Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Tříkrálová sbírka opět v jabloneckých ulicích

Tříkrálová sbírka opět v jabloneckých ulicích

21.01.18
Letos se konal osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky pořádaný Charitou ČR. V Jablonci nad Nisou proběhla 8.1.2018 a opět se jí účastnilo středisko  Naděje – terénní
Více...
 
Tříkrálová sbírka opět v jabloneckých ulicích

 

Letos se konal osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky pořádaný Charitou ČR. V Jablonci nad Nisou proběhla 8.1.2018 a opět se jí účastnilo středisko  Naděje – terénní program Dlouhá. Výtěžek sbírky je určen jako v minulých letech pro rodiny s dětmi, matky samoživitelky a ostatní lidi ohrožené sociálním vyloučením a na pomoc lidem bez domova. Sociální pracovnice procházely městem v převlecích Tří králů a zpěvem tříkrálové koledy vybraly celkem 3.911,- Kč. Lidé byli ochotní a ve většině případů i milí.

 

 

 

Všem dárcům děkujeme!

 


Méně...
 
Vánoce v jablonecké NADĚJI

Vánoce v jablonecké NADĚJI

21.01.18
Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru před Vánočními svátky připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví.
Více...
 
Vánoce v jablonecké NADĚJI

Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru před Vánočními svátky připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví.

Při setkání nechybělo ani úvodní slovo o tom, co každý v sobě nosíme a co si můžeme vybrat pro svůj budoucí život od našeho kazatele a kamaráda Romana Hampachera. 

Následovalo poklábosení se starými i novými známými. Společně jsme si zazpívali pár písní a vyslovili přání, že bychom i do budoucna chtěli dávat i brát naději v NADĚJI.  

Vzhledem k velkému množství klientů probíhala "štědrovečerní večeře" ve dvou termínech. Celkově se Vánočního setkání v Nízkoprahovém denním centru Naděje zúčastnilo kolem 60 osob bez domova.

Všem, kteří se podíleli na Vánocích, ať přípravou slavnostní večeře, dary na štědrovečerní stůl a pod stromeček, zpěvákům a hudebníkům a našemu kazateli - MOC VELKÉ DÍKY!!!

 


Méně...
 
Skupina Kateřiny band opět v akci!

Skupina Kateřiny band opět v akci!

03.12.17
Skupina Kateřiny band opět v akci!
Více...
 
Skupina Kateřiny band opět v akci!

Hudební seskupení Kateřiny band nás už delší dobu těší svými vystoupeními a doprovodem různých pracovních i mimopracovních aktivit. Naposledy jsme je mohli vidět na Noci venku 23.11.2017, kde rozezpívali i roztančili přítomné. Přejeme spoustu krásných songů a Petře, Jirko, Zuzko, Lucinko a Mílo - "dokud se zpívá, ještě se neumřelo"....

 


Méně...
 
Noc venku poprvé v Jablonci nad Nisou

Noc venku poprvé v Jablonci nad Nisou

03.12.17
 
Noc venku poprvé v Jablonci nad Nisou
 
Národní potravinová sbírka proběhla v Jablonci nad Nisou

Národní potravinová sbírka proběhla v Jablonci nad Nisou

03.12.17
Darovali košíky plné jídla.
Více...
 
Národní potravinová sbírka proběhla v Jablonci nad Nisou

Darovali košíky plné jídla.

V sobotu 11.11.2017 proběhla národní potravinová sbírka v Libereckém kraji. Národní potravinová sbírka se v letošním roce konala na 750 místech republiky. Do pátého ročníku sbírky jste se mohli zapojit i na 30 místech v Libereckém kraji.

 

Skoro v každém supermarketu jste tak mohli narazit na dobrovolníky s modrými zástěrkami a letáčky. "Lidé dostávali letáčky s komoditami, kterými mohli přispět. 

Darované potraviny byly během dne postupně odváženy do liberecké potravinové banky,“ sdělila oblastní ředitelka NADĚJE Milena Havrdová.

 

Nejčastěji darovali lidé těstoviny, mouku, olej a cukr. „Odhadem jsme za den naplnili okolo patnácti košíků. Někteří lidé darovali celé kartony cukru či mléka,“ zhodnotila Soňa Fiedlerová z Českého červeného kříže, který se sbírky účastnil poprvé.

Potravinové sbírky se zúčastnili i sami klienti například jablonecké pobočky NADĚJE. „Lidé tak pomohou těm, kteří to potřebují. Sama to ocením, protože jsem přišla o práci a bydlení,“ řekla klientka Růžena, která na požádání prováděla zájemce mezi regály a ukazovala jim, co mohou darovat.

