Klášterec nad Ohří

 
 

 

 

AKTUALITY

 
 
Příběh klienta: Postavit se k závazkům čelem

Příběh klienta: Postavit se k závazkům čelem

23.05.21

Umět si uvařit, nakoupit, vyprat či uklidit – to jsou pro klienty Chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří a Kadani základní dovednosti, které jim pomohou žít  běžným způsobem života srovnatelným s životem jejich vrstevníků a které si každodenně upevňují s podporou asistentek Chráněného bydlení.


Více...
 
Příběh klienta: Postavit se k závazkům čelem

Umět si uvařit, nakoupit, vyprat či uklidit – to jsou pro klienty Chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří a Kadani základní dovednosti, které jim pomohou žít  běžným způsobem života srovnatelným s životem jejich vrstevníků a které si každodenně upevňují s podporou asistentek Chráněného bydlení.

 

Řada klientů Chráněného bydlení se však chce také postavit čelem k řešení svých závazků z minulosti, s nimiž si mnohdy sami nedokážou poradit.

 

Jedním z nich je i pan Josef (61 let), který se stal klientem Chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří na počátku února letošního roku po propuštění z psychiatrické léčebny. Pan Josef v minulosti pracoval jako pečovatel v domově pro seniory, práci měl rád, bohužel mu v jejím pokračování zabránilo vážné zranění ruky. Následně se již během pobytu v psychiatrické léčebně pokoušel osamostatnit, a dokonce se mu podařilo získat malý byt. Bohužel brzy zjistil, že zcela samostatně žít zatím nedokáže. Důvodů bylo několik. Jedním byla jakási nejistota při řešení úředních záležitostí. Jak sám pan Josef říká, vždy když obdržel poštovní zásilku, dostavil se pocit úzkosti. Tato obtíž, ale i pocity osamělosti ho zavedly zpět do psychiatrické léčebny, kde si na doporučení sociálního pracovníka podal žádost o zařazení do Chráněného bydlení NADĚJE.

 

Pan Josef nyní bydlí v bytě 3+1 spolu s dalšími dvěma klienty. Má svůj pokoj, v němž se dobře cítí, a většinu času se věnuje četbě knih s historickým námětem. Brzy navíc požádal sociální pracovnici Chráněného bydlení o podporu při řešení svých dluhů. Protože si pan Josef nebyl jistý, o jaké částky se jedná a u jakých věřitelů tyto dluhy má, pomohla mu sociální pracovnice zažádat o výpis z Centrálního registru dlužníků. Dál už byla nutná pomoc pracovnice Dluhové poradny NADĚJE v Klášterci nad Ohří. Nyní pan Josef již splácí pravidelnou měsíční splátku, jeden z dluhů dokonce uhradil najednou v celé jeho výši. Bydlení v Chráněném bydlení si chválí a je rád, že není na všechno sám. V budoucnu snad dojde i na návrat ke standardnímu způsobu bydlení.

 

Příběh pana Josefa přitom není ojedinělý. Deset ze třiceti pěti klientů Chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří a Kadani – ať už minulých či současných – buď řeší, nebo už svoje závazky úspěšně vyřešilo.


Méně...
 
Den země v Azylovém domě

Den země v Azylovém domě

30.04.21

Na oslavu Dne Země, který každoročně připadá na 22. dubna, děti z Azylového domu NADĚJE v Klášterci nad Ohří plnily zábavně vzdělávací úkoly. Naučily se, jak chránit přírodu, tvořily krásné planety různých velikostí a také vysbíraly odpadky v areálu Azylového domu. Za to jim velmi děkujeme.


Více...
 
Den země v Azylovém domě

Na oslavu Dne Země, který každoročně připadá na 22. dubna, děti z Azylového domu NADĚJE v Klášterci nad Ohří plnily zábavně vzdělávací úkoly.

 

Naučily se, jak chránit přírodu, tvořily krásné planety různých velikostí a také vysbíraly odpadky v areálu Azylového domu. Za to jim velmi děkujeme.


Méně...
 
Zúčastnili jsme se dalšího kola Sbírky potravin

Zúčastnili jsme se dalšího kola Sbírky potravin

25.04.21

Po půlroce jsme opět oblékli zelené zástěry a jako dobrovolníci jsme se zapojili do solidární akce Sbírka potravin. Osm našich zaměstnanců vybíralo trvanlivé potraviny a drogerii od nakupujících v klášterecké prodejně Lidl. Výsledná váha darovaného zboží činila rekordních 732 kg.


Více...
 
Zúčastnili jsme se dalšího kola Sbírky potravin

Po půlroce jsme opět oblékli zelené zástěry a jako dobrovolníci jsme se zapojili do solidární akce Sbírka potravin. Osm našich zaměstnanců vybíralo trvanlivé potraviny a drogerii od nakupujících v klášterecké prodejně Lidl. Výsledná váha darovaného zboží činila rekordních 732 kg.

 

Děkujeme všem, kteří přispěli, a pomohou tak těm nejpotřebnějším. Darované zboží rozdistribuujeme do našich služeb, aby se dostalo přímo ke klientům.


Méně...
 
Soutěž o nejhezčí masopustní masku

Soutěž o nejhezčí masopustní masku

10.03.21

Masopustní a plesovou sezónu jsme letos museli bohužel oželet, v našem kláštereckém Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme ale ještě před lockdownem stihli uspořádat soutěž o nejhezčí masopustní masku.


Více...
 
Soutěž o nejhezčí masopustní masku

Masopustní a plesovou sezónu jsme letos museli bohužel oželet, v našem kláštereckém Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme ale ještě před lockdownem stihli uspořádat soutěž o nejhezčí masopustní masku.

 

Děti se v soutěži činily a vytvořily opravdu pěkné kousky. Tvůrci třech nejhezčích masek (na fotce) byli odměněni šerpami a sladkostmi.


Méně...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Notebooky pro naše pracovníky

Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

17.02.21

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.


Více...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.

 

Srdečně děkujeme za pomoc v nynější náročné situaci.


Méně...
 
Spolupráce s 180DC

Spolupráce s 180DC

22.01.21

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování. 


Více...
 
Spolupráce s 180DC

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování.

Hlavním cílem projektu s naší litoměřickou oblastí bylo vytvořit strategii, jak navazovat nová partnerství.

 

Děkujeme 180DC za profesionální přístup a cenné rady, které jistě využijeme.


Méně...