Kadaň

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Konec dětským dluhům, ručit budou rodiče

Konec dětským dluhům, ručit budou rodiče

01.07.21

Od 1. července letošního roku po mnoha letech končí dětské dluhy, když nabyla platnost novela zákona č.89/2012 Sb. Nová pravidla se zpětně budou vztahovat i na osoby do 21 let věku, pokud jejich dluhy vznikly v nezletilosti. Cílem novely je zajistit, aby děti vstupovaly do dospělosti bez dluhů.


Více...
 
Konec dětským dluhům, ručit budou rodiče

Od 1. července letošního roku po mnoha letech končí dětské dluhy, když nabyla platnost novela zákona č.89/2012 Sb. Nová pravidla se zpětně budou vztahovat i na osoby do 21 let věku, pokud jejich dluhy vznikly v nezletilosti. Cílem novely je zajistit, aby děti vstupovaly do dospělosti bez dluhů.

 

Vymáhání dluhů z dětství bude možné pouze do výše odpovídající majetku dlužníka, s nímž vstupoval do dospělosti, což v praxi pro většinu čerstvě 18letých bude znamenat, že za dluhy nebudou zodpovědní, jelikož ve většině případů nebudou nedisponovat žádným majetkem, případně pouze velmi malým. Dluhy nad tuto hodnotu bude platit rodič jako zákonný zástupce (ručitel), a navíc rodič ani nebude moct po svém zletilém dítěti vymáhat uhrazení těchto dluhů.

V novele je dále uvedeno, že proti nezletilému nelze vydat platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání nebo v některých případech i rozsudek pro uznání. O řadě dluhů se nezletilý neměl šanci dozvědět, protože věřitelé kontaktují zákonné zástupce. Majetkovou škodu způsobenou nezletilým mladším 13 let by měl nově hradit ten, kdo nad ním zanedbal povinný dohled.

Pokud aktuálně řešíte dětské dluhy, objednejte se na konzultaci do odborného sociálního poradenství NADĚJE v Kadani, které poskytuje své služby bezplatně a pokusí se s Vámi najít řešení, jak zvládnout situaci.


Méně...
 
Sportovní den v chráněném bydlení

Sportovní den v chráněném bydlení

29.06.21

V polovině června se klienti chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně i Klášterce nad Ohří mohli po dlouhé době sejít a užít si sportovní den, který pro ně pracovnice připravily v sídle služby na zahradě bývalé fary v ulici Jana Švermy v Kadani.


Více...
 
Sportovní den v chráněném bydlení

V polovině června se klienti chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně i Klášterce nad Ohří mohli po dlouhé době sejít a užít si sportovní den, který pro ně pracovnice připravily v sídle služby na zahradě bývalé fary v ulici Jana Švermy v Kadani.

 

I když rtuť teploměru v průběhu dne stoupala k vysokým hodnotám, klienti chráněného bydlení se nedali odradit a s plným nasazením bojovali o výhru. V několika disciplínách – jako šipky, hádání předmětů, shazování kuželek nebo hra na procvičování paměti – mohli prokázat své dovednosti.

 

Vítězem sportovního dne se stal pan Luboš, jenž se o výhru v podobě sladkého dortu podělil se všemi ostatními klienty chráněného bydlení. S prázdnou ale neodešel nikdo. Kromě zážitku ze společně stráveného dne všichni klienti obdrželi diplom za účast a balíček s drobným občerstvením.


Méně...
 
NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

21.06.21

V květnu a červnu se jako každý rok uskutečnila jarní veřejná setkání zástupců vedení města s obyvateli sídlišť Kadaně. Setkávání organizují zástupci města Kadaň s cílem zjistit, jak se žije obyvatelům sídlišť, co veřejnost trápí, co se na sídlišti naopak líbí, a jak by mohla vypadat nová navrhovaná řešení.


Více...
 
NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

V květnu a červnu se jako každý rok uskutečnila jarní veřejná setkání zástupců vedení města s obyvateli sídlišť Kadaně. Setkávání organizují zástupci města Kadaň s cílem zjistit, jak se žije obyvatelům sídlišť, co veřejnost trápí, co se na sídlišti naopak líbí, a jak by mohla vypadat nová navrhovaná řešení.

 

Setkání na pěti různých sídlištích se uskutečnila od 24. května do 9. června, na všech byli přítomni pan starosta, oba místostarostové, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Radka, Světlo a rovněž zástupci naší organizace NADĚJE. 

 

Na webových stránkách www.setkavanikadan.cz se brzy bude moct dočíst, jaké návrhy a podněty byly na jednotlivých sídlištích řešeny a nově vneseny.

 

Zdroj fotky: setkavanikadan.cz.


Méně...
 
Zdravotní péče pro osoby bez domova

Zdravotní péče pro osoby bez domova

16.06.21

Hlavně díky našim milým dárcům, kteří přispěli ve sbírce na portálu Darujme, můžeme ve středisku NADĚJE v Prunéřově, Kadani poskytovat služby zdravotní sestry, jež osobám bez domova zajišťuje nezbytná ošetření a také odborné konzultace. 


Více...
 
Zdravotní péče pro osoby bez domova

Hlavně díky našim milým dárcům, kteří přispěli ve sbírce na portálu Darujme, můžeme ve středisku NADĚJE v Prunéřově, Kadani poskytovat služby zdravotní sestry, jež osobám bez domova zajišťuje nezbytná ošetření a také odborné konzultace. 

