Kadaň

 
 
 
Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce

Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce

19.05.15
Další kurz pro klienty dluhové poradny.
Více...
 
Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce

Ve ČT 23.4.2015 se uskutečnil v Prunéřově další kurz s názvem Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce.
Kurzu se zúčastnily 4 osoby. Kurz se skládal ze dvou seminářů:
1) Závazky a jejich splácení, dluhy a jejich řešení
2) Vymáhání závazků a exekuce, základní pojmy, pravomoci exekutora, průběh exekučního řízení

Cílem kurzu bylo představit a vysvětlit klientům základní pojmy z oblasti dluhové problematiky.

Kurz  klientům vysvětlil základy dluhové problematiky. Klienti by se po absolvování kurzu měli orientovat v závazcích, povinnostech plynoucích ze závazkového vztahu, možnostech splácení závazků a způsobech, jak se nedostat do prodlení. Dále by se klienti měli orientovat ve vymáhání závazků, soudním řízení, způsobech provedení exekuce a pravidlech, jak exekuci předejít, jsou poučení o tom, co exekutor nesmí zabavit. 


Méně...
 
Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

04.05.15
Čarodějnice se letos pálily i v chráněném bydlení.
Více...
 
Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic letos proběhlo také v chráněném bydlení v Kadani. Pro klienty byla připravená výroba papírových čarodějnic a odpoledne opékání buřtíků. Klienti si s pomocí asistentů nejprve vyrobili papírové čarodějnice, které pak symbolicky u společného posezení spálili. Celé odpoledne bylo velice příjemné, počasí přálo a opékání buřtíků nakonec nic nezkazilo. Všichni se moc těšíme na další povedenou akci!

 

 


Méně...
 
V Kadani proběhlo první sčítání lidí bez domova

V Kadani proběhlo první sčítání lidí bez domova

23.02.15
NADĚJE zveřejnila zprávu o prvním sčítání lidí bez domova, které společně s dalšími subjekty připravila ve městě Kadaň. 
Více...
 
V Kadani proběhlo první sčítání lidí bez domova

Kadaň, 23. února 2015 – NADĚJE zveřejnila zprávu o prvním sčítání lidí bez domova, které společně s dalšími subjekty realizovala ve městě Kadaň dne 4.2.2015. Společně se sečtením osob žijících na ulici NADĚJE  provedla také základní výzkum této skupiny lidí.

 

Celkem bylo v Kadani lokalizováno 46 osob bez domova, z toho 5 osob přebývalo v azylovém domě v Klášterci nad Ohří. „Sčítání nám ukázalo, jak velkým problémem je v současné době fenomén bezdomovectví. Odborníci na tuto problematiku a MPSV uvádí, že chudobou je dotčeno 10 % populace,“ uvedla Miroslava Chrzová, vedoucí služeb NADĚJE v Kadani.

 

NADĚJE působí v Kadani od roku 2013. Problematiku sociálního začleňování řeší po celém území ČR již 25 let.

 

Na 25. 2. 2015 připravuje NADĚJE sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem.   

  

 

 

Zpráva ze sčítání v pdf zde.


Méně...
 
Nová služba je v provozu.

Nová služba je v provozu.

06.02.15
V lednu 2015 otevřela NADĚJE v Kadani novou sociální službu - Chráněné bydlení.
Více...
 
Nová služba je v provozu.

V lednu 2015 otevřela NADĚJE v Kadani novou sociální službu - Chráněné bydlení Kadaň. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Klademe důraz na maximální rozvoj dovedností a schopností našich klientů. Naším záměrem je naučit klienty chráněného bydlení základní činnosti, jako je např. péče o domácnost, vaření, žehlení, uklízení, samostatné nakupování, sebeobsluhu, komunikaci s cizími lidmi, poskytnutí první pomoci, aktivní využití volného času a jiné. Zároveň hledáme způsoby a možnosti rozvíjení samostatného rozhodování klientů. S klienty jsou také probírány havarijní, nouzové nebo nebezpečné situace, které mohou nastat a jak jim lze předejít. Klienti jsou denně podporováni a doprovázeni asistenty, kteří jim ve všech uvedených činnostech napomáhají.

V nynější době má chráněné bydlení k dispozici dva městské byty v běžné bytové zástavbě poblíž centra města o velikosti 2+1 s balkonem. V blízkosti bytů se nachází nemocnice, supermarkety s obchodní zónou, pošta, Úřad práce, restaurace, kino, zastávka MHD či sportovní hala. Na bytě bydlí vždy 2 klienti, kdy každý má svůj vlastní jednolůžkový pokoj. V každém bytě je k dispozici společná kuchyň s jídelnou, sociální zařízení, úklidová místnost a malý sklípek. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny. Výše úhrady za poskytování sociální služby je stanovena úhradou za ubytování (cena jednolůžkového pokoje činí 180,-/den, snížená úhrada činí 150,-/den) a úhradou za poskytovanou péči (cena 90,-/hodinu). Již začátkem února se v chráněném bydlení ubytoval první klient.Méně...
 
Jak řešit dluhy, exekuce? - seminář pro klienty v Prunéřově.

Jak řešit dluhy, exekuce? - seminář pro klienty v Prunéřově.

07.01.15
Druhý kurz pro klienty dluhové poradny.
Více...
 
Jak řešit dluhy, exekuce? - seminář pro klienty v Prunéřově.

V prosinci se uskutečnil v pořadí druhý kurz v Prunéřově v CSS Prunéřov. Kurz měl téma „Dluhy, jejich řešení, exekuce a oddlužení“. Kurz se konal dne 18.12.2014 v CSS Prunéřov. Kurz se skládal ze dvou na sebe navazujících seminářů. První seminář se týkal dluhů, jejich řešení, promlčecích dob a plateb pojistného, druhý seminář se zabýval exekucemi, pravomocemi exekutora, průběhu exekučního řízení a oddlužení. Odborného kurzu se celkem zúčastnilo 9 osob.  Úspěšným účastníkům kurzu bylo vystaveno Osvědčení/potvrzení o absolvování kurzu a byla též poskytnuta potravinová pomoc.

 


Méně...
 
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

11.12.14
Dne 28. 11. 2014 proběhl den otevřených dveří v nízkoprahovém denním centru.
Více...
 
Den otevřených dveří

Dne 28. 11. 2014 proběhl den otevřených dveří kadaňských služeb nízkoprahového denního centra a odborného sociálního poradenství – dluhové poradny. Akce se konala v dopoledních hodinách a součástí byla prezentace služeb a prohlídka prostor. Dne otevřených dveří se zúčastnil pan starosta Kadaně PaedDr. Jiří Kulhánek a pan místostarosta Mgr. Losenický. Dalšími zúčastněnými byli zástupci úřadu práce, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kadaňských novin a televizního studia FOCUS v Kadani. Přítomna byla také zástupkyně náboženské obce Církve československé husitské v Kadani, jelikož služby NADĚJE jsou poskytovány právě v budově církve.


Méně...