Klášterec nad Ohří

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Do azylového domu zavítal Mikuláš s pomocníky

Do azylového domu zavítal Mikuláš s pomocníky

09.12.21

V azylovém domě NADĚJE v Klášterci nad Ohří jsme přivítali Mikuláše, čerta a anděla. Všechny děti měly odvahu zazpívat Mikulášovi písničku i přes to, že ho doprovázel trochu strašidelný kamarád…


Více...
 
Do azylového domu zavítal Mikuláš s pomocníky

V azylovém domě NADĚJE v Klášterci nad Ohří jsme přivítali Mikuláše, čerta a anděla. Všechny děti měly odvahu zazpívat Mikulášovi písničku i přes to, že ho doprovázel trochu strašidelný kamarád…

 

Čert byl ale hodný a nikoho si do pekla neodnesl. Naopak děti potěšily krásné mikulášské balíčky plné dobrot, které dostaly od anděla. Děkujeme za milou návštěvu.

 


Méně...
 
Posilujeme finanční gramotnost žáků

Posilujeme finanční gramotnost žáků

08.12.21

V průběhu prvního týdne v prosinci jsme zorganizovali on-line přednášky pro žáky 2. ročníku Střední průmyslové školy v Chomutově o akci Milostivé léto.


Více...
 
Posilujeme finanční gramotnost žáků

V průběhu prvního týdne v prosinci jsme zorganizovali on-line přednášky pro žáky 2. ročníku Střední průmyslové školy v Chomutově o akci Milostivé léto.

 

Jana Ullmannová, sociální pracovnice klášterecké dluhové poradny NADĚJE, žákům stručně a jasně vysvětlila, jakým způsobem lze využít možnost oddlužení v rámci Milostivého léta, komu a jak zaslat žádost a na jaké typy dluhů se tato akce vztahuje. Zmínila také zajímavé příklady z praxe a zodpovídala dotazy k problematice dluhů a insolvence.

 

„Uvedená akce významným způsobem přispěla k rozšíření finanční gramotnosti žáků a doufáme, že se v budoucnosti díky ní nedostanou do žádné dluhové pasti,“ konstatovali k naší radosti zástupci školy.


Méně...
 
Jdeme do finále!

Jdeme do finále!

05.12.21

A je tu poslední týden sbírky „Darujte noc v teple“. Díky Vám, našim dárcům, se již podařilo vybrat krásných 27 950 korun. Za to Vám patří obrovské poděkování.


Více...
 
Jdeme do finále!

A je tu poslední týden sbírky „Darujte noc v teple“. Díky Vám, našim dárcům, se již podařilo vybrat krásných 27 950 korun. Za to Vám patří obrovské poděkování.

 

Cílovou sumu sbírky jsme stanovili na 30 tisíc korun, a tak nám chybí už jen malá částka, která ale pro někoho může znamenat zcela zásadní pomoc, jak jsme ukazovali na konkrétních příbězích našich klientů, jež jsme v posledních týdnech publikovali na naší facebookové stránce.

 

Věříme proto, že s Vaší pomocí se nám ještě podaří dosáhnout stanoveného cíle.

 

Děkujeme, že spolu s námi „Dáváte lidem NADĚJI“. Odkaz na sbírku: www.darujme.cz/vyzva/1202694.

 

Petr Leník
Fundraiser 
NADĚJE, oblast Litoměřice (Ústecký kraj)
petr.lenik@nadeje.cz


Méně...
 
Klášterecké chráněné bydlení pomáhá deseti lidem

Klášterecké chráněné bydlení pomáhá deseti lidem

26.11.21

Službu chráněné bydlení poskytujeme v Klášterci nad Ohří již čtvrtým rokem. V současné době ji využívá deset klientů ve čtyřech bytech, jedná se o osm mužů a dvě ženy. Kapacita je nyní naplněna a ač by zájem byl, zatím se neuvažuje o jejím navýšení.


Více...
 
Klášterecké chráněné bydlení pomáhá deseti lidem

Službu chráněné bydlení poskytujeme v Klášterci nad Ohří již čtvrtým rokem. V současné době ji využívá deset klientů ve čtyřech bytech, jedná se o osm mužů a dvě ženy. Kapacita je nyní naplněna a ač by zájem byl, zatím se neuvažuje o jejím navýšení.

 

Cílovou skupinou jsou lidé od 18 do 80 let s duševním, mentálním nebo kombinovaným znevýhodněním. Smyslem služby je umožnit žít těmto lidem standardním způsobem života - tak jak žijí jejich vrstevníci. Byty, ve kterých klienti žijí, jsou od soukromých pronajímatelů. K dispozici máme byty 2+1 nebo 3+1, přičemž každý klient má svůj uzamykatelný pokoj, kde nalezne soukromí, a zároveň využívá i společné prostory.

 

Klienti mají k dispozici asistentky, které je učí základní věci jako roztřídit prádlo, zapnout vhodný program pračky, společně uvařit, nakoupit či uklidit. Někteří klienti mají opatrovníka, v komunikaci s ním potom pomáhá sociální pracovnice. Ta vyřizuje také například sociální dávky na bydlení či péči.

 

Daří se nám řešit zadluženost. Rovněž se snažíme hledat s klienty vhodné zaměstnání, což je mnohdy problém. Protože jsou zaléčeni, nejsou schopni osmihodinové pracovní doby. V tomto spatřujeme trhlinu na trhu práce. Vážíme si proto spolupráce se sociálním podnikem – prádelnou a žehlírnou v Kadani, kam se však kláštereckým klientům bohužel nevyplatí dojíždět.

