Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

15.09.16
NADĚJE, POBOČKA JABLONEC NAD NISOU
Více...
 
Den otevřených dveří

NADĚJE, POBOČKA JABLONEC NAD NISOU

 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

5. ŘÍJNA 2016

DŮM NADĚJE ZA PLYNÁRNOU 13, 1018 HOD.

STŘEDISKO NADĚJE DLOUHÁ 25A, 1418 HOD.

 

NABÍZÍME VÁM MOŽNOST PROHLÉDNOUT SI PROSTORY STŘEDISKA A ZÍSKAT INFORMACE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH.

 

 

DROBNÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. 


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc

Potravinová a materiální pomoc

02.09.16
Fond evropské pomoci nejchudším osobám financuje Operační program potravinové a materiální pomoci, který byl vytvořen Ministerstvem
Více...
 
Potravinová a materiální pomoc

Fond evropské pomoci nejchudším osobám financuje Operační program potravinové a materiální pomoci, který byl vytvořen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.


Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Díky programu rozdělí NADĚJE v tomto roce potraviny a materiální pomoc v hodnotě až 5 mil. Kč. Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnici nad Labem, Lovosicích, Klášterci nad Ohří, Praze, Jablonci nad Nisou, Liberci, Mladé Boleslavi a v Plzni. Obsah balíčků je tvořen potravinami s dlouhodobou trvanlivostí, hygienickými potřebami, ale i základními potřebami souvisejících s péčí o děti.

 

Projekt se realizuje od počátku roku 2016 a měl by nadále pokračovat až do roku 2017.

 

INFO: http://www.nadeje.cz/img-content/5/files/dokumenty/002420.pdf

 

 

 


Méně...
 
Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

03.06.16
Do oblasti působnosti NADĚJE Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Liberec dorazila potravinová pomoc z Operačního programu potravinové a
Více...
 
Potravinová pomoc

Do oblasti působnosti NADĚJE Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Liberec dorazila potravinová pomoc z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, kterou v součinnosti s MPSV realizuje Evropská Unie.

 

Potravinové balíčky obsahují základní trvanlivé potraviny a potravinové doplňky. Naše střediska se podílejí na cílené distribuci potravin lidem v nepříznivé sociální situaci, prioritně lidem bez přístřeší a lidem s nedostatečným finančním příjmem.

 

 

Dle dostupných informací by měl projekt pokračovat i v roce 2017. Distribuce potravin je vždy spojena se sociálním poradenstvím.


Méně...
 
Zpívání 31.5.

Zpívání 31.5.

25.05.16
Srdečně zveme všechny klienty i ostatní přátele na společné posezení a zpívání v úterý 31.5. na Nízkoprahovém denním centru.
Více...
 
Zpívání 31.5.

Srdečně zveme všechny klienty i ostatní přátele na společné posezení a zpívání v úterý 31.5. na Nízkoprahovém denním centru.


Méně...
 
Společné posezení a zpívání

Společné posezení a zpívání

20.04.16
Srdečně zveme všechny klienty i ostatní přátele na společné posezení a zpívání v úterý 26.4. v 17h na Nízkoprahovém denním centru.
Více...
 
Společné posezení a zpívání

Srdečně zveme všechny klienty i ostatní přátele na společné posezení a zpívání v úterý 26.4. v 17h na Nízkoprahovém denním centru.


Méně...
 
Velikonoční sbírka - Centrum sociálních služeb Jablonec

Velikonoční sbírka - Centrum sociálních služeb Jablonec

29.03.16
Centrum sociálních služeb v Jablonci nad Nisou již čtvrtým rokem uspořádalo Velikonoční sbírku pro NADĚJI - resp. Azylový dům Za
Více...
 
Velikonoční sbírka - Centrum sociálních služeb Jablonec

Centrum sociálních služeb v Jablonci nad Nisou již čtvrtým rokem uspořádalo Velikonoční sbírku pro NADĚJI - resp. Azylový dům Za Plynárnou ve dnech 21.-22.3.2016. Sbírky se účastnilo zhruba na pět desítek dobrovolných dárců a byla určena na přilepšení Velikonočních svátků. V rámci sbírky se vybraly jak potraviny trvanlivé, tak i něco na zub v podobě čokoládiček a perníčků. Výsledky sbírky převzala oblastní ředitelka a vedoucí Azylového domu.

 

 

Všem ochotným dárcům ze srdce děkujeme!


Méně...