Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Anonymní alkoholici v NDC

Anonymní alkoholici v NDC

Další setkání AA 10.8. 15:00 hod.

05.08.16
Další setkání Anonymních alkoholiků s klienty, pracovníky a hosty formou veřejné prezentace a besedy proběhne ve středu v 15:00 hod. dne
Více...
 
Anonymní alkoholici v NDC

Další setkání Anonymních alkoholiků s klienty, pracovníky a hosty formou veřejné prezentace a besedy proběhne ve středu v 15:00 hod. dne 10.8.2016 v nízkoprahovém denním centru. Budeme poslouchat reálné příběhy mužů alkoholiků, kteří zvládli přestat pít a zůstávají nadále střízlivými. Předají nám své zkušenosti a rádi zodpoví tématické dotazy.

 

Na setkání lze přijít i odejít zcela anonymně, dveře budou otevřené.

 


Méně...
 
Anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici

13.7. v NADĚJI - Nízkoprahové denní centrum

07.07.16
Předsedové liberecké svépomocné skupiny ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ s příznačným názvem Naděje ochotně přijali pozvání do nízkoprahového denního centra NADĚJE...
Více...
 
Anonymní alkoholici

Předsedové liberecké svépomocné skupiny ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ s příznačným názvem Naděje ochotně přijali pozvání do nízkoprahového denního centra NADĚJE, aby se podělili o své osobní zkušenosti s problematikou závislosti na alkoholu a samozřejmě nevynechají zmínku o spirituálním obratu, který jim pomohl překonat nejtěžší chvíle závislosti a umožňuje jim nadále zůstávat střízlivými, s čímž souvisí i možnost odrazit život do jiné kvality.

 

Přednáška se bude konat 13.7.2016 v 15:00 hod. v nízkoprahovém denním centru NADĚJE - Valdštejnská. Srdečně zveme klienty příbuzných sociálních služeb, jejich pracovníky, a samozřejmě i zainteresovanou veřejnost.

 

 

Abstinenci zdar!

 Méně...
 
Průběžná sbírka v denním centru

Průběžná sbírka v denním centru

- nyní přijímáme i komunikační eletroniku

24.06.16
Nízkoprahové denní centrum NADĚJE - Valdštejnská stále přijímá od veřejnosti dary ve formě oblečení, obuvi a výbavy do kuchyně, které rozdáváme potřebným. 
Více...
 
Průběžná sbírka v denním centru

Nízkoprahové denní centrum NADĚJE - Valdštejnská stále přijímá od veřejnosti dary ve formě oblečení, obuvi a výbavy do kuchyně, které rozdáváme potřebným. Velká poptávka je po odolných botách a pracovním oblečení, protože mnoho klientů aktuálně získává sezónní pomocné práce či brigády spojené s pobytem venku (stavby, lesy, úklid).

 

Jelikož se přizpůsobujeme i moderní době, poptáváme funkční komunikační elektroniku - ideálně staré mobilní telefony s nabíječkou, které již nepředstavují v případě prodeje do bazaru žádnou větší hodnotu, ale našim klientům mohou velmi usnadnit komunikaci s potencionálním zaměstnavatelem - často pracovní agenturou, která registrovaným brigádníkům (skrze podaný životopis) operativně rozesílá nabídky práce nebo přímo rozpisy směn formou sms nebo emailem.

 

Staré vyřazené funkční notebooky nebo kapesní počítače zase mohou posloužit těm, kteří se chtějí naučit alespoň základy používání moderních technologií za účelem posílení své sociální adaptace a samostatnosti. Umět si najít stránku úřadu práce, vyhledat si potřebné informace na internetu a dokázat si samostatně najít dopravní spoje, případně si v textovém editoru sepsat CV - to stále pro mnohé klienty představuje problém - takovéto dovednosti jsou dnes pokládány za standardní technologickou gramotnost. Počítače dnes nepředstavují žádnou větší materiální hodnotu a jsou běžným nástrojem pro život.

 

Ilustrační foto ze zahraničního veřejného fóra:

 

Umožnit klientům pracovat se starým počítačem by jim pomohlo i odbourat vrozený "strach", že rozbijí drahý přístroj.

 

Informační leták:

 


Méně...
 
Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

03.06.16
Do oblasti působnosti NADĚJE Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Liberec dorazila potravinová pomoc z Operačního programu potravinové a
Více...
 
Potravinová pomoc

Do oblasti působnosti NADĚJE Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Liberec dorazila potravinová pomoc z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, kterou v součinnosti s MPSV realizuje Evropská Unie.

 

Potravinové balíčky obsahují základní trvanlivé potraviny a potravinové doplňky. Naše střediska se podílejí na cílené distribuci potravin lidem v nepříznivé sociální situaci, prioritně lidem bez přístřeší a lidem s nedostatečným finančním příjmem.

 

 

Dle dostupných informací by měl projekt pokračovat i v roce 2017. Distribuce potravin je vždy spojena se sociálním poradenstvím.


Méně...
 
Nazdar BAZAR

Nazdar BAZAR

17.05.16
V neděli 15.5.2016 se v Liberci, v pivním baru Azyl, uskutečnil další ročník akce s názvem Nazdar BAZAR – společné setkání a volný
Více...
 
Nazdar BAZAR

V neděli 15.5.2016 se v Liberci, v pivním baru Azyl, uskutečnil další ročník akce s názvem Nazdar BAZAR – společné setkání a volný bazar, tentokrát na téma: pomůcky a vybavení do kuchyně. Díky moc organizátorovi akce, Petru Noščákovi i všem dárcům, díky nimž jsme pro naše klienty (z noclehárny a terénního programu) získali několik krabic hrnečků, skleniček, talířů, ale také kráječ, mixér, .. a budeme se těšit na další spolupráci.


Méně...
 
Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko

21.04.16
Ochotní klienti se v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko spolu s pracovníky zapojili do úklidu veřejných prostor v blízkém okolí.
Více...
 
Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ochotní klienti se v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko spolu s pracovníky zapojili do úklidu veřejných prostor v blízkém okolí Nízkoprahového denního centra. Nasbíralo se asi patnáct velkých pytlů odpadků v okolí kostela Svatého Kříže a přilehlého parku, kde roste i památná Sakura zasazená NADĚJÍ.   

 

 


 

I přes chladné počasí byla dobrá nálada.

 

Připraveno k odvozu.

 

Děkujeme všem zúčastněným!

 Méně...