Klášterec nad Ohří

 
 

Pomoc začíná porozuměním
Darujte lidem NADĚJI


 

Opatření proti šíření COVID-19

 

V souladu s nařízením Vlády ČR proti šíření COVID-19 stále dodržujeme hygienická opatření na všech pracovištích. Při poskytování sociální služby platí povinnost nosit roušku, nebo respirátor dle pokynů Ministerstva zdravotnictví. Při vstupu do vnitřních prostorů navíc vyzýváme každého, aby aplikoval připravenou dezinfekci na ruce. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY

 
 
Zima se blíží

Zima se blíží

24.10.21

Přiblížilo se nám zimní období, které pro většinu z nás znamená dny pohody, radosti a těšení se na Vánoce. Přesto je ale v Ústeckém kraji velká spousta lidí, pro něž neznamená zima radost, ale bez nadsázky boj o život.


Více...
 
Zima se blíží

Přiblížilo se nám zimní období, které pro většinu z nás znamená dny pohody, radosti a těšení se na Vánoce. Přesto je ale v Ústeckém kraji velká spousta lidí, pro něž neznamená zima radost, ale bez nadsázky boj o život.

 

Lidé bez střechy nad hlavou se tradičně potýkají s řadou problémů, jako jsou násilí, potíže spojené s hygienou nebo obtížné shánění jídla. V těchto měsících se k jejich problémům přidává i zima. Dlouhotrvající zima našim klientům znemožňuje nejen spánek, ale mnohým způsobuje i zdravotní komplikace, a některým dokonce přivodí smrt.

 

Rozhodli jsme se proto tuto situaci řešit a zahájili velkou sbírku NADĚJE, která si klade za cíl pomoci právě této ohrožené skupině lidi. Bez Vaší pomoci se to ale neobejde. Za každý finanční příspěvek, nebo alespoň jen sdílení naší sbírky budeme vděční. Pro přispění si nemusíte ani nic dlouze vyhledávat a stačí pouze kliknout na odkaz pod tímto příspěvkem.

 

Naše noclehárny ročně poskytují více než 3500 noclehů našim klientům. Skrze Vaše peníze tak nepřispějete pouze na chod nocleháren, ale pomůžete především konkrétním lidem. Podáte jim pomocnou ruku, protože díky Vaší podpoře mohou zůstat v teplém, čistém a bezpečném prostředí. Právě tím, má Váš dar smysl, protože dáte lidem teplo, zdraví a život. Každá částka, kterou obdržíme, má větší smysl, než si mnoho lidí dokáže vůbec představit.

 

Velice si vážíme Vaší podpory a toho, že spolu s námi „Dáváte lidem NADĚJI“.

Odkaz na sbírku: www.darujme.cz/vyzva/1202694.


Méně...
 
Zaplatit exekuci nikdy nebylo jednodušší

Zaplatit exekuci nikdy nebylo jednodušší

23.10.21

Máte nedoplatek na elektřině (ČEZ), snažili jste se ho splácet, přesto jste kvůli němu v exekuci? Dlužíte zdravotní pojišťovně, jely Vaše děti načerno v MHD, dohnaly Vás poplatky za televizi a rozhlas? Neměli jste peníze na úhradu regulačního poplatku za pobyt v nemocnici nebo ošetření na pohotovosti? Přijde Vám nespravedlivé za takovéto malé prohřešky platit v exekuci několik tisíc korun navíc?


Více...
 
Zaplatit exekuci nikdy nebylo jednodušší

Máte nedoplatek na elektřině (ČEZ), snažili jste se ho splácet, přesto jste kvůli němu v exekuci? Dlužíte zdravotní pojišťovně, jely Vaše děti načerno v MHD, dohnaly Vás poplatky za televizi a rozhlas? Neměli jste peníze na úhradu regulačního poplatku za pobyt v nemocnici nebo ošetření na pohotovosti? Přijde Vám nespravedlivé za takovéto malé prohřešky platit v exekuci několik tisíc korun navíc?

 

Pozor! Změna zákona Vám umožní zaplatit exekuci snadněji, bez velkého příslušenství – vysokých úroků a penále.

 

Jaké jsou podmínky?

