Kadaň

 
 

 

 

AKTUALITY

 
 
Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

04.05.15

Čarodějnice se letos pálily i v chráněném bydlení.


Více...
 
Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic letos proběhlo také v chráněném bydlení v Kadani. Pro klienty byla připravená výroba papírových čarodějnic a odpoledne opékání buřtíků. Klienti si s pomocí asistentů nejprve vyrobili papírové čarodějnice, které pak symbolicky u společného posezení spálili. Celé odpoledne bylo velice příjemné, počasí přálo a opékání buřtíků nakonec nic nezkazilo. Všichni se moc těšíme na další povedenou akci!

 

 


Méně...
 
V Kadani proběhlo první sčítání lidí bez domova

V Kadani proběhlo první sčítání lidí bez domova

23.02.15

NADĚJE zveřejnila zprávu o prvním sčítání lidí bez domova, které společně s dalšími subjekty připravila ve městě Kadaň. 


Více...
 
V Kadani proběhlo první sčítání lidí bez domova

Kadaň, 23. února 2015 – NADĚJE zveřejnila zprávu o prvním sčítání lidí bez domova, které společně s dalšími subjekty realizovala ve městě Kadaň dne 4.2.2015. Společně se sečtením osob žijících na ulici NADĚJE  provedla také základní výzkum této skupiny lidí.

 

Celkem bylo v Kadani lokalizováno 46 osob bez domova, z toho 5 osob přebývalo v azylovém domě v Klášterci nad Ohří. „Sčítání nám ukázalo, jak velkým problémem je v současné době fenomén bezdomovectví. Odborníci na tuto problematiku a MPSV uvádí, že chudobou je dotčeno 10 % populace,“ uvedla Miroslava Chrzová, vedoucí služeb NADĚJE v Kadani.

 

NADĚJE působí v Kadani od roku 2013. Problematiku sociálního začleňování řeší po celém území ČR již 25 let.

 

Na 25. 2. 2015 připravuje NADĚJE sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem.   

  

 

 

Zpráva ze sčítání v pdf zde.


Méně...
 
Nová služba je v provozu.

Nová služba je v provozu.

06.02.15

V lednu 2015 otevřela NADĚJE v Kadani novou sociální službu - Chráněné bydlení.


Více...
 
Nová služba je v provozu.

V lednu 2015 otevřela NADĚJE v Kadani novou sociální službu - Chráněné bydlení Kadaň. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Klademe důraz na maximální rozvoj dovedností a schopností našich klientů. Naším záměrem je naučit klienty chráněného bydlení základní činnosti, jako je např. péče o domácnost, vaření, žehlení, uklízení, samostatné nakupování, sebeobsluhu, komunikaci s cizími lidmi, poskytnutí první pomoci, aktivní využití volného času a jiné. Zároveň hledáme způsoby a možnosti rozvíjení samostatného rozhodování klientů. S klienty jsou také probírány havarijní, nouzové nebo nebezpečné situace, které mohou nastat a jak jim lze předejít. Klienti jsou denně podporováni a doprovázeni asistenty, kteří jim ve všech uvedených činnostech napomáhají.

V nynější době má chráněné bydlení k dispozici dva městské byty v běžné bytové zástavbě poblíž centra města o velikosti 2+1 s balkonem. V blízkosti bytů se nachází nemocnice, supermarkety s obchodní zónou, pošta, Úřad práce, restaurace, kino, zastávka MHD či sportovní hala. Na bytě bydlí vždy 2 klienti, kdy každý má svůj vlastní jednolůžkový pokoj. V každém bytě je k dispozici společná kuchyň s jídelnou, sociální zařízení, úklidová místnost a malý sklípek. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny. Výše úhrady za poskytování sociální služby je stanovena úhradou za ubytování (cena jednolůžkového pokoje činí 180,-/den, snížená úhrada činí 150,-/den) a úhradou za poskytovanou péči (cena 90,-/hodinu). Již začátkem února se v chráněném bydlení ubytoval první klient.Méně...
 
Jak řešit dluhy, exekuce? - seminář pro klienty v Prunéřově.

Jak řešit dluhy, exekuce? - seminář pro klienty v Prunéřově.

07.01.15

Druhý kurz pro klienty dluhové poradny.


Více...
 
Jak řešit dluhy, exekuce? - seminář pro klienty v Prunéřově.

V prosinci se uskutečnil v pořadí druhý kurz v Prunéřově v CSS Prunéřov. Kurz měl téma „Dluhy, jejich řešení, exekuce a oddlužení“. Kurz se konal dne 18.12.2014 v CSS Prunéřov. Kurz se skládal ze dvou na sebe navazujících seminářů. První seminář se týkal dluhů, jejich řešení, promlčecích dob a plateb pojistného, druhý seminář se zabýval exekucemi, pravomocemi exekutora, průběhu exekučního řízení a oddlužení. Odborného kurzu se celkem zúčastnilo 9 osob.  Úspěšným účastníkům kurzu bylo vystaveno Osvědčení/potvrzení o absolvování kurzu a byla též poskytnuta potravinová pomoc.

 


Méně...
 
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

11.12.14

Dne 28. 11. 2014 proběhl den otevřených dveří v nízkoprahovém denním centru.


Více...
 
Den otevřených dveří

Dne 28. 11. 2014 proběhl den otevřených dveří kadaňských služeb nízkoprahového denního centra a odborného sociálního poradenství – dluhové poradny. Akce se konala v dopoledních hodinách a součástí byla prezentace služeb a prohlídka prostor. Dne otevřených dveří se zúčastnil pan starosta Kadaně PaedDr. Jiří Kulhánek a pan místostarosta Mgr. Losenický. Dalšími zúčastněnými byli zástupci úřadu práce, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kadaňských novin a televizního studia FOCUS v Kadani. Přítomna byla také zástupkyně náboženské obce Církve československé husitské v Kadani, jelikož služby NADĚJE jsou poskytovány právě v budově církve.


Méně...
 
Proběhl 2. ročník Národní potravinové sbírky

Proběhl 2. ročník Národní potravinové sbírky

24.11.14

2. ročník Národní potravinové sbírky zhodnotili zaměstnanci NADĚJE jako úspěšný.


Více...
 
Proběhl 2. ročník Národní potravinové sbírky

Dne 22. 11. 2014 proběhl 2. ročník Národní potravinové sbírky, kterého se účastnili pracovníci NADĚJE Klášterec nad Ohří a Kadaň, dobrovolníci z RADKy Kadaň a hypermarketu Tesco. Sbírka probíhala od 8:00 do 20:00 a během této doby se podařilo vybrat krásných 658 kilogramů potravin. 

Tímto děkujeme zaměstnancům hypermarketu Tesco v Klášterci nad Ohří a supermarketu Penny v Chomutově, v Bezručové ulici. Také zároveň chceme poděkovat všem, kteří nebyli lhostejní a přispěli potravinami pro potřebné. 

Děkujeme!

 


Méně...