 

Do budoucna je naším snem a cílem zřídit sociálně terapeutickou dílnu. V současné době využíváme místnost pronajatou od města ve Weberově domě, kde máme i kancelář a můžeme se tu společně setkávat a vyrábět různé drobnosti, třeba levandulové sáčky, malované kamínky či šperky. Podnikáme poznávací výlety po okolí Klášterce nad Ohří i do vzdálenějších míst.

 

Finančně nám vypomohl Kabelkový veletrh v Kadani, z jehož výtěžku můžeme nakoupit například materiál k výrobě či zajistit společné výlety. V příštím roce bychom tuto akci rádi uspořádali v novém kulturním centru, výtěžek by šel opět na podporu aktivit našich klientů.

 

Setkáváme se i se sousedy našich chráněnců, občas řešíme drobné stížnosti, ale snažíme se vysvětlovat princip chráněného bydlení – jedná se o pacienty, kteří potřebují mít možnost bydlet ve svém soukromí a nikoliv v léčebně. Je to další stupeň na cestě k samostatnému životu.


Méně...
 
Výzva „Darujte noc v teple“

Výzva „Darujte noc v teple“

Jak Vaše dary pomáhají

23.11.21

Pan M. přišel do noclehárny NADĚJE v Klášterci nad Ohří v roce 2018. Byl špinavý, nedostatečně oblečený, bez finančních prostředků a chuti do života. Při vstupním pohovoru pouze uvedl, že přišel o střechu nad hlavou poté, co jeho dlouholetá družka utratila všechny peníze z prodeje bytu v době, kdy byl půlroku hospitalizován kvůli tuberkulóze.


Více...
 
Výzva „Darujte noc v teple“

Pan M. přišel do noclehárny NADĚJE v Klášterci nad Ohří v roce 2018. Byl špinavý, nedostatečně oblečený, bez finančních prostředků a chuti do života. Při vstupním pohovoru pouze uvedl, že přišel o střechu nad hlavou poté, co jeho dlouholetá družka utratila všechny peníze z prodeje bytu v době, kdy byl půlroku hospitalizován kvůli tuberkulóze.

 

Po propuštění z nemocnice tak zjistil, že se nemá kam vrátit a je bez peněz, přičemž jeho přítelkyně se odstěhovala neznámo kam. Následujících sedm let strávil bez domova, pomáhal mu jen jeho zaměstnavatel.

 

S žádostí o pomoc se pan M. obrátil na kláštereckou NADĚJI na základě doporučení sociálního odboru zdejšího úřadu. Klientem našich služeb noclehárny a nízkoprahového denního centra byl přibližně dva roky a využíval veškerou námi nabízenou péči – přespání, hygienický servis, sociální šatník a potravinovou pomoc.

 

Postupem času se začal svěřovat se svými problémy, a tak jsme mu mohli poskytovat základní i odborné sociální poradenství. Zjistili jsme, že je vyučen v oboru, ale nemá originál výučního listu. Ten na popud našich pracovnic nenalezl ani krajský úřad, pan M. ale zjistil, že se mu pracovnice nejen snaží pomoci, ale mají také pochopení a schopnost vcítit se do jeho nepříznivé sociální situace.

 

Posléze dokonce díky naší asistenci dokázal sehnat zaměstnání, to však musel kvůli opětovné diagnóze tuberkulózy opustit. Jelikož docházel na pravidelné kontroly na plicní oddělení, naše pracovnice zažádaly o invalidní důchod, který mu byl zpětně přiznán, a byl mu tedy vyplacen invalidní důchod 3. stupně. V tu dobu pobýval v kláštereckém azylovém domě NADĚJE, kde našel zázemí a připravoval se na důležitý krok. Díky zpětnému vyplácení invalidního důchodu se mohl přestěhovat do pronajaté a nové zrekonstruované garsoniéry.

 

Když pan M. po čase přišel poděkovat našim pracovnicím za pomoc, bylo na něm vidět, že opět našel smysl svého života. Byl klidný, usměvavý, vstřícný, což je pro nás tím největším oceněním.

 

I díky Vašim darům můžeme efektivně pomáhat konkrétním lidem. Podpořte naši výzvu „Darujte noc v teple“: www.darujme.cz/vyzva/1202694


Děkujeme, že pomáháte s námi.


Méně...
 
Zúčastnili jsme podzimního kola Sbírky potravin

Zúčastnili jsme podzimního kola Sbírky potravin

22.11.21

V sobotu 20. listopadu jsme se nenudili. Po půlroce jsme znovu oblékli zelené zástěry a jako dobrovolníci jsme se v kláštereckých obchodech Penny a Lidl zapojili do solidární akce Sbírka potravin. Výsledná váha darovaného zboží činila velmi pěkných 500 kg.


Více...
 
Zúčastnili jsme podzimního kola Sbírky potravin

V sobotu 20. listopadu jsme se nenudili. Po půlroce jsme znovu oblékli zelené zástěry a jako dobrovolníci jsme se v kláštereckých obchodech Penny a Lidl zapojili do solidární akce Sbírka potravin. Výsledná váha darovaného zboží činila velmi pěkných 500 kg.

 

Děkujeme všem za darované trvanlivé potraviny a drogerii a také našim zaměstnancům za nasazení.

 

Darované zboží rozdistribuujeme do našich služeb, aby se dostalo přímo k těm nejpotřebnějším.

 

Všechny informace o Sbírce potravin naleznete na webové stránce projektu.


Méně...