Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

27.10.14
V pondělí 3.11. se uskuteční v liberecké pobočce NADĚJE den otevřených dveří. Návštěvníci se mohou seznámit s provozem a fungováním
Více...
 
Den otevřených dveří

V pondělí 3.11. se uskuteční v liberecké pobočce NADĚJE den otevřených dveří. Návštěvníci se mohou seznámit s provozem a fungováním Noclehárny a Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova.

Od 10 do 17 hodin bude pro laickou i odbornou veřejnost otevřeno Nízkoprahové denní centrum na Valsštejské ulici

Od 13:00 do 16:00 bude oteveřena pro laitskou i odbornou veřejnost Noclehárna, která se nachází v Liberci - Kateřinkách.

 

 


Méně...
 
Psi bezdomovců očkováni proti vzteklině v centru NADĚJE

Psi bezdomovců očkováni proti vzteklině v centru NADĚJE

01.10.14
Ráno to před libereckou NADĚJÍ vypadalo jako v čekárně na veterinární klinice. Lidé bez domova se svými psy tady čekali na Veterináře bez hranic, aby jim
Více...
 
Psi bezdomovců očkováni proti vzteklině v centru NADĚJE

Ráno to před libereckou NADĚJÍ vypadalo jako v čekárně na veterinární klinice. Lidé bez domova se svými psy tady čekali na Veterináře bez hranic, aby jim zdarma naočkovali jejich miláčky proti vzteklině.

„Zdravá zvířata, zdraví lidé." Pod tímto heslem od roku 2009 pracuje česká obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR. A stejně jako v předchozích letech, tak i letos se členové a dobrovolníci připojili ke Světovému dni boje proti vzteklině, který je připomínán v desítkách zemí světa dne 28. září. V Liberci probíhá spolupráce s Nízkoprahovým centrem NADĚJE a Městskou policií Liberec.

Psy, případně další domácí miláčky, mají často i lidé bez domova. Pro potěšení či jako nepostradatelnou obranů svých provizorních příbytků. Očkování těchto zvířat brání rozšíření vztekliny mezi hospodářskými zvířaty i volně žijícími živočichy, ale především se předchází nákaze lidí.


Méně...
 
Bezdomovci pomáhají nemocnému dítěti

Bezdomovci pomáhají nemocnému dítěti

11.07.14
Klienti Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova NADĚJE v Liberci se rozhodli pomoci nemocné dívce. Možnosti pomoci mají omezené, proto sbírají plastová víčka.
Více...
 
Bezdomovci pomáhají nemocnému dítěti

Klienti Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova NADĚJE v Liberci pomáhají  nemocné dívce. Jelikož jejich možnosti pomoci jsou omezené, sbírají plastová víčka.

Dnes šestiletá Alička z Hodkovic prodělala jako miminko dětskou mozkovou obrnu, a proto musí absolvovat nákladné rehabilitace a cvičení. Rodiče se vzhledem k nedostatku prostředků rozhodli uspořádat sbírku plastových víček.

Víčka pro malou Alici již dříve sbírala se svými dětmi sociální pracovnice Jitka Zemanová. "Klienti se zajímali, proč víčka sbírám, a začali mi víčka sami od sebe nosit. Nakonec jsme se domluvili, že umístíme v nízkoprahovém denním centru nádobu, do níž budou moci plastová víčka odevzdávat." Pan Milan, jeden z aktivních klientů, potvrzuje: "Sbírat víčka mne baví. A pomůžu aspoň dobré věci." Pomoci holčičce se lidé bez domova rozhodli před dvěma měsíci. V současné době plní víčky už druhý stodvacetilitrový pytel.


Méně...
 
Potravinová banka v Liberci má 1 rok

Potravinová banka v Liberci má 1 rok

09.06.14
Dnem otevřených dveří v pátek 6.6. oslavila Potravinová banka Liberec, o. s., první rok svého ostrého provozu. Za tu dobu získala a následně mezi organizace
Více...
 
Potravinová banka v Liberci má 1 rok

Dnem otevřených dveří v pátek 6.6. oslavila Potravinová banka Liberec, o. s., první rok svého ostrého provozu. Za tu dobu získala a následně mezi organizace pracující s potřebnými lidmi přerozdělila 16,8 tun potravin v celkové hodnotě 1 399 tisíc korun. 

 

Nositelem myšlenky založit v Liberci potravinovou banku byl pan Jiří Cerman, současný předseda tohoto spolku. Jak sám uvádí: „Na jedné straně se potravinami plýtvá a na druhé straně se jich nedostává. To člověka logicky přivede k myšlence, něco s tím dělat.“ Oslovil tedy zástupce organizací, které v Liberci poskytují sociální služby klientům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Tak se k panu Cermanovi přidali zástupci organizací Návrat, Advaita a Naděje, jež v současné době společně zajištují fungování potravinové banky.

 

Cílem tohoto projektu je v prvé řadě omezit plýtvání potravinami, které má negativní vliv nejen na ekonomiku společnosti, ale i na životní prostředí. Potraviny získává banka od obchodních řetězců – Globus, TESCO, AHOLD, od prvovýrobců a dárců. Jedná se o potraviny, které jsou zdravotně nezávadné, ale v řetězcích již neprodejné.

