Klášterec nad Ohří

 
 

 
 
OSP a NZDM NADĚJE pro Klášterec 2017

OSP a NZDM NADĚJE pro Klášterec 2017

23.04.18
 Projekt číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006127 s názvem „OSP a NZDM NADĚJE pro Klášterec 2017“ je financován z Operačního programu Zaměstnanost, číslo výzvy 03_15_042/ Koordinovaný přístup k sociálně
Více...
 
OSP a NZDM NADĚJE pro Klášterec 2017

 Projekt číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006127 s názvem „OSP a NZDM NADĚJE pro Klášterec 2017“ je financován z Operačního programu Zaměstnanost, číslo výzvy 03_15_042/ Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2.výzva.

 

Projekt řeší ekonomické a sociálně-právní problémy sociálně vyloučených a sociální vyloučení mladých v Klášterci nad Ohří. Hlavním cílem projektu je snížit sociální vyloučení účastníků projektu. Cíle bude dosaženo, pokud se do 30. 6. 2020 do projektu zapojí 345 klientů, kteří tak získají příležitost díky projektu změnit svou situaci. Aktivitami projektu jsou sociální služby odborné sociální poradenství a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (15-26 let).


Méně...
 
Přednáška „Jak se nezadlužit III"

Přednáška „Jak se nezadlužit III"

10.04.18
Dne 21. 3. 2018 se konala od 15 do 16.30 hodin v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE v ulici Mírová 480, Klášterec nad
Více...
 
Přednáška „Jak se nezadlužit III"

Dne 21. 3. 2018 se konala od 15 do 16.30 hodin v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE v ulici Mírová 480, Klášterec nad Ohří, již třetí přednáška v rámci projektu „OSP a NZDM Naděje pro Klášterec 2017", který byl podpořen Evropskou unií v rámci operačního programu Zaměstnanost. Přednášku a následnou diskuzi vedla Bc. Jana Ullmannová, pracovnice Odborné sociální poradny NADĚJE, která pomáhá lidem řešit jejich dluhy.

Vše bylo přizpůsobeno věku klientů, důraz byl kladen na to, aby se klienti, či jejich rodiče zbytečně nezadlužovali, byli schopni si rozvrhnout a sestavit rodinný rozpočet, hlídat si výdaje, nalézt si potřebné informace apod.. I když účast byla nízká, klienti byli aktivní a ptali se na konkrétní informace, které je zajímaly, chtěli znalosti předat svým rodičům. Doufáme a budeme se snažit o to, aby další přednáška v červnu 2018 zaujala a upoutala více klientů.


Méně...
 
Vyrábění velikonoční výzdoby v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NADĚJE

Vyrábění velikonoční výzdoby v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NADĚJE

05.04.18
Během druhé poloviny března si děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE vyráběly velikonoční výzdobu
Více...
 
Vyrábění velikonoční výzdoby v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NADĚJE

Během druhé poloviny března si děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE v ulici Mírová 480, Klášterec nad Ohří, vyráběly velikonoční výzdobu. Děti si poradily s temperami, vodovkami i tavnou pistolí. Fantazii se meze nekladly. Děti také ukázaly, jak jsou zručné a za pomoci zaměstnanců si vysázely osení, které dozdobily velikonočními výrobky. Děti se o osení velmi hezky staraly, každý den ho pečlivě zalévaly. Děti dále vyráběly zajíčky, kuřátka a zdobily vajíčka


Méně...
 
Velikonoce v azylovém domě NADĚJE

Velikonoce v azylovém domě NADĚJE

05.04.18
Velikonoční zajíček dorazil i k nám do azylového domu NADĚJE v Klášterci nad Ohří. Aby děti zjistily, kde hledat dobroty od zajíčka, musely nejprve vyluštit tajný vzkaz.
Více...
 
Velikonoce v azylovém domě NADĚJE

Velikonoční zajíček dorazil i k nám do azylového domu NADĚJE v Klášterci nad Ohří. Aby děti zjistily, kde hledat dobroty od zajíčka, musely nejprve vyluštit tajný vzkaz. Hledání dobrot od zajíčka nebylo z daleka to jediné. Neuteklo jim ani barvení velikonočních vajíček, také si mohly vyrobit přáníčko a společně se naučily novou jarní písničku.


Méně...
 
Návštěva Matějské pouti v Praze s klientskými dětmi nízkoprahového zařízení v Klášterci nad Ohří

Návštěva Matějské pouti v Praze s klientskými dětmi nízkoprahového zařízení v Klášterci nad Ohří

05.04.18
Dne 19. 3. 2018 navštívily děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE v ulici Mírová 480, Klášterec nad Ohří, Matějskou pouť v Praze. Po celou
Více...
 
Návštěva Matějské pouti v Praze s klientskými dětmi nízkoprahového zařízení v Klášterci nad Ohří

Dne 19. 3. 2018 navštívily děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE v ulici Mírová 480, Klášterec nad Ohří, Matějskou pouť v Praze. Po celou dobu měly děti možnost využít všechny atrakce zdarma. Kromě atrakcí děti navštívily stálou expozici exotických ryb, žraloků, korálů a sasanek v Mořském světě, kde mohly také shlédnout film o mořských rybách. Děti s radostí absolvovaly např. jízdu na horské dráze, skluzavku nebo jízdu v autíčkách. I přes zimu, která panovala, si děti výlet s nadšením užily.


Méně...
 
Vánoce v denním centru NADĚJE

Vánoce v denním centru NADĚJE

10.01.18
Čas vánoční přinesl atmosféru také do nízkoprahového denního centra v Klášterci nad Ohří. 
Více...
 
Vánoce v denním centru NADĚJE

Čas vánoční přinesl atmosféru také do nízkoprahového denního centra v Klášterci nad Ohří. Již tradičně se během prosince peklo cukroví, probíhala vánoční výzdoba prostor domu NADĚJE a tým pracovníků zajistil příjemný štědrý den, kdy uživatelé centra měli možnost sledovat vánoční filmy. Završení všeho byla štědrovečerní večeře.

 Méně...