Klášterec nad Ohří

 
 

 
 
NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA S NADĚJÍ

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA S NADĚJÍ

08.11.18

V letošním roce se NADĚJE již tradičně zapojí do Národní potravinové sbírky, která se uskuteční už tuto sobotu 10. 11. 2018  a to od 8.00 do 18.00 v mnoha prodejnách po celé zemi.


Více...
 
NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA S NADĚJÍ

V letošním roce se NADĚJE již tradičně zapojí do Národní potravinové sbírky, která se uskuteční už tuto sobotu 10. 11. 2018  a to od 8.00 do 18.00 v mnoha prodejnách po celé zemi.

 

Právě v tento den budou mít lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a darovat je dobrovolníkům přímo na prodejnách. Dobrovolníci potraviny večer uskladní v potravinovém skladu a v následujících dnech poputují potraviny prostřednictvím pracovníků NADĚJE přímo k potřebným.

 

Potraviny podpoří lidi, kteří se nachází v tíživé životní situaci. Nejčastěji jsou to například matky samoživitelky, ohrožené rodiny, lidi bez domova, osoby s handicapem nebo lidi ve stáří.

 

V letošním roce můžete NADĚJI podpořit v obchodě LIDL v Litoměřicích, nebo v Penny Marketech v Roudnici nad Labem a Lovosicích a také v prodejně TESCO v Klášterci nad Ohří.


Méně...
 
VYBAVENÍ PRO KLIENTY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

VYBAVENÍ PRO KLIENTY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

31.10.18

NADĚJE poskytuje službu chráněného bydlení v několika různých městech po celé České republice. V letošním roce se tato služba rozšířila nově i do Klášterce nad Ohří.  Služba je určena dospělým lidem od 18 do 80 let, kteří jsou schopni se svým postižením, ať už mentálním či duševním, základní sebeobsluhy


Více...
 
VYBAVENÍ PRO KLIENTY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

NADĚJE poskytuje službu chráněného bydlení v několika různých městech po celé České republice. V letošním roce se tato služba rozšířila nově i do Klášterce nad Ohří.  Služba je určena dospělým lidem od 18 do 80 let, kteří jsou schopni se svým postižením, ať už mentálním či duševním, základní sebeobsluhy. V současné době poskytujeme tuto službu v Klášterci celkem 9 klientům. Vhodné vybavení jednotlivých bytů usnadní lidem s trvalým postižením adaptaci na nové prostředí, umožní jim žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života svých vrstevníků. Proto jsme přesně takové vybavení do těchto bytů pořídili. Za finanční podporu, která pomohla v pořízení tohoto vybavení, děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.


„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“

 

Pokud byste i Vy rádi podpořili tyto lidi finančním příspěvkem a chtěli jim darovat jakoukoli částku, můžete prostřednictvím stránek www.darujme.cz. 


               


Méně...
 
Hry pro zvýšení finanční gramotnosti dětí

Hry pro zvýšení finanční gramotnosti dětí

29.10.18

Tým pracovníků nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a dluhové poradny se chce více zaměřit na vytvoření strategie, která by dětem přiblížila základy finanční gramotnosti.


Více...
 
Hry pro zvýšení finanční gramotnosti dětí

Tým pracovníků nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a dluhové poradny se chce více zaměřit na vytvoření strategie, která by dětem přiblížila základy finanční gramotnosti. Dětem různých věkových skupin musí být samozřejmě přizpůsobena strategie, témata i různé formy práce. V rámci společného teambuildingu v Karlových Varech, vzniklo více návrhů. Většina týmu se shodla na těchto tématech: „Hra na prodavače a kupujícího“, “Znalost bankovek ČR“, „Hra s platební kartou“, „Domácí rozpočet“, „Osmisměrka“, „Desková hra „Finance“, „Obchůdek – hospodaření s penězi“.

 

Např. Hra na prodavače a kupujícího - Děti dostanou namalované papírové peníze a budou si hrát na obchod s potravinami, které budou nakreslené, popř. plastové. Cílem bude zjistit, zda mají děti základní orientaci v cenách a mají představu, kolik jaký výrobek stojí.

Veškerá práce s dětmi bude interaktivní formou, ve skupinkách, formou hry, podrobnosti k jednotlivým tématům máme rozpracovány. Vždy se budeme snažit děti pro tuto hru zaujmout a zároveň předat nové znalosti a upevnit ty znalosti, z oblasti finanční gramotnosti, které již děti znají. Využívat barevné papíry, čtvrtky, popisovače a další pomůcky, velké pracovní plochy atd., které budou děti lákat k tomu, aby se do této hry zapojily. Tyto tematické hry zaměřené na finanční gramotnost, budeme zařazovat do programu pro děti cca 1x za 2 měsíce (popř. dle zájmu a potřeby).

Doufáme, že děti zaujmeme a že budeme  mít pozitivní ohlasy od dětí i jejich rodičů.


Méně...
 
Zdravotní sestra ve službách NADĚJE

Zdravotní sestra ve službách NADĚJE

26.10.18

Služby NADĚJE se nyní rozšíří o pomoc zdravotní sestry, která bude ošetřovat klienty, zejména osoby bez domova. 


Více...
 
Zdravotní sestra ve službách NADĚJE

      Služby NADĚJE se nyní rozšíří o pomoc zdravotní sestry, která bude ošetřovat klienty, zejména osoby bez domova. Dne 30. 10. 2018 ve 14:00 hodin se bude konat první setkání se zdravotní sestrou, paní Hanou Tirpákovou. Zdravotní sestru může klient poté navštívit každé pondělí od 13:30 hodin v prostorách NDC/NOC NADĚJE na adrese Osvobozená 556, Klášterec nad Ohří. Zdravotní sestra poskytne základní ošetření (obvazy, bércové vředy, drobné ranky,..) a také poskytne obecné poradenství ohledně zdraví, případně bude směřovat klienty k dalšímu lékařskému ošetření. Zdravotní sestra nebude klientům podávat léky a vypisovat lékařské předpisy. V případě zájmu či potřeby neváhejte a přijďte! 

 
Méně...
 
Podzimní tvoření v klubu NADĚJE

Podzimní tvoření v klubu NADĚJE

26.10.18

Klienti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE v Klášterci nad Ohří se v podzimním období zapojili do výroby barevných papírových řetězů. 


Více...
 
Podzimní tvoření v klubu NADĚJE

Klienti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE v Klášterci nad Ohří se v podzimním období zapojili do výroby barevných papírových řetězů a předháněli se, kdo vytvoří delší řetěz. Během tvoření vznikla mezi klienty velmi dobrá nálada a klienti se naučili týmové spolupráci a jemné motorice. Rozvinula se u nich zdravá soutěživost, nápaditost a smysl pro estetiku. Výherci byli odměněni batůžky a malými drobnostmi v podobě sladkostí.  


Méně...
 
ROUZLOUČENÍ S LÉTEM V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ROUZLOUČENÍ S LÉTEM V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

24.10.18

Klienti chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří spolu s pracovníky zakončili letní sezónu a přivítali podzim společným opékáním buřtíků


Více...
 
ROUZLOUČENÍ S LÉTEM V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

Klienti chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří spolu s pracovníky zakončili letní sezónu a přivítali podzim společným opékáním buřtíků v loděnici v Klášterci nad Ohří. Všem klientům se akce moc líbila a plánují si se společného setkání udělat tradici.


Méně...