Kadaň

 
 

 

 

AKTUALITY

 
 
Příběh s dobrým koncem

Příběh s dobrým koncem

04.08.21

Chráněné bydlení je pro mnoho klientů této sociální služby pouze jakýmsi mostem vedoucím k úplnému osamostatnění a k možnosti žít běžným způsobem života. Najít však pro tyto klienty návaznou formu bydlení je často velmi těžké. Přesto se už druhému klientovi Chráněného bydlení NADĚJE v Kadani podařilo získat sociální byt. 


Více...
 
Příběh s dobrým koncem

Chráněné bydlení je pro mnoho klientů této sociální služby pouze jakýmsi mostem vedoucím k úplnému osamostatnění a k možnosti žít běžným způsobem života. Najít však pro tyto klienty návaznou formu bydlení je často velmi těžké. Přesto se už druhému klientovi Chráněného bydlení NADĚJE v Kadani podařilo získat sociální byt. Jednou z podmínek jeho získání je samozřejmě trvalý pobyt klienta v obci. Takto získat byt se podařilo panu P., jehož příběh můžeme s jeho souhlasem převyprávět.


Pan P. se stal klientem Chráněného bydlení NADĚJE v červnu 2016 po předchozí hospitalizaci v Psychiatrické léčebně Petrohrad. Jeho stav byl stabilní a další pobyt zde již nebyl nutný.


S panem P. se od začátku poměrně dobře spolupracovalo, postupně se ve službě velmi dobře adaptoval. Byl nekonfliktní, spíše samotářský, měl rád svůj klid. Postupně se osamostatnil a většinu záležitostí – ať už se jednalo o návštěvy lékařů, či vyřizování na úřadech – si zařizoval na vlastní pěst.


Po zhruba třech letech v Chráněném bydlení NADĚJE byla panu P. navrhnuta možnost samostatného bydlení s využitím získání sociálního bytu. Klient se k této možnosti příliš nepřikláněl, ve službě byl zvyklý, obával se změny.


S panem P. se začala řešit také možnost zaměstnání, které by mu rovněž pomohlo k návratu do běžného života. V rámci veřejně prospěšných prací odpracoval třicet hodin u Technických služeb Kadaň. V práci se osvědčil, a to dokonce tak, že získal nabídku na zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Sociální pracovnice s klientem tedy probírala možnost stálého zaměstnání, a tedy i pravidelného příjmu a posléze také získání vlastního bytu. Pan P. celou tuto situaci bohužel psychicky neunesl, poprvé za dobu pobytu v Chráněném bydlení se mu zhoršil zdravotní stav a byla nutná krátkodobá hospitalizace v psychiatrické léčebně.


Po jeho návratu do Chráněného bydlení s ním sociální pracovnice celou situaci podrobně rozebrala a klient přiznal, že byl z náhlých změn ve velkém stresu, nikomu se nesvěřil, a proto byla hospitalizace nutná. Stav pana P. se ale postupně stabilizoval. S klientem se i nadále pracovalo na jeho postupném osamostatnění, a když mu v létě roku 2020 sociální pracovnice nabídla podporu při sepsání žádosti o získání sociálního bytu v Kadani, souhlasil.


Proběhlo šetření sociální pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Kadaň a začátkem listopadu se pan P. nastěhoval do své garsoniéry. Přestože dříve pro něj byla tak velká změna nemyslitelná, je nyní spokojený a je rád, že tento krok nakonec udělal.


Cesta pana P. z psychiatrické léčebny přes Chráněné bydlení NADĚJE do sociálního bytu dopadla dobře, nyní je zcela samostatný a stále může navštěvovat kamarády z Chráněného bydlení. Po opuštění služby tedy nezůstal zcela sám, což je pro jeho duševní zdraví velmi důležité.


Věříme, že stejně jako panu P. se podaří najít svoje soukromé útočiště pro další cestu životem i dalším klientům Chráněného bydlení NADĚJE.


Méně...
 
Video: Půlrok provozu střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani

Video: Půlrok provozu střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani

29.07.21

Vedoucí střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani Ivona Lodeová zhodnotila první půlrok jeho provozu pro TV-Focus. 