 • Dlužíte „státu“ nebo institucím, ve kterých má majetkový podíl, dluh přešel do exekuce.
 • Výše původního dluhu (jistina dluhu) není omezena.
 • Zaplatit (nebo postupně splatit) původní dluh v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
 • Zaplatit dále náklady exekuce ve výši 907, 50 Kč místo 6500 Kč a více.

 

Co musíte udělat?

 • Vědět zda dlužíte na nájmu v městském bytě,ČEZu, za zdravotní pojištění (studium, evidence na Úřadu práce, živnost, zaměstnání v zahraničí), nemocnici, dopravnímu podniku, knihovně, škole, České televizi aj.
 • Zaplatit v uvedeném termínu (jednorázově nebo postupně)příslušnému exekutorovi jistinu dluhu (tj. např. 1215 Kč vůči České televizi, které jsou vymáhány exekučně).
 • Zaplatit náklady exekuce ve výši 907, 50 Kč příslušnému exekutorovi (je uveden na usnesení nebo exekučním příkaze) a to v uvedeném termínu.
 • Napište exekutorovi, že využíváte úhrady exekuce podle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25).
 • Při platbách na složence nebo ve zprávě pro příjemce při platbách z bankovního účtu uvádějte poznámku „jistina“ při platbě na původní dluh (např. oněch 1215 Kč) nebo „náklady exekuce“ při platně 907, 50 Kč.

 

Uhradit exekuce v rámci tzv. „Milostivého léta“ se vyplatí!

 

Příklad z praxe (reálné exekuce): Již zmíněný dluh za koncesní poplatky za televizi… Žalovaný dluh (jistina) v exekuci činí oněch 1215 Kč + 1500 Kč úrok z prodlení (za 10 let) + právní náklady 11 06 1Kč + náklady exekuce a odměna exekutora ve výši min. 6500 Kč. Tj. celková vymáhaná povinnost 17 561 Kč (pro rok 2021, při nesplacení úrok a náklady exekuce narůstají).

 

Úhrada (zaplacení) v období 28. 10 – 28. 1. 2022 = 2 122, 50 Kč, tj. úspora 15 438,50 Kč! A exekuce je zaplacením částky 2 122, 50 Kč zcela splacena.

 

Pokud Vám to i tak přijde složité, nejste jisti nebo potřebuje poradit, jak zjistit komu dlužíte, obraťte se na naše Dluhové poradny NADĚJE. Naše služby jsou bezplatné.


Méně...
 
Aktuálně z Dluhové poradny: Náhradní výživné

Aktuálně z Dluhové poradny: Náhradní výživné

18.10.21

Naše Odborné sociální poradenství NADĚJE v Klášterci nad Ohří se především zaměřuje na pomoc s řešením dluhů klientů. Bezplatně pomáháme nejen těm, kteří mají dluhy a chtějí svou situaci řešit, ale také těm, kterým někdo dluží, a to často i vysoké finanční částky. Cílem naší práce je domoci se práv našich klientů a stabilizovat jejich nepříznivou situaci.


Více...
 
Aktuálně z Dluhové poradny: Náhradní výživné

Naše Odborné sociální poradenství NADĚJE v Klášterci nad Ohří se především zaměřuje na pomoc s řešením dluhů klientů. Bezplatně pomáháme nejen těm, kteří mají dluhy a chtějí svou situaci řešit, ale také těm, kterým někdo dluží, a to často i vysoké finanční částky. Cílem naší práce je domoci se práv našich klientů a stabilizovat jejich nepříznivou situaci.

 

Nyní naši poradnu kontaktuje hodně zájemců, již se dotazují na podrobnosti k náhradnímu výživnému. Bohužel ale mají často zkreslené informace a představy, jak jim můžeme pomoci. Často netuší, že nestačí písemná dohoda o výživném mezi rodiči a že musí být zahájeno vymáhání dluhu na výživném. Proto bychom rádi představili základní informace o náhradním výživném:

 

Co to je:

 • Sociální dávka, vyplácená od 1. července 2021

 

Kdo vyplácí:

 • Úřad práce prostřednictvím svých poboček

 

Komu je určena:

 • Nezaopatřenému dítěti, které má trvalý pobyt a bydliště v České republice, pokud druhý rodič neplní svou soudem stanovenou vyživovací povinnost

 

Jak žádat:

 • Zákonný zástupce dítěte vyplní formulář na pobočce úřadu práce v místě bydliště dítěte a doloží požadované přílohy