 

Organizátoři byli rádi za každý i sebedrobnější příspěvek, například v podobě cukrovinky. 

Tadeáš Mengler ale daroval doslova přeplněný nákupní košík. „Je to možnost podpořit někoho, kdo nemá takové finanční možnosti. Snažím se k tomu motivovat i dcerku.

Sama nakonec věci vybírala,“ komentoval Mengler, který se akce účastní již pravidelně.

Národní sbírka probíhala celou sobotu. V závěru dne byla na dobrovolnících znatelná únava, ale i štěstí.„Jsme nadšeni z množství darovaného jídla,“ dodala Fiedlerová. 

Sesbírané zboží, kterého je rok od roku více, bude zváženo, sečteno a následně rozděleno. „Lidé si často myslí, že jídlo bude darováno pouze osobám bez domova, cílová skupina je ovšem daleko širší,“vysvětlila Havrdová.

 

Vybrané potraviny budou rozděleny mimo jiné i mezi seniory, matky samoživitelky, pěstounské rodiny, azylové domy a další místa. V minulém roce darovali lidé v ČR 312 tun zboží. Z jídla bylo vytvořeno přibližně 768 tisíc porcí jídla.

Zdroj: Liberecký deník

 


Méně...
 
Zima není za dveřmi, zima je tady

Zima není za dveřmi, zima je tady

09.11.17
To si plně uvědomujeme i my, pracovníci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou, Za Plynárnou 13. A protože jsme skoro všichni obyvatelé Jablonce nad
Více...
 
Zima není za dveřmi, zima je tady

To si plně uvědomujeme i my, pracovníci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou, Za Plynárnou 13. A protože jsme skoro všichni obyvatelé Jablonce nad Nisou a víme, jaká tady dokáže být zima krutá a cítíme odpovědnost za naše současné i potencionální klienty, nenecháváme nic náhodě a připravujeme se co nejlépe. 

Jen na dokreslení celé situace a informace pro ty, kteří o našem zařízení zatím nic nevědí. Jsme Azylový dům pro lidi bez domova a lidi v krizi. Našich služeb může využít každý občan, který je již sociálně vyloučen nebo je v ohrožení sociálního vyloučení. Důvod jeho těžké životní situace a jeho případné optimální řešení je práce pro sociální pracovníky v zařízení. Naším dalším úkolem je poskytnout těmto lidem možnost přespání, hygieny, ošacení, potravinovou pomoc a již výše zmíněné poradenství.

Kapacita našeho zařízení je 25 lůžek na noclehárně, 20 lůžek na azylovém bydlení, 10 lůžek krizového bydlení v Jablonci nad Nisou a 6 lůžek v Liberci. Současné využití je přibližně 70 %. Jsme tedy připraveni ve chvíli ochlazení přijmout a uspokojit dalších 20 klientů. Po zkušenostech z uplynulých let byl požadavek mnohem větší. Pro tuto situaci jsme připravili tzv. „ horké židle", což jsou židle na nízkoprahovém denním centru, kde klient zdarma může přečkat studenou noc, a tím si možná zachránit život.

Nepodcenili jsme ani postupné doplňování šatníku, kde s pomocí veřejnosti shromažďujeme zimní oblečení a obuv. Využívám této možnost a obracím se na širokou veřejnost s prosbou, máte-li doma nepotřebné avšak upotřebitelné zimní oblečení nebo obuv, zimní doplňky,  rádi přijmeme i spodní prádlo a ponožky, ozvěte se na kontaktní číslo a pomozte nám v přípravě a přečkání zimy.

V současné době probíhá v budově malování, je to jedna ze součástí výchovného programu, vede klienty ke kladnému vztahu ke společnému vlastnictví a věřte – nevěřte, daří se!

Samozřejmě nezapomínáme ani na možnosti alespoň částečného zpříjemnění zimních dnů, především vánočních svátků, klientům. Protože ne všichni se ocitli ve své těžké situaci svoji vinou. Také proto připravujeme důstojné prožití vánočních dní, se Štědrovečerní hostinou i s povídáním o narození Ježíše Krista a všeho toho, co to pro nás znamená, nebo by znamenat mělo.

Jsme tedy připraveni a nezbývá než doufat a věřit, že vše bude dobré a proto Vám všem jménem zaměstnanců a klientů děkujeme za pomoc a požehnané prožití nejen vánočních svátků, ale všech dalších svátečních i všedních dní. Ať je Vám každý den svátkem.


Méně...