Více...
 
Video: Půlrok provozu střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani

Vedoucí střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani Ivona Lodeová zhodnotila první půlrok jeho provozu pro TV-Focus. 

 

V Prunéřove poskytujeme služby pro osoby bez domova – Nízkoprahové denní centrum a Noclehárnu pro muže a ženy.


Méně...
 
Jak pomáháme klientům

Jak pomáháme klientům

15.07.21

Paní L. (45 let) a paní A. (48 let) se staly klientkami Chráněného bydlení NADĚJE v Kadani po propuštění z psychiatrické léčebny Petrohrad. Jakmile se obě zabydlely v novém městě, začaly rovněž navštěvovat místní Dluhovou poradnu NADĚJE, neboť je tíží několik starých závazků, které by rády řádně splatily. Obě zároveň pobírají invalidní důchod III. stupně.


Více...
 
Jak pomáháme klientům

Paní L. (45 let) a paní A. (48 let) se staly klientkami Chráněného bydlení NADĚJE v Kadani po propuštění z psychiatrické léčebny Petrohrad. Jakmile se obě zabydlely v novém městě, začaly rovněž navštěvovat místní Dluhovou poradnu NADĚJE, neboť je tíží několik starých závazků, které by rády řádně splatily. Obě zároveň pobírají invalidní důchod III. stupně.

 

Díky pomoci naší Dluhové poradny se i přes své tíživé situace dostaly do insolvence, jež jim byla nedávno povolena.

 

Klientka L. má za sebou celkem divokou minulost, ze svých chyb se ale poučila a chce vše napravit. Své závazky se snažila splácet již před insolvencí, nicméně splátky šly pouze na úroky a náklady řízení exekucí, a proto se její dlužná částka nijak nesnižovala. Nyní v rámci oddlužení se její situace výrazně zlepší a za tři roky bude bez závazků. 

 

Paní A. momentálně pracuje v chráněné dílně – kadaňské prádelně BOK & LK –, kde postupem přešla až na plný úvazek. Už po přijetí do naší služby se netajila motivací se co nejdříve osamostatnit. Právě oddlužení, a tedy splácení závazku během tří let, je dalším krokem k jejímu cíli. Nově se již nemusí bát dopisů od věřitelů či návštěv exekutorů, což jí velmi prospívá vzhledem ke zdravotnímu stavu. Díky podpoře pracovnic našich služeb se může rychleji a jednodušeji vrátit do běžného života.

 

V kadaňské NADĚJI se snažíme služby Dluhové poradny a Chráněného bydlení propojovat, aby ze vzájemné spolupráce mohli těžit právě naši klienti. Většinu z nich trápí finanční problémy, nemají dostatečné příjmy, část z nich pobírá sociální dávky a zaplatí jen nejnutnější výdaje. Některým dokonce nezbývá občas ani na nákup potravin, a tak využívají pomoci potravinové banky. 

 

Vstup a vůbec celý proces oddlužení představuje náročnou a také dlouhotrvající zkoušku. Klienti si s sebou navíc nesou různá břemena z minulosti a léčí se s duševními onemocněními.

 

Příběhy paní L. a paní A. jsou však dobrými příklady, na nichž lze vidět efektivní propojení našich služeb a aktivní přístup jejich uživatelů. Vše přitom směřuje k jasnému cíli – úplnému osamostatnění a zlepšení životní situace klientů.


Méně...
 
Konec dětským dluhům, ručit budou rodiče

Konec dětským dluhům, ručit budou rodiče

01.07.21

Od 1. července letošního roku po mnoha letech končí dětské dluhy, když nabyla platnost novela zákona č.89/2012 Sb. Nová pravidla se zpětně budou vztahovat i na osoby do 21 let věku, pokud jejich dluhy vznikly v nezletilosti. Cílem novely je zajistit, aby děti vstupovaly do dospělosti bez dluhů.


Více...
 