 

Lidé bez domova sporadicky navštěvují lékaře, ke zdravotní sestře v našem středisku si ale vybudovali důvěru, a tak zůstávají pod odborným dohledem.

 

Děkujeme!


Méně...
 
Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje dluhová poradna NADĚJE

Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje dluhová poradna NADĚJE

14.06.21

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani bezplatně pomáhá lidem ve finanční tísni řešit jejich situaci. Sociální pracovnice poradny Natálie Nováková objasňuje v následujícím článku podstatu zákonů o náhradním výživném a chráněném účtu, které vstoupí v účinnost 1. července letošního roku.


Více...
 
Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje dluhová poradna NADĚJE

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani bezplatně pomáhá lidem ve finanční tísni řešit jejich situaci. Sociální pracovnice poradny Natálie Nováková objasňuje v následujícím článku podstatu zákonů o náhradním výživném a chráněném účtu, které vstoupí v účinnost 1. července letošního roku.

 

Náhradní (nebo zálohované) výživné je sociální dávka pro děti, u nichž jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost, a bude vyplácena Úřadem práce. Dávka bude poskytnuta do částky 3000 korun měsíčně, a to po dobu nejdéle 24 měsíců. Pokud rodič výživné částečně platí, bude vyplaceno náhradní výživné ve výši rozdílu mezi soudem určenou a rodičem hrazenou částkou. Důležitou podmínkou přiznání dávky bude probíhající exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí soudu a rovněž, aby v době podávání žádosti ono náhradní výživné již probíhalo minimálně 4 měsíce.

 

Žádat o náhradní výživné se bude prostřednictvím formuláře na Úřadu práce. K žádosti bude také třeba doložit údaje o exekuci či výkonu rozhodnutí soudu k vymožení výživného; doklad o úhradě části výživného (pokud k tomu v posledních čtyřech měsících došlo), případně prohlášení, že nebyla uhrazena žádná část výživného; doklad o nezaopatřenosti dítěte a v případě, že je dítě starší 15 let, bude potřeba doložit potvrzení o studiu. Náhradní výživné bude vypláceno měsíčně, a to vždy na období následujících 4 kalendářních měsíců. Následně je celá situace znovu posuzována, a pokud nárok stále trvá, výživné bude vypláceno znovu po dobu dalších čtyř měsíců, nejdéle však 24 měsíců.

 

Další novinkou je možnost založení chráněného účtu. Bude se týkat osob, které mají exekuci na účtu u své banky. Tyto osoby se budou moct od 1. července obrátit na svou banku a požádat ji o založení chráněného účtu. Každý občan bude moct mít pouze jeden chráněný účet. Jestliže někdo vlastní více bankovních účtů, které jsou postiženy exekucí, musí si zvolit pouze jedno konto. Na chráněný účet nebude možné vkládat peníze v hotovosti, ani na něj nebude možné posílat peníze z jiných účtů. Bude možné pouze převádět peníze od jasně určených plátců.

 

Na chráněný účet bude možné nechat si zasílat zejména: a) nezabavitelnou částku z výplaty od zaměstnavatele, b) nezabavitelnou částku ze starobního či invalidního důchodu, c) nezabavitelnou částku z podpory v nezaměstnanosti, d) sociální dávky, které nepodléhají exekuci, tedy příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi, atd., e) výživné, f) další příjmy, které nepodléhají exekuci, jako jsou mateřská, rodičovská, ošetřovné, nemocenská.

 

Chráněný účet nebude možné založit dopředu, aby na něj exekutor nemohl. O založení může fyzická osoba požádat až poté, co exekutor zablokuje finanční prostředky na běžném účtu. K založení bude také potřebný souhlas exekutora, který bude mít časovou lhůtu na vyjádření se k jeho zřízení. Výhoda chráněného účtu bude tkvět ve větší finanční jistotě pro dlužníka, navíc zavedení účtu nebude zpoplatněno a ani za jeho vedení si banky nebudou účtovat poplatky.

 

Pro bližší informace o náhradním výživném a chráněném účtu, ale také ohledně pomoci v tíživé finanční situaci (dluhy, exekuce či podání žádosti o oddlužení) nás kontaktujte na čísle 778 412 438 a objednejte se na konzultaci. Naše služby poradny jsou bezplatné.

 

(článek původně vyšel v Kadaňských novinách)


Méně...
 
Klienti Nízkoprahového denního centra uklízeli okolí Střediska v Prunéřově

Klienti Nízkoprahového denního centra uklízeli okolí Střediska v Prunéřově

28.04.21

Středisko NADĚJE v Prunéřově pomáhá od začátku roku prostřednictvím svých služeb lidem v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Sami klienti se ale zároveň v rámci pracovní terapie několikrát do roka podílejí na udržování čistého okolního prostředí.


Více...
 
Klienti Nízkoprahového denního centra uklízeli okolí Střediska v Prunéřově

Středisko NADĚJE v Prunéřově pomáhá od začátku roku prostřednictvím svých služeb lidem v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Sami klienti se ale zároveň v rámci pracovní terapie několikrát do roka podílejí na udržování čistého okolního prostředí.

 

V pátek 23. dubna pět klientů Nízkoprahového denního centra NADĚJE uklízelo souběžně s akcí místní komunity, která pracovala v okolí sociálních bytů, prostor přilehlý středisku. Klienti celkem nasbírali šest velkých pytlů odpadu a po skončení úklidu obdrželi za odměnu pizzu k občerstvení.


Méně...