Současně tím je naplněn i druhý cíl, kterým je distribuce takto získaných potravin osobám, které nemají prostředky na to, aby se mohly samy „zdravě“ stravovat.

Vše probíhá formou darů, na straně dárců i příjemců a bezplatně.

 

 

K samotnému spotřebiteli se tyto potraviny dostanou pouze prostřednictvím poskytovatele sociální služby. Mezi takové odběratele patří kromě uvedených organizací Naděje, Návrat a Advaita i další organizace, např. Fokus, Oblastní charita Liberec, Jičín, město Liberec, Most k naději, a další. Potravinová pomoc se tak za rok provozu dostala k několika stovkám potřebných osob.


Méně...
 
Hledání Boha a smyslu života

Hledání Boha a smyslu života

04.06.14
Každých čtrnáct dní se pravidelně schází skupinka klientů Nízkoprahového denního centra NADĚJE v Liberci a zapáleně diskutují nejen nad tématy jako je Bůh a hledání
Více...
 
Hledání Boha a smyslu života

Každých čtrnáct dní se pravidelně schází skupinka klientů Nízkoprahového denního centra NADĚJE a zapáleně diskutují nejen nad tématy jako je Bůh a hledání smyslu života. Do liberecké NADĚJE dochází pravidelně vést tyto debaty teoložka Petra Bastlová.

"Jsem rád, že tyto aktivity u nás v centru probíhají. Klienti tak mají možnost  přemýšlet o svém životě. Důležité také je, že si popovídají i s jinými lidmi než pracovníky sociálních služeb a jinými klienty," říká Pavel Matějka vedoucí liberecké NADĚJE.

Tato setkání jsou zaměřené na nejznámější aktuální církevní svátky - Vánoce, Velikonoce a  další témata či příběhy z Bible jako jsou  Spasení, Desatero, Ježíš apd.

 

NADĚJE je organizace založena na křesťanských principech. Jsme přesvědčeni, že víra může lidem pomoci v těžkých životních okolnostech a hodnotněji prožít svůj život.  


Méně...
 

Liberecké organizace se sešly, aby propojily své služby

04.06.14
Nízkoprahové denní centrum NADĚJE a Návrat o.p.s. navázali užší spolupráci s organizací ADVAITA, o.s. Jedná se zejména o spolupráci v řešení problematiky užívání návykových látek a
Více...
 

Nízkoprahové denní centrum NADĚJE a Návrat o.p.s. navázali užší spolupráci s organizací ADVAITA, o.s. Jedná se zejména o spolupráci v řešení problematiky užívání návykových látek a patologického hráčství u osob bez domova.

„Z různých pramenů vyplývá, že téměř čtvrtina bezdomovců má závažné problémy s užíváním návykových látek, zejména alkoholu“, řekl David Adameček, odborný ředitel ADVAITA, o. s.  „V některých případech jsou návykové poruchy příčinou rozvoje bezdomovectví, někdy vznikají jako komplikace bezdomovectví vzniklého z jiných příčin. Rozhodně se podílejí na udržení daného stavu a neřešené brání žádoucím změnám vedoucím k sociálnímu začleňování“, dodal Adameček.

Z výše zmíněného důvodu se sešli zástupci spolku ADVAITA, který se zabývá prevencí a léčbou závislostí se zástupci organizací, poskytujících služby osobám bez domova, liberecké NADĚJE a Azylového domu SPERAMUS, který je součástí obecně prospěšné společnosti Návrat.

ADVAITA poskytne organizacím pracovníka, který bude docházet do zařízení a poskytovat služby jejich klientům. Jedná se především o poradenství, jehož cílem je posilování motivace klientů k léčbě.  Minimalizuje se tak možnost, že klient, kterého organizace pracující s bezdomovci předá do našich služeb, na domluvené setkání nedorazí. Další oblastí spolupráce je vzdělávání zaměstnanců organizací v oboru adiktologie a součinnost na řešení konkrétních případů klientů s ohledem na syndrom závislosti.

„Našim cílem je především to, abychom snížili počet klientů, kteří jsou pro svou závislost z našich služeb vyloučeni“, řekl Robert Prade, ředitel Azylového domu Speramus.

Také Liberecká Naděje tuto službu uvítala. „Velké množství našich klientů se potýká se závislostí na alkoholu i nealkoholových drogách. Často se stává, že tito klienti nejsou schopni dodržovat podmínky pro poskytování služby a musí službu opustit, zůstávají tak bez kontaktu s jakoukoli sociální službou, což vede k prohlubování jejich nepříznivé sociální situace“, sdělil Pavel Matějka, vedoucí Nízkoprahového denního centra NADĚJE.

Organizace navázaly spolupráci pro tento kalendářní rok, na jeho konci společně zhodnotí prospěšnost této služby a v kladném případě budou dále společně hledat možnost její další finanční podpory.

 

 


Méně...