 

Výše náhradního výživného:

 • Rozdíl mezi částkou určeného měsíčního výživného a výživným, které povinná osoba (tedy rodič-dlužník) skutečně v daném měsíci uhradila. Maximální výše náhradního výživného je 3000 korun (příklad: pokud rodič místo 1000 korun platí jen 500 korun, z úřadu práce bude zákonnému zástupci dítěte vyplácená částka 500 korun po dobu 4 měsíců)

 

Doba, po kterou lze dávku čerpat:

 • Maximálně po dobu 24 měsíčních výplat

 

Jak často je dávka vyplácena:

 • 1x měsíčně, a to zpětně za kalendářní měsíc

 

Co se dokládá a vyplňuje:

 • Žádost o náhradní výživné a Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky (dostanete na úřadu práce)
 • Rodný list dítěte (nad 15 let věku dítěte potvrzení o studiu)
 • Rozhodnutí soudu (soudem schválená dohoda), která upravuje výši výživného
 • Doklad potvrzující kolik bylo (pokud bylo hrazeno) na výživném zaplaceno (výpisy z účtu, složenky, písemné potvrzení o převzetí apod.)
 • Doklad o tom, že rodič zahájil vymáhání neplaceného výživného – návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce

 

Jak často nutno dokládat:

 • Dokládá se vždy po 4 měsících tak, aby mohla být vypočtena nová výše dávky, podle toho kolik povinný rodič v předchozím období zaplatil

 

Jak zahájit vymáhání neplaceného výživného:

 • Rodič podá soudu návrh na zahájení výkonu soudního rozhodnutí nebo návrh na zahájení exekuce

 

Nejbližší exekutorský úřad:

 • Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Peroutka, Revoluční 48, Chomutov, e-mail: info@exekucecv.cz, telefon: 474 335 579, 775 081 383

 

Více informací:

 

Vzory žádostí, prohlášení a exekučního návrhu najdete na výše uvedených odkazech.

 

Pochopitelně se můžete obrátit také na naši poradnu, jsme připraveni Vám zdarma pomoci:

Bc. Jana Ullmannová, sociální pracovnice poradny
Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 770 120 091
E-mail: jana.ullmannova@nadeje.cz


Méně...
 
Když nás hodní mlsná

Když nás hodní mlsná

01.10.21

Stejně jako každého z nás i klienty Chráněného bydlení NADĚJE z Klášterce nad Ohří občas „honí mlsná“. Proto se ve svém volném čase společně se sociální pracovnicí a asistentkami Chráněného bydlení učí nejen vařit, ale také péct různé laskominy. První upečenou dobrotou ke kávě nebo čaji byly chutné muffiny. 


Více...
 
Když nás hodní mlsná

Stejně jako každého z nás i klienty Chráněného bydlení NADĚJE z Klášterce nad Ohří občas „honí mlsná“. Proto se ve svém volném čase společně se sociální pracovnicí a asistentkami Chráněného bydlení učí nejen vařit, ale také péct různé laskominy. První upečenou dobrotou ke kávě nebo čaji byly chutné muffiny. 

 


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.09.21

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...
 
Nízkoprah otevřel své dveře dokořán

Nízkoprah otevřel své dveře dokořán

06.09.21

Letní prázdniny jsme v kláštereckém Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NADĚJE zakončili dnem otevřených dveří. Knaší radosti přivedl vysoký počet klientů.


Více...
 
Nízkoprah otevřel své dveře dokořán

Letní prázdniny jsme v kláštereckém Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NADĚJE zakončili dnem otevřených dveří. K naší radosti přivedl vysoký počet klientů.

 

Děti a jejich rodiče mohli na vlastní oči přesvědčit, že klub je bezpečným místem, kde mohou děti smysluplně trávit volný čas a kde najdou pomoc s přípravou do školy a řešením komplikovaných vztahů.

 

Navštívili nás i zástupci města Klášterec nad Ohří. Po roce a půl od přestěhování se do nových prostor na adrese Chomutovská 207 do klubu opět zavítali starosta Štefan Drozd, místostarosta David Kodytek a vedoucí odboru sociálních věcí, školství a sportu Zdena Janichová.

 

Děkujeme všem účastníkům akce za pěkné odpoledne.

Odkaz na fotogalerii ze dne otevřených dveří.


Méně...