE ZÚČASTNILA AKCE „UKLIĎME ČESKO“

09.04.18

Stejně jako v předchozích letech, i letos se NADĚJE zúčastnila celorepublikového projektu „UKLIĎME ČESKO“.  Úklidu se zúčastnilo celkem 37 dobrovolníků,  z  toho 15 zaměstnanců  a 22 klientů služeb v rozmezí od 6 do 70 let. Na úklid se vydali celkem ve třech skupinách, každá si zvolila jinou lokalitu.


Více...
 
NADĚJE SE ZÚČASTNILA AKCE „UKLIĎME ČESKO“

Stejně jako v předchozích letech, i letos se NADĚJE zúčastnila celorepublikového projektu „UKLIĎME ČESKO“.  Úklidu se zúčastnilo celkem 37 dobrovolníků,  z  toho 15 zaměstnanců  a 22 klientů služeb v rozmezí od 6 do 70 let. Na úklid se vydali celkem ve třech skupinách, každá si zvolila jinou lokalitu.

 

V pátek  pracovníci  spolu s klienty sociálně terapeutické dílny, chráněného bydlení a terénního programu   vyčistili lokalitu u Penny marketu, poblíž autobusového nádraží a okolí vlakové zastávky Litoměřice město.  Nasbírali celkem dvacet pytlů odpadků.

 

Druhá skupina  uklízela odpoledne okolí Pokratického potoka pod Katovnou. Dospělí i děti nasbírali  společně  osm pytlů odpadu. Mezi nejzajímavější úlovky patřil například počítačový monitor s konstrukcí stolku nebo pneumatika.

 

Třetí skupina uklízela v sobotu lokalitu pod Tyršovým mostem podél řeky Labe. V této skupině se sešli pracovníci a klienti azylového domu, i přes menší počet dobrovolníků, nasbírali celých deset pytlů.

 

Akce se mimořádně vydařila a počasí nám přálo. Pro zúčastněné dobrovolníky byla připravená malá odměna v podobě drobného občerstvení.

 

„Tímto bychom rádi srdečně poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se do projektu zapojili. V lokalitách, ve kterých proběhl úklid je vidět kus dobře odvedené práce. Doufáme, že další ročníky budou stejně tak vydařené jako ten letošní.“ za NADĚJI, Tereza Smolová, vedoucí oblastní kanceláře, a tým vedoucích pracovníků služeb NADĚJE Litoměřice.


Méně...