Konec dětským dluhům, ručit budou rodiče

Od 1. července letošního roku po mnoha letech končí dětské dluhy, když nabyla platnost novela zákona č.89/2012 Sb. Nová pravidla se zpětně budou vztahovat i na osoby do 21 let věku, pokud jejich dluhy vznikly v nezletilosti. Cílem novely je zajistit, aby děti vstupovaly do dospělosti bez dluhů.

 

Vymáhání dluhů z dětství bude možné pouze do výše odpovídající majetku dlužníka, s nímž vstupoval do dospělosti, což v praxi pro většinu čerstvě 18letých bude znamenat, že za dluhy nebudou zodpovědní, jelikož ve většině případů nebudou nedisponovat žádným majetkem, případně pouze velmi malým. Dluhy nad tuto hodnotu bude platit rodič jako zákonný zástupce (ručitel), a navíc rodič ani nebude moct po svém zletilém dítěti vymáhat uhrazení těchto dluhů.

V novele je dále uvedeno, že proti nezletilému nelze vydat platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání nebo v některých případech i rozsudek pro uznání. O řadě dluhů se nezletilý neměl šanci dozvědět, protože věřitelé kontaktují zákonné zástupce. Majetkovou škodu způsobenou nezletilým mladším 13 let by měl nově hradit ten, kdo nad ním zanedbal povinný dohled.

Pokud aktuálně řešíte dětské dluhy, objednejte se na konzultaci do Odborného sociálního poradenství NADĚJE v Kadani, které poskytuje své služby bezplatně a pokusí se s Vámi najít řešení, jak zvládnout situaci.


Méně...
 
Sportovní den v Chráněném bydlení

Sportovní den v Chráněném bydlení

29.06.21

V polovině června se klienti Chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně i Klášterce nad Ohří mohli po dlouhé době sejít a užít si sportovní den, který pro ně pracovnice připravily v sídle služby na zahradě bývalé fary v ulici Jana Švermy v Kadani.


Více...
 
Sportovní den v Chráněném bydlení

V polovině června se klienti Chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně i Klášterce nad Ohří mohli po dlouhé době sejít a užít si sportovní den, který pro ně pracovnice připravily v sídle služby na zahradě bývalé fary v ulici Jana Švermy v Kadani.

 

I když rtuť teploměru v průběhu dne stoupala k vysokým hodnotám, klienti Chráněného bydlení se nedali odradit a s plným nasazením bojovali o výhru. V několika disciplínách – jako šipky, hádání předmětů, shazování kuželek nebo hra na procvičování paměti – mohli prokázat své dovednosti.

 

Vítězem sportovního dne se stal pan Luboš, jenž se o výhru v podobě sladkého dortu podělil se všemi ostatními klienty Chráněného bydlení. S prázdnou ale neodešel nikdo. Kromě zážitku ze společně stráveného dne všichni klienti obdrželi diplom za účast a balíček s drobným občerstvením.


Méně...
 
NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

21.06.21

V květnu a červnu se jako každý rok uskutečnila jarní veřejná setkání zástupců vedení města s obyvateli sídlišť Kadaně. Setkávání organizují zástupci města Kadaň s cílem zjistit, jak se žije obyvatelům sídlišť, co veřejnost trápí, co se na sídlišti naopak líbí, a jak by mohla vypadat nová navrhovaná řešení.


Více...
 
NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

V květnu a červnu se jako každý rok uskutečnila jarní veřejná setkání zástupců vedení města s obyvateli sídlišť Kadaně. Setkávání organizují zástupci města Kadaň s cílem zjistit, jak se žije obyvatelům sídlišť, co veřejnost trápí, co se na sídlišti naopak líbí, a jak by mohla vypadat nová navrhovaná řešení.

 

Setkání na pěti různých sídlištích se uskutečnila od 24. května do 9. června, na všech byli přítomni pan starosta, oba místostarostové, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Radka, Světlo a rovněž zástupci naší organizace NADĚJE. 

 

Na webových stránkách www.setkavanikadan.cz se brzy bude moct dočíst, jaké návrhy a podněty byly na jednotlivých sídlištích řešeny a nově vneseny.

 

Zdroj fotky: setkavanikadan.cz.